text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Trầm hương Hoàng Hương hộp đen 50g (50 thanh/hộp)Trầm hương Hoàng Hương hộp đen 50g (50 thanh/hộp)
  • Trắng
  • Đen
Trầm hương Hoàng Hương hộp đen 50g (50 thanh/hộp)
2 Màu sắc
97.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hương bài cổ truyền Bồ Đề TâmHương bài cổ truyền Bồ Đề Tâm
Hương bài cổ truyền Bồ Đề Tâm
25.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hương trầm cổ truyền Bồ Đề Tâm (88 nén)Hương trầm cổ truyền Bồ Đề Tâm (88 nén)
Hương trầm cổ truyền Bồ Đề Tâm (88 nén)
48.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
69.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
69.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
75.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
75.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
79.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
Nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (Hộp 60 cây)
79.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Hoàng Hương hộp trắng 50g (50 thanh/hộp)Trầm hương Hoàng Hương hộp trắng 50g (50 thanh/hộp)
  • Trắng
  • Đen
Trầm hương Hoàng Hương hộp trắng 50g (50 thanh/hộp)
2 Màu sắc
97.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp Trầm hương (nhang trầm) Hoàng Hương hộp đỏ 50g (50 thanh/hộp)Hộp Trầm hương (nhang trầm) Hoàng Hương hộp đỏ 50g (50 thanh/hộp)
Hộp Trầm hương (nhang trầm) Hoàng Hương hộp đỏ 50g (50 thanh/hộp)
97.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 22cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
133.000đ 138.000đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
133.000đ 138.000đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
133.000đ 138.000đ -4%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 29cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
145.000đ 150.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
145.000đ 150.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
145.000đ 150.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
153.000đ 158.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam và thuốc bắc Vô Ưu loại 38cm - Có tăm (2 hộp x 60 cây)
153.000đ 158.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 2 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
153.000đ 158.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Phúc Lộc Trầm Bản Hoàng Trầm hộp 5g (80 cây/hộp)Phúc Lộc Trầm Bản Hoàng Trầm hộp 5g (80 cây/hộp)
Phúc Lộc Trầm Bản Hoàng Trầm hộp 5g (80 cây/hộp)
179.000đ 330.000đ -46%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Ống nhang không tăm 100 que trầm loại 1 (21cm)Ống nhang không tăm 100 que trầm loại 1 (21cm)
Ống nhang không tăm 100 que trầm loại 1 (21cm)
180.000đ 257.000đ -30%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
199.000đ 207.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
199.000đ 207.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc bắc Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
211.000đ 223.000đ -5%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)Combo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
Combo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu loại 38-29-22cm - Có tăm (3 hộp x 60 cây)
211.000đ 223.000đ -5%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
217.000đ 225.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
217.000đ 225.000đ -4%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
229.000đ 237.000đ -3%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 3 hộp nhang thuốc Nam Hita 38cm (60 cây/hộp)
229.000đ 237.000đ -3%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp Trầm hương (nhang trầm) Tâm Hương hộp 50g (50 thanh/hộp)Hộp Trầm hương (nhang trầm) Tâm Hương hộp 50g (50 thanh/hộp)
Hộp Trầm hương (nhang trầm) Tâm Hương hộp 50g (50 thanh/hộp)
250.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Bạch Hạ Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)Bạch Hạ Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)
Bạch Hạ Trầm Hoàng Trầm hộp 5g (40 cây/hộp)
254.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Nhang trầm loại 1 - que có tăm (35cm)Nhang trầm loại 1 - que có tăm (35cm)
Nhang trầm loại 1 - que có tăm (35cm)
300.000đ 429.000đ -30%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 22cm (60 cây/hộp)
325.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 22cm (60 cây/hộp)
325.000đ 345.000đ -6%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp quà tặng Bạch Hạ Trầm 811 hộp 5g (40 thanh/hộp)Hộp quà tặng Bạch Hạ Trầm 811 hộp 5g (40 thanh/hộp)
Hộp quà tặng Bạch Hạ Trầm 811 hộp 5g (40 thanh/hộp)
325.000đ 649.000đ -50%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp 24 nhang vòng trầm Quang Tâm loại 1 (7cm)Hộp 24 nhang vòng trầm Quang Tâm loại 1 (7cm)
Hộp 24 nhang vòng trầm Quang Tâm loại 1 (7cm)
350.000đ 500.000đ -30%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 29cm (60 cây/hộp)
355.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Nam Hita 29cm (60 cây/hộp)
355.000đ 375.000đ -5%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp nhang tròn 38 nụ trầm Quang Tâm loại 1 (11cm)Hộp nhang tròn 38 nụ trầm Quang Tâm loại 1 (11cm)
Hộp nhang tròn 38 nụ trầm Quang Tâm loại 1 (11cm)
360.000đ 514.000đ -30%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Com bo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu 38cm - Có tăm (5 hộp x 60 cây)Com bo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu 38cm - Có tăm (5 hộp x 60 cây)
Com bo nhang thiền thuốc nam Vô Ưu 38cm - Có tăm (5 hộp x 60 cây)
375.000đ 395.000đ -5%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
Combo 5 hộp nhang thuốc Bắc Hita 38cm (60 cây/hộp)
375.000đ 395.000đ -5%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Trầm hương Bản Phong Trầm hộp 5g (80 thanh/hộp)Trầm hương Bản Phong Trầm hộp 5g (80 thanh/hộp)
Trầm hương Bản Phong Trầm hộp 5g (80 thanh/hộp)
409.000đ 825.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp quà tặng Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm 812Hộp quà tặng Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm 812
Hộp quà tặng Kim Diệp Trầm Hoàng Trầm 812
465.000đ 836.000đ -44%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Hộp quà tặng Định Phong Trầm Hoàng Trầm 814Hộp quà tặng Định Phong Trầm Hoàng Trầm 814
Hộp quà tặng Định Phong Trầm Hoàng Trầm 814
420.000đ 847.000đ -50%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Lò đốt nhang trầm mẫu 4 (12 x 6 cm)Lò đốt nhang trầm mẫu 4 (12 x 6 cm)
Lò đốt nhang trầm mẫu 4 (12 x 6 cm)
450.000đ 643.000đ -30%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Lò đốt nhang trầm mẫu 3 (12 x 6 cm)Lò đốt nhang trầm mẫu 3 (12 x 6 cm)
Lò đốt nhang trầm mẫu 3 (12 x 6 cm)
450.000đ 643.000đ -30%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ
Lò đốt nhang trầm mẫu 2 (10 x 6 cm)Lò đốt nhang trầm mẫu 2 (10 x 6 cm)
Lò đốt nhang trầm mẫu 2 (10 x 6 cm)
450.000đ 643.000đ -30%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 400,000đ

Những đồ thờ cúng cơ bản cần có trên bàn thờ

Đối với người Việt, thờ cúng là một truyền thống xuất hiện trong hầu hết mọi gia đình. Vì liên quan đến yếu tố tâm linh nên việc bày trí bàn thờ cần làm vô cùng cẩn thận, không được thiếu các đồ quan trọng. Sau đây là những đồ thờ cúng quan trọng cần có trên mỗi bàn thờ:

- Đỉnh - lư hương: Lư hương là vật dùng để đốt nhang, trầm - một công việc không thể thiếu trên bàn thờ nào dù là tại gia đình hay chùa chiền. Đây là vật dụng đặt ở vị trí trung tâm bàn thờ nên cũng cần có tính thẩm mỹ, thể hiện sự linh thiêng. Chất liệu làm lư phổ biến nhất là lư đồng vì không bị hỏng hóc khi đốt hương nhiệt độ cao và lại có màu vàng sáng bóng, sang trọng.

- Tượng, hình thờ: Trên bàn thờ không chỉ có lư đồng mà còn nên trang trí những bức tượng hay bức tranh khác nữa. Bên cạnh lý do thẩm mỹ, quan trọng hơn là theo quan niệm dân gian lâu nay, mỗi một bức tượng hay tranh thờ sẽ có ý nghĩa nhất định trong việc cầu bình an, cầu tài lộc hạnh phúc. Khi quyết định bày vật dụng nào lên bàn thờ bạn cũng nên tìm hiểu kỹ xem có thích hợp không. Hiện nay các loại tượng, tranh thờ rất đa dạng, có thể là đồ thờ cúng cao cấp hàng chục triệu đồng hay là những bức tượng nhỏ đơn giản vài trăm ngàn đồng.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần chuẩn bị nhang, trầm, mâm đặt lễ vật, bình hoa,... để bày trí bàn thờ đầy đủ, tươm tất. Bạn nên tìm hiểu các thông tin kỹ lưỡng trước khi quyết định mua đồ thờ cúng dù là bất kỳ vật dụng nào để luôn an tâm bàn thờ nhà mình luôn đem lại ý nghĩa tâm linh đúng đắn.
Trên siêu thị online Adayroi.com có đầy đủ các sản phẩm thờ cúng cũng như cung cấp giá đồ thờ cúng hợp lý đến từ các nhà sản xuất uy tín. Bạn chỉ việc ngồi nhà chọn lựa và sản phẩm sẽ được giao đến tận nơi nhanh chóng, tiện lợi.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín