text.skipToContent

Đồ nhựa khác

Tìm thấy 249 sản phẩm
Hộp đũa nắp vuông Tự Lập TL28 (Nhiều màu) Hộp đũa nắp vuông Tự Lập TL28 (Nhiều màu)
Hộp đũa nắp vuông Tự Lập TL28 (Nhiều màu)
39.000đ 48.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 8 khuôn làm kem Tự Lập (Nhiều màu) Bộ 8 khuôn làm kem Tự Lập (Nhiều màu)
Bộ 8 khuôn làm kem Tự Lập (Nhiều màu)
61.600đ 69.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vắt cam Tự Lập 933 (Nhiều màu) Vắt cam Tự Lập 933 (Nhiều màu)
Vắt cam Tự Lập 933 (Nhiều màu)
14.300đ 16.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 bàn chải cán dài Tự Lập TL1120 48 x 3,5 x 4,5 cm (Nhiều màu) Bộ 2 bàn chải cán dài Tự Lập TL1120 48 x 3,5 x 4,5 cm (Nhiều màu)
Bộ 2 bàn chải cán dài Tự Lập TL1120 48 x 3,5 x 4,5 cm (Nhiều màu)
32.900đ 37.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gáo nước hình tim Tự Lập (Nhiều màu) Gáo nước hình tim Tự Lập (Nhiều màu)
Gáo nước hình tim Tự Lập (Nhiều màu)
16.500đ 19.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kệ kéo 3 tầng tiết kiệm không gian Happy House TS-579 (Trắng) Kệ kéo 3 tầng tiết kiệm không gian Happy House TS-579 (Trắng)
Kệ kéo 3 tầng tiết kiệm không gian Happy House TS-579 (Trắng)
145.000đ 249.000đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 8 rào chắn nước và đất Tự Lập (Nhiều màu) Bộ 8 rào chắn nước và đất Tự Lập (Nhiều màu)
Bộ 8 rào chắn nước và đất Tự Lập (Nhiều màu)
66.000đ 74.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ combo thùng trong đa năng trung TBXT và hộp phụ tùng 2 ngăn HPT2 Tashing Bộ combo thùng trong đa năng trung TBXT và hộp phụ tùng 2 ngăn HPT2 Tashing
Bộ combo thùng trong đa năng trung TBXT và hộp phụ tùng 2 ngăn HPT2 Tashing
212.000đ 283.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 ca vuông Tự Lập TL943 (Nhiều màu) Bộ 2 ca vuông Tự Lập TL943 (Nhiều màu)
Bộ 2 ca vuông Tự Lập TL943 (Nhiều màu)
25.300đ 29.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 lược dừa nhỏ Tự Lập (Nhiều màu) Bộ 2 lược dừa nhỏ Tự Lập (Nhiều màu)
Bộ 2 lược dừa nhỏ Tự Lập (Nhiều màu)
17.600đ 20.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 móc phơi giày Tự Lập TL94 (Nhiều màu) Bộ 2 móc phơi giày Tự Lập TL94 (Nhiều màu)
Bộ 2 móc phơi giày Tự Lập TL94 (Nhiều màu)
15.400đ 18.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khuôn làm sushi Tự Lập TL340 (Trắng) Khuôn làm sushi Tự Lập TL340 (Trắng)
Khuôn làm sushi Tự Lập TL340 (Trắng)
39.600đ 44.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Làn nắp Song Long L5555 Làn nắp Song Long L5555
Làn nắp Song Long L5555
59.000đ 69.500đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay hoa đại Song Long 2621 Khay hoa đại Song Long 2621
Khay hoa đại Song Long 2621
12.000đ 16.800đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gáo nước lớn Tự Lập TL919 (Nhiều màu) Gáo nước lớn Tự Lập TL919 (Nhiều màu)
Gáo nước lớn Tự Lập TL919 (Nhiều màu)
20.900đ 24.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đũa nắp vuông Tự Lập (Nhiều màu) Hộp đũa nắp vuông Tự Lập (Nhiều màu)
Hộp đũa nắp vuông Tự Lập (Nhiều màu)
28.600đ 32.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ky rác đại Tự Lập 936 (Nhiều màu) Ky rác đại Tự Lập 936 (Nhiều màu)
Ky rác đại Tự Lập 936 (Nhiều màu)
35.200đ 40.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lược dừa tô Tự Lập (Nhiều màu) Lược dừa tô Tự Lập (Nhiều màu)
Lược dừa tô Tự Lập (Nhiều màu)
27.500đ 31.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ky rác Tự Lập TL918 (Nhiều màu) Ky rác Tự Lập TL918 (Nhiều màu)
Ky rác Tự Lập TL918 (Nhiều màu)
34.100đ 38.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gáo nhựa Tự Lập 109 (Nhiều màu) Gáo nhựa Tự Lập 109 (Nhiều màu)
Gáo nhựa Tự Lập 109 (Nhiều màu)
16.500đ 19.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khuôn làm sushi cắt Tự Lập (Trắng) Khuôn làm sushi cắt Tự Lập (Trắng)
Khuôn làm sushi cắt Tự Lập (Trắng)
46.200đ 52.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Làn nắp đại Song Long 2266 Làn nắp đại Song Long 2266
Làn nắp đại Song Long 2266
79.000đ 98.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ chữ nhật có quai Tự Lập TL1-680 (Nhiều màu) Giỏ chữ nhật có quai Tự Lập TL1-680 (Nhiều màu)
Giỏ chữ nhật có quai Tự Lập TL1-680 (Nhiều màu)
89.100đ 99.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay chống trơn Song Long 2614 Khay chống trơn Song Long 2614
Khay chống trơn Song Long 2614
119.000đ 166.600đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lược dừa trung Tự Lập (Nhiều màu) Lược dừa trung Tự Lập (Nhiều màu)
Lược dừa trung Tự Lập (Nhiều màu)
12.100đ 14.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gáo nước nhựa Tự Lập (Nhiều màu) Gáo nước nhựa Tự Lập (Nhiều màu)
Gáo nước nhựa Tự Lập (Nhiều màu)
16.500đ 19.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay hoa trung Song Long 2620 Khay hoa trung Song Long 2620
Khay hoa trung Song Long 2620
8.000đ 11.200đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ combo hộp khăn giấy và khay xà bông không nắp Tashing Bộ combo hộp khăn giấy và khay xà bông không nắp Tashing
Bộ combo hộp khăn giấy và khay xà bông không nắp Tashing
20.000đ 27.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dụng cụ ép tỏi Tự Lập (Nhiều màu) Dụng cụ ép tỏi Tự Lập (Nhiều màu)
Dụng cụ ép tỏi Tự Lập (Nhiều màu)
47.300đ 53.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ combo xô kèm nắp có chốt cài XN6 và gáo trung GT Tashing Bộ combo xô kèm nắp có chốt cài XN6 và gáo trung GT Tashing
Bộ combo xô kèm nắp có chốt cài XN6 và gáo trung GT Tashing
36.000đ 48.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Làn siêu thị kẻ Song Long 2197 Làn siêu thị kẻ Song Long 2197
Làn siêu thị kẻ Song Long 2197
36.000đ 49.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 vỉ móc dán thằn lằn Tự Lập (Nhiều màu) Bộ 2 vỉ móc dán thằn lằn Tự Lập (Nhiều màu)
Bộ 2 vỉ móc dán thằn lằn Tự Lập (Nhiều màu)
27.000đ 33.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kệ treo bàn ủi đa năng Tashuan KTS-5249 (Trắng) Kệ treo bàn ủi đa năng Tashuan KTS-5249 (Trắng)
Kệ treo bàn ủi đa năng Tashuan KTS-5249 (Trắng)
99.000đ 159.000đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 bàn chải oval Tự Lập 1118 (Nhiều màu) Bộ 2 bàn chải oval Tự Lập 1118 (Nhiều màu)
Bộ 2 bàn chải oval Tự Lập 1118 (Nhiều màu)
31.900đ 36.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp giấy chữ nhật Tự Lập TL238 (Nhiều màu) Hộp giấy chữ nhật Tự Lập TL238 (Nhiều màu)
Hộp giấy chữ nhật Tự Lập TL238 (Nhiều màu)
60.500đ 68.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gáo Song Long 2126 Gáo Song Long 2126
Gáo Song Long 2126
11.000đ 14.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 dụng cụ cạo lưỡi Tự Lập (Nhiều màu) Bộ 3 dụng cụ cạo lưỡi Tự Lập (Nhiều màu)
Bộ 3 dụng cụ cạo lưỡi Tự Lập (Nhiều màu)
49.500đ 55.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ combo xô kèm nắp có chốt cài XN4, rổ nhựa chữ nhật nhỏ RCN và gáo nhỏ GN Tashing Bộ combo xô kèm nắp có chốt cài XN4, rổ nhựa chữ nhật nhỏ RCN và gáo nhỏ GN Tashing
Bộ combo xô kèm nắp có chốt cài XN4, rổ nhựa chữ nhật nhỏ RCN và gáo nhỏ GN Tashing
32.000đ 43.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay vuông mỹ Song Long 2618 Khay vuông mỹ Song Long 2618
Khay vuông mỹ Song Long 2618
10.000đ 14.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 bàn chải ngôi sao Tự Lập TL1116 (Nhiều màu) Bộ 2 bàn chải ngôi sao Tự Lập TL1116 (Nhiều màu)
Bộ 2 bàn chải ngôi sao Tự Lập TL1116 (Nhiều màu)
31.900đ 36.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dắt dao vuông Tự Lập (Nhiều màu) Dắt dao vuông Tự Lập (Nhiều màu)
Dắt dao vuông Tự Lập (Nhiều màu)
27.500đ 31.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gáo nước Tự Lập TL910 (Nhiều màu) Gáo nước Tự Lập TL910 (Nhiều màu)
Gáo nước Tự Lập TL910 (Nhiều màu)
17.600đ 20.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khay tròn mỹ Song Long 2619 Khay tròn mỹ Song Long 2619
Khay tròn mỹ Song Long 2619
10.000đ 14.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 hộp xà bông Tự Lập 206 (Nhiều màu) Bộ 2 hộp xà bông Tự Lập 206 (Nhiều màu)
Bộ 2 hộp xà bông Tự Lập 206 (Nhiều màu)
24.200đ 27.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ca nước Song Long 001 Ca nước Song Long 001
Ca nước Song Long 001
29.000đ 35.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn chải tắm Bath Brush TL1008 (Nhiều màu) Bàn chải tắm Bath Brush TL1008 (Nhiều màu)
Bàn chải tắm Bath Brush TL1008 (Nhiều màu)
33.000đ 37.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kệ kéo lắp ghép đa năng 3 tầng Tashuan 5185 (Trắng) Kệ kéo lắp ghép đa năng 3 tầng Tashuan 5185 (Trắng)
Kệ kéo lắp ghép đa năng 3 tầng Tashuan 5185 (Trắng)
199.000đ 299.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ky rác tim Tự Lập (Nhiều màu) Ky rác tim Tự Lập (Nhiều màu)
Ky rác tim Tự Lập (Nhiều màu)
27.500đ 31.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gáo Hàn Quốc Song Long 2517 Gáo Hàn Quốc Song Long 2517
Gáo Hàn Quốc Song Long 2517
9.000đ 10.500đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bàn chải chà cầu tròn Tự Lập TL807 (Nhiều màu) Bàn chải chà cầu tròn Tự Lập TL807 (Nhiều màu)
Bàn chải chà cầu tròn Tự Lập TL807 (Nhiều màu)
22.000đ 27.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 xúc đá Tự Lập TL343 (Nhiều màu) Bộ 2 xúc đá Tự Lập TL343 (Nhiều màu)
Bộ 2 xúc đá Tự Lập TL343 (Nhiều màu)
28.600đ 32.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lon giấy Tự Lập 203 (Nhiều màu) Lon giấy Tự Lập 203 (Nhiều màu)
Lon giấy Tự Lập 203 (Nhiều màu)
15.400đ 18.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ky rác cán ngắn Tự Lập TL1-959 (Nhiều màu) Ky rác cán ngắn Tự Lập TL1-959 (Nhiều màu)
Ky rác cán ngắn Tự Lập TL1-959 (Nhiều màu)
16.000đ 20.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp đựng thuốc viên Inomata 7,6 x 7,6 x 3,8 cm Hộp đựng thuốc viên Inomata 7,6 x 7,6 x 3,8 cm
Hộp đựng thuốc viên Inomata 7,6 x 7,6 x 3,8 cm
40.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ chữ nhật Tự Lập 35cm (Xanh lá) Rổ chữ nhật Tự Lập 35cm (Xanh lá)
Rổ chữ nhật Tự Lập 35cm (Xanh lá)
20.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ chữ nhật Tự Lập 35cm (Hồng) Rổ chữ nhật Tự Lập 35cm (Hồng)
Rổ chữ nhật Tự Lập 35cm (Hồng)
20.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Rổ chữ nhật Tự Lập 35cm (Xanh dương) Rổ chữ nhật Tự Lập 35cm (Xanh dương)
Rổ chữ nhật Tự Lập 35cm (Xanh dương)
20.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 rổ chữ nhật Tự Lập 28cm Bộ 2 rổ chữ nhật Tự Lập 28cm
Bộ 2 rổ chữ nhật Tự Lập 28cm
18.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hũ nhựa vuông Tự Lập TL1-6001 2.5kg (Nắp trắng) Hũ nhựa vuông Tự Lập TL1-6001 2.5kg (Nắp trắng)
Hũ nhựa vuông Tự Lập TL1-6001 2.5kg (Nắp trắng)
32.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hũ nhựa vuông Tự Lập TL1-6001 2.5kg (Nắp hồng) Hũ nhựa vuông Tự Lập TL1-6001 2.5kg (Nắp hồng)
Hũ nhựa vuông Tự Lập TL1-6001 2.5kg (Nắp hồng)
32.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy