text.skipToContent

Đồ chơi LEGO

Tìm thấy 358 sản phẩm
Mô hình Lego Nexo Knights – Xe tấn công quỷ dữ 70318 (95 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Xe tấn công quỷ dữ 70318 (95 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Xe tấn công quỷ dữ 70318 (95 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Biên tập viên Myke 41580 (63 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Biên tập viên Myke 41580 (63 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Biên tập viên Myke 41580 (63 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Thùng rác thông minh Gobbol 41572 (62 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Thùng rác thông minh Gobbol 41572 (62 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Thùng rác thông minh Gobbol 41572 (62 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Ninjago – Cỗ xe đá 70589 (406 mảnh ghép) Mô hình Lego Ninjago – Cỗ xe đá 70589 (406 mảnh ghép)
Mô hình Lego Ninjago – Cỗ xe đá 70589 (406 mảnh ghép)
1.779.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Ninjago – Cỗ xe Titan của Ninja 70588 (342 mảnh ghép) Mô hình Lego Ninjago – Cỗ xe Titan của Ninja 70588 (342 mảnh ghép)
Mô hình Lego Ninjago – Cỗ xe Titan của Ninja 70588 (342 mảnh ghép)
1.259.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Macy 70331 (101 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Macy 70331 (101 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Macy 70331 (101 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ xếp hình Ngày tuyệt vời của Rapunzel Lego Disney Princess 41065 Bộ xếp hình Ngày tuyệt vời của Rapunzel Lego Disney Princess 41065
Bộ xếp hình Ngày tuyệt vời của Rapunzel Lego Disney Princess 41065
1.139.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Ninjago – Robot biển sâu 70592 (439 mảnh ghép) Mô hình Lego Ninjago – Robot biển sâu 70592 (439 mảnh ghép)
Mô hình Lego Ninjago – Robot biển sâu 70592 (439 mảnh ghép)
1.779.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Lance 70337 (75 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Lance 70337 (75 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ Lance 70337 (75 mảnh ghép)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Rương kho báu Lewt 41568 (62 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Rương kho báu Lewt 41568 (62 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Rương kho báu Lewt 41568 (62 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy bắn cung của Aaron 70320 (301 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy bắn cung của Aaron 70320 (301 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ máy bắn cung của Aaron 70320 (301 mảnh ghép)
1.469.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Technic – Tàu bay đua 42045 (180 mảnh ghép) Mô hình Lego Technic – Tàu bay đua 42045 (180 mảnh ghép)
Mô hình Lego Technic – Tàu bay đua 42045 (180 mảnh ghép)
649.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ xếp hình Bộ giáp không gian của Mile Lego Duplo 10825 Bộ xếp hình Bộ giáp không gian của Mile Lego Duplo 10825
Bộ xếp hình Bộ giáp không gian của Mile Lego Duplo 10825
1.119.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Thang cứu hỏa hay quên Hydro 41565 (70 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Thang cứu hỏa hay quên Hydro 41565 (70 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Thang cứu hỏa hay quên Hydro 41565 (70 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Máy nghiền rác Compax 41574 (66 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Máy nghiền rác Compax 41574 (66 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Máy nghiền rác Compax 41574 (66 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Đèn chiếu di động Skrubz 41570 (68 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Đèn chiếu di động Skrubz 41570 (68 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Đèn chiếu di động Skrubz 41570 (68 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Creator – Trực thăng hai cánh quạt 31049 (230 mảnh ghép) Mô hình Lego Creator – Trực thăng hai cánh quạt 31049 (230 mảnh ghép)
Mô hình Lego Creator – Trực thăng hai cánh quạt 31049 (230 mảnh ghép)
1.199.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Ninja vui tính Spinza 41576 (60 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Ninja vui tính Spinza 41576 (60 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Ninja vui tính Spinza 41576 (60 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Trực thăng đưa tin Camsta 41579 (62 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Trực thăng đưa tin Camsta 41579 (62 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Trực thăng đưa tin Camsta 41579 (62 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Hải ly lau dọn Sweepz 41573 (61 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Hải ly lau dọn Sweepz 41573 (61 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Hải ly lau dọn Sweepz 41573 (61 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Bác sĩ phẩu thuật Surgeo 41569 (63 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Bác sĩ phẩu thuật Surgeo 41569 (63 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Bác sĩ phẩu thuật Surgeo 41569 (63 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Phi cơ cứu hỏa Aquad 41564 (70 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Phi cơ cứu hỏa Aquad 41564 (70 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Phi cơ cứu hỏa Aquad 41564 (70 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ xếp hình Xe kéo phiêu lưu của Anna và Kristoff Lego Disney Princess 41066 Bộ xếp hình Xe kéo phiêu lưu của Anna và Kristoff Lego Disney Princess 41066
Bộ xếp hình Xe kéo phiêu lưu của Anna và Kristoff Lego Disney Princess 41066
1.389.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Ninjago – Tấn công ngọn hải đăng 70594 (767 mảnh ghép) Mô hình Lego Ninjago – Tấn công ngọn hải đăng 70594 (767 mảnh ghép)
Mô hình Lego Ninjago – Tấn công ngọn hải đăng 70594 (767 mảnh ghép)
3.119.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Classic - Thùng gạch lớn Classic sáng tạo 10698 (790 mảnh ghép) Mô hình Lego Classic - Thùng gạch lớn Classic sáng tạo 10698 (790 mảnh ghép)
Mô hình Lego Classic - Thùng gạch lớn Classic sáng tạo 10698 (790 mảnh ghép)
1.149.000đ 1.920.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Ninjago – Hỗn chiến hang Samurai 70596 (1253 mảnh ghép) Mô hình Lego Ninjago – Hỗn chiến hang Samurai 70596 (1253 mảnh ghép)
Mô hình Lego Ninjago – Hỗn chiến hang Samurai 70596 (1253 mảnh ghép)
5.559.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Duplo - Giỏ gạch sáng tạo 10820 (110 mảnh ghép) Mô hình Lego Duplo - Giỏ gạch sáng tạo 10820 (110 mảnh ghép)
Mô hình Lego Duplo - Giỏ gạch sáng tạo 10820 (110 mảnh ghép)
1.979.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Cướp biển móc túi Skulzy 41567 (66 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Cướp biển móc túi Skulzy 41567 (66 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Cướp biển móc túi Skulzy 41567 (66 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Ninja mãng xà Cobrax 41575 (64 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Ninja mãng xà Cobrax 41575 (64 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Ninja mãng xà Cobrax 41575 (64 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Phóng viên Screeno 41578 (73 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Phóng viên Screeno 41578 (73 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Phóng viên Screeno 41578 (73 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Nha sĩ Tuth 41571 (67 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Nha sĩ Tuth 41571 (67 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Nha sĩ Tuth 41571 (67 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Legend Of Chima - Bộ tộc cá sấu 70231 (72 mảnh ghép) Mô hình Lego Legend Of Chima - Bộ tộc cá sấu 70231 (72 mảnh ghép)
Mô hình Lego Legend Of Chima - Bộ tộc cá sấu 70231 (72 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Mixels – Trụ cứu hỏa miệng rộng Splasho 41563 (67 mảnh ghép) Mô hình Lego Mixels – Trụ cứu hỏa miệng rộng Splasho 41563 (67 mảnh ghép)
Mô hình Lego Mixels – Trụ cứu hỏa miệng rộng Splasho 41563 (67 mảnh ghép)
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Legend Of Chima - Bộ tộc Gấu trắng 70230 (75 mảnh ghép) Mô hình Lego Legend Of Chima - Bộ tộc Gấu trắng 70230 (75 mảnh ghép)
Mô hình Lego Legend Of Chima - Bộ tộc Gấu trắng 70230 (75 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ đen 70326 (530 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ đen 70326 (530 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Hiệp sỹ đen 70326 (530 mảnh ghép)
2.229.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Ninjago – Đấu trường Ninja 70590 (666 mảnh ghép) Mô hình Lego Ninjago – Đấu trường Ninja 70590 (666 mảnh ghép)
Mô hình Lego Ninjago – Đấu trường Ninja 70590 (666 mảnh ghép)
2.669.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Ninjago – Xe phục kích 70730 (298 mảnh ghép) Mô hình Lego Ninjago – Xe phục kích 70730 (298 mảnh ghép)
Mô hình Lego Ninjago – Xe phục kích 70730 (298 mảnh ghép)
1.499.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Ninjago – Khinh khí cầu công kích 70603 (294 mảnh ghép) Mô hình Lego Ninjago – Khinh khí cầu công kích 70603 (294 mảnh ghép)
Mô hình Lego Ninjago – Khinh khí cầu công kích 70603 (294 mảnh ghép)
1.469.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Duplo – Ô tô đầu tiên của bé 10816 (36 chi tiết) Mô hình Lego Duplo – Ô tô đầu tiên của bé 10816 (36 chi tiết)
Mô hình Lego Duplo – Ô tô đầu tiên của bé 10816 (36 chi tiết)
959.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City Police – Rượt đuổi tội phạm 60126 (47 mảnh ghép) Mô hình Lego City Police – Rượt đuổi tội phạm 60126 (47 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Police – Rượt đuổi tội phạm 60126 (47 mảnh ghép)
229.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego City Fire – Bộ cứu hỏa khởi đầu 60106 (90 mảnh ghép) Mô hình Lego City Fire – Bộ cứu hỏa khởi đầu 60106 (90 mảnh ghép)
Mô hình Lego City Fire – Bộ cứu hỏa khởi đầu 60106 (90 mảnh ghép)
419.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lắp ghép Crafting Box 2.0 Lego Minecraft 21135 (717 chi tiết) Bộ lắp ghép Crafting Box 2.0 Lego Minecraft 21135 (717 chi tiết)
Bộ lắp ghép Crafting Box 2.0 Lego Minecraft 21135 (717 chi tiết)
3.379.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tấn công cá mập Lego Juniors 10739 (108 chi tiết) Tấn công cá mập Lego Juniors 10739 (108 chi tiết)
Tấn công cá mập Lego Juniors 10739 (108 chi tiết)
839.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khải Hoàn Môn Lego Architecture 21036 (386 chi tiết) Khải Hoàn Môn Lego Architecture 21036 (386 chi tiết)
Khải Hoàn Môn Lego Architecture 21036 (386 chi tiết)
1.479.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phương tiện cứu hộ sân bay Lego Technic 42068 (1094 chi tiết) Phương tiện cứu hộ sân bay Lego Technic 42068 (1094 chi tiết)
Phương tiện cứu hộ sân bay Lego Technic 42068 (1094 chi tiết)
4.339.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Speed Champions – Xe đua Audi R18 E-Tron Quattro 75872 (166 mảnh ghép) Mô hình Lego Speed Champions – Xe đua Audi R18 E-Tron Quattro 75872 (166 mảnh ghép)
Mô hình Lego Speed Champions – Xe đua Audi R18 E-Tron Quattro 75872 (166 mảnh ghép)
719.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Phi thuyền đột nhập Lego Ninjago 70624 (313 chi tiết) Phi thuyền đột nhập Lego Ninjago 70624 (313 chi tiết)
Phi thuyền đột nhập Lego Ninjago 70624 (313 chi tiết)
749.000đ 1.249.000đ
-40%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe địa hình siêu cấp Lego Technic 42069 (2382 chi tiết) Xe địa hình siêu cấp Lego Technic 42069 (2382 chi tiết)
Xe địa hình siêu cấp Lego Technic 42069 (2382 chi tiết)
6.439.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Duplo - Khu vườn đầu tiên của bé 10819 (25 mảnh ghép) Mô hình Lego Duplo - Khu vườn đầu tiên của bé 10819 (25 mảnh ghép)
Mô hình Lego Duplo - Khu vườn đầu tiên của bé 10819 (25 mảnh ghép)
479.000đ 959.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô Hình Lego Education - Toán học 1-2 45210 (521 chi tiết) Mô Hình Lego Education - Toán học 1-2 45210 (521 chi tiết)
Mô Hình Lego Education - Toán học 1-2 45210 (521 chi tiết)
2.499.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Super Heroes – Người Nhện đại chiến Green Gobl 76064 (85 mảnh ghép) Mô hình Lego Super Heroes – Người Nhện đại chiến Green Gobl 76064 (85 mảnh ghép)
Mô hình Lego Super Heroes – Người Nhện đại chiến Green Gobl 76064 (85 mảnh ghép)
399.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sói bay: Phương tiện chiến đấu Lego Super Heroes 76087 (955 chi tiết) Sói bay: Phương tiện chiến đấu Lego Super Heroes 76087 (955 chi tiết)
Sói bay: Phương tiện chiến đấu Lego Super Heroes 76087 (955 chi tiết)
5.879.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Duplo – Thảo nguyên hoang dã 10802 (18 chi tiết) Mô hình Lego Duplo – Thảo nguyên hoang dã 10802 (18 chi tiết)
Mô hình Lego Duplo – Thảo nguyên hoang dã 10802 (18 chi tiết)
869.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô Hình Lego Education - Bộ kỹ sư rô bốt Wedo Milo 45300 Mô Hình Lego Education - Bộ kỹ sư rô bốt Wedo Milo 45300
Mô Hình Lego Education - Bộ kỹ sư rô bốt Wedo Milo 45300
6.839.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô Hình Lego Education - Phần mềm cho StoryStarter 45100 (1144 chi tiết) Mô Hình Lego Education - Phần mềm cho StoryStarter 45100 (1144 chi tiết)
Mô Hình Lego Education - Phần mềm cho StoryStarter 45100 (1144 chi tiết)
5.149.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe kỵ sĩ chiến đấu 70310 (76 mảnh ghép) Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe kỵ sĩ chiến đấu 70310 (76 mảnh ghép)
Mô hình Lego Nexo Knights – Cỗ xe kỵ sĩ chiến đấu 70310 (76 mảnh ghép)
369.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trận chiến Atlantis Lego Super Heroes 76085 (197 chi tiết) Trận chiến Atlantis Lego Super Heroes 76085 (197 chi tiết)
Trận chiến Atlantis Lego Super Heroes 76085 (197 chi tiết)
999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tấn công đường hầm Knightcrawler Lego Super Heroes 76086 (622 chi tiết) Tấn công đường hầm Knightcrawler Lego Super Heroes 76086 (622 chi tiết)
Tấn công đường hầm Knightcrawler Lego Super Heroes 76086 (622 chi tiết)
2.299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy