text.skipToContent

Đồ chơi lắp ráp

Tìm thấy 435 sản phẩm
Bộ lắp ráp chiến binh Wheeljack Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8277) Bộ lắp ráp chiến binh Wheeljack Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8277)
Lele Brother Bộ lắp ráp chiến binh Wheeljack Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8277)
101.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Optimus Prime Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8276) Bộ lắp ráp Optimus Prime Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8276)
Lele Brother Bộ lắp ráp Optimus Prime Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8276)
101.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe tải nhỏ Lele Brother 8310-3 Bộ lắp ráp xe tải nhỏ Lele Brother 8310-3
Lele Brother Bộ lắp ráp xe tải nhỏ Lele Brother 8310-3
71.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe tải nhỏ Lele Brother 8326-6 Bộ lắp ráp xe tải nhỏ Lele Brother 8326-6
Lele Brother Bộ lắp ráp xe tải nhỏ Lele Brother 8326-6
129.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe du lịch hè Lele Brother 8327-5 Bộ lắp ráp xe du lịch hè Lele Brother 8327-5
Lele Brother Bộ lắp ráp xe du lịch hè Lele Brother 8327-5
84.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe kéo Lele Brother 8332-6 Bộ lắp ráp xe kéo Lele Brother 8332-6
Lele Brother Bộ lắp ráp xe kéo Lele Brother 8332-6
207.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe thể thao Lele Brother 8332-5 Bộ lắp ráp xe thể thao Lele Brother 8332-5
Lele Brother Bộ lắp ráp xe thể thao Lele Brother 8332-5
220.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp kiến tạo Tiệm cafe Lele Brother 6706 Bộ lắp ráp kiến tạo Tiệm cafe Lele Brother 6706
Lele Brother Bộ lắp ráp kiến tạo Tiệm cafe Lele Brother 6706
645.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe thể thao Lele Brother 3112-6 Bộ lắp ráp xe thể thao Lele Brother 3112-6
Lele Brother Bộ lắp ráp xe thể thao Lele Brother 3112-6
213.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp kiến tạo Nhà hàng Lele Brother 6703 Bộ lắp ráp kiến tạo Nhà hàng Lele Brother 6703
Lele Brother Bộ lắp ráp kiến tạo Nhà hàng Lele Brother 6703
645.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe thể thao Super Lele Brother 8139-3 Bộ lắp ráp xe thể thao Super Lele Brother 8139-3
Lele Brother Bộ lắp ráp xe thể thao Super Lele Brother 8139-3
126.000đ 168.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp kiến tạo Ngân hàng Lele Brother 6702 Bộ lắp ráp kiến tạo Ngân hàng Lele Brother 6702
Lele Brother Bộ lắp ráp kiến tạo Ngân hàng Lele Brother 6702
646.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp chiến binh Ultra Magnus Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8275) Bộ lắp ráp chiến binh Ultra Magnus Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8275)
Lele Brother Bộ lắp ráp chiến binh Ultra Magnus Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8275)
101.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe hơi Lele Brother 3110-3 Bộ lắp ráp xe hơi Lele Brother 3110-3
Lele Brother Bộ lắp ráp xe hơi Lele Brother 3110-3
162.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp kiến tạo Nhà hát Lele Brother 6705 Bộ lắp ráp kiến tạo Nhà hát Lele Brother 6705
Lele Brother Bộ lắp ráp kiến tạo Nhà hát Lele Brother 6705
645.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe du lịch Lele Brother 8166-8 Bộ lắp ráp xe du lịch Lele Brother 8166-8
Lele Brother Bộ lắp ráp xe du lịch Lele Brother 8166-8
200.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe đua Super Lele Brother 8132-6 Bộ lắp ráp xe đua Super Lele Brother 8132-6
Lele Brother Bộ lắp ráp xe đua Super Lele Brother 8132-6
220.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp chiến binh BumbleBee Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8271) Bộ lắp ráp chiến binh BumbleBee Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8271)
Lele Brother Bộ lắp ráp chiến binh BumbleBee Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8271)
101.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe kéo Lele Brother 8332-2 Bộ lắp ráp xe kéo Lele Brother 8332-2
Lele Brother Bộ lắp ráp xe kéo Lele Brother 8332-2
309.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe hơi gia đình Lele Brother 8166-6 Bộ lắp ráp xe hơi gia đình Lele Brother 8166-6
Lele Brother Bộ lắp ráp xe hơi gia đình Lele Brother 8166-6
152.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp chiến binh Sunstorm Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8273) Bộ lắp ráp chiến binh Sunstorm Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8273)
Lele Brother Bộ lắp ráp chiến binh Sunstorm Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8273)
101.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp chiến binh Ratchet Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8272) Bộ lắp ráp chiến binh Ratchet Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8272)
Lele Brother Bộ lắp ráp chiến binh Ratchet Lele Brother Transformer Fighter 3 in 1 (8272)
101.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe quân sự Lele Brother 8328-2 Bộ lắp ráp xe quân sự Lele Brother 8328-2
Lele Brother Bộ lắp ráp xe quân sự Lele Brother 8328-2
84.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - xe chạy trên sân trượt băng M38-B0158 (135 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - xe chạy trên sân trượt băng M38-B0158 (135 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - xe chạy trên sân trượt băng M38-B0158 (135 chi tiết)
159.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xếp khối số đếm Mega Bloks DLH85 Xếp khối số đếm Mega Bloks DLH85
Mega Bloks Xếp khối số đếm Mega Bloks DLH85
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp quán kem Sluban (158 PCS)-M38-B0525 Bộ lắp ráp quán kem Sluban (158 PCS)-M38-B0525
Sluban Bộ lắp ráp quán kem Sluban (158 PCS)-M38-B0525
239.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - sân khấu biểu diễn lưu động M38-B0253 Bộ lắp ráp Sluban - sân khấu biểu diễn lưu động M38-B0253
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - sân khấu biểu diễn lưu động M38-B0253
469.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - đại nhạc hội M38-B0255 (430 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - đại nhạc hội M38-B0255 (430 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - đại nhạc hội M38-B0255 (430 chi tiết)
729.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban -  Đầu máy xe lửa M38-B0231 Bộ lắp ráp Sluban -  Đầu máy xe lửa M38-B0231
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - Đầu máy xe lửa M38-B0231
449.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - căn hộ Banya & Roufis M38-B0573 Bộ lắp ráp Sluban - căn hộ Banya & Roufis M38-B0573
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - căn hộ Banya & Roufis M38-B0573
649.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - ngôi nhà nhỏ xinh M38-B0156 (193 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - ngôi nhà nhỏ xinh M38-B0156 (193 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - ngôi nhà nhỏ xinh M38-B0156 (193 chi tiết)
279.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - siêu xe vượt địa hình 4WD M38-B0132 (167 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - siêu xe vượt địa hình 4WD M38-B0132 (167 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - siêu xe vượt địa hình 4WD M38-B0132 (167 chi tiết)
219.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - Xe vận chuyển ngựa M38-B0559 Bộ lắp ráp Sluban - Xe vận chuyển ngựa M38-B0559
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - Xe vận chuyển ngựa M38-B0559
239.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - xe cứu hỏa chuyên dụng M38-B0220 (281 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - xe cứu hỏa chuyên dụng M38-B0220 (281 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - xe cứu hỏa chuyên dụng M38-B0220 (281 chi tiết)
319.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - Tiệm giải khát M38-B0528 (226 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - Tiệm giải khát M38-B0528 (226 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - Tiệm giải khát M38-B0528 (226 chi tiết)
369.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - pháo đài thần thoại M38-B0151 (508 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - pháo đài thần thoại M38-B0151 (508 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - pháo đài thần thoại M38-B0151 (508 chi tiết)
1.119.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Mega Bloks - Thành phố Ninja Rùa DYT38 Bộ lắp ráp Mega Bloks - Thành phố Ninja Rùa DYT38
Mega Bloks Bộ lắp ráp Mega Bloks - Thành phố Ninja Rùa DYT38
499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Trò chơi xếp hình Puzzle Phineas And Ferb Woody 100 mảnh Trò chơi xếp hình Puzzle Phineas And Ferb Woody 100 mảnh
Woody Trò chơi xếp hình Puzzle Phineas And Ferb Woody 100 mảnh
38.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - Xe ben M38-B0552 Bộ lắp ráp Sluban - Xe ben M38-B0552
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - Xe ben M38-B0552
559.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - sân khấu lung linh M38-B0252 (176 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - sân khấu lung linh M38-B0252 (176 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - sân khấu lung linh M38-B0252 (176 chi tiết)
279.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - Biệt thự hồ bơi M38-B0532 (291 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - Biệt thự hồ bơi M38-B0532 (291 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - Biệt thự hồ bơi M38-B0532 (291 chi tiết)
369.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - Siêu thị M38-B0529 (289 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - Siêu thị M38-B0529 (289 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - Siêu thị M38-B0529 (289 chi tiết)
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ đồ chơi nhỏ Mega Bloks DYC54 Bộ đồ chơi nhỏ Mega Bloks DYC54
Mega Bloks Bộ đồ chơi nhỏ Mega Bloks DYC54
429.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Đồ chơi đường ray thang máy Quercetti Skyrail Ottovolante 6661 Đồ chơi đường ray thang máy Quercetti Skyrail Ottovolante 6661
Quercetti Đồ chơi đường ray thang máy Quercetti Skyrail Ottovolante 6661
1.285.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ đồ chơi xếp hình CHOLO BLOC 256 (L3 - Xe Container chở 12 xe hơi nhỏ) Bộ đồ chơi xếp hình CHOLO BLOC 256 (L3 - Xe Container chở 12 xe hơi nhỏ)
CHOLO BLOC Bộ đồ chơi xếp hình CHOLO BLOC 256 (L3 - Xe Container chở 12 xe hơi nhỏ)
225.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - Công trường xây dựng cao ốc M38-B0555 Bộ lắp ráp Sluban - Công trường xây dựng cao ốc M38-B0555
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - Công trường xây dựng cao ốc M38-B0555
1.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - Xe điện thành phố và trạm dừng M38-B0332 (465 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - Xe điện thành phố và trạm dừng M38-B0332 (465 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - Xe điện thành phố và trạm dừng M38-B0332 (465 chi tiết)
559.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp biệt đội cứu hỏa Sluban (368PCS)-M38-B0223 Bộ lắp ráp biệt đội cứu hỏa Sluban (368PCS)-M38-B0223
Sluban Bộ lắp ráp biệt đội cứu hỏa Sluban (368PCS)-M38-B0223
539.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp trạm sửa xe Sluban (414PCS)-M38-B2500 Bộ lắp ráp trạm sửa xe Sluban (414PCS)-M38-B2500
Sluban Bộ lắp ráp trạm sửa xe Sluban (414PCS)-M38-B2500
419.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - phòng chờ sân ga M38-B0230 (175 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - phòng chờ sân ga M38-B0230 (175 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - phòng chờ sân ga M38-B0230 (175 chi tiết)
207.200đ 259.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - Tháo dỡ hàng hóa máy bay M38-B0369 (222 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - Tháo dỡ hàng hóa máy bay M38-B0369 (222 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - Tháo dỡ hàng hóa máy bay M38-B0369 (222 chi tiết)
219.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - siêu xe vượt địa hình M38-B0131 (154 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - siêu xe vượt địa hình M38-B0131 (154 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - siêu xe vượt địa hình M38-B0131 (154 chi tiết)
219.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - máy bay chở hàng M38-B0371 Bộ lắp ráp Sluban - máy bay chở hàng M38-B0371
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - máy bay chở hàng M38-B0371
559.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - trung tâm cứu hộ biển M38-B3700 Bộ lắp ráp Sluban - trung tâm cứu hộ biển M38-B3700
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - trung tâm cứu hộ biển M38-B3700
559.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - xe bus thành phố M38-B0330 (235 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - xe bus thành phố M38-B0330 (235 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - xe bus thành phố M38-B0330 (235 chi tiết)
239.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - Xe bus 2 tầng M38-B0335 Bộ lắp ráp Sluban - Xe bus 2 tầng M38-B0335
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - Xe bus 2 tầng M38-B0335
1.119.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp xe kéo cứu hộ Sluban (222PCS)-M38-B2800 Bộ lắp ráp xe kéo cứu hộ Sluban (222PCS)-M38-B2800
Sluban Bộ lắp ráp xe kéo cứu hộ Sluban (222PCS)-M38-B2800
239.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp spa chăm sóc tóc Sluban (243PCS)-M38-B0526 Bộ lắp ráp spa chăm sóc tóc Sluban (243PCS)-M38-B0526
Sluban Bộ lắp ráp spa chăm sóc tóc Sluban (243PCS)-M38-B0526
319.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ lắp ráp Sluban - siêu xe vượt địa hình Dene M38-B0133 (172 chi tiết) Bộ lắp ráp Sluban - siêu xe vượt địa hình Dene M38-B0133 (172 chi tiết)
Sluban Bộ lắp ráp Sluban - siêu xe vượt địa hình Dene M38-B0133 (172 chi tiết)
219.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy