text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Bộ đồ chơi Golf mini ToyroyalBộ đồ chơi Golf mini Toyroyal
Bộ đồ chơi Golf mini Toyroyal
170.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Thảm nhạc Khu rừng bí mật ChiccoThảm nhạc Khu rừng bí mật Chicco
Thảm nhạc Khu rừng bí mật Chicco
1.399.000đ
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sáo hình chim Toyroyal 3224Sáo hình chim Toyroyal 3224
Sáo hình chim Toyroyal 3224
59.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Kèn Trumpet Toyroyal 3232Kèn Trumpet Toyroyal 3232
Kèn Trumpet Toyroyal 3232
69.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bạch tuộc đỏ phun nước ToyroyalBạch tuộc đỏ phun nước Toyroyal
Bạch tuộc đỏ phun nước Toyroyal
69.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Cá voi hồng phun nước ToyroyalCá voi hồng phun nước Toyroyal
Cá voi hồng phun nước Toyroyal
69.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bóng lục lạc mini gấu xanh ToyroyalBóng lục lạc mini gấu xanh Toyroyal
Bóng lục lạc mini gấu xanh Toyroyal
81.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chuông hình sư tử Toyroyal 3237Chuông hình sư tử Toyroyal 3237
Chuông hình sư tử Toyroyal 3237
85.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chuông hình mèo con ToyroyalChuông hình mèo con Toyroyal
Chuông hình mèo con Toyroyal
85.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xắc Sư tử nhí Toyroyal 3185Xúc xắc Sư tử nhí Toyroyal 3185
Xúc xắc Sư tử nhí Toyroyal 3185
85.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chút chít ếch xanh ToyroyalChút chít ếch xanh Toyroyal
Chút chít ếch xanh Toyroyal
85.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chút chít voi xanh ToyroyalChút chít voi xanh Toyroyal
Chút chít voi xanh Toyroyal
85.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chút chít thỏ trắng ToyroyalChút chít thỏ trắng Toyroyal
Chút chít thỏ trắng Toyroyal
85.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chút chít hổ con ToyroyalChút chít hổ con Toyroyal
Chút chít hổ con Toyroyal
85.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chút chít chuột con ToyroyalChút chít chuột con Toyroyal
Chút chít chuột con Toyroyal
85.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xắc hình cầu Toyroyal 3184Xúc xắc hình cầu Toyroyal 3184
Xúc xắc hình cầu Toyroyal 3184
89.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xắc chuông gấu con Toyroyal 3181Xúc xắc chuông gấu con Toyroyal 3181
Xúc xắc chuông gấu con Toyroyal 3181
95.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chút chít búp bê bé cười ToyroyalChút chít búp bê bé cười Toyroyal
Chút chít búp bê bé cười Toyroyal
99.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi phun nước 3 in 1 ToyroyalBộ đồ chơi phun nước 3 in 1 Toyroyal
Bộ đồ chơi phun nước 3 in 1 Toyroyal
110.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xắc cầm tay hình voi con ChiccoXúc xắc cầm tay hình voi con Chicco
Xúc xắc cầm tay hình voi con Chicco
115.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi bóng chày nhí ToyroyalBộ đồ chơi bóng chày nhí Toyroyal
Bộ đồ chơi bóng chày nhí Toyroyal
115.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bóng lục lạc mèo con ToyroyalBóng lục lạc mèo con Toyroyal
Bóng lục lạc mèo con Toyroyal
115.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xắc bình sữa ngũ sắc Toyroyal 3235Xúc xắc bình sữa ngũ sắc Toyroyal 3235
Xúc xắc bình sữa ngũ sắc Toyroyal 3235
115.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Mô hình Xe tải Safe & Soft Toyroyal (Hồng )Mô hình Xe tải Safe & Soft Toyroyal (Hồng )
Mô hình Xe tải Safe & Soft Toyroyal (Hồng )
125.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xắc mèo con Toyroyal 3331Xúc xắc mèo con Toyroyal 3331
Xúc xắc mèo con Toyroyal 3331
130.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xắc cắn răng hình bông hoa CombiXúc xắc cắn răng hình bông hoa Combi
Xúc xắc cắn răng hình bông hoa Combi
131.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xắc Voi xanh ChiccoXúc xắc Voi xanh Chicco
Xúc xắc Voi xanh Chicco
139.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bể cá sắc màu ToyroyalBể cá sắc màu Toyroyal
Bể cá sắc màu Toyroyal
139.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Đồ chơi nhà tắm hình cá voi xanh ToyroyalĐồ chơi nhà tắm hình cá voi xanh Toyroyal
Đồ chơi nhà tắm hình cá voi xanh Toyroyal
139.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Vali xếp ô chữ và số ToyroyalVali xếp ô chữ và số Toyroyal
Vali xếp ô chữ và số Toyroyal
149.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ bột nặn tạo hình 8 màu ToyroyalBộ bột nặn tạo hình 8 màu Toyroyal
Bộ bột nặn tạo hình 8 màu Toyroyal
149.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ tập nấu khởi đầu 6 món ToyroyalBộ tập nấu khởi đầu 6 món Toyroyal
Bộ tập nấu khởi đầu 6 món Toyroyal
165.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ bánh ngọt Chip-Chop ToyroyalBộ bánh ngọt Chip-Chop Toyroyal
Bộ bánh ngọt Chip-Chop Toyroyal
170.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chuông hình cầu ToyroyalChuông hình cầu Toyroyal
Chuông hình cầu Toyroyal
175.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xắc hình hoa tulip xanh ChiccoXúc xắc hình hoa tulip xanh Chicco
Xúc xắc hình hoa tulip xanh Chicco
199.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xắc hình hoa tulip hồng ChiccoXúc xắc hình hoa tulip hồng Chicco
Xúc xắc hình hoa tulip hồng Chicco
199.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Đồ chơi xe đẩy vịt con Toyroyal 749Đồ chơi xe đẩy vịt con Toyroyal 749
Đồ chơi xe đẩy vịt con Toyroyal 749
209.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Bowling mini ToyroyalBộ đồ chơi Bowling mini Toyroyal
Bộ đồ chơi Bowling mini Toyroyal
219.000đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Đồ chơi xe đẩy cún con Toyroyal 750Đồ chơi xe đẩy cún con Toyroyal 750
Đồ chơi xe đẩy cún con Toyroyal 750
225.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ xếp hình 18 viên sắc màu ToyroyalBộ xếp hình 18 viên sắc màu Toyroyal
Bộ xếp hình 18 viên sắc màu Toyroyal
225.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ khung thành nhí ToyroyalBộ khung thành nhí Toyroyal
Bộ khung thành nhí Toyroyal
235.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ tập nấu Cooking time 12 món ToyroyalBộ tập nấu Cooking time 12 món Toyroyal
Bộ tập nấu Cooking time 12 món Toyroyal
255.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ô tô cảnh sát tự động ChiccoÔ tô cảnh sát tự động Chicco
Ô tô cảnh sát tự động Chicco
259.000đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Đồ chơi xe đẩy gấu Combi 113869Đồ chơi xe đẩy gấu Combi 113869
Đồ chơi xe đẩy gấu Combi 113869
285.000đ
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 15,000đ

Trong những năm đầu đời thì đồ chơi được xem là một trong những người bạn thân thiết và gắn bó với tuổi thơ của từng trẻ em. Việc mua cho bé đồ chơi thì rất đơn giản đó nhưng nếu không cân nhắc kỹ lưỡng thì sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sự phát triển của bé yêu.

Do vậy, bạn nên chọn mua đồ chơi đến từ nhà sản xuất uy tín để an tâm cho bé vui chơi, khỏe mạnh. Đồ chơi được làm từ chất liệu nhựa kỳ an toàn cho trẻ khi sử dụng lâu dài. Với bé nhỏ , các mẹ có thể để các lựa chọn các hình dáng, mẫu mã, màu sắc mà bé thích. Chẳng hạn đối với trẻ sơ sinh, thính giác của bé vẫn chưa phát triển hoàn toàn nên khi mua đồ chơi cho bé bạn lưu ý nên chọn mua những loại có âm thanh vừa phải.

Bên cạnh đó, giá đồ chơi thường dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Với giá thành phải chăng và những lợi ích tuyệt vời trên, đây thực sự là sản phẩm xứng đáng cùng con yêu phát triển trong suốt những ngày thơ ấu.
Tại Adayroi.com, đồ chơi được nhà phân phối uy tín cung cấp, bạn có thể đặt mua sản phẩm chỉ sau vài cú click chuột, hơn nữa lại còn được mua với mức ưu đãi hấp dẫn so với thị trường nữa nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín