text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Bộ đồ chơi Thinkfun chiến thuật quả cầu Stratos Spheres 3460Bộ đồ chơi Thinkfun chiến thuật quả cầu Stratos Spheres 3460
Bộ đồ chơi Thinkfun chiến thuật quả cầu Stratos Spheres 3460
259.000đ 351.000đ -26%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi mê cung Amaze Thinkfun 5820-WHBộ đồ chơi mê cung Amaze Thinkfun 5820-WH
Bộ đồ chơi mê cung Amaze Thinkfun 5820-WH
280.000đ 308.000đ -9%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi khớp thẻ Swich Thinkfun 1512-WLDBộ đồ chơi khớp thẻ Swich Thinkfun 1512-WLD
Bộ đồ chơi khớp thẻ Swich Thinkfun 1512-WLD
289.000đ 407.000đ -29%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun vòng xoay trí tuệ Back Spin 5800Bộ đồ chơi Thinkfun vòng xoay trí tuệ Back Spin 5800
Bộ đồ chơi Thinkfun vòng xoay trí tuệ Back Spin 5800
299.000đ 417.000đ -28%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép Artec 76544 (54 chi tiết)Bộ đồ chơi lắp ghép Artec 76544 (54 chi tiết)
Bộ đồ chơi lắp ghép Artec 76544 (54 chi tiết)
340.000đ 374.000đ -9%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép Artec 76543 (54 chi tiết)Bộ đồ chơi lắp ghép Artec 76543 (54 chi tiết)
Bộ đồ chơi lắp ghép Artec 76543 (54 chi tiết)
340.000đ 374.000đ -9%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi BrainBox Science 90046Bộ đồ chơi BrainBox Science 90046
Bộ đồ chơi BrainBox Science 90046
389.000đ 492.000đ -21%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi BrainBox ABC 90020Bộ đồ chơi BrainBox ABC 90020
Bộ đồ chơi BrainBox ABC 90020
389.000đ 492.000đ -21%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi BrainBox Space 90048Bộ đồ chơi BrainBox Space 90048
Bộ đồ chơi BrainBox Space 90048
389.000đ 492.000đ -21%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi BrainBox Animal 90002Bộ đồ chơi BrainBox Animal 90002
Bộ đồ chơi BrainBox Animal 90002
389.000đ 492.000đ -21%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép đồn cảnh sát Artec 76780 (70 chi tiết)Bộ đồ chơi lắp ghép đồn cảnh sát Artec 76780 (70 chi tiết)
Bộ đồ chơi lắp ghép đồn cảnh sát Artec 76780 (70 chi tiết)
389.000đ 659.000đ -41%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép bệnh viện Artec 76782 (70 chi tiết)Bộ đồ chơi lắp ghép bệnh viện Artec 76782 (70 chi tiết)
Bộ đồ chơi lắp ghép bệnh viện Artec 76782 (70 chi tiết)
389.000đ 659.000đ -41%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun giải mã các khối màu sắc Sudoku 1560Bộ đồ chơi Thinkfun giải mã các khối màu sắc Sudoku 1560
Bộ đồ chơi Thinkfun giải mã các khối màu sắc Sudoku 1560
399.000đ 570.000đ -30%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun giờ cao điểm Rush Hour 5000-WLDBộ đồ chơi Thinkfun giờ cao điểm Rush Hour 5000-WLD
Bộ đồ chơi Thinkfun giờ cao điểm Rush Hour 5000-WLD
399.000đ 479.000đ -17%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun Chocolate Fix sắp xếp socola 1530Bộ đồ chơi Thinkfun Chocolate Fix sắp xếp socola 1530
Bộ đồ chơi Thinkfun Chocolate Fix sắp xếp socola 1530
399.000đ 479.000đ -17%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép đồn cứu hỏa Artec 76781 (70 chi tiết)Bộ đồ chơi lắp ghép đồn cứu hỏa Artec 76781 (70 chi tiết)
Bộ đồ chơi lắp ghép đồn cứu hỏa Artec 76781 (70 chi tiết)
399.000đ 659.000đ -39%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun nhận biết từ ngữ Zingo 7704Bộ đồ chơi Thinkfun nhận biết từ ngữ Zingo 7704
Bộ đồ chơi Thinkfun nhận biết từ ngữ Zingo 7704
409.000đ 512.000đ -20%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun hạt đậu cân bằng 1140-WLDBộ đồ chơi Thinkfun hạt đậu cân bằng 1140-WLD
Bộ đồ chơi Thinkfun hạt đậu cân bằng 1140-WLD
409.000đ 506.000đ -19%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun Cờ một người 3400-WLDBộ đồ chơi Thinkfun Cờ một người 3400-WLD
Bộ đồ chơi Thinkfun Cờ một người 3400-WLD
419.000đ 506.000đ -17%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi BrainBox Picture 90010Bộ đồ chơi BrainBox Picture 90010
Bộ đồ chơi BrainBox Picture 90010
445.000đ 492.000đ -10%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi BrainBox English 90045Bộ đồ chơi BrainBox English 90045
Bộ đồ chơi BrainBox English 90045
445.000đ 492.000đ -10%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi BrainBox Nature 90003Bộ đồ chơi BrainBox Nature 90003
Bộ đồ chơi BrainBox Nature 90003
445.000đ 492.000đ -10%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi BrainBox Maths 90018Bộ đồ chơi BrainBox Maths 90018
Bộ đồ chơi BrainBox Maths 90018
445.000đ 492.000đ -10%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi BrainBox The World 90001Bộ đồ chơi BrainBox The World 90001
Bộ đồ chơi BrainBox The World 90001
445.000đ 492.000đ -10%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun xây dựng từ Zingo 7706Bộ đồ chơi Thinkfun xây dựng từ Zingo 7706
Bộ đồ chơi Thinkfun xây dựng từ Zingo 7706
479.000đ 527.000đ -9%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép theo hướng dẫn Artec 76871Bộ đồ chơi lắp ghép theo hướng dẫn Artec 76871
Bộ đồ chơi lắp ghép theo hướng dẫn Artec 76871
539.000đ 769.000đ -30%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép tự do Artec 151466 (30 chi tiết)Bộ đồ chơi lắp ghép tự do Artec 151466 (30 chi tiết)
Bộ đồ chơi lắp ghép tự do Artec 151466 (30 chi tiết)
645.000đ 710.000đ -9%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép theo hướng dẫn Artec 76875Bộ đồ chơi lắp ghép theo hướng dẫn Artec 76875
Bộ đồ chơi lắp ghép theo hướng dẫn Artec 76875
699.000đ 769.000đ -9%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun mê cung trọng lực 1006-WLDBộ đồ chơi Thinkfun mê cung trọng lực 1006-WLD
Bộ đồ chơi Thinkfun mê cung trọng lực 1006-WLD
719.000đ 869.000đ -17%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun mê cung Laser Maze 1014-WLDBộ đồ chơi Thinkfun mê cung Laser Maze 1014-WLD
Bộ đồ chơi Thinkfun mê cung Laser Maze 1014-WLD
729.000đ 869.000đ -16%
Hoàn 15.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép tự do Artec 76538 (112 chi tiết)Bộ đồ chơi lắp ghép tự do Artec 76538 (112 chi tiết)
Bộ đồ chơi lắp ghép tự do Artec 76538 (112 chi tiết)
780.000đ 858.000đ -9%
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi Thinkfun mê cung mạch điện Circuit Maze 1008-WLDBộ đồ chơi Thinkfun mê cung mạch điện Circuit Maze 1008-WLD
Bộ đồ chơi Thinkfun mê cung mạch điện Circuit Maze 1008-WLD
790.000đ 869.000đ -9%
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép tự do Artec 76536 (220 chi tiết)Bộ đồ chơi lắp ghép tự do Artec 76536 (220 chi tiết)
Bộ đồ chơi lắp ghép tự do Artec 76536 (220 chi tiết)
1.350.000đ 1.485.000đ -9%
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 15,000đ

Trong những năm đầu đời thì đồ chơi được xem là một trong những người bạn thân thiết và gắn bó với tuổi thơ của từng trẻ em. Việc mua cho bé đồ chơi thì rất đơn giản đó nhưng nếu không cân nhắc kỹ lưỡng thì sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sự phát triển của bé yêu.

Do vậy, bạn nên chọn mua đồ chơi đến từ nhà sản xuất uy tín để an tâm cho bé vui chơi, khỏe mạnh. Đồ chơi được làm từ chất liệu nhựa kỳ an toàn cho trẻ khi sử dụng lâu dài. Với bé nhỏ , các mẹ có thể để các lựa chọn các hình dáng, mẫu mã, màu sắc mà bé thích. Chẳng hạn đối với trẻ sơ sinh, thính giác của bé vẫn chưa phát triển hoàn toàn nên khi mua đồ chơi cho bé bạn lưu ý nên chọn mua những loại có âm thanh vừa phải.

Bên cạnh đó, giá đồ chơi thường dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Với giá thành phải chăng và những lợi ích tuyệt vời trên, đây thực sự là sản phẩm xứng đáng cùng con yêu phát triển trong suốt những ngày thơ ấu.
Tại Adayroi.com, đồ chơi được nhà phân phối uy tín cung cấp, bạn có thể đặt mua sản phẩm chỉ sau vài cú click chuột, hơn nữa lại còn được mua với mức ưu đãi hấp dẫn so với thị trường nữa nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín