text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Bánh que tôm Doakbua gói 25gBánh que tôm Doakbua gói 25g
Bánh que tôm Doakbua gói 25g
7.100đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh snack tôm Ruay Puan gói 20gBánh snack tôm Ruay Puan gói 20g
Bánh snack tôm Ruay Puan gói 20g
3.800đ 4.500đ -16%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh lát khoai tây vị tự nhiên Slide hộp 75gBánh lát khoai tây vị tự nhiên Slide hộp 75g
Bánh lát khoai tây vị tự nhiên Slide hộp 75g
25.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack tôm cay Oishi gói 45gSnack tôm cay Oishi gói 45g
Snack tôm cay Oishi gói 45g
4.800đ 5.500đ -13%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh lát khoai tây vị thơm cay Slide lon 75gBánh lát khoai tây vị thơm cay Slide lon 75g
Bánh lát khoai tây vị thơm cay Slide lon 75g
25.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack vị mực lăn muối ớt Poca gói 37gSnack vị mực lăn muối ớt Poca gói 37g
Snack vị mực lăn muối ớt Poca gói 37g
5.400đ 5.500đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack chay vị da heo quay Marty's Oishi gói 45gSnack chay vị da heo quay Marty's Oishi gói 45g
Snack chay vị da heo quay Marty's Oishi gói 45g
5.100đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh snack khoai tây Orion TaYO X vị trứng muối gói 28gBánh snack khoai tây Orion TaYO X vị trứng muối gói 28g
Bánh snack khoai tây Orion TaYO X vị trứng muối gói 28g
5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack Toonies vị gà BBQ gói 30gSnack Toonies vị gà BBQ gói 30g
Snack Toonies vị gà BBQ gói 30g
6.000đ 8.000đ -25%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh snack khoai tây vị bò bít tết Manhattan Poca gói 30gBánh snack khoai tây vị bò bít tết Manhattan Poca gói 30g
Bánh snack khoai tây vị bò bít tết Manhattan Poca gói 30g
6.500đ Siêu giảm giá -50%++
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh lát khoai tây vị thịt nướng Slide lon 75gBánh lát khoai tây vị thịt nướng Slide lon 75g
Bánh lát khoai tây vị thịt nướng Slide lon 75g
25.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh snack Corn Chip vị bắp ngọt và cay Orion gói 35gBánh snack Corn Chip vị bắp ngọt và cay Orion gói 35g
Bánh snack Corn Chip vị bắp ngọt và cay Orion gói 35g
5.300đ 6.500đ -18%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack Toonies vị cay gói 38gSnack Toonies vị cay gói 38g
Snack Toonies vị cay gói 38g
6.000đ 8.000đ -25%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack bí đỏ vị bò nướng Oishi gói 42gSnack bí đỏ vị bò nướng Oishi gói 42g
Snack bí đỏ vị bò nướng Oishi gói 42g
4.800đ 5.500đ -13%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack hành Oishi gói 45gSnack hành Oishi gói 45g
Snack hành Oishi gói 45g
4.800đ 6.000đ -20%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack Lay's vị tảo biển Nori gói 95gSnack Lay's vị tảo biển Nori gói 95g
Snack Lay's vị tảo biển Nori gói 95g
16.000đ 21.000đ -24%
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack khoai tây vị muối Flutes Oishi gói 40gSnack khoai tây vị muối Flutes Oishi gói 40g
Snack khoai tây vị muối Flutes Oishi gói 40g
5.100đ 5.500đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Bánh phồng mực Indonesia Indo Chips Oishi gói 42gBánh phồng mực Indonesia Indo Chips Oishi gói 42g
Bánh phồng mực Indonesia Indo Chips Oishi gói 42g
4.800đ 5.500đ -13%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chuối sấy VinMart Good gói 100gChuối sấy VinMart Good gói 100g
Chuối sấy VinMart Good gói 100g
16.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack khoai tây vị tảo biển Nori Poca gói 30gSnack khoai tây vị tảo biển Nori Poca gói 30g
Snack khoai tây vị tảo biển Nori Poca gói 30g
6.200đ 6.500đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack vị khoai tây tự nhiên Classic Poca gói 30gSnack vị khoai tây tự nhiên Classic Poca gói 30g
Snack vị khoai tây tự nhiên Classic Poca gói 30g
6.500đ 7.000đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack khoai tây Poca vị tảo biển Nori gói 52gSnack khoai tây Poca vị tảo biển Nori gói 52g
Snack khoai tây Poca vị tảo biển Nori gói 52g
10.800đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Đậu phộng da cá Tân Tân gói 285gĐậu phộng da cá Tân Tân gói 285g
Đậu phộng da cá Tân Tân gói 285g
35.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack pho mát miếng Oishi gói 42gSnack pho mát miếng Oishi gói 42g
Snack pho mát miếng Oishi gói 42g
4.800đ 5.500đ -13%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack bắp vị phô mai Oishi gói 45gSnack bắp vị phô mai Oishi gói 45g
Snack bắp vị phô mai Oishi gói 45g
4.700đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack khoai tây Lay's Stax vị tôm hùm nướng lon 110gSnack khoai tây Lay's Stax vị tôm hùm nướng lon 110g
Snack khoai tây Lay's Stax vị tôm hùm nướng lon 110g
23.500đ 30.000đ -22%
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack vị sườn nướng BBQ Brazil Poca gói 27gSnack vị sườn nướng BBQ Brazil Poca gói 27g
Snack vị sườn nướng BBQ Brazil Poca gói 27g
6.500đ 7.000đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack Swing O'Star vị bít tết kiểu New York gói 30gSnack Swing O'Star vị bít tết kiểu New York gói 30g
Snack Swing O'Star vị bít tết kiểu New York gói 30g
6.000đ 6.300đ -5%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Khoai lang tím sấy VinMart Good gói 100gKhoai lang tím sấy VinMart Good gói 100g
Khoai lang tím sấy VinMart Good gói 100g
19.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack bar Apple Cinnamon Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)Snack bar Apple Cinnamon Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)
Snack bar Apple Cinnamon Heritage Mill hộp 270g (6 thanh x 45g)
131.000đ 187.200đ -30%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 5%
Snack nhân vị sữa dừa Pillows Oishi gói 100gSnack nhân vị sữa dừa Pillows Oishi gói 100g
Snack nhân vị sữa dừa Pillows Oishi gói 100g
9.500đ 10.200đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Snack Lay's vị sườn nướng BBQ Brazil 95gSnack Lay's vị sườn nướng BBQ Brazil 95g
Snack Lay's vị sườn nướng BBQ Brazil 95g
16.000đ 21.000đ -24%
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Khoai tây chiên vị muối và tảo biển Pringles lon 107gKhoai tây chiên vị muối và tảo biển Pringles lon 107g
Khoai tây chiên vị muối và tảo biển Pringles lon 107g
32.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 20,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Khám phá thiên đường đồ ăn vặt giá rẻ tại Adayroi!

Đồ ăn vặt là một trong những loại thực phẩm đóng gói được nhiều rất nhiều đối tượng yêu thích: từ trẻ nhỏ đến người lớn. Sức hút của những món ăn này ngày càng tăng khi các nhãn hàng đã có những sự thay đổi về hương vị, phù hợp với người sử dụng hơn, mang lại sự thích thú mỗi khi thưởng thức.

Không chỉ là một món ăn yêu thích mỗi dịp đi cắm trại, xem phim, chơi game… mà món ăn vặt còn xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc, thậm chí hàng ngày và có những sản phẩm còn tạo thành trào lưu khiến mọi người phải đi lùng sục.

Những đồ ăn vặt có thể “gây nghiện” bởi hương vị thơm ngon, mê hoặc. Bạn có thể dễ dàng tìm được những món yêu thích giữa đa dạng các loại và giá cả lại vô cùng phải chăng. Những miếng snack giòn rụm đậm đà hay chiếc bánh quy thơm mùi bơ sữa... đều là những món ăn dễ “gây thương nhớ” và được mua rất nhiều.

Một lý do nữa giải thích cho sự yêu thích, chính là giá đồ ăn vặt thường thấp lại rất dễ mua. Tuy nhiên, chính vì mà bạn nên chọn những địa chỉ phân phối uy tín, hãng sản xuất nổi tiếng như bim bim snack Slide để mua để tránh hàng giả, hàng nhái hoặc hàng kém chất lượng.
Mua đồ ăn vặt tại Adayroi - trang thương mại điện tử uy tín hàng đầu chính là cách để bạn được mua sắm hàng chất lượng chính xác, nguồn gốc rõ ràng cùng giá cả cạnh tranh, hấp dẫn. Ngoài ra, bạn còn được hưởng những tiện ích mua sắm như thanh toán nhanh chóng, vận chuyển tận nơi và chương trình tích điểm dành cho chủ thẻ VinID.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín