text.skipToContent

sharp
daikin
panasonic
lg
electrolux
mitsubishi

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S, 2 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
11.890.000đ 15.707.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 990.833đ/tháng
Hoàn 238.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YL-S5, 1 chiều, 2HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YL-S5, 1 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YL-S5, 1 chiều, 2HP, Inverter
20.899.000đ 22.399.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 1.741.583đ/tháng
Hoàn 418.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5, 1 chiều, 2.5HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5, 1 chiều, 2.5HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5, 1 chiều, 2.5HP
20.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.740.833đ/tháng
Hoàn 418.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 18YL-S, 1 chiều, 2.0HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 18YL-S, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 18YL-S, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
20.390.000đ 25.115.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 1.699.167đ/tháng
Hoàn 408.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YN-S5, 1 chiều, 2HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YN-S5, 1 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YN-S5, 1 chiều, 2HP, Inverter
19.849.000đ 20.799.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.654.083đ/tháng
Hoàn 397.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC45ZMP-S5, 2 chiều, 2HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC45ZMP-S5, 2 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC45ZMP-S5, 2 chiều, 2HP, Inverter
19.449.000đ 20.299.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 1.620.750đ/tháng
Hoàn 389.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GM18VA, 1 chiều, 2.0HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GM18VA, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GM18VA, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
19.089.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.590.750đ/tháng
Hoàn 382.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5, 1 chiều, 2.5HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
18.290.000đ 19.899.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 1.524.167đ/tháng
Hoàn 366.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S, 2 chiều, 2.0HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
18.190.000đ 22.427.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 1.515.833đ/tháng
Hoàn 364.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC/SRK24CS-S5, 1 chiều, 2.5HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRC/SRK24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC/SRK24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
17.890.000đ 19.990.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.490.833đ/tháng
Hoàn 358.000đ
Máy lạnh Mitsubishi SRK/SRC35ZJ-S5, 2 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi SRK/SRC35ZJ-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi SRK/SRC35ZJ-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
15.690.000đ 19.307.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 1.307.500đ/tháng
Hoàn 314.000đ
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HP
14.239.000đ 16.089.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.186.583đ/tháng
Hoàn 285.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YL-S5, 1 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YL-S5, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YL-S5, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
13.729.000đ 15.399.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.144.083đ/tháng
Hoàn 275.000đ
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HP
13.490.000đ 15.699.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 1.124.167đ/tháng
Hoàn 270.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
12.589.000đ 14.799.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 1.049.083đ/tháng
Hoàn 252.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YL-S5, 1 chiều, 1 HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YL-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YL-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
11.829.000đ 13.289.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 985.750đ/tháng
Hoàn 237.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YN-S5, 1 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YN-S5, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YN-S5, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
11.719.000đ 13.699.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 976.583đ/tháng
Hoàn 234.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 10YL-S5, 1 chiều, 1.0HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 10YL-S5, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 10YL-S5, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
10.990.000đ 13.547.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 915.833đ/tháng
Hoàn 220.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, Inverter
10.989.000đ 12.599.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 915.750đ/tháng
Hoàn 220.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
10.169.000đ 11.689.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 847.417đ/tháng
Hoàn 203.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1.0HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
9.690.000đ 13.499.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 807.500đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HP
9.090.000đ 11.999.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 757.500đ/tháng
Hoàn 182.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CM-5, 1 chiều, 1.5HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CM-5, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CM-5, 1 chiều, 1.5HP
8.969.000đ 10.659.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 747.417đ/tháng
Hoàn 179.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5, 1 chiều, 1.5HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5, 1 chiều, 1.5HP
8.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 724.167đ/tháng
Hoàn 174.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
8.590.000đ 11.867.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 715.833đ/tháng
Hoàn 172.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HP
7.889.000đ 9.899.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 657.417đ/tháng
Hoàn 158.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CRR-5, 1 chiều, 1.0HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CRR-5, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CRR-5, 1 chiều, 1.0HP
7.269.000đ 9.099.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 605.750đ/tháng
Hoàn 145.000đ
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
6.999.000đ 8.939.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 583.250đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
6.690.000đ 8.749.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 557.500đ/tháng
Hoàn 134.000đ

Mua ngay máy lạnh - máy điều hòa chính hãng với nhiều ưu đãi bất ngờ chỉ có tại Adayroi.com

Máy lạnh - máy điều hòa Mitsubishi từ lâu vẫn luôn nổi tiếng trên thị trường với khả năng làm mát nhanh chóng, chức năng vận hành êm ái, đánh mạnh về các tính năng đi kèm, vừa giúp không khí trong phòng luôn trở nên thoáng mát, trong lành, an toàn với sức khỏe, vừa tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ mỗi ngày cho người sử dụng.

Mua máy lạnh - máy điều hòa tại Adayroi.com bạn có thể thỏa thích lựa chọn hàng ngàn mẫu mã sản phẩm, với nhiều kiểu dáng, công suất khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của cá nhân bạn. Đồng thời có cơ hội săn được hàng ngàn máy lạnh - máy điều hòa với mức giá cực sốc, miễn phí lắp đặt cùng chế độ bảo hành, hậu mãi tuyệt vời.

Adayroi.com là kênh thương mại điện tử cung cấp máy lạnh - máy điều hòa Mitsubishi chính hãng, giá tốt hàng đầu hiện nay. Mua máy lạnh - máy điều hòa Mitsubishi đến ngay Adayroi!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín