text.skipToContent

 

sharp
daikin
panasonic
lg
electrolux
mitsubishi

 

Điều hòa, máy lạnh

Tìm thấy 236 sản phẩm
Máy lạnh LG V13ENS, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh LG V13ENS, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh LG V13ENS, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
8.489.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTHF35RVMV, 2 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hòa Daikin FTHF35RVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTHF35RVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
14.300.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HPĐiều hòa Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP
Điều hòa Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP
5.690.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HP
9.790.000đ 11.999.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, InverterĐiều hòa Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
13.990.000đ 15.890.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HP
9.990.000đ 11.890.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC/SRK24CS-S5, 1 chiều, 2.5HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRC/SRK24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC/SRK24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
18.290.000đ 19.990.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
6.690.000đ 8.749.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HP
7.899.000đ 9.899.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HP
7.690.000đ 9.899.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HP
13.699.000đ 15.699.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
7.039.000đ 8.939.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Sumikura APS/APO-240SK+, 1 chiều, 2.5HP (24000 BTU)Điều hòa Sumikura APS/APO-240SK+, 1 chiều, 2.5HP (24000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-240SK+, 1 chiều, 2.5HP (24000 BTU)
13.699.000đ 14.799.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Sumikura APS/APO-280SK+, 1 chiều, 3HP (28000 BTU)Điều hòa Sumikura APS/APO-280SK+, 1 chiều, 3HP (28000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-280SK+, 1 chiều, 3HP (28000 BTU)
16.029.000đ 17.089.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Sumikura APS/APO-092SK+, 1 chiều, 1HP (9200 BTU)Điều hòa Sumikura APS/APO-092SK+, 1 chiều, 1HP (9200 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-092SK+, 1 chiều, 1HP (9200 BTU)
5.989.000đ 7.289.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Sumikura APS/APO-092SK+, 1 chiều, 1.0HPĐiều hòa Sumikura APS/APO-092SK+, 1 chiều, 1.0HP
Điều hòa Sumikura APS/APO-092SK+, 1 chiều, 1.0HP
5.989.000đ 7.289.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Sumikura APS/APO-120SK+, 1 chiều, 1.5HP (12000 BTU)Điều hòa Sumikura APS/APO-120SK+, 1 chiều, 1.5HP (12000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-120SK+, 1 chiều, 1.5HP (12000 BTU)
7.539.000đ 8.629.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Sumikura APS/APO-180SK+, 1 chiều, 2HP (18000 BTU)Điều hòa Sumikura APS/APO-180SK+, 1 chiều, 2HP (18000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-180SK+, 1 chiều, 2HP (18000 BTU)
11.099.000đ 11.919.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa FujiAire FW12CBC2-2A1N/FL12CBC-2A1N, 1 chiều, 12000 BTUĐiều hòa FujiAire FW12CBC2-2A1N/FL12CBC-2A1N, 1 chiều, 12000 BTU
Điều hòa FujiAire FW12CBC2-2A1N/FL12CBC-2A1N, 1 chiều, 12000 BTU
8.490.000đ 8.979.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa FujiAire FW18CBC2-2A1N/FL18CBC-2A1N, 1 chiều, 18000 BTUĐiều hòa FujiAire FW18CBC2-2A1N/FL18CBC-2A1N, 1 chiều, 18000 BTU
Điều hòa FujiAire FW18CBC2-2A1N/FL18CBC-2A1N, 1 chiều, 18000 BTU
12.189.000đ 12.299.000đ
-1%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa FujiAire FW12CBC2, 1 chiều, 1.5HP (12000 BTU)Điều hòa FujiAire FW12CBC2, 1 chiều, 1.5HP (12000 BTU)
Điều hòa FujiAire FW12CBC2, 1 chiều, 1.5HP (12000 BTU)
6.990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Casper EC-18TL11, 1 chiều, 2HPMáy lạnh Casper EC-18TL11, 1 chiều, 2HP
Máy lạnh Casper EC-18TL11, 1 chiều, 2HP
11.529.000đ 12.089.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa treo tường FujiAire FW09CBC2-2A1N/FL09CBC-2A1N, 1 chiều, 9000 BTUĐiều hòa treo tường FujiAire FW09CBC2-2A1N/FL09CBC-2A1N, 1 chiều, 9000 BTU
Điều hòa treo tường FujiAire FW09CBC2-2A1N/FL09CBC-2A1N, 1 chiều, 9000 BTU
6.439.000đ 7.599.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa York YHFE18ZE, 1 chiều, 2.0HPĐiều hòa York YHFE18ZE, 1 chiều, 2.0HP
Điều hòa York YHFE18ZE, 1 chiều, 2.0HP
10.390.000đ 14.028.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Sharp AH-X12STW, 1 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Sharp AH-X12STW, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X12STW, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
8.189.000đ 11.899.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Sharp AH-XP13SHW, 1 chiều, 1.5 HP, InverterMáy lạnh Sharp AH-XP13SHW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-XP13SHW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
11.639.000đ 12.879.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 13YL-S5, 1 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 13YL-S5, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 13YL-S5, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
13.450.000đ 16.307.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CRR-S5, 1 chiều, 1.0HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CRR-S5, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CRR-S5, 1 chiều, 1.0HP
7.190.000đ 8.747.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa York YHFE12ZE, 1 chiều, 1.5HPĐiều hòa York YHFE12ZE, 1 chiều, 1.5HP
Điều hòa York YHFE12ZE, 1 chiều, 1.5HP
6.890.000đ 9.107.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 13YL-S, 1 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 13YL-S, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 13YL-S, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
13.450.000đ 16.871.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 19CLS-5, 1 chiều, 2.0HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 19CLS-5, 1 chiều, 2.0HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 19CLS-5, 1 chiều, 2.0HP
16.290.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CU/CS-N24TKH-8, 1 chiều, 2.5HPĐiều hòa Panasonic CU/CS-N24TKH-8, 1 chiều, 2.5HP
Điều hòa Panasonic CU/CS-N24TKH-8, 1 chiều, 2.5HP
21.789.000đ 23.949.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092SK+, 1 chiều, 9200 BTUMáy lạnh Sumikura APS/APO-092SK+, 1 chiều, 9200 BTU
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092SK+, 1 chiều, 9200 BTU
5.290.000đ 6.708.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Sharp AH-X12UEW 1 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Sharp AH-X12UEW 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X12UEW 1 chiều, 1.5HP, Inverter
9.590.000đ 12.290.000đ
-22%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CU/CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, InverterĐiều hòa Panasonic CU/CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CU/CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
11.989.000đ 13.599.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID

Máy lạnh là một trong các thiết bị gia dụng phổ biến nhất hiện nay và dần trở thành một người bạn không thể thiết trong mỗi gia đình. Có 2 loại thường được sử dụng là máy lạnh một chiều và 2 chiều. Máy lạnh 1 chiều là loại máy chỉ có tính năng làm mát, thích hợp cho các vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, có mùa hè nóng, tiêu biểu là miền Nam Việt Nam. Máy lạnh 2 chiều hay còn gọi là máy điều hòa vừa có tác dụng làm mát, vừa có khả năng đổi ngược chiều để hoạt động như một máy sưởi, thích hợp cho các vùng có khí hậu ôn đới với mùa đông lạnh, chẳng hạn như miền Bắc nước ta hoặc các vùng cao nguyên.

Cả hai loại máy này hiện nay còn được lắp đặt thêm chức năng cải tiến mới như kháng khuẩn, khử mùi, chế độ hẹn giờ tắt/mở, chế độ ngủ đêm thông minh hay chế độ đảo gió giúp đưa luồn không khí lan tỏa khắp phòng đảm bảo tiết kiệm điện năng tối đa. Với cơ chế hoạt động khác nên loại máy 2 chiều cũng có giá thành gấp đôi loại 1 chiều. Vì vậy nếu bạn muốn tìm mua máy lạnh cho gia đình thì bạn nên cân nhắc về nhu cầu và điều kiện khí hậu nơi mình sinh sống.

Và nếu như bạn đang vẫn đang tìm kiếm một địa chỉ bán hàng đáng tin cậy thì Adayroi chính là ứng viên sáng giá nhất. Tại Adayroi, bạn có thể tự do lựa chọn các dòng máy lạnh cao cấp từ 1 chiều đến 2 chiều của nhiều hãng sản xuất uy tín như máy lạnh Panasonic,  Daikin, Sharp,... Không những được hưởng các mức giá khuyến mại siêu ưu đãi khi mua sắm tại Adayroi mà bạn còn có thể mua máy lạnh trả góp. Ngoài ra Adayroi còn cung cấp dịch vụ giao hàng, đổi trả và bảo hành chuyên nghiệp. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng hàng hóa lẫn dịch vụ tại Adayroi. Hãy đến với Adayroi và rinh ngay những chiếc máy lạnh chất lượng cao để đập tan cơn nóng mùa hè ngay thôi nào!

 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy