text.skipToContent

Điều hòa, máy lạnh

Tìm thấy 245 sản phẩm
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
11.539.000đ 14.120.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CS-PU9UKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, InverterĐiều hòa Panasonic CS-PU9UKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CS-PU9UKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
9.400.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Sharp AH-X9VEW, 1 chiều, 1.0HP, InverterĐiều hòa Sharp AH-X9VEW, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Điều hòa Sharp AH-X9VEW, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
6.099.000đ 7.900.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CS-PU12UKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Điều hòa Panasonic CS-PU12UKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CS-PU12UKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
11.600.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018) Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
9.469.000đ 11.560.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Electrolux ESV09HKR-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4Điều hòa Electrolux ESV09HKR-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Điều hòa Electrolux ESV09HKR-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
7.709.000đ 12.900.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa LG V10ENW, 1 chiều, 1.0HP, InverterĐiều hòa LG V10ENW, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Điều hòa LG V10ENW, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
6.639.000đ 8.770.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa LG V13ENS, 1 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hòa LG V13ENS, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa LG V13ENS, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
7.869.000đ 10.230.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HPĐiều hòa Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP
Điều hòa Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP
5.690.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Electrolux ESM09CRO-A4I, 1 chiều, 1HP, R32Điều hòa Electrolux ESM09CRO-A4I, 1 chiều, 1HP, R32
Điều hòa Electrolux ESM09CRO-A4I, 1 chiều, 1HP, R32
6.090.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Funiki SBC09, 1 chiều, 1.0HPĐiều hòa Funiki SBC09, 1 chiều, 1.0HP
Điều hòa Funiki SBC09, 1 chiều, 1.0HP
5.289.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
13.839.000đ 16.000.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12SKH-8, 2 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hòa Panasonic CU/CS-YZ12SKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12SKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
14.089.000đ 16.299.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Sharp AH-X18UEW, 1 chiều, 2.0HP InverterMáy lạnh Sharp AH-X18UEW, 1 chiều, 2.0HP Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X18UEW, 1 chiều, 2.0HP Inverter
15.989.000đ 17.999.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Sharp AH-XP10UHW, 1 chiều, 1.0HP InverterMáy lạnh Sharp AH-XP10UHW, 1 chiều, 1.0HP Inverter
Máy lạnh Sharp AH-XP10UHW, 1 chiều, 1.0HP Inverter
9.339.000đ 11.019.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh LG V18END, 1 chiều, 2.0 HP, InverterMáy lạnh LG V18END, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
Máy lạnh LG V18END, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
15.389.000đ 17.179.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5, 1 chiều, 2.5HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
18.999.000đ 19.899.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Sharp AH-XP13UHW, 1 chiều, 1.5HP InverterMáy lạnh Sharp AH-XP13UHW, 1 chiều, 1.5HP Inverter
Máy lạnh Sharp AH-XP13UHW, 1 chiều, 1.5HP Inverter
11.349.000đ 13.149.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh LG B10ENC 2 chiều Inverter 1HPMáy lạnh LG B10ENC 2 chiều Inverter 1HP
Máy lạnh LG B10ENC 2 chiều Inverter 1HP
9.489.000đ 12.099.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Sharp AH-A18SEW, 1 chiều, 2.0HPMáy lạnh Sharp AH-A18SEW, 1 chiều, 2.0HP
Máy lạnh Sharp AH-A18SEW, 1 chiều, 2.0HP
11.189.000đ 13.459.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CU/CS-PU18TKH-8, 1 chiều, 2.0 HP, InverterĐiều hòa Panasonic CU/CS-PU18TKH-8, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CU/CS-PU18TKH-8, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
18.389.000đ 19.399.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Electrolux ESM09CRO-A4I, 1 chiều, 1HP, R32Điều hòa Electrolux ESM09CRO-A4I, 1 chiều, 1HP, R32
Điều hòa Electrolux ESM09CRO-A4I, 1 chiều, 1HP, R32
6.200.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Gree GWC09QB-K3NNC2H, 1 chiều, 1HP, R410A Điều hòa Gree GWC09QB-K3NNC2H, 1 chiều, 1HP, R410A
Điều hòa Gree GWC09QB-K3NNC2H, 1 chiều, 1HP, R410A
6.000.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CU/CS-N12UKH-8, 1 chiều, 1.5HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG 855S4Điều hòa Panasonic CU/CS-N12UKH-8, 1 chiều, 1.5HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG 855S4
Điều hòa Panasonic CU/CS-N12UKH-8, 1 chiều, 1.5HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG 855S4
9.529.000đ 12.950.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Midea MSMA1-13CRN1, 1 chiều, 1.5HP, R410AĐiều hòa Midea MSMA1-13CRN1, 1 chiều, 1.5HP, R410A
Điều hòa Midea MSMA1-13CRN1, 1 chiều, 1.5HP, R410A
6.389.000đ 8.600.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTC35NV1V, 1 chiều, 1.5HP, R32Điều hòa Daikin FTC35NV1V, 1 chiều, 1.5HP, R32
Điều hòa Daikin FTC35NV1V, 1 chiều, 1.5HP, R32
10.000.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa LG B13END, 2 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hòa LG B13END, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa LG B13END, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
10.919.000đ 14.190.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Funiki SBH09, 2 chiều, 1.0HPĐiều hòa Funiki SBH09, 2 chiều, 1.0HP
Điều hòa Funiki SBH09, 2 chiều, 1.0HP
5.889.000đ 7.200.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CS-N12UKH-8,1 chiều, 1.5 HPĐiều hòa Panasonic CS-N12UKH-8,1 chiều, 1.5 HP
Điều hòa Panasonic CS-N12UKH-8,1 chiều, 1.5 HP
10.100.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Midea MSMA1-10CRN1 1 chiều, 1HP, R410AĐiều hòa Midea MSMA1-10CRN1 1 chiều, 1HP, R410A
Điều hòa Midea MSMA1-10CRN1 1 chiều, 1HP, R410A
5.329.000đ 7.900.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Midea MSMA1-10CRN1 1 chiều, 1HP, R410A Điều hòa Midea MSMA1-10CRN1 1 chiều, 1HP, R410A
Điều hòa Midea MSMA1-10CRN1 1 chiều, 1HP, R410A
5.600.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin ATKC25TAVMV, 1 chiều, 1HP, R32, InverterĐiều hòa Daikin ATKC25TAVMV, 1 chiều, 1HP, R32, Inverter
Điều hòa Daikin ATKC25TAVMV, 1 chiều, 1HP, R32, Inverter
10.300.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HPĐiều hòa Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP
Điều hòa Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP
7.689.000đ 9.459.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CU/CS-N12SKH-8, 1 chiều, 1.5 HPĐiều hòa Panasonic CU/CS-N12SKH-8, 1 chiều, 1.5 HP
Điều hòa Panasonic CU/CS-N12SKH-8, 1 chiều, 1.5 HP
9.890.000đ 11.649.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HPMáy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
9.800.000đ 11.290.000đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Casper SC-09TL11, 1 chiều, 9000BTU, R410A WifiĐiều hòa Casper SC-09TL11, 1 chiều, 9000BTU, R410A Wifi
Điều hòa Casper SC-09TL11, 1 chiều, 9000BTU, R410A Wifi
6.490.000đ 8.900.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID

Máy lạnh là một trong các thiết bị gia dụng phổ biến nhất hiện nay và dần trở thành một người bạn không thể thiết trong mỗi gia đình. Có 2 loại thường được sử dụng là máy lạnh một chiều và 2 chiều. Máy lạnh 1 chiều là loại máy chỉ có tính năng làm mát, thích hợp cho các vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, có mùa hè nóng, tiêu biểu là miền Nam Việt Nam. Máy lạnh 2 chiều hay còn gọi là máy điều hòa vừa có tác dụng làm mát, vừa có khả năng đổi ngược chiều để hoạt động như một máy sưởi, thích hợp cho các vùng có khí hậu ôn đới với mùa đông lạnh, chẳng hạn như miền Bắc nước ta hoặc các vùng cao nguyên.

Cả hai loại máy này hiện nay còn được lắp đặt thêm chức năng cải tiến mới như kháng khuẩn, khử mùi, chế độ hẹn giờ tắt/mở, chế độ ngủ đêm thông minh hay chế độ đảo gió giúp đưa luồn không khí lan tỏa khắp phòng đảm bảo tiết kiệm điện năng tối đa. Với cơ chế hoạt động khác nên loại máy 2 chiều cũng có giá thành gấp đôi loại 1 chiều. Vì vậy nếu bạn muốn tìm mua máy lạnh cho gia đình thì bạn nên cân nhắc về nhu cầu và điều kiện khí hậu nơi mình sinh sống.

Và nếu như bạn đang vẫn đang tìm kiếm một địa chỉ bán hàng đáng tin cậy thì Adayroi chính là ứng viên sáng giá nhất. Tại Adayroi, bạn có thể tự do lựa chọn các dòng máy lạnh cao cấp từ 1 chiều đến 2 chiều của nhiều hãng sản xuất uy tín như máy lạnh Panasonic,  Daikin, Sharp,... Không những được hưởng các mức giá khuyến mại siêu ưu đãi khi mua sắm tại Adayroi mà bạn còn có thể mua máy lạnh trả góp. Ngoài ra Adayroi còn cung cấp dịch vụ giao hàng, đổi trả và bảo hành chuyên nghiệp. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng hàng hóa lẫn dịch vụ tại Adayroi. Hãy đến với Adayroi và rinh ngay những chiếc máy lạnh chất lượng cao để đập tan cơn nóng mùa hè ngay thôi nào!

 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy