text.skipToContent

Điều hoà 2 chiều

Tìm thấy 119 sản phẩm
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP
10.899.000đ 13.089.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Fujiaire FW15H9L, 2 chiều, Wifi, 1.5HP Điều hòa Fujiaire FW15H9L, 2 chiều, Wifi, 1.5HP
Điều hòa Fujiaire FW15H9L, 2 chiều, Wifi, 1.5HP
8.650.000đ 11.250.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Electrolux ESV12HKR-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Điều hòa Electrolux ESV12HKR-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Điều hòa Electrolux ESV12HKR-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
9.309.000đ 15.000.000đ
-38%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter  (Tặng 3m ống đồng) Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter  (Tặng 3m ống đồng)
Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter (Tặng 3m ống đồng)
14.510.000đ 15.590.000đ
-7%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTXV35QVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Điều hòa Daikin FTXV35QVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTXV35QVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
16.389.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTXV50QVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter Điều hòa Daikin FTXV50QVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTXV50QVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
25.689.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTXV25QVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter Điều hòa Daikin FTXV25QVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTXV25QVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
13.889.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Funiki SBH09, 2 chiều, 1.0HP Điều hòa Funiki SBH09, 2 chiều, 1.0HP
Điều hòa Funiki SBH09, 2 chiều, 1.0HP
5.540.000đ 7.200.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Điều hòa Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
12.540.000đ 16.300.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa FujiAire FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B, 2 chiều, 9000 BTU Điều hòa FujiAire FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B, 2 chiều, 9000 BTU
Điều hòa FujiAire FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B, 2 chiều, 9000 BTU
6.810.000đ 8.850.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter
13.190.000đ 15.190.000đ
-13%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hoà Daikin FTXS35GVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Điều hoà Daikin FTXS35GVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hoà Daikin FTXS35GVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
15.789.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hoà Daikin FTXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter Điều hoà Daikin FTXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Điều hoà Daikin FTXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
13.389.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hoà Daikin FTXS50GVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter Điều hoà Daikin FTXS50GVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
Điều hoà Daikin FTXS50GVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
24.989.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTXS60FVMV, 2 chiều, 21.000BTU, Inverter Điều hòa Daikin FTXS60FVMV, 2 chiều, 21.000BTU, Inverter
Điều hòa Daikin FTXS60FVMV, 2 chiều, 21.000BTU, Inverter
34.689.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTXS71FVMA, 2 chiều, 24.000BTU, Inverter Điều hòa Daikin FTXS71FVMA, 2 chiều, 24.000BTU, Inverter
Điều hòa Daikin FTXS71FVMA, 2 chiều, 24.000BTU, Inverter
39.889.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Funiki SBH24, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Funiki SBH24, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Funiki SBH24, 2 chiều, 2.5HP
13.589.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Funiki SBH18, 2 chiều, 2.0HP Điều hòa Funiki SBH18, 2 chiều, 2.0HP
Điều hòa Funiki SBH18, 2 chiều, 2.0HP
10.589.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTHM60HVMV, 2 chiều, 21.000BTU, Inverter Điều hòa Daikin FTHM60HVMV, 2 chiều, 21.000BTU, Inverter
Điều hòa Daikin FTHM60HVMV, 2 chiều, 21.000BTU, Inverter
27.989.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Funiki SBH12, 2 chiều, 1.5HP Điều hòa Funiki SBH12, 2 chiều, 1.5HP
Điều hòa Funiki SBH12, 2 chiều, 1.5HP
7.289.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTHF71RVMV, 2 chiều, 2.5HP, Inverter Điều hòa Daikin FTHF71RVMV, 2 chiều, 2.5HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTHF71RVMV, 2 chiều, 2.5HP, Inverter
35.789.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic Z18TKH-8, 2 chiều, 2.0HP, Inverter Điều hòa Panasonic Z18TKH-8, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
Điều hòa Panasonic Z18TKH-8, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
24.989.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic Z24TKH-8, 2 chiều, 2.5HP, Inverter Điều hòa Panasonic Z24TKH-8, 2 chiều, 2.5HP, Inverter
Điều hòa Panasonic Z24TKH-8, 2 chiều, 2.5HP, Inverter
34.989.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic Z12TKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Điều hòa Panasonic Z12TKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Panasonic Z12TKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
16.889.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Electrolux ESV09HKR-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Điều hòa Electrolux ESV09HKR-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Điều hòa Electrolux ESV09HKR-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
7.709.000đ 12.900.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTHM50HVMV, 2 chiều, 2HP, Inverter Điều hòa Daikin FTHM50HVMV, 2 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTHM50HVMV, 2 chiều, 2HP, Inverter
20.589.000đ 23.960.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Electrolux ESM09HRF-D2 , 2 chiều, 1.0HP + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Máy lạnh Electrolux ESM09HRF-D2 , 2 chiều, 1.0HP + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Máy lạnh Electrolux ESM09HRF-D2 , 2 chiều, 1.0HP + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
6.319.000đ 10.690.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Electrolux ESM09HRF-D2 , 2 chiều 1.0HP Máy lạnh Electrolux ESM09HRF-D2 , 2 chiều 1.0HP
Máy lạnh Electrolux ESM09HRF-D2 , 2 chiều 1.0HP
6.090.000đ 7.187.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter
20.389.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa LG B24ENC, 2 chiều, 2.5HP, Inverter Điều hòa LG B24ENC, 2 chiều, 2.5HP, Inverter
Điều hòa LG B24ENC, 2 chiều, 2.5HP, Inverter
24.889.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP
Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP
12.839.000đ 13.239.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
13.059.000đ 18.900.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S4 Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S4
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S4
14.129.000đ 16.519.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S10 Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S10
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S10
12.839.000đ 16.900.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S17 Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S17
Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S17
20.329.000đ 22.899.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Sharp AY-A9UEW, 2 chiều 1.0HP Điều hòa Sharp AY-A9UEW, 2 chiều 1.0HP
Điều hòa Sharp AY-A9UEW, 2 chiều 1.0HP
7.789.000đ 9.959.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Electrolux ESM12HRM-D1, 2 chiều, 1.0HP Điều hòa Electrolux ESM12HRM-D1, 2 chiều, 1.0HP
Điều hòa Electrolux ESM12HRM-D1, 2 chiều, 1.0HP
7.190.000đ 9.990.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Electrolux ESV18HRK-A3, 2 chiều, 2HP, Inverter Điều hòa Electrolux ESV18HRK-A3, 2 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa Electrolux ESV18HRK-A3, 2 chiều, 2HP, Inverter
13.189.000đ 14.689.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh LG B13ENC 2 chiều Inverter 1.5HP Máy lạnh LG B13ENC 2 chiều Inverter 1.5HP
Máy lạnh LG B13ENC 2 chiều Inverter 1.5HP
11.259.000đ 13.599.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP Inverter Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP Inverter
Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP Inverter
9.390.000đ 11.748.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh LG B10ENC 2 chiều Inverter 1HP Máy lạnh LG B10ENC 2 chiều Inverter 1HP
Máy lạnh LG B10ENC 2 chiều Inverter 1HP
9.489.000đ 12.099.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
12.889.000đ 15.589.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Casper EH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper EH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper EH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
16.189.000đ 16.499.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa York YHGE18ZE, 2 chiều, 2.0HP Điều hòa York YHGE18ZE, 2 chiều, 2.0HP
Điều hòa York YHGE18ZE, 2 chiều, 2.0HP
16.590.000đ 17.988.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP
13.590.000đ 15.590.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa FujiAire FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B, 2 chiều, 12000 BTU Điều hòa FujiAire FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B, 2 chiều, 12000 BTU
Điều hòa FujiAire FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B, 2 chiều, 12000 BTU
9.339.000đ 9.899.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, Inverter Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, Inverter
11.149.000đ 12.599.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25ZMP-S, 2 chiều, 1.0 HP, Inverter Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25ZMP-S, 2 chiều, 1.0 HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25ZMP-S, 2 chiều, 1.0 HP, Inverter
9.850.000đ 12.947.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
11.850.000đ 16.619.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy