text.skipToContent

Điều hoà 2 chiều

Tìm thấy 116 sản phẩm
Máy lạnh Gree GWH12QC-K3NNA1H, 2 chiều, 1.5HP Máy lạnh Gree GWH12QC-K3NNA1H, 2 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Gree GWH12QC-K3NNA1H, 2 chiều, 1.5HP
9.500.000đ 9.900.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Panasonic CU/CS-U9RKH-8 Inverter 1 chiều, 1HP Điều hòa Panasonic CU/CS-U9RKH-8 Inverter 1 chiều, 1HP
Điều hòa Panasonic CU/CS-U9RKH-8 Inverter 1 chiều, 1HP
11.500.000đ 11.790.000đ
-2%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter
13.400.000đ 15.190.000đ
-12%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTXS25GVMV/RXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTXS25GVMV/RXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTXS25GVMV/RXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
13.800.000đ 14.890.000đ
-7%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
14.800.000đ 15.590.000đ
-5%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
14.129.000đ 16.519.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
12.739.000đ 16.900.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1
10.699.000đ 15.390.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa LG H24ENB, 2 chiều, 2.5HP + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa LG H24ENB, 2 chiều, 2.5HP + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa LG H24ENB, 2 chiều, 2.5HP + Loa Bluetooth LG PH1
18.729.000đ 21.249.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Panasonic CS-Z12TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Panasonic CS-Z12TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Panasonic CS-Z12TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
16.479.000đ 18.939.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
20.329.000đ 22.899.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Daikin FTHM50HVMV, 2 chiều, 2HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Daikin FTHM50HVMV, 2 chiều, 2HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Daikin FTHM50HVMV, 2 chiều, 2HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
19.799.000đ 24.549.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ12TKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ12TKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ12TKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
19.589.000đ 22.129.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
16.379.000đ 18.829.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper EH-09TL11, 2 chiều, 1HP Điều hòa Casper EH-09TL11, 2 chiều, 1HP
Điều hòa Casper EH-09TL11, 2 chiều, 1HP
6.599.000đ 8.189.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120SK+, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU) Điều hòa Sumikura APS/APO-H120SK+, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120SK+, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU)
7.899.000đ 9.689.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092SK+, 2 chiều, 1HP (9000 BTU) Điều hòa Sumikura APS/APO-H092SK+, 2 chiều, 1HP (9000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092SK+, 2 chiều, 1HP (9000 BTU)
6.259.000đ 8.099.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
13.499.000đ 14.799.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP
Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP
6.699.000đ 8.299.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ9SKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ9SKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ9SKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
12.079.000đ 13.689.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa FujiAire FW18HBC2-2A1N/FL18HBC-2A1B, 2 chiều, 18000 BTU Điều hòa FujiAire FW18HBC2-2A1N/FL18HBC-2A1B, 2 chiều, 18000 BTU
Điều hòa FujiAire FW18HBC2-2A1N/FL18HBC-2A1B, 2 chiều, 18000 BTU
11.699.000đ 12.889.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240SK+, 2 chiều, 2.5HP (24000 BTU) Điều hòa Sumikura APS/APO-H240SK+, 2 chiều, 2.5HP (24000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-H240SK+, 2 chiều, 2.5HP (24000 BTU)
15.259.000đ 16.769.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280SK+, 2 chiều, 3HP (28000 BTU) Điều hòa Sumikura APS/APO-H280SK+, 2 chiều, 3HP (28000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280SK+, 2 chiều, 3HP (28000 BTU)
16.999.000đ 18.459.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa FujiAire FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B, 2 chiều, 9000 BTU Điều hòa FujiAire FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B, 2 chiều, 9000 BTU
Điều hòa FujiAire FW09HBC2-2A1N/FL09HBC-2A1B, 2 chiều, 9000 BTU
6.649.000đ 8.299.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC28HG-5, 2 chiều, 1HP Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC28HG-5, 2 chiều, 1HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC28HG-5, 2 chiều, 1HP
10.539.000đ 12.129.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12SKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12SKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12SKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
14.769.000đ 16.299.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa FujiAire FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B, 2 chiều, 12000 BTU Điều hòa FujiAire FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B, 2 chiều, 12000 BTU
Điều hòa FujiAire FW12HBC2-2A1N/FL12HBC-2A1B, 2 chiều, 12000 BTU
8.409.000đ 9.899.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper EH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP Điều hòa Casper EH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
Điều hòa Casper EH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
8.239.000đ 9.779.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Sumikura APS/APO-H180SK+, 2 chiều, 2HP (18000 BTU) Điều hòa Sumikura APS/APO-H180SK+, 2 chiều, 2HP (18000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-H180SK+, 2 chiều, 2HP (18000 BTU)
11.479.000đ 13.099.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh LG H09ENB 2 chiều thường 1HP Máy lạnh LG H09ENB 2 chiều thường 1HP
Máy lạnh LG H09ENB 2 chiều thường 1HP
8.089.000đ 9.859.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh LG B13ENC 2 chiều Inverter 1.5HP Máy lạnh LG B13ENC 2 chiều Inverter 1.5HP
Máy lạnh LG B13ENC 2 chiều Inverter 1.5HP
12.099.000đ 13.599.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter
14.399.000đ 15.999.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP
7.499.000đ 9.089.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper LH-18TL11, 2 chiều, 2HP Điều hòa Casper LH-18TL11, 2 chiều, 2HP
Điều hòa Casper LH-18TL11, 2 chiều, 2HP
12.139.000đ 13.299.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
8.349.000đ 9.859.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa FujiAire FW24HBC2-2A1N, 2 chiều, 24000 BTU Điều hòa FujiAire FW24HBC2-2A1N, 2 chiều, 24000 BTU
Điều hòa FujiAire FW24HBC2-2A1N, 2 chiều, 24000 BTU
14.699.000đ 15.999.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC45ZMP-S5, 2 chiều, 2HP, Inverter Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC45ZMP-S5, 2 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC45ZMP-S5, 2 chiều, 2HP, Inverter
19.549.000đ 20.299.000đ
-4%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, Inverter Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, Inverter
11.149.000đ 12.599.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Panasonic Sky CU/CS-VZ12TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter Điều hòa Panasonic Sky CU/CS-VZ12TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter
Điều hòa Panasonic Sky CU/CS-VZ12TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter
20.139.000đ 21.239.000đ
-5%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
13.789.000đ 15.589.000đ
-12%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Electrolux ESV09HRK-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter Điều hòa Electrolux ESV09HRK-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter
Điều hòa Electrolux ESV09HRK-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter
7.990.000đ 9.859.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Electrolux ESV18HRK-A3, 2 chiều, 2HP, Inverter Điều hòa Electrolux ESV18HRK-A3, 2 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa Electrolux ESV18HRK-A3, 2 chiều, 2HP, Inverter
12.790.000đ 14.689.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
9.690.000đ 11.389.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh LG B10ENC 2 chiều Inverter 1HP Máy lạnh LG B10ENC 2 chiều Inverter 1HP
Máy lạnh LG B10ENC 2 chiều Inverter 1HP
10.489.000đ 12.099.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Samsung AR09KPSNSWKNSV, 2 chiều, 1.0HP Máy lạnh Samsung AR09KPSNSWKNSV, 2 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Samsung AR09KPSNSWKNSV, 2 chiều, 1.0HP
7.699.000đ 9.599.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Daikin FTHM60HVMV/RHM60HVMV, 2 chiều, 22.000BTU Điều hòa Daikin FTHM60HVMV/RHM60HVMV, 2 chiều, 22.000BTU
Điều hòa Daikin FTHM60HVMV/RHM60HVMV, 2 chiều, 22.000BTU
30.500.000đ 34.000.000đ
-10%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Daikin FTXM60HVMV/RXM60HVMV, 1 chiều, 20500 BTU, Inverter Điều hòa Daikin FTXM60HVMV/RXM60HVMV, 1 chiều, 20500 BTU, Inverter
Điều hòa Daikin FTXM60HVMV/RXM60HVMV, 1 chiều, 20500 BTU, Inverter
29.890.000đ 35.868.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP
13.869.000đ 15.869.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
11.059.000đ 13.271.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120,  2 chiều, 1.5HP Điều hòa Sumikura APS/APO-H120,  2 chiều, 1.5HP
Điều hòa Sumikura APS/APO-H120, 2 chiều, 1.5HP
8.049.000đ 9.539.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter
15.100.000đ 15.900.000đ
-5%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper EH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper EH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper EH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
15.199.000đ 16.499.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
14.249.000đ 15.879.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP
Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP
11.249.000đ 13.249.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper LH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper LH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper LH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
15.299.000đ 16.329.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP
13.590.000đ 15.590.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP
7.090.000đ 8.387.000đ
-15%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU) Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU)
Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU)
7.690.000đ 9.228.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP
Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP
11.969.000đ 13.239.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC28HG-5, 2 chiều, 1.0HP Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC28HG-5, 2 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC28HG-5, 2 chiều, 1.0HP
9.989.000đ 12.347.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy