text.skipToContent

Điều hoà 2 chiều

Tìm thấy 122 sản phẩm
Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP
Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP
11.969.000đ 13.239.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Panasonic CU/CS-E9RKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
13.059.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESV18HKR-A3, 2 chiều, 2.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Electrolux ESV18HKR-A3, 2 chiều, 2.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Electrolux ESV18HKR-A3, 2 chiều, 2.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
12.519.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESV12HKR-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Electrolux ESV12HKR-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Electrolux ESV12HKR-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
9.309.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Electrolux ESM09HRF-D2 , 2 chiều, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Electrolux ESM09HRF-D2 , 2 chiều, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Electrolux ESM09HRF-D2 , 2 chiều, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1
6.319.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP + Loa Bluetooth LG PH1
7.169.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESV09HKR-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Electrolux ESV09HKR-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Electrolux ESV09HKR-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
7.709.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Electrolux ESM12HRF-D1, 2 chiều, 1.5HP
7.499.000đ 9.089.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ9SKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ9SKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ9SKH-8, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
12.079.000đ 13.689.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ18SKH-8, 2 chiều, 2.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ18SKH-8, 2 chiều, 2.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ18SKH-8, 2 chiều, 2.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
21.939.000đ 27.549.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
13.789.000đ 15.589.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
14.129.000đ 16.519.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
12.739.000đ 16.900.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa LG B18END, 2 chiều, 2HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
20.329.000đ 22.899.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
16.379.000đ 18.829.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ12TKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ12TKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Panasonic Sky CS-VZ12TKH-8, 2 chiều, 1.5HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
19.589.000đ 22.129.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESV18HRK-A3, 2 chiều, 2HP, Inverter Điều hòa Electrolux ESV18HRK-A3, 2 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa Electrolux ESV18HRK-A3, 2 chiều, 2HP, Inverter
13.189.000đ 14.689.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter
13.600.000đ 15.190.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM25HVMV, Inverter, 1.0HP Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM25HVMV, Inverter, 1.0HP
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM25HVMV, Inverter, 1.0HP
10.980.000đ 12.390.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper LH-18TL11, 2 chiều, 2HP Điều hòa Casper LH-18TL11, 2 chiều, 2HP
Điều hòa Casper LH-18TL11, 2 chiều, 2HP
12.139.000đ 13.299.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper EH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper EH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper EH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
15.199.000đ 16.499.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa FujiAire FW24HBC2-2A1N, 2 chiều, 24000 BTU Điều hòa FujiAire FW24HBC2-2A1N, 2 chiều, 24000 BTU
Điều hòa FujiAire FW24HBC2-2A1N, 2 chiều, 24000 BTU
14.699.000đ 15.999.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper EH-09TL11, 2 chiều, 1HP Điều hòa Casper EH-09TL11, 2 chiều, 1HP
Điều hòa Casper EH-09TL11, 2 chiều, 1HP
6.599.000đ 8.189.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper EH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP Điều hòa Casper EH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
Điều hòa Casper EH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
8.239.000đ 9.779.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper LH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper LH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper LH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
14.359.000đ 16.359.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP (9000 BTU) Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP (9000 BTU)
Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP (9000 BTU)
6.190.000đ 7.428.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper LH-18TL11, 2 chiều, 2HP Điều hòa Casper LH-18TL11, 2 chiều, 2HP
Điều hòa Casper LH-18TL11, 2 chiều, 2HP
11.399.000đ 13.399.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa York YHGE18ZE, 2 chiều, 2.0HP Điều hòa York YHGE18ZE, 2 chiều, 2.0HP
Điều hòa York YHGE18ZE, 2 chiều, 2.0HP
16.590.000đ 17.988.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Fujitsu ASAG09LLTB-VZ, 2 chiều, 1HP (9000 BTU), Inverter Điều hòa Fujitsu ASAG09LLTB-VZ, 2 chiều, 1HP (9000 BTU), Inverter
Điều hòa Fujitsu ASAG09LLTB-VZ, 2 chiều, 1HP (9000 BTU), Inverter
11.149.000đ 13.149.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP
Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP
6.699.000đ 8.299.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280SK+, 2 chiều, 3HP (28000 BTU) Điều hòa Sumikura APS/APO-H280SK+, 2 chiều, 3HP (28000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280SK+, 2 chiều, 3HP (28000 BTU)
16.999.000đ 18.459.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESM12HRM-D1, 2 chiều, 1.0HP Điều hòa Electrolux ESM12HRM-D1, 2 chiều, 1.0HP
Điều hòa Electrolux ESM12HRM-D1, 2 chiều, 1.0HP
7.199.000đ 9.990.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP
13.590.000đ 15.590.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Fujitsu ASYA24LFC, 2 chiều, 2.5HP (24000 BTU), Inverter Điều hòa Fujitsu ASYA24LFC, 2 chiều, 2.5HP (24000 BTU), Inverter
Điều hòa Fujitsu ASYA24LFC, 2 chiều, 2.5HP (24000 BTU), Inverter
26.000.000đ 28.000.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper LH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper LH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper LH-24TL11, 2 chiều, 2.5HP
15.299.000đ 16.329.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
8.349.000đ 9.859.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Fujitsu ASYA18LEC, 2 chiều, 2HP (18000 BTU), Inverter Điều hòa Fujitsu ASYA18LEC, 2 chiều, 2HP (18000 BTU), Inverter
Điều hòa Fujitsu ASYA18LEC, 2 chiều, 2HP (18000 BTU), Inverter
22.190.000đ 24.190.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Fujitsu ASAG12LLTA-VZ, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU), Inverter Điều hòa Fujitsu ASAG12LLTA-VZ, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU), Inverter
Điều hòa Fujitsu ASAG12LLTA-VZ, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU), Inverter
12.949.000đ 14.949.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Sharp AY-A12UEW, 2 chiều 1.5HP Điều hòa Sharp AY-A12UEW, 2 chiều 1.5HP
Điều hòa Sharp AY-A12UEW, 2 chiều 1.5HP
10.290.000đ 12.159.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU) Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU)
Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP (12000 BTU)
7.690.000đ 9.228.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa York YHGE09ZE, 2 chiều, 1.0HP Điều hòa York YHGE09ZE, 2 chiều, 1.0HP
Điều hòa York YHGE09ZE, 2 chiều, 1.0HP
7.790.000đ 9.228.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa Casper AE-24HF1, 2 chiều, 2.5HP
13.869.000đ 15.869.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper EH-09TL11, 2 chiều, 1HP Điều hòa Casper EH-09TL11, 2 chiều, 1HP
Điều hòa Casper EH-09TL11, 2 chiều, 1HP
6.199.000đ 8.199.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper AE-12HF1, 2 chiều, 1.5HP Điều hòa Casper AE-12HF1, 2 chiều, 1.5HP
Điều hòa Casper AE-12HF1, 2 chiều, 1.5HP
7.529.000đ 9.529.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper IH-09TL11, 2 chiều, 1HP, Inverter Điều hòa Casper IH-09TL11, 2 chiều, 1HP, Inverter
Điều hòa Casper IH-09TL11, 2 chiều, 1HP, Inverter
7.829.000đ 9.829.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP Inverter Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP Inverter
Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP Inverter
9.390.000đ 11.748.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
Điều hòa Casper LH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
7.879.000đ 9.879.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa York YHGE24ZE, 2 chiều, 2.5HP Điều hòa York YHGE24ZE, 2 chiều, 2.5HP
Điều hòa York YHGE24ZE, 2 chiều, 2.5HP
17.290.000đ 20.388.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CS-Z9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter
14.399.000đ 15.999.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper EH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP Điều hòa Casper EH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
Điều hòa Casper EH-12TL11, 2 chiều, 1.5HP
7.779.000đ 9.779.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESV09HRK-A3, 2 chiều, 1.0HP Inverter Điều hòa Electrolux ESV09HRK-A3, 2 chiều, 1.0HP Inverter
Điều hòa Electrolux ESV09HRK-A3, 2 chiều, 1.0HP Inverter
7.990.000đ 9.828.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Panasonic CS-VZ9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter Điều hòa Panasonic CS-VZ9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CS-VZ9TKH-8, 2 chiều, 1HP, Inverter
14.000.000đ 18.200.000đ
-23%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper AE-18HF1, 2 chiều, 2HP Điều hòa Casper AE-18HF1, 2 chiều, 2HP
Điều hòa Casper AE-18HF1, 2 chiều, 2HP
10.929.000đ 12.929.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP
Điều hòa Casper EH-18TL11, 2 chiều, 2HP
11.249.000đ 13.249.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESV09HRK-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter Điều hòa Electrolux ESV09HRK-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter
Điều hòa Electrolux ESV09HRK-A3, 2 chiều, 1HP, Inverter
7.990.000đ 9.859.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP
Điều hòa Casper LH-09TL11, 2 chiều, 1HP
6.319.000đ 8.319.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Sharp AY-A9UEW, 2 chiều 1.0HP Điều hòa Sharp AY-A9UEW, 2 chiều 1.0HP
Điều hòa Sharp AY-A9UEW, 2 chiều 1.0HP
8.090.000đ 9.959.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
9.690.000đ 11.389.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa York YHGE12ZE, 2 chiều, 1.5HP Điều hòa York YHGE12ZE, 2 chiều, 1.5HP
Điều hòa York YHGE12ZE, 2 chiều, 1.5HP
9.590.000đ 10.428.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092SK+, 2 chiều, 1HP (9000 BTU) Điều hòa Sumikura APS/APO-H092SK+, 2 chiều, 1HP (9000 BTU)
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092SK+, 2 chiều, 1HP (9000 BTU)
6.259.000đ 8.099.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy