text.skipToContent

Điều hoà 1 chiều

Tìm thấy 759 sản phẩm
Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V/RNE60MV1V, 1 chiều, 2.5HP Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V/RNE60MV1V, 1 chiều, 2.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V/RNE60MV1V, 1 chiều, 2.5HP
20.799.000đ 24.000.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9 1 chiều, 1.0HP
7.200.000đ 8.790.000đ
-18%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
10.100.000đ 11.290.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh AQUA AQA-KCR9KB, 1 chiều, 1HP Máy lạnh AQUA AQA-KCR9KB, 1 chiều, 1HP
Máy lạnh AQUA AQA-KCR9KB, 1 chiều, 1HP
5.299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1HP, Inverter Điều hòa Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1HP, Inverter
Điều hòa Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1HP, Inverter
6.639.000đ 9.149.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
9.400.000đ 11.890.000đ
-21%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP Điều hòa Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP
Điều hòa Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP
7.769.000đ 9.459.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
11.500.000đ 14.590.000đ
-21%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018) Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
9.089.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.409.000đ 9.409.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESM12CRM-A1, 1 chiều, 1.5HP + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Điều hòa Electrolux ESM12CRM-A1, 1 chiều, 1.5HP + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Điều hòa Electrolux ESM12CRM-A1, 1 chiều, 1.5HP + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
6.419.000đ 8.709.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Electrolux ESM09CRM-A1, 1 chiều, 1HP  + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Điều hòa Electrolux ESM09CRM-A1, 1 chiều, 1HP  + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Điều hòa Electrolux ESM09CRM-A1, 1 chiều, 1HP + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
5.509.000đ 7.719.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
9.419.000đ 12.009.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic U9TKH-8, 1 chiều, 1.0HP Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Máy lạnh Panasonic U9TKH-8, 1 chiều, 1.0HP Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Máy lạnh Panasonic U9TKH-8, 1 chiều, 1.0HP Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
10.699.000đ 12.999.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh LG V18ENC, 1 chiều, 2.0HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Máy lạnh LG V18ENC, 1 chiều, 2.0HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Máy lạnh LG V18ENC, 1 chiều, 2.0HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
16.049.000đ 18.499.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Samsung AR09MCF, 1 chiều, 1HP (9000 BTU)  + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Điều hòa Samsung AR09MCF, 1 chiều, 1HP (9000 BTU)  + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Điều hòa Samsung AR09MCF, 1 chiều, 1HP (9000 BTU) + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
5.569.000đ 9.000.000đ
-38%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa cây LG APNC-286KLAO 3HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S20 Điều hòa cây LG APNC-286KLAO 3HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S20
Điều hòa cây LG APNC-286KLAO 3HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S20
26.219.000đ 31.589.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa cây LG APNC-488KLAO 5.5HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S19 Điều hòa cây LG APNC-488KLAO 5.5HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S19
Điều hòa cây LG APNC-488KLAO 5.5HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S19
39.489.000đ 42.589.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa cây LG APNC-246KLAO 2.5HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S21 Điều hòa cây LG APNC-246KLAO 2.5HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S21
Điều hòa cây LG APNC-246KLAO 2.5HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S21
21.939.000đ 27.189.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Electrolux ESM09CRF, 1 chiều, 1.0HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S11 Máy lạnh Electrolux ESM09CRF, 1 chiều, 1.0HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S11
Máy lạnh Electrolux ESM09CRF, 1 chiều, 1.0HP + Bộ Lock&Lock 4MC LLG855S11
5.459.000đ 7.669.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
12.700.000đ 13.300.000đ
-5%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CS-U9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CS-U9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CS-U9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
10.200.000đ 12.100.000đ
-16%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CS-Z18TKH-8, 2 chiều, 2HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CS-Z18TKH-8, 2 chiều, 2HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CS-Z18TKH-8, 2 chiều, 2HP, Inverter
26.000.000đ 27.000.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
14.900.000đ 15.490.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CS-U12TKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CS-U12TKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CS-U12TKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
14.000.000đ 14.800.000đ
-5%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
17.840.000đ 18.590.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CS-N18TKH-8, 1 chiều, 2HP Máy lạnh Panasonic CS-N18TKH-8, 1 chiều, 2HP
Máy lạnh Panasonic CS-N18TKH-8, 1 chiều, 2HP
16.370.000đ 17.000.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CS-PU18TKH-8, 1 chiều, 2HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CS-PU18TKH-8, 1 chiều, 2HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CS-PU18TKH-8, 1 chiều, 2HP, Inverter
19.500.000đ 20.000.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1HP, Inverter
9.300.000đ 11.500.000đ
-19%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP Máy lạnh Panasonic CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP
Máy lạnh Panasonic CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP
8.400.000đ 8.700.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CS-N12SKH-8, 1 chiều, 1.5 HP Máy lạnh Panasonic CS-N12SKH-8, 1 chiều, 1.5 HP
Máy lạnh Panasonic CS-N12SKH-8, 1 chiều, 1.5 HP
10.500.000đ 11.000.000đ
-5%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CS-U18TKH-8, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CS-U18TKH-8, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CS-U18TKH-8, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
20.880.000đ 22.200.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP
7.499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Sharp AH-X12UEW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X12UEW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X12UEW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
9.599.000đ 12.500.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12TKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12TKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12TKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
13.489.000đ 15.089.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Electrolux ESV12CRK-A2, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Electrolux ESV12CRK-A2, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Electrolux ESV12CRK-A2, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
7.589.000đ 8.700.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Electrolux ESM18CRM-A1, 1 chiều, 2.0HP Máy lạnh Electrolux ESM18CRM-A1, 1 chiều, 2.0HP
Máy lạnh Electrolux ESM18CRM-A1, 1 chiều, 2.0HP
9.799.000đ 12.449.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Nagakawa C9TK, 1 chiều, 1HP Máy lạnh Nagakawa C9TK, 1 chiều, 1HP
Máy lạnh Nagakawa C9TK, 1 chiều, 1HP
5.199.000đ 7.900.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP Máy lạnh Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP
Máy lạnh Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP
5.459.000đ 8.159.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
10.290.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
10.950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hoà LG V13APR, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter, Chức năng xua muỗi Điều hoà LG V13APR, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter, Chức năng xua muỗi
Điều hoà LG V13APR, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter, Chức năng xua muỗi
8.399.000đ 14.920.000đ
-44%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1.0HP,  Inverter Máy lạnh Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1.0HP,  Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
6.399.000đ 9.500.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GH13VA, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GH13VA, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GH13VA, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
12.350.000đ 14.590.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
10.250.000đ 11.900.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC50QVMV/RKC50QVMV, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC50QVMV/RKC50QVMV, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC50QVMV/RKC50QVMV, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
18.799.000đ 23.000.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC-13YN-S5, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC-13YN-S5, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC-13YN-S5, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
11.199.000đ 14.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.689.000đ 9.399.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.459.000đ 9.191.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
9.799.000đ 11.890.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Sharp AH-X12UEW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X12UEW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X12UEW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
9.689.000đ 12.500.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
9.899.000đ 11.689.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
6.390.000đ 10.000.000đ
-36%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP Máy lạnh Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP
Máy lạnh Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP
5.550.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018) Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
11.290.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa LG V10APR/X, 1 chiều, 1 HP, Inverter, Chức năng xua muỗi Điều hòa LG V10APR/X, 1 chiều, 1 HP, Inverter, Chức năng xua muỗi
Điều hòa LG V10APR/X, 1 chiều, 1 HP, Inverter, Chức năng xua muỗi
6.999.000đ 12.000.000đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
6.559.000đ 11.000.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Electrolux ESV12CRK-A2I, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Electrolux ESV12CRK-A2I, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Electrolux ESV12CRK-A2I, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
8.430.000đ 8.600.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Electrolux ESV09CRK-A2I, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Electrolux ESV09CRK-A2I, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Electrolux ESV09CRK-A2I, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
7.350.000đ 7.500.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Panasonic CU/CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Điều hòa Panasonic CU/CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Điều hòa Panasonic CU/CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
11.689.000đ 13.599.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy