text.skipToContent

Điều hoà 1 chiều

Tìm thấy 752 sản phẩm
Máy lạnh Sharp AH-X12STW, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X12STW, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X12STW, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
8.349.000đ 10.689.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP Máy lạnh Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP
Máy lạnh Sharp AH-A9UEW, 1 chiều, 1.0 HP
5.459.000đ 8.159.000đ
-33%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Midea MSMA-09CR, 1 chiều, 1HP Điều hòa Midea MSMA-09CR, 1 chiều, 1HP
Điều hòa Midea MSMA-09CR, 1 chiều, 1HP
4.899.000đ 6.779.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Electrolux ESM12CRM-A1, 1 chiều, 1.5HP + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Electrolux ESM12CRM-A1, 1 chiều, 1.5HP + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Electrolux ESM12CRM-A1, 1 chiều, 1.5HP + Loa Bluetooth LG PH1
6.419.000đ 8.709.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Electrolux ESM09CRM-A1, 1 chiều, 1HP + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa Electrolux ESM09CRM-A1, 1 chiều, 1HP + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa Electrolux ESM09CRM-A1, 1 chiều, 1HP + Loa Bluetooth LG PH1
5.509.000đ 7.719.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP Máy lạnh Panasonic CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP
Máy lạnh Panasonic CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0 HP
7.700.000đ 8.700.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
12.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12TKH-8, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
11.499.000đ 15.000.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GH13VA, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GH13VA, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GH13VA, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
11.759.000đ 14.650.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Sharp AH-A25SEW, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Sharp AH-A25SEW, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Sharp AH-A25SEW, 1 chiều, 1.0HP
5.599.000đ 5.759.000đ
-3%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Toshiba RAS-H13QKSG-V,1 chiều, 1.5 HP Máy lạnh Toshiba RAS-H13QKSG-V,1 chiều, 1.5 HP
Máy lạnh Toshiba RAS-H13QKSG-V,1 chiều, 1.5 HP
8.999.000đ 10.470.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
12.299.000đ 15.900.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
12.299.000đ 17.000.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh LG V10ENP, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh LG V10ENP, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh LG V10ENP, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
6.599.000đ 9.000.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
10.490.000đ 13.500.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
9.419.000đ 12.009.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh LG V18END, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter Máy lạnh LG V18END, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
Máy lạnh LG V18END, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
14.999.000đ 17.900.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Aqua AQA-KCR12JA, 1.5HP, 1 chiều Máy lạnh Aqua AQA-KCR12JA, 1.5HP, 1 chiều
Máy lạnh Aqua AQA-KCR12JA, 1.5HP, 1 chiều
6.499.000đ 7.290.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
12.199.000đ 14.500.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
9.170.000đ 12.000.000đ
-24%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Electrolux ESM12CRM-A5, 1 chiều, 1.5HP Điều hòa Electrolux ESM12CRM-A5, 1 chiều, 1.5HP
Điều hòa Electrolux ESM12CRM-A5, 1 chiều, 1.5HP
6.149.000đ 6.790.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hoà LG V13APR, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter, Chức năng xua muỗi Điều hoà LG V13APR, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter, Chức năng xua muỗi
Điều hoà LG V13APR, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter, Chức năng xua muỗi
8.399.000đ 14.920.000đ
-44%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
9.690.000đ 13.000.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh LG V10ENP, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh LG V10ENP, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh LG V10ENP, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
6.490.000đ 9.000.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh LG V10ENP, 1 chiều, 1.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh LG V10ENP, 1 chiều, 1.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh LG V10ENP, 1 chiều, 1.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
6.959.000đ 9.479.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Aqua AQA-KCR9JA, 1HP, 1 chiều Máy lạnh Aqua AQA-KCR9JA, 1HP, 1 chiều
Máy lạnh Aqua AQA-KCR9JA, 1HP, 1 chiều
4.999.000đ 6.190.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
9.649.000đ 12.000.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CMP, 1 chiều, 1HP Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CMP, 1 chiều, 1HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CMP, 1 chiều, 1HP
5.790.000đ 6.948.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Toshiba RAS-H18QKSG-V, 1 chiều, 2.0 HP Máy lạnh Toshiba RAS-H18QKSG-V, 1 chiều, 2.0 HP
Máy lạnh Toshiba RAS-H18QKSG-V, 1 chiều, 2.0 HP
14.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP-5, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP-5, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP-5, 1 chiều, 1.0HP
5.789.000đ 7.307.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Sharp AH-X18UEW, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X18UEW, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X18UEW, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
14.399.000đ 16.500.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh LG V10ENQ, 1 chiều, 1.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh LG V10ENQ, 1 chiều, 1.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh LG V10ENQ, 1 chiều, 1.0HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
6.639.000đ 9.039.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU24TKH-8, 1 chiều, 2.5 HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU24TKH-8, 1 chiều, 2.5 HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU24TKH-8, 1 chiều, 2.5 HP, Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
24.189.000đ 26.859.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Electrolux ESM12CRM-A3, 1 chiều, 1.5HP Máy lạnh Electrolux ESM12CRM-A3, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Electrolux ESM12CRM-A3, 1 chiều, 1.5HP
6.390.000đ 6.990.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Electrolux ESM09CRF, 1 chiều, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Electrolux ESM09CRF, 1 chiều, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Electrolux ESM09CRF, 1 chiều, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1
5.459.000đ 7.669.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
14.900.000đ 15.490.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW 1 chiều, 1HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X9UEW 1 chiều, 1HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW 1 chiều, 1HP, Inverter
8.730.000đ 9.800.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH-8, 1 chiều, 1.0HP + Loa Bluetooth LG PH1
7.279.000đ 9.979.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1.0 HP,  Inverter Máy lạnh Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1.0 HP,  Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
6.299.000đ 10.900.000đ
-42%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Toshiba RAS-H10PKCVG-V, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter Máy lạnh Toshiba RAS-H10PKCVG-V, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
Máy lạnh Toshiba RAS-H10PKCVG-V, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
9.890.000đ 11.790.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
18.499.000đ 19.900.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
6.199.000đ 10.000.000đ
-38%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW, 1 chiều, 1.0 HP, Inverter
6.099.000đ 10.000.000đ
-39%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Sharp AH-X18SEW, 1 chiều, 2.0HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X18SEW, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X18SEW, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
14.199.000đ 16.500.000đ
-14%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GH10VA, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GH10VA, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GH10VA, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
8.999.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.499.000đ 9.000.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Sharp AH-X12UEW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Máy lạnh Sharp AH-X12UEW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Sharp AH-X12UEW, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
9.799.000đ 13.500.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa cây LG APNC-246KLAO 2.5HP + Loa Bluetooth LG PH1 Điều hòa cây LG APNC-246KLAO 2.5HP + Loa Bluetooth LG PH1
Điều hòa cây LG APNC-246KLAO 2.5HP + Loa Bluetooth LG PH1
21.939.000đ 27.189.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12SKH-8, 1 chiều, 1.5 HP + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12SKH-8, 1 chiều, 1.5 HP + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12SKH-8, 1 chiều, 1.5 HP + Loa Bluetooth LG PH1
9.419.000đ 12.009.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic U9TKH-8, 1 chiều, 1.0HP Inverter + Loa Bluetooth LG PH1 Máy lạnh Panasonic U9TKH-8, 1 chiều, 1.0HP Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
Máy lạnh Panasonic U9TKH-8, 1 chiều, 1.0HP Inverter + Loa Bluetooth LG PH1
10.699.000đ 12.999.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa cây LG APNC-488KLAO 5.5HP Điều hòa cây LG APNC-488KLAO 5.5HP
Điều hòa cây LG APNC-488KLAO 5.5HP
39.489.000đ 42.589.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1HP, Inverter Điều hòa Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1HP, Inverter
Điều hòa Sharp AH-X9STW, 1 chiều, 1HP, Inverter
6.639.000đ 9.149.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Điều hòa cây LG APNC-286KLAO 3HP Điều hòa cây LG APNC-286KLAO 3HP
Điều hòa cây LG APNC-286KLAO 3HP
26.219.000đ 31.589.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
14.999.000đ 21.000.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Sharp AH-A25SEW, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Sharp AH-A25SEW, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Sharp AH-A25SEW, 1 chiều, 1.0HP
5.399.000đ 7.500.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
18.990.000đ 23.000.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
9.949.000đ 12.229.000đ
-19%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Electrolux ESV09CRK-A2, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Electrolux ESV09CRK-A2, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Electrolux ESV09CRK-A2, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
6.649.000đ 7.500.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9 1 chiều, 1.0HP
7.840.000đ 8.790.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018) Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
8.990.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy