text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Vivo Y91 3GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Vivo Y91 3GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh dương
Vivo Y91 3GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 270.833đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Vivo V11i 4GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)Vivo V11i 4GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Tím
Vivo V11i 4GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.630.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 385.833đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng) Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 512.500đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
2.980.000đ
Hoàn 89.000đ
Vivo Y91i 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)Vivo Y91i 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo Y91i 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 262.500đ/tháng
Hoàn 63.000đ
Vivo Y91i 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)Vivo Y91i 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo Y91i 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 262.500đ/tháng
Hoàn 63.000đ
Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
3.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 266.667đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.239.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 269.917đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.249.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 270.750đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 270.833đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 270.833đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Vivo V7+ 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo V7+ 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Vivo V7+ 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
3.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 283.333đ/tháng
Hoàn 68.000đ
Vivo V9 Youth 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo V9 Youth 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Vàng
Vivo V9 Youth 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 290.833đ/tháng
Hoàn 105.000đ
Vivo Y91i 2GB/16GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo Y91i 2GB/16GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo Y91i 2GB/16GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 307.500đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Điện thoại di động Vivo Y81 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)Điện thoại di động Vivo Y81 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Đen
Điện thoại di động Vivo Y81 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.699.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 308.250đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 315.833đ/tháng
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 315.833đ/tháng
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 349.167đ/tháng
Hoàn 84.000đ
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 349.167đ/tháng
Hoàn 84.000đ
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.550.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 379.167đ/tháng
Hoàn 91.000đ
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.550.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 379.167đ/tháng
Hoàn 91.000đ
Vivo V11i 4GB/128GB Tím thiên hà (Hàng chính hãng)Vivo V11i 4GB/128GB Tím thiên hà (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Tím
Vivo V11i 4GB/128GB Tím thiên hà (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.630.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 385.833đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Vivo V9 Youth 4GB/32GB (Đen) - Hàng chính hãngVivo V9 Youth 4GB/32GB (Đen) - Hàng chính hãng
 • Đen
Vivo V9 Youth 4GB/32GB (Đen) - Hàng chính hãng
1 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)
 • Xanh
 • Tím
Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)
2 Màu sắc
5.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 470.833đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Tím (Hàng Chính Hãng)Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Tím (Hàng Chính Hãng)
 • Xanh
 • Tím
Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Tím (Hàng Chính Hãng)
2 Màu sắc
5.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 470.833đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ (Hàng chính hãng) Vivo V15 6GB/128GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 512.500đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Điện thoại di động Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)Điện thoại di động Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Xanh
Điện thoại di động Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
6.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 512.500đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 583.333đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Vivo V11 6GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)Vivo V11 6GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)
 • Xanh
Vivo V11 6GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
7.210.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 600.833đ/tháng
Hoàn 216.000đ
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh dương
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 624.167đ/tháng
Vivo V15 6GB/128GB Xanh ngọc lam (Hàng chính hãng)Vivo V15 6GB/128GB Xanh ngọc lam (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh dương
Vivo V15 6GB/128GB Xanh ngọc lam (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 624.167đ/tháng
Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng) Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 665.833đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Điện thoại di động Vivo V11 6GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)Điện thoại di động Vivo V11 6GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)
 • Xanh
Điện thoại di động Vivo V11 6GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)
1 Màu sắc
8.289.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 690.750đ/tháng
Hoàn 166.000đ

Mua điện thoại Vivo đẳng cấp với giá sinh viên

Ngày nay việc sử dụng smartphone đã không còn là giấc mơ xa lạ với nhiều người nữa. Chỉ cần với số tiền từ 1.000.000đ trở đi là bạn đã có thể sở hữu chiếc điện thoại cảm ứng với các tính năng khá ổn rồi. Ngoài ra, khi chính sách trả góp được áp dụng rộng rãi, việc mua sắm các thiết bị điện tử, ví dụ như điện thoại Vivo chẳng hạn, cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Dù là hãng điện thoại của Trung Quốc những cái tên Vivo thực sự đã chiếm lĩnh trái tim người tiêu dùng nhiều nơi trên thế giới khi nhà sản xuất thiết bị thông minh này tập trung vào hai điều khiến giới trẻ thích nhất : camera ảo tung chảo và chế độ nghe nhạc cực đã, cực chất. Hiện nay hãng điện thoại này đã chiếm thị phần thứ 5 trên toàn cầu và xếp vị trí số 3 tại nước chủ nhà Trung Quốc, vượt trội hơn cả về số lượng người dùng so với các hãng đắt đỏ như Samsung hay Apple.

Không quá khó để trả lời câu hỏi tại sao điện thoại Vivo dù mới du nhập thị trường Việt Nam nhưng lại đang rất được ưa chuộng trong giới trẻ và tầng lớp trung lưu. Bởi với thiết kế thời thượng, vừa vặn tay cầm, cấu hình lại mạnh mẽ hơn nhiều so với các đối thủ chung tầm giá, màu sắc đa dạng gồm màu hồng, gold, xanh, đen, trắng rất sang trọng của từng sản phẩm ấy.

Xét về khía cạnh giá cả, Vivo cũng khiến đối thủ cạnh tranh khá đau đầu khi thương hiệu này lại sản xuất những chiếc điện thoại có bề ngoài đẳng cấp, bên trong chất lượng mà lại khá rẻ! Giá điện thoại Vivo cũng chỉ giao động trong tầm từ 2.900.000 đ cho đến 9.999.000 đ mà thôi. Hơn nữa, khi mua sản phẩm ở các cửa hàng điện máy lớn hay mua online trên một số trang thương mại điện tử uy tín bạn vẫn luôn được áp dụng chính sách trả góp với lãi suất có thể bằng 0.

Cùng với người anh Oppo, tin chắc rằng hai thương hiệu này sẽ ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn nữa trong tương lai. Bạn hãy nhanh tay chọn lựa và mua điện thoại Vivo ngay trên Adayroi.com để được hưởng những ưu đãi cực lớn kèm theo những chính sách đổi trả, bào hành và cam kết chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay!

Ngại chi nắng hè - Tặng code đến 150.000đ
X
Vinpro - Bão sale giá sốc
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín