text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Vàng - Hàng chính hãngSamsung Galaxy J2 Pro (2018) Vàng - Hàng chính hãng
 • Gold
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Vàng - Hàng chính hãng
1 Màu sắc
2.450.000đ 2.990.000đ -18%
Hoàn 49.000đ
Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
2.675.000đ 3.090.000đ -13%
Hoàn 54.000đ
Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Blue
Samsung Galaxy A10 2GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
3.090.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 257.500đ/tháng
Samsung Galaxy A10s 2GB/32GB Xanh lá (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A10s 2GB/32GB Xanh lá (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Green
Samsung Galaxy A10s 2GB/32GB Xanh lá (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.179.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 264.917đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Samsung Galaxy A10s 2GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A10s 2GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
Samsung Galaxy A10s 2GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.180.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 265.000đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.433.000đ 4.190.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 286.083đ/tháng
Hoàn 69.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.433.000đ 4.190.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 286.083đ/tháng
Hoàn 69.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.433.000đ 4.190.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 286.083đ/tháng
Hoàn 69.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.433.000đ 4.190.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 286.083đ/tháng
Hoàn 69.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.435.000đ 4.190.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 286.250đ/tháng
Hoàn 69.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
3.490.000đ 4.190.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 290.833đ/tháng
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 299.167đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 299.167đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.629.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 302.417đ/tháng
Hoàn 73.000đ
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Red
 • Blue
Samsung Galaxy A20 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.630.000đ 4.190.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 302.500đ/tháng
Hoàn 73.000đ
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Blue
 • Dark gray
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.699.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 308.250đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Blue
 • Dark gray
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.700.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 308.333đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Blue
 • Dark gray
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.700.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 308.333đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Blue
Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.790.000đ 4.990.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 315.833đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Blue
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.850.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 320.833đ/tháng
Hoàn 77.000đ
Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Blue
Samsung Galaxy A30 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.290.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 357.500đ/tháng
Hoàn 86.000đ
Samsung Galaxy A6 2018 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A6 2018 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Gold
Samsung Galaxy A6 2018 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
4.350.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 362.500đ/tháng
Hoàn 87.000đ
Điện thoại di động Samsung Galaxy J6 Plus 3GB/32GB Xám (Hàng chính hãng)Điện thoại di động Samsung Galaxy J6 Plus 3GB/32GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Black
 • Gray
Điện thoại di động Samsung Galaxy J6 Plus 3GB/32GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.510.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 375.833đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Samsung Galaxy J6+ 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy J6+ 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Black
 • Gray
Samsung Galaxy J6+ 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.510.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 375.833đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Samsung Galaxy J8 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy J8 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)
 • Violet
Samsung Galaxy J8 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
4.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 387.500đ/tháng
Hoàn 93.000đ
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xám (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xám (Hàng chính hãng)
 • Xanh dương
 • Xám đen
Samsung Galaxy M20 3GB/32GB Xám (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 150.000đ
Samsung Galaxy A30 4GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A30 4GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Blue
Samsung Galaxy A30 4GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Samsung Galaxy A30 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A30 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Blue
Samsung Galaxy A30 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
5.540.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 461.667đ/tháng
Hoàn 111.000đ
Samsung Galaxy A7 (2018) 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A7 (2018) 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Blue
Samsung Galaxy A7 (2018) 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
5.549.000đ 7.000.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 462.417đ/tháng
Hoàn 111.000đ
Samsung Galaxy A7 (2018) 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A7 (2018) 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Black
Samsung Galaxy A7 (2018) 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
5.578.000đ 7.290.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 464.833đ/tháng
Hoàn 112.000đ
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh dương
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
5.649.000đ 6.490.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 470.750đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Trắng
 • Xanh dương
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
5.649.000đ 6.490.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 470.750đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Trắng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Trắng (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • White
 • Blue
Samsung Galaxy A50 4GB/64GB Trắng (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
5.890.000đ 6.490.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 490.833đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 VàngSamsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 Vàng
 • Gold
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 Vàng
1 Màu sắc
5.999.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 499.917đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 32GB (Vàng)Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 32GB (Vàng)
 • Gold
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 32GB (Vàng)
1 Màu sắc
6.199.000đ 6.990.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 516.583đ/tháng
Hoàn 124.000đ
Samsung Galaxy J7 Pro (Vàng)Samsung Galaxy J7 Pro (Vàng)
 • Gold
Samsung Galaxy J7 Pro (Vàng)
1 Màu sắc
6.199.000đ 6.990.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 516.583đ/tháng
Hoàn 124.000đ
Samsung Galaxy A8 Star 64GB/4GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A8 Star 64GB/4GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Black
Samsung Galaxy A8 Star 64GB/4GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
6.590.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 549.167đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Bản quốc tế - Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Bản quốc tế - Hàng nhập khẩu)
Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Bản quốc tế - Hàng nhập khẩu)
6.790.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 565.833đ/tháng
Hoàn 136.000đ
Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
 • Purple smoke
 • Black
Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
6.790.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 565.833đ/tháng
Hoàn 136.000đ
Samsung Galaxy S8+ 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy S8+ 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Đen
 • Purple smoke
Samsung Galaxy S8+ 4GB/64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
2 Màu sắc
6.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 565.833đ/tháng
Hoàn 136.000đ
Samsung Galaxy S8 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy S8 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Đen
Samsung Galaxy S8 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
1 Màu sắc
6.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 565.833đ/tháng
Hoàn 136.000đ
Samsung Galaxy A50 6GB/128GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A50 6GB/128GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Blue
Samsung Galaxy A50 6GB/128GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.949.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 579.083đ/tháng
Hoàn 139.000đ

 

ĐIỆN THOẠI SAMSUNG – LỰA CHỌN ‘CHẤT’ DÀNH CHO BẠN!

Thị trường smartphone thông minh đang ngày càng trở nên nhộn nhịp và khó nắm bắt, khi các ông lớn đều liên tục phát triển và “hạ sinh” cho mình những “đứa con cưng” thông minh với đầy đủ các tính năng vượt trội, khiến bạn trở nên bối rối khi ấp ủ ý định sở hữu một chiếc điện thoại cho mình. Thì một chiếc điện thoại Samsung Galaxy vẫn sẽ đáng để bạn phải lưu tâm và cho vào top lựa chọn hàng đầu, bởi vì sao?

Samsung là thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Đây cũng chính là niềm tự hào của đất nước “củ sâm” trong quá trình phát triển và khẳng định vị thế của đất nước ra thế giới. Samsung đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực công nghệ - mà điển hình là điện thoại thông minh “Galaxy”.

Galaxy chạy hệ điều hành Android, được thiết kế vô cùng tỉnh xảo, màn hình rộng, cấu hình mạnh mẽ cùng hàng loạt sản phẩm được đầu tư mạnh mẽ về camera (camera kép), giúp người dùng thỏa sức lưu lại những khoảnh khắc đẹp dù bất cứ nơi đâu.

Các dòng điện thoại của Samsung

Smartphone của thương hiệu Samsung vô cùng đa dạng nhưng vẫn có sự phân loại giữa dòng cao cấp và phổ thông với sự cải tiến về công nghệ, màn hình, tích hợp ứng dụng, trình duyệt sử dụng, thông số kỹ thuật,... với tên gọi chung: Samsung Galaxy. Bạn dễ dàng phân biệt các dòng dựa trên ký hiện (hoặc chữ) liền kề sau đó. Cụ thể 5 dòng hiện đang bán chạy nhất dưới đây:

Galaxy Note – là dòng điện thoại cao cấp nhất của Samsung tính đến thời điểm hiện tại với hàng loại những phiên bản đẳng cấp về thiết kế, dẫn đầu về công nghệ và cạnh tranh về giá cả so với “ông lớn” Apple.

Galaxy S – Thuộc dòng sản phẩm cao cấp, bạn sẽ không ngạc nhiên khi Galaxy S được trang bị gần như đầy đủ những tính năng cao cấp nhất, mới nhất của hãng Samsung.

Galaxy A – Đây là dòng tầm trung (cận cao cấp) có thiết kế đẹp nhất nhì thị trường hiện nay, đồng thời sản phẩm còn được Samsung đầu tư về camera, pin khỏe và cấu hình mạnh.

Galaxy J – Đây chính là dòng smartphone rẻ nhất của Samsung, tuy nhiên vẫn sở hữu cấu hình tốt, pin ‘trâu’ và các phiên bản ngày càng nâng cấp sang trọng về ngoại hình (từ vỏ nhựa thành vỏ kim loại).

Galaxy Y – là dòng sản phẩm phổ thông nhằm hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi, chưa có tiền nhưng vẫn mong muốn sở hữu một chiếc điện thoại thông minh.

Những lý do nên mua điện thoại Samsung

Thứ nhất, điện thoại thông minh của Samsung vô cùng đa dạng, phân khúc khách hàng rộng lớn với giá điện thoại Samsung khác nhau theo mỗi dòng, từ đó giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Thứ hai về thiết kế, Samsung có thiết kế bắt mắt với màn hình rộng, độ phân giải lớn, giúp bạn dễ dàng trong thao tác, trải nghiệm tính năng giải trí, xem phim mượt mà, sắc nét cùng nhiều ứng dụng và tiện ích tuyệt vời. Sản phẩm còn sử dụng bảo mật vân tay giúp bạn có thể bảo vệ điện thoại của mình một cách an toàn tuyệt đối.

Thứ ba, smartphone của Samsung thược trang bị camera chụp hình sáng đỉnh cao. Chụp hình tuyệt đẹp thách thức mọi điều kiện ánh sáng cho bức ảnh trở nên rõ nét, hoàn hảo với camera kép, làm chậm cả thời gian và bắt trọn mọi khoảnh khắc với chế độ quay siêu chậm.

Tại Adayroi, bạn dễ sàng sắm riêng cho mình một “siêu phẩm” Samsung chính hãng, chất lượng, uy tín mà không quá lo lắng về giá cả. Bởi vì Adayroi thường xuyên có những voucher khuyến mãi điện thoại Samsung hấp dẫn,cộng thêm là những ưu đãi bất ngờ dành cho khách hàng thân thiết khi thanh toán bằng thẻ thành viên VinID (hoàn tiền 2% vào thẻ). Bên cạnh đó, bạn dễ dàng sở hữu thêm nhiều hãng điện thoại chính hãng, chất lượng như điện thoại Vsmart, điện thoại Vivo, điện thoại Blackberry,

Chần chừ gì nữa truy cập Adayroi.com để mua sắm điện thoại Samsung giảm giá ngay kẻo lỡ bạn nhé!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 150.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín