text.skipToContent

Samsung Galaxy Note 9 128GB Đồng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy Note 9 128GB Đồng (Hàng chính hãng)
 • Đồng
Samsung Galaxy Note 9 128GB Đồng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
17.790.000đ 22.990.000đ -23%
Hoàn 534.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Đen (Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Đen (Hàng nhập khẩu)
 • Tím khói
 • Đen
 • Xanh
 • Vàng kim
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Đen (Hàng nhập khẩu)
4 Màu sắc
10.890.000đ 20.490.000đ -47%
Hoàn 218.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - 2 SIM)Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - 2 SIM)
 • Đen
 • Xanh
 • Vàng kim
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - 2 SIM)
3 Màu sắc
11.790.000đ 17.000.000đ -31%
Hoàn 236.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Xanh (Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Xanh (Hàng nhập khẩu)
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Xanh (Hàng nhập khẩu)
10.990.000đ
Hoàn 220.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note9 512GB Xanh (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy Note9 512GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đồng
 • Đen
 • Xanh
Samsung Galaxy Note9 512GB Xanh (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
22.565.000đ
Hoàn 451.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note9 512GB Xanh (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy Note9 512GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Xanh
Samsung Galaxy Note9 512GB Xanh (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
28.490.000đ
Hoàn 855.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 9 6GB/128GB Đồng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy Note 9 6GB/128GB Đồng (Hàng chính hãng)
 • Đồng
 • Đen
 • Xanh
Samsung Galaxy Note 9 6GB/128GB Đồng (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
21.600.000đ
Hoàn 432.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 128GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S9 Plus 128GB Đen (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy S9 Plus 128GB Đen (Hàng chính hãng)
20.890.000đ
Hoàn 418.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 128GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S9 Plus 128GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 128GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
16.490.000đ
Hoàn 330.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 9 128GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy Note 9 128GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đồng
 • Đen
 • Xanh
Samsung Galaxy Note 9 128GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
18.250.000đ
Hoàn 365.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9+ 6GB/64GB Vang đỏ (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S9+ 6GB/64GB Vang đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Đen
Samsung Galaxy S9+ 6GB/64GB Vang đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
19.990.000đ 23.490.000đ -15%
Hoàn 600.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9+ 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S9+ 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Đen
Samsung Galaxy S9+ 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
19.990.000đ 23.490.000đ -15%
Hoàn 600.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
19.890.000đ
Hoàn 398.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus Đen 6GB/64GB (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S9 Plus Đen 6GB/64GB (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus Đen 6GB/64GB (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
15.990.000đ
Hoàn 320.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 8 (Tím) - Hàng chính hãngSamsung Galaxy Note 8 (Tím) - Hàng chính hãng
 • Tím
Samsung Galaxy Note 8 (Tím) - Hàng chính hãng
1 Màu sắc
19.490.000đ 22.490.000đ -13%
Hoàn 390.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note9 SM-N960F 128GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy Note9 SM-N960F 128GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Samsung Galaxy Note9 SM-N960F 128GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
18.990.000đ
Hoàn 380.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đỏ (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đỏ (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đỏ (Hàng chính hãng)
18.500.000đ
Hoàn 370.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 9 512GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy Note 9 512GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Xanh
Samsung Galaxy Note 9 512GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
1 Màu sắc
17.846.000đ
Hoàn 357.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 9 128GB 1 sim Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)Samsung Galaxy Note 9 128GB 1 sim Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)
 • Tím
Samsung Galaxy Note 9 128GB 1 sim Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)
1 Màu sắc
15.990.000đ
Hoàn 320.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 9 128GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)Samsung Galaxy Note 9 128GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
 • Đồng
 • Đen
 • Xanh
 • Tím
Samsung Galaxy Note 9 128GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Hàn 1 SIM)
4 Màu sắc
15.550.000đ
Hoàn 311.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Tím khói
 • Vàng
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
13.790.000đ
Hoàn 276.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 8 N950 Vàng (Hàng Chính Hãng)Samsung Galaxy Note 8 N950 Vàng (Hàng Chính Hãng)
 • Đen
 • Vàng
Samsung Galaxy Note 8 N950 Vàng (Hàng Chính Hãng)
2 Màu sắc
14.590.000đ 22.490.000đ -35%
Hoàn 438.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S9 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Samsung Galaxy S9 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
14.476.000đ
Hoàn 290.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
14.250.000đ
Hoàn 285.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
14.200.000đ
Hoàn 284.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
14.200.000đ
Hoàn 284.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
13.100.000đ
Hoàn 262.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Tím (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
12.998.000đ
Hoàn 260.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu Hàn Quốc)
3 Màu sắc
12.998.000đ
Hoàn 260.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)
3 Màu sắc
12.990.000đ
Hoàn 260.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Đen (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)
3 Màu sắc
12.990.000đ
Hoàn 260.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Tím
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Tím (Hàng nhập khẩu - Bản Mỹ)
3 Màu sắc
12.990.000đ
Hoàn 260.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S8 Plus Đen (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S8 Plus Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Samsung Galaxy S8 Plus Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
12.900.000đ 17.899.000đ -28%
Hoàn 258.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy A9 (2018) 6GB/128GB Hồng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy A9 (2018) 6GB/128GB Hồng (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Hồng
Samsung Galaxy A9 (2018) 6GB/128GB Hồng (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
12.490.000đ
Hoàn 375.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy S8 Plus G955F Xanh (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy S8 Plus G955F Xanh (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy S8 Plus G955F Xanh (Hàng chính hãng)
12.090.000đ 20.490.000đ -41%
Hoàn 363.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Tím (Bản Quốc Tế - Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Tím (Bản Quốc Tế - Hàng nhập khẩu)
 • Vàng
 • Tím
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Tím (Bản Quốc Tế - Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
11.290.000đ 17.790.000đ -37%
Hoàn 226.000đ
Ưu đãi 250,000đ

Vì sao nên chọn điện thoại Samsung thay vì các dòng Smartphone thông minh khác?

Thị trường điện thoại Smartphone đang ngày càng trở nên nhộn nhịp và khó nắm bắt, khi các ông lớn đều liên tục phát triển và “hạ sinh” cho mình những “đứa con cưng” thông minh với đầy đủ các tính năng vượt trội, khiến bạn trở nên bối rối khi ấp ủ ý định sở hữu một chiếc điện thoại cho mình. Thì một chiếc điện thoại Samsung Galaxy vẫn sẽ đáng để bạn phải lưu tâm và cho vào top lựa chọn hàng đầu, bởi vì sao?

Samsung Galaxy sở hữu màn hình rộng với độ phân giải lớn, giúp bạn dễ dàng trong thao tác, trải nghiệm tính năng giải trí, xem phim mượt mà, sắc nét cùng nhiều ứng dụng và tiện ích tuyệt vời.

điện thoại Android có khả năng chạy song song 2 tài khoản facebook, message, Skype, Zalo….. tiện lợi cho những người có nhiều tài khoản mạng xã hội.

Cảm nhận sự khác biệt đến từ dòng điện thoại thông minh được chế tác vô cùng tinh xảo cùng camera chụp hình sáng đỉnh cao. Chụp hình tuyệt đẹp thách thức mọi điều kiện ánh sáng cho bức ảnh trở nên rõ nét, hoàn hảo với camera kép, làm chậm cả thời gian và bắt trọn mọi khoảnh khắc với chế độ quay siêu chậm.

Sử dụng bảo mật vân tay giúp bạn có thể bảo vệ điện thoại của mình một cách an toàn tuyệt đối.

Samsung Galaxy là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai luôn tìm kiếm sự mới mẻ, hiện đại, đa năng và thuận tiện đồng thời ổn định cả trong sử dụng lâu dài.

Với phân khúc khách hàng rộng, Samsung có rất nhiều sản phẩm ở mọi mức giá điện thoại Samsung khác nhau phù hợp với điều kiện kinh tế của người tiêu dùng.

Mua điện thoại Samsung tại Adayroi.com ngay hôm nay, bạn sẽ có cơ hội sở hữu rất nhiều sản phẩm chính hãng, chất lượng cao và hàng ngàn Voucher khuyến mãi điện thoại Samsung hấp dẫn, với những sản phẩm điện thoại Samsung giảm giá tối đa, đồng thời được trải nghiệm rất nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ bảo hành và hậu mãi hấp dẫn, chuyên nghiệp nhất.

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín