text.skipToContent

Điện thoại phổ thông

Tìm thấy 154 sản phẩm
Điện thoại Forme D9 (Đỏ) Điện thoại Forme D9 (Đỏ)
Điện thoại Forme D9 (Đỏ)
119.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại thời trang Suntek Satrend V9 Vàng Điện thoại thời trang Suntek Satrend V9 Vàng
Điện thoại thời trang Suntek Satrend V9 Vàng
679.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 105 Dual SIM Đen (Hàng chính hãng) Nokia 105 Dual SIM Đen (Hàng chính hãng)
Nokia 105 Dual SIM Đen (Hàng chính hãng)
339.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 150 Dual SIM Trắng (Hàng chính hãng) Nokia 150 Dual SIM Trắng (Hàng chính hãng)
Nokia 150 Dual SIM Trắng (Hàng chính hãng)
575.000đ 610.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 105 (2017) Dual SIM Trắng - Hàng chính hãng Nokia 105 (2017) Dual SIM Trắng - Hàng chính hãng
Nokia 105 (2017) Dual SIM Trắng - Hàng chính hãng
343.000đ 379.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Masstel i200 2 SIM (Vàng) Điện thoại Masstel i200 2 SIM (Vàng)
Điện thoại Masstel i200 2 SIM (Vàng)
285.000đ 390.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Masstel IZI 105 2 SIM (Đen) Điện thoại Masstel IZI 105 2 SIM (Đen)
Điện thoại Masstel IZI 105 2 SIM (Đen)
179.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại cho người già Masstel Fami 12 Xanh Điện thoại cho người già Masstel Fami 12 Xanh
Điện thoại cho người già Masstel Fami 12 Xanh
350.000đ 368.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Philips E181 Đen Philips E181 Đen
Philips E181 Đen
549.000đ 790.000đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 3310 2017 Xám (Hàng Chính Hãng) Nokia 3310 2017 Xám (Hàng Chính Hãng)
Nokia 3310 2017 Xám (Hàng Chính Hãng)
935.000đ 1.059.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 3310 2017 Đỏ (Hàng Chính Hãng) Nokia 3310 2017 Đỏ (Hàng Chính Hãng)
Nokia 3310 2017 Đỏ (Hàng Chính Hãng)
935.000đ 990.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 216 2 SIM Xanh (Hàng chính hãng) Nokia 216 2 SIM Xanh (Hàng chính hãng)
Nokia 216 2 SIM Xanh (Hàng chính hãng)
685.000đ 890.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 105 Dual SIM 2017 Trắng (Hàng chính hãng) Nokia 105 Dual SIM 2017 Trắng (Hàng chính hãng)
Nokia 105 Dual SIM 2017 Trắng (Hàng chính hãng)
349.000đ 359.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 130 (2017) 2 SIM Đen (Hàng chính hãng) Nokia 130 (2017) 2 SIM Đen (Hàng chính hãng)
Nokia 130 (2017) 2 SIM Đen (Hàng chính hãng)
461.000đ 520.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Itel IT5630 Xám Điện thoại Itel IT5630 Xám
Điện thoại Itel IT5630 Xám
549.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Intex Turbo Twist 2 SIM (Trắng) Điện thoại Intex Turbo Twist 2 SIM (Trắng)
Điện thoại Intex Turbo Twist 2 SIM (Trắng)
415.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 3310 2017 Xám Nokia 3310 2017 Xám
Nokia 3310 2017 Xám
1.059.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Itel IT2120 Đen đỏ Itel IT2120 Đen đỏ
Itel IT2120 Đen đỏ
390.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Philips E103 Đen Điện thoại Philips E103 Đen
Điện thoại Philips E103 Đen
299.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Itel IT2120 (Đen) Điện thoại Itel IT2120 (Đen)
Điện thoại Itel IT2120 (Đen)
219.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
BAVAPEN B42 Đen-đỏ (Hàng chính hãng) BAVAPEN B42 Đen-đỏ (Hàng chính hãng)
BAVAPEN B42 Đen-đỏ (Hàng chính hãng)
450.000đ 590.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Forme D9 (Xám) Điện thoại Forme D9 (Xám)
Điện thoại Forme D9 (Xám)
119.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 3310 2017 Vàng (Hàng Chính Hãng) Nokia 3310 2017 Vàng (Hàng Chính Hãng)
Nokia 3310 2017 Vàng (Hàng Chính Hãng)
935.000đ 990.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 3310 2017 Xanh đen (Hàng Chính Hãng) Nokia 3310 2017 Xanh đen (Hàng Chính Hãng)
Nokia 3310 2017 Xanh đen (Hàng Chính Hãng)
935.000đ 1.059.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Itel IT5613 Vàng (Hàng chính hãng) Itel IT5613 Vàng (Hàng chính hãng)
Itel IT5613 Vàng (Hàng chính hãng)
380.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại di động Philips E106 (Đỏ) Điện thoại di động Philips E106 (Đỏ)
Điện thoại di động Philips E106 (Đỏ)
249.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 105 (2017) Single SIM Trắng - Hàng chính hãng Nokia 105 (2017) Single SIM Trắng - Hàng chính hãng
Nokia 105 (2017) Single SIM Trắng - Hàng chính hãng
334.000đ 342.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 3310 Dual SIM (Xanh đen) Nokia 3310 Dual SIM (Xanh đen)
Nokia 3310 Dual SIM (Xanh đen)
950.000đ 1.190.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 216 Dual SIM Xám (Hàng chính hãng) Nokia 216 Dual SIM Xám (Hàng chính hãng)
Nokia 216 Dual SIM Xám (Hàng chính hãng)
759.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 105 Dual SIM 2017 (Trắng) Nokia 105 Dual SIM 2017 (Trắng)
Nokia 105 Dual SIM 2017 (Trắng)
339.000đ 359.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 216 Xanh (Hàng chính hãng) Nokia 216 Xanh (Hàng chính hãng)
Nokia 216 Xanh (Hàng chính hãng)
768.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Masstel A331 2 SIM (Đen) Điện thoại Masstel A331 2 SIM (Đen)
Điện thoại Masstel A331 2 SIM (Đen)
310.000đ 315.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Masstel Big 30 2 SIM (Đen) Điện thoại Masstel Big 30 2 SIM (Đen)
Điện thoại Masstel Big 30 2 SIM (Đen)
325.000đ 350.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Masstel A131 2 SIM (Xám) Điện thoại Masstel A131 2 SIM (Xám)
Điện thoại Masstel A131 2 SIM (Xám)
175.000đ 190.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Nokia 3310 (Xanh) Nokia 3310 (Xanh)
Nokia 3310 (Xanh)
949.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Philips E181 (Đen) Điện thoại Philips E181 (Đen)
Điện thoại Philips E181 (Đen)
609.000đ 790.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Philips E181 Đen Điện thoại Philips E181 Đen
Điện thoại Philips E181 Đen
549.000đ 1.000.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại BAVAPEN B42M Điện thoại BAVAPEN B42M
Điện thoại BAVAPEN B42M
439.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Philips E181 Đen Điện thoại Philips E181 Đen
Điện thoại Philips E181 Đen
590.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Philips E103 (Đen) Điện thoại Philips E103 (Đen)
Điện thoại Philips E103 (Đen)
279.000đ 400.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Nokia 230 Bạc (Vỏ kim loại) Điện thoại Nokia 230 Bạc (Vỏ kim loại)
Điện thoại Nokia 230 Bạc (Vỏ kim loại)
1.129.000đ 1.350.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Philips E181 Vàng Điện thoại Philips E181 Vàng
Điện thoại Philips E181 Vàng
619.000đ 698.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Itel It5311 (Vàng) Điện thoại Itel It5311 (Vàng)
Điện thoại Itel It5311 (Vàng)
400.000đ 490.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Itel It5311 Vàng Điện thoại Itel It5311 Vàng
Điện thoại Itel It5311 Vàng
420.000đ 500.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Nokia 230 Bạc (Vỏ kim loại) Điện thoại Nokia 230 Bạc (Vỏ kim loại)
Điện thoại Nokia 230 Bạc (Vỏ kim loại)
1.325.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Itel It5311 Vàng Điện thoại Itel It5311 Vàng
Điện thoại Itel It5311 Vàng
400.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại thời trang Suntek Satrend V9 Nâu Điện thoại thời trang Suntek Satrend V9 Nâu
Điện thoại thời trang Suntek Satrend V9 Nâu
679.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại thời trang Suntek Satrend V9 (Đen) Điện thoại thời trang Suntek Satrend V9 (Đen)
Điện thoại thời trang Suntek Satrend V9 (Đen)
679.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại di động 2 sim-nghe nhạc-chụp ảnh ITEL it5020 Điện thoại di động 2 sim-nghe nhạc-chụp ảnh ITEL it5020
Điện thoại di động 2 sim-nghe nhạc-chụp ảnh ITEL it5020
329.000đ 400.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Mobiistar B248i 2 SIM Vàng (Hàng chính hãng) Mobiistar B248i 2 SIM Vàng (Hàng chính hãng)
Mobiistar B248i 2 SIM Vàng (Hàng chính hãng)
319.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Philips E105 Đen Điện thoại Philips E105 Đen
Điện thoại Philips E105 Đen
259.000đ 390.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy