text.skipToContent

Oppo F3 4GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo F3 4GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)
Oppo F3 4GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.690.000đ 6.990.000đ
-47%
Hoàn 74.000đ
Oppo F3 Lite (A57) Vàng hồng - Hàng chính hãngOppo F3 Lite (A57) Vàng hồng - Hàng chính hãng
Oppo F3 Lite (A57) Vàng hồng - Hàng chính hãng
3 Màu sắc
2.990.000đ 3.990.000đ
-25%
Hoàn 60.000đ
Oppo A83 2018 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)Oppo A83 2018 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)
Oppo A83 2018 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
2.890.000đ 3.690.000đ
-22%
Hoàn 58.000đ
Oppo F9 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)Oppo F9 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
Oppo F9 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.350.000đ 7.200.000đ
-12%
Hoàn 127.000đ
Oppo F3 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Oppo F3 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
Oppo F3 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.690.000đ 6.990.000đ
-47%
Hoàn 74.000đ
Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)
Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.270.000đ
Hoàn 65.000đ
Oppo F5 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Oppo F5 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
Oppo F5 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.690.000đ 6.990.000đ
-33%
Hoàn 94.000đ
Oppo F5 4GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo F5 4GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
Oppo F5 4GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.690.000đ 6.990.000đ
-33%
Hoàn 94.000đ
Oppo F9 4GB/64GB Xanh chạng vạng (Hàng chính hãng)Oppo F9 4GB/64GB Xanh chạng vạng (Hàng chính hãng)
Oppo F9 4GB/64GB Xanh chạng vạng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.619.000đ
Hoàn 132.000đ
Oppo A3S 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)Oppo A3S 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)
Oppo A3S 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.439.000đ
Hoàn 69.000đ
Oppo F7 6GB/128GB Đen (Hàng chính hãng)Oppo F7 6GB/128GB Đen (Hàng chính hãng)
Oppo F7 6GB/128GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
7.990.000đ 9.990.000đ
-20%
Hoàn 160.000đ
Oppo F9 4GB/64GB Xanh chạng vạng (Hàng chính hãng)Oppo F9 4GB/64GB Xanh chạng vạng (Hàng chính hãng)
Oppo F9 4GB/64GB Xanh chạng vạng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.190.000đ 7.690.000đ
-7%
Hoàn 144.000đ
Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)
Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.470.000đ
Hoàn 69.000đ
Oppo F7 6GB/128GB Đỏ (Hàng chính hãng)Oppo F7 6GB/128GB Đỏ (Hàng chính hãng)
Oppo F7 6GB/128GB Đỏ (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
7.990.000đ 9.990.000đ
-20%
Hoàn 160.000đ
Oppo F9 4GB/64GB Đỏ ánh dương (Hàng chính hãng)Oppo F9 4GB/64GB Đỏ ánh dương (Hàng chính hãng)
Oppo F9 4GB/64GB Đỏ ánh dương (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.690.000đ
Hoàn 231.000đ
Oppo F5 6GBOppo F5 6GB
Oppo F5 6GB
2 Màu sắc
7.560.000đ
Hoàn 151.000đ
Oppo F5 6GBOppo F5 6GB
Oppo F5 6GB
2 Màu sắc
7.560.000đ
Hoàn 151.000đ
Oppo F9 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)Oppo F9 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
Oppo F9 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.303.600đ
Hoàn 146.000đ
Điện Thoại Oppo F5 4GB/32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)Điện Thoại Oppo F5 4GB/32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Điện Thoại Oppo F5 4GB/32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
6.126.000đ
Hoàn 123.000đ
Oppo F5 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Oppo F5 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
Oppo F5 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.990.000đ 8.990.000đ
-22%
Hoàn 140.000đ
Oppo F7 4GB/64GB Bạc (Hàng chính hãng)Oppo F7 4GB/64GB Bạc (Hàng chính hãng)
Oppo F7 4GB/64GB Bạc (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
6.990.000đ 7.990.000đ
-13%
Hoàn 140.000đ
Oppo F5 6GB/64GB Đỏ (Hàng chính hãng)Oppo F5 6GB/64GB Đỏ (Hàng chính hãng)
Oppo F5 6GB/64GB Đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.990.000đ 8.990.000đ
-22%
Hoàn 140.000đ
Oppo F9 4GB/64GB Đỏ ánh dương (Hàng chính hãng)Oppo F9 4GB/64GB Đỏ ánh dương (Hàng chính hãng)
Oppo F9 4GB/64GB Đỏ ánh dương (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.889.000đ
Hoàn 138.000đ
Oppo F5Oppo F5
Oppo F5
1 Màu sắc
6.190.000đ
Hoàn 124.000đ
Oppo F3 Plus 4GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo F3 Plus 4GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)
Oppo F3 Plus 4GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
5.990.000đ 10.690.000đ
-44%
Hoàn 120.000đ
Oppo F5 Youth 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo F5 Youth 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
Oppo F5 Youth 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
5.688.600đ
Hoàn 114.000đ
Oppo F5 - Vàng (Hàng chính hãng)Oppo F5 - Vàng (Hàng chính hãng)
Oppo F5 - Vàng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
5.688.600đ 6.280.000đ
-9%
Hoàn 114.000đ
Oppo F5 - Đen (Hàng chính hãng)Oppo F5 - Đen (Hàng chính hãng)
Oppo F5 - Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
5.688.600đ 6.280.000đ
-9%
Hoàn 114.000đ
Oppo F3 ĐenOppo F3 Đen
Oppo F3 Đen
1 Màu sắc
5.213.600đ 7.490.000đ
-30%
Hoàn 104.000đ
Oppo A3S 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)Oppo A3S 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
Oppo A3S 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Hoàn 100.000đ
Oppo A83 Vàng (Hàng chính hãng)Oppo A83 Vàng (Hàng chính hãng)
Oppo A83 Vàng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Hoàn 100.000đ
Oppo A83 (2018) 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo A83 (2018) 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
Oppo A83 (2018) 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
4.738.600đ
Hoàn 95.000đ
Oppo F1 Plus 64GB Vàng hồng (Hàng chính hãng)Oppo F1 Plus 64GB Vàng hồng (Hàng chính hãng)
Oppo F1 Plus 64GB Vàng hồng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.690.000đ
Hoàn 94.000đ
Oppo A3S 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)Oppo A3S 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)
Oppo A3S 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.580.000đ
Hoàn 92.000đ

Điện thoại Oppo - lựa chọn hoàn hảo dành cho mọi nhu cầu

Nếu bạn đang tìm mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh mới, chắc chắn bạn cần tìm hiểu qua Oppo - cái tên đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt lẫn thế giới. Giá tốt, cấu hình ổn, mẫu mã và phân khúc phong phú, tại sao bạn không sở hữu ngay cho mình một chiếc điện thoại Oppo?

Cũng nhanh nhạy với xu hướng như nhiều hãng Trung Quốc khác, mọi sản phẩm của Oppo được tích hợp đầy đủ các tính năng từ cơ bản đến tân tiến. Màn hình lớn và khả năng hiển thị sắc nét siêu đẹp giúp người dùng xem phim, chơi game,... mãn nhãn. Đặc biệt, Oppo được để ý nhiều nhất ở camera chụp hình ấn tượng, chất lượng cao. Vì vậy nên không khó hiểu khi giới trẻ đang ngày càng mua điện thoại Oppo nhiều.

Về thiết kế, Oppo đi theo phong cách tinh tế, trẻ trung và hiện đại. Hãng luôn cập nhật các xu hướng mới nhất như thiết kế nguyên khối, camera kép, màn hình tràn viền,...và thậm chí còn khắc phục được các điểm yếu so với đối thủ công nghệ khác. Dù bạn thích màu truyền thống đen, trắng, xám hay các màu cá tính, thời thượng như vàng hồng, đỏ, xanh, Oppo đều có lựa chọn thích hợp.

Giá điện thoại Oppo luôn ở mức vô cùng cạnh tranh. Thậm chí nếu bạn canh được những dịp điện thoại Oppo giảm giá, chi phí cho một chiếc smartphone toàn năng còn ít hơn nữa. Đây chính là những chiếc điện thoại Android lý tưởng dành cho người trẻ, học sinh sinh viên hay bất kỳ ai không muốn chi quá nhiều tiền vào điện thoại cao cấp. Chỉ từ mức giá 2.000.000 đồng là bạn đã có được smartphone màn hình lớn phục vụ được mọi nhu cầu phổ thông.

Để mua những chiếc Oppo chính hãng được bảo hành đầy đủ, không lo tình trạng hàng nhái, hàng kém chất lượng, quý khách nên tìm đến địa chỉ tin cậy như Adayroi. Mua sắm tại Adayroi.com, bạn cũng đừng quên tham gia các chương trình ưu đãi hấp dẫn để “rinh” được điện thoại Oppo khuyến mãi siêu rẻ. Cơ hội không có quá nhiều, khám phá Adayroi ngay nhé!

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín