text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Oppo A83 2018 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo A83 2018 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Vàng kim
Oppo A83 2018 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
2.790.000đ 4.490.000đ -38%
Ưu đãi 91,000đ
Oppo A3S 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)Oppo A3S 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
Oppo A3S 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
3.090.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 257.500đ/tháng
Hoàn 62.000đ
Oppo F7 4GB/64GB Bạc (Hàng chính hãng)Oppo F7 4GB/64GB Bạc (Hàng chính hãng)
 • Bạc
Oppo F7 4GB/64GB Bạc (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
4.590.000đ 7.990.000đ -43%
Trả góp 0%
Chỉ 382.500đ/tháng
Hoàn 92.000đ
Điện thoại di động Oppo F11 Pro 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Điện thoại di động Oppo F11 Pro 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Điện thoại di động Oppo F11 Pro 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.760.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 646.667đ/tháng
Hoàn 155.000đ
Oppo F9 4GB/64GB Tím (Hàng chính hãng)Oppo F9 4GB/64GB Tím (Hàng chính hãng)
 • Tím
 • Đỏ ánh dương
 • Xanh chạng vạng
Oppo F9 4GB/64GB Tím (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
6.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 195.000đ
Oppo F5 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Oppo F5 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Oppo F5 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
4.290.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 357.500đ/tháng
Hoàn 86.000đ
Oppo A83 2018 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo A83 2018 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Vàng kim
Oppo A83 2018 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
2.925.000đ 4.490.000đ -35%
Hoàn 59.000đ
Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)
 • Tím
Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
2.990.000đ 3.690.000đ -19%
Hoàn 60.000đ
Oppo F11 Pro 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Oppo F11 Pro 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Đen tím
Oppo F11 Pro 6GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
8.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 707.500đ/tháng
Hoàn 255.000đ
Oppo F11 Pro 6GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)Oppo F11 Pro 6GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Đen tím
Oppo F11 Pro 6GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
8.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 707.500đ/tháng
Hoàn 255.000đ
Oppo F11 6GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)Oppo F11 6GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Tím
Oppo F11 6GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.290.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 607.500đ/tháng
Hoàn 219.000đ
Điện thoại di động Oppo F11 6GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)Điện thoại di động Oppo F11 6GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Tím
Điện thoại di động Oppo F11 6GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.290.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 607.500đ/tháng
Hoàn 146.000đ
Điện Thoại Oppo F5 4GB/32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)Điện Thoại Oppo F5 4GB/32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Đỏ
 • Đen
 • Vàng
Điện Thoại Oppo F5 4GB/32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
6.126.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 510.500đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Oppo F9 4GB/64GB Tím (Hàng chính hãng)Oppo F9 4GB/64GB Tím (Hàng chính hãng)
 • Tím
Oppo F9 4GB/64GB Tím (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
6.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Oppo F9 4GB/64GB Xanh chạng vạng (Hàng chính hãng)Oppo F9 4GB/64GB Xanh chạng vạng (Hàng chính hãng)
 • Đỏ ánh dương
 • Xanh chạng vạng
Oppo F9 4GB/64GB Xanh chạng vạng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.980.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 581.667đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Oppo F9 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)Oppo F9 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Xanh chạng vạng
Oppo F9 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
6.339.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 528.250đ/tháng
Hoàn 127.000đ
Oppo F3 Plus Đen (Hàng chính hãng)Oppo F3 Plus Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Vàng
Oppo F3 Plus Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
5.790.000đ 10.690.000đ -46%
Trả góp 0%
Chỉ 482.500đ/tháng
Hoàn 116.000đ
Điện thoại OPPO F5 Youth 3GB/32GB Vàng đồng (Hàng nhập khẩu)Điện thoại OPPO F5 Youth 3GB/32GB Vàng đồng (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng đồng
 • Đen
Điện thoại OPPO F5 Youth 3GB/32GB Vàng đồng (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
5.785.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 482.083đ/tháng
Hoàn 116.000đ
Oppo A7 (2018) 4GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo A7 (2018) 4GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Vàng
Oppo A7 (2018) 4GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
5.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 165.000đ
Oppo A7 (2018) 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)Oppo A7 (2018) 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Xanh
Oppo A7 (2018) 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
5.315.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 442.917đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Oppo A7 (2018) 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)Oppo A7 (2018) 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Vàng
Oppo A7 (2018) 4GB/64GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
5.090.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 424.167đ/tháng
Hoàn 102.000đ
Điện Thoại OPPO A83 32GB/3GB Vàng (Hàng nhập khẩu)Điện Thoại OPPO A83 32GB/3GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Đen
 • Vàng
Điện Thoại OPPO A83 32GB/3GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
5.070.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 422.500đ/tháng
Hoàn 101.000đ
Oppo F5 - Vàng (Hàng chính hãng)Oppo F5 - Vàng (Hàng chính hãng)
 • Vàng
Oppo F5 - Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
4.988.000đ 6.280.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 415.667đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Oppo A3S 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)Oppo A3S 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Tím
Oppo A3S 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 374.167đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Oppo F5 Youth 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo F5 Youth 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Vàng
Oppo F5 Youth 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
4.488.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 374.000đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Oppo A83 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo A83 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Vàng
Oppo A83 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
2.950.000đ
Hoàn 59.000đ
Oppo F5 Youth Đen (Hàng chính hãng)Oppo F5 Youth Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Oppo F5 Youth Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
4.459.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 371.583đ/tháng
Hoàn 89.000đ
Oppo A3S 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)Oppo A3S 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Tím
Oppo A3S 3GB/32GB Tím (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.090.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 340.833đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Oppo A39 Vàng (Hàng chính hãng)Oppo A39 Vàng (Hàng chính hãng)
 • Vàng
 • Hồng
Oppo A39 Vàng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.025.000đ 4.480.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 335.417đ/tháng
Hoàn 81.000đ
Oppo F5 Youth 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)Oppo F5 Youth 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Vàng
Oppo F5 Youth 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
3.990.000đ 5.990.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Oppo F7 Youth CPH1859 4GB/64GB Đỏ (Hàng chính hãng)Oppo F7 Youth CPH1859 4GB/64GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Đen
Oppo F7 Youth CPH1859 4GB/64GB Đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
OPPO F7 Youth CPH1859 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)OPPO F7 Youth CPH1859 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Đen
OPPO F7 Youth CPH1859 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 332.500đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Điện thoại Oppo A39 (Neo 9s) Vàng - Hàng chính hãngĐiện thoại Oppo A39 (Neo 9s) Vàng - Hàng chính hãng
 • Vàng
 • Hồng
Điện thoại Oppo A39 (Neo 9s) Vàng - Hàng chính hãng
2 Màu sắc
3.733.000đ 4.480.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 311.083đ/tháng
Hoàn 75.000đ
Oppo F3 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)Oppo F3 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Oppo F3 4GB/64GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
3.490.000đ 5.190.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 290.833đ/tháng
Hoàn 70.000đ
Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)
 • Tím
Oppo A3S 2GB/16GB Tím (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
3.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 290.833đ/tháng
Hoàn 70.000đ
Điện thoại Oppo A37 2GB/16Gb Vàng (Hàng nhập khẩu)Điện thoại Oppo A37 2GB/16Gb Vàng (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng
 • Hồng
Điện thoại Oppo A37 2GB/16Gb Vàng (Hàng nhập khẩu)
2 Màu sắc
3.404.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 283.667đ/tháng
Hoàn 68.000đ

Điện thoại Oppo - lựa chọn hoàn hảo dành cho mọi nhu cầu

Nếu bạn đang tìm mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh mới, chắc chắn bạn cần tìm hiểu qua Oppo - cái tên đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt lẫn thế giới. Giá tốt, cấu hình ổn, mẫu mã và phân khúc phong phú, tại sao bạn không sở hữu ngay cho mình một chiếc điện thoại Oppo?

Cũng nhanh nhạy với xu hướng như nhiều hãng Trung Quốc khác, mọi sản phẩm của Oppo được tích hợp đầy đủ các tính năng từ cơ bản đến tân tiến. Màn hình lớn và khả năng hiển thị sắc nét siêu đẹp giúp người dùng xem phim, chơi game,... mãn nhãn. Đặc biệt, Oppo được để ý nhiều nhất ở camera chụp hình ấn tượng, chất lượng cao. Vì vậy nên không khó hiểu khi giới trẻ đang ngày càng mua điện thoại Oppo nhiều.

Về thiết kế, Oppo đi theo phong cách tinh tế, trẻ trung và hiện đại. Hãng luôn cập nhật các xu hướng mới nhất như thiết kế nguyên khối, camera kép, màn hình tràn viền,...và thậm chí còn khắc phục được các điểm yếu so với đối thủ công nghệ khác. Dù bạn thích màu truyền thống đen, trắng, xám hay các màu cá tính, thời thượng như vàng hồng, đỏ, xanh, Oppo đều có lựa chọn thích hợp.

Giá điện thoại Oppo luôn ở mức vô cùng cạnh tranh. Thậm chí nếu bạn canh được những dịp điện thoại Oppo giảm giá, chi phí cho một chiếc smartphone toàn năng còn ít hơn nữa. Đây chính là những chiếc điện thoại Android lý tưởng dành cho người trẻ, học sinh sinh viên hay bất kỳ ai không muốn chi quá nhiều tiền vào điện thoại cao cấp. Chỉ từ mức giá 2.000.000 đồng là bạn đã có được smartphone màn hình lớn phục vụ được mọi nhu cầu phổ thông.

Để mua những chiếc Oppo chính hãng được bảo hành đầy đủ, không lo tình trạng hàng nhái, hàng kém chất lượng, quý khách nên tìm đến địa chỉ tin cậy như Adayroi. Mua sắm tại Adayroi.com, bạn cũng đừng quên tham gia các chương trình ưu đãi hấp dẫn để “rinh” được điện thoại Oppo khuyến mãi siêu rẻ. Cơ hội không có quá nhiều, khám phá Adayroi ngay nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín