text.skipToContent

anker
Apple
samsung
oppo
xiaomi
nokia

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Vivo Y91 3GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)Vivo Y91 3GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh dương
Vivo Y91 3GB/64GB Xanh dương (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 270.833đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Vivo V11i 4GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)Vivo V11i 4GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Tím
Vivo V11i 4GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.630.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 385.833đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng) Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 512.500đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
2.980.000đ
Hoàn 89.000đ
Vivo Y91i 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)Vivo Y91i 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo Y91i 2GB/16GB Xanh (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 262.500đ/tháng
Hoàn 63.000đ
Vivo Y91i 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)Vivo Y91i 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo Y91i 2GB/16GB Đỏ (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 262.500đ/tháng
Hoàn 63.000đ
Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
Vivo V7 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
3.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 266.667đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.239.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 269.917đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.249.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 270.750đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 270.833đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 270.833đ/tháng
Hoàn 65.000đ
Vivo V9 Youth 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo V9 Youth 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Vàng
Vivo V9 Youth 4GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 290.833đ/tháng
Vivo Y91i 2GB/16GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo Y91i 2GB/16GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo Y91i 2GB/16GB Đen (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 307.500đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Điện thoại di động Vivo Y81 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)Điện thoại di động Vivo Y81 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Đen
Điện thoại di động Vivo Y81 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.699.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 308.250đ/tháng
Hoàn 74.000đ
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 315.833đ/tháng
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Xanh
Vivo Y93 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
3.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 315.833đ/tháng
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 349.167đ/tháng
Hoàn 84.000đ
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 349.167đ/tháng
Hoàn 84.000đ
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.550.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 379.167đ/tháng
Hoàn 91.000đ
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.550.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 379.167đ/tháng
Hoàn 91.000đ
Vivo V11i 4GB/128GB Tím thiên hà (Hàng chính hãng)Vivo V11i 4GB/128GB Tím thiên hà (Hàng chính hãng)
 • Xanh
 • Tím
Vivo V11i 4GB/128GB Tím thiên hà (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.630.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 385.833đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Xanh biển (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
 • Xanh biển
 • Đỏ mận
Vivo Y15 4GB/64GB Đỏ mận (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Vivo V9 Youth 4GB/32GB (Đen) - Hàng chính hãngVivo V9 Youth 4GB/32GB (Đen) - Hàng chính hãng
 • Đen
Vivo V9 Youth 4GB/32GB (Đen) - Hàng chính hãng
1 Màu sắc
4.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)
 • Xanh
 • Tím
Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)
2 Màu sắc
5.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 470.833đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Tím (Hàng Chính Hãng)Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Tím (Hàng Chính Hãng)
 • Xanh
 • Tím
Điện thoại di động Vivo V11i 4GB/128GB Tím (Hàng Chính Hãng)
2 Màu sắc
5.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 470.833đ/tháng
Hoàn 113.000đ
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ (Hàng chính hãng) Vivo V15 6GB/128GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
6.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 512.500đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Điện thoại di động Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)Điện thoại di động Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Xanh
Điện thoại di động Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
6.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 512.500đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 583.333đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Vivo V11 6GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)Vivo V11 6GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)
 • Xanh
Vivo V11 6GB/128GB Xanh tinh tú (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
7.210.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 600.833đ/tháng
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh dương
Vivo V15 6GB/128GB Đỏ hoàng gia (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 624.167đ/tháng
Vivo V15 6GB/128GB Xanh ngọc lam (Hàng chính hãng)Vivo V15 6GB/128GB Xanh ngọc lam (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh dương
Vivo V15 6GB/128GB Xanh ngọc lam (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 624.167đ/tháng
Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng) Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Xanh
Vivo V15 6GB/128GB Xanh (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
7.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 665.833đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Điện thoại di động Vivo V11 6GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)Điện thoại di động Vivo V11 6GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)
 • Xanh
Điện thoại di động Vivo V11 6GB/128GB Xanh (Hàng Chính Hãng)
1 Màu sắc
8.289.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 690.750đ/tháng
Hoàn 166.000đ

Trong thế giới công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, hầu như bất cứ ai cũng cần sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng để phục vụ nhiều nhu cầu từ giải trí, học tập đến công việc. Điện thoại - Máy tính bảng Vivo nhiều năm nay vẫn luôn đứng vững trên thị trường công nghệ đầy cạnh tranh, và ngày càng chứng tỏ được chất lượng của mình.

Điều khiến người tiêu dùng yêu thích và tin dùng điện thoại - Máy tính bảng Vivo là hãng luôn bắt kịp những công nghệ mới nhất, đem lại trải nghiệm mới mẻ và tiện ích cho nhiều nhu cầu khác. Màn hình hiển thị sắc nét, camera ấn tượng, loa âm thanh sống động,... cũng là ưu điểm không thể không kể đến. Ngoài ra, thiết kế của hãng cũng được đánh giá cao nhờ vẻ hiện đại, tinh tế và có nét đặc trưng riêng.
Hãy mua điện thoại - máy tính bảng Vivo chính hãng tại nhà phân phối uy tín như Adayroi.com để tránh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và được bảo hành đầy đủ. Giá điện thoại - máy tính bảng Vivo tại Adayroi luôn nằm trong top cạnh tranh trên thị trường và còn được giao hàng tận nơi nhanh chóng.

Ngại chi nắng hè - Tặng code đến 150.000đ
X
Vinpro - Bão sale giá sốc
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín