text.skipToContent

anker
Apple
samsung
oppo
xiaomi
nokia

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Thẻ điện thoại Viettel 100.000đThẻ điện thoại Viettel 100.000đ
Thẻ điện thoại Viettel 100.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Thẻ điện thoại Viettel 50.000đThẻ điện thoại Viettel 50.000đ
Thẻ điện thoại Viettel 50.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Thẻ điện thoại Vinaphone 100.000đThẻ điện thoại Vinaphone 100.000đ
Thẻ điện thoại Vinaphone 100.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
100.000đ
Hoàn 2.000đ
ZingCard - 500.000ZingCard - 500.000
ZingCard - 500.000
3 Hình thức nạp thẻ
500.000đ
Hoàn 10.000đ
Thẻ điện thoại Mobifone 50.000đThẻ điện thoại Mobifone 50.000đ
Thẻ điện thoại Mobifone 50.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Thẻ điện thoại Mobifone 100.000đThẻ điện thoại Mobifone 100.000đ
Thẻ điện thoại Mobifone 100.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Thẻ Garena - 100.000Thẻ Garena - 100.000
Thẻ Garena - 100.000
3 Hình thức nạp thẻ
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Thẻ điện thoại Vinaphone 50.000đThẻ điện thoại Vinaphone 50.000đ
Thẻ điện thoại Vinaphone 50.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Thẻ điện thoại Viettel 200.000đThẻ điện thoại Viettel 200.000đ
Thẻ điện thoại Viettel 200.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Thẻ Garena - 200.000Thẻ Garena - 200.000
Thẻ Garena - 200.000
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Thẻ Vcoin - 50.000Thẻ Vcoin - 50.000
Thẻ Vcoin - 50.000
3 Hình thức nạp thẻ
50.000đ
Hoàn 1.000đ
ZingCard - 100.000ZingCard - 100.000
ZingCard - 100.000
3 Hình thức nạp thẻ
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Thẻ Garena - 50.000Thẻ Garena - 50.000
Thẻ Garena - 50.000
3 Hình thức nạp thẻ
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Thẻ Garena - 500.000Thẻ Garena - 500.000
Thẻ Garena - 500.000
3 Hình thức nạp thẻ
500.000đ
Hoàn 10.000đ
ZingCard - 200.000ZingCard - 200.000
ZingCard - 200.000
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Thẻ điện thoại Vinaphone 300.000đThẻ điện thoại Vinaphone 300.000đ
Thẻ điện thoại Vinaphone 300.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
300.000đ
Hoàn 6.000đ
Thẻ Vcoin - 100.000Thẻ Vcoin - 100.000
Thẻ Vcoin - 100.000
3 Hình thức nạp thẻ
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Thẻ điện thoại Vinaphone 200.000đThẻ điện thoại Vinaphone 200.000đ
Thẻ điện thoại Vinaphone 200.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Thẻ điện thoại Viettel 500.000đThẻ điện thoại Viettel 500.000đ
Thẻ điện thoại Viettel 500.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
500.000đ
Hoàn 10.000đ
Thẻ Vcoin - 500.000Thẻ Vcoin - 500.000
Thẻ Vcoin - 500.000
3 Hình thức nạp thẻ
500.000đ
Hoàn 10.000đ
Thẻ Vcoin - 200.000Thẻ Vcoin - 200.000
Thẻ Vcoin - 200.000
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
ZingCard - 50.000ZingCard - 50.000
ZingCard - 50.000
3 Hình thức nạp thẻ
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Thẻ điện thoại Vinaphone 500.000đThẻ điện thoại Vinaphone 500.000đ
Thẻ điện thoại Vinaphone 500.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
500.000đ
Hoàn 10.000đ
Thẻ Vcoin - 300.000Thẻ Vcoin - 300.000
Thẻ Vcoin - 300.000
3 Hình thức nạp thẻ
300.000đ
Hoàn 6.000đ
Thẻ điện thoại Mobifone 200.000đThẻ điện thoại Mobifone 200.000đ
Thẻ điện thoại Mobifone 200.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Thẻ Gate - 100.000Thẻ Gate - 100.000
Thẻ Gate - 100.000
3 Hình thức nạp thẻ
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Thẻ điện thoại Viettel 300.000đThẻ điện thoại Viettel 300.000đ
Thẻ điện thoại Viettel 300.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
300.000đ
Hoàn 6.000đ
Thẻ Gate - 50.000Thẻ Gate - 50.000
Thẻ Gate - 50.000
3 Hình thức nạp thẻ
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Thẻ Gate - 200.000Thẻ Gate - 200.000
Thẻ Gate - 200.000
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Thẻ điện thoại Mobifone 300.000đThẻ điện thoại Mobifone 300.000đ
Thẻ điện thoại Mobifone 300.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
300.000đ
Hoàn 6.000đ
Thẻ điện thoại Vietnamobile 50.000đThẻ điện thoại Vietnamobile 50.000đ
Thẻ điện thoại Vietnamobile 50.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Thẻ điện thoại Mobifone 500.000đThẻ điện thoại Mobifone 500.000đ
Thẻ điện thoại Mobifone 500.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
500.000đ
Hoàn 10.000đ
Thẻ Scoin - 200.000Thẻ Scoin - 200.000
Thẻ Scoin - 200.000
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Thẻ Appota - 200.000Thẻ Appota - 200.000
Thẻ Appota - 200.000
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Thẻ Appota - 500.000Thẻ Appota - 500.000
Thẻ Appota - 500.000
3 Hình thức nạp thẻ
500.000đ
Hoàn 10.000đ
Thẻ Scoin - 20.000Thẻ Scoin - 20.000
Thẻ Scoin - 20.000
3 Hình thức nạp thẻ
20.000đ
Thẻ Gate - 500.000Thẻ Gate - 500.000
Thẻ Gate - 500.000
3 Hình thức nạp thẻ
500.000đ
Hoàn 10.000đ
Thẻ điện thoại Vietnamobile 100.000đThẻ điện thoại Vietnamobile 100.000đ
Thẻ điện thoại Vietnamobile 100.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Thẻ Scoin - 10.000Thẻ Scoin - 10.000
Thẻ Scoin - 10.000
3 Hình thức nạp thẻ
10.000đ
Thẻ Scoin - 100.000Thẻ Scoin - 100.000
Thẻ Scoin - 100.000
3 Hình thức nạp thẻ
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Thẻ Data VMS 5000MB - 56.000Thẻ Data VMS 5000MB - 56.000
Thẻ Data VMS 5000MB - 56.000
3 Hình thức nạp thẻ
56.000đ
Hoàn 1.000đ
Thẻ Scoin - 500.000Thẻ Scoin - 500.000
Thẻ Scoin - 500.000
3 Hình thức nạp thẻ
500.000đ
Hoàn 10.000đ
Thẻ Oncash - 200.000Thẻ Oncash - 200.000
Thẻ Oncash - 200.000
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Thẻ Data VMS 1000MB - 20.000Thẻ Data VMS 1000MB - 20.000
Thẻ Data VMS 1000MB - 20.000
3 Hình thức nạp thẻ
20.000đ
Thẻ Soha - 100.000Thẻ Soha - 100.000
Thẻ Soha - 100.000
3 Hình thức nạp thẻ
100.000đ
Hoàn 2.000đ
Thẻ Soha - 200.000Thẻ Soha - 200.000
Thẻ Soha - 200.000
3 Hình thức nạp thẻ
200.000đ
Hoàn 4.000đ
Thẻ Scoin - 50.000Thẻ Scoin - 50.000
Thẻ Scoin - 50.000
3 Hình thức nạp thẻ
50.000đ
Hoàn 1.000đ
Thẻ điện thoại Gmobile 50.000đThẻ điện thoại Gmobile 50.000đ
Thẻ điện thoại Gmobile 50.000đ
3 Hình thức nạp thẻ
50.000đ
Hoàn 1.000đ

Trong thế giới công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, hầu như bất cứ ai cũng cần sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng để phục vụ nhiều nhu cầu từ giải trí, học tập đến công việc. Điện thoại - Máy tính bảng Gmobile nhiều năm nay vẫn luôn đứng vững trên thị trường công nghệ đầy cạnh tranh, và ngày càng chứng tỏ được chất lượng của mình.

Điều khiến người tiêu dùng yêu thích và tin dùng điện thoại - Máy tính bảng Gmobile là hãng luôn bắt kịp những công nghệ mới nhất, đem lại trải nghiệm mới mẻ và tiện ích cho nhiều nhu cầu khác. Màn hình hiển thị sắc nét, camera ấn tượng, loa âm thanh sống động,... cũng là ưu điểm không thể không kể đến. Ngoài ra, thiết kế của hãng cũng được đánh giá cao nhờ vẻ hiện đại, tinh tế và có nét đặc trưng riêng.
Hãy mua điện thoại - máy tính bảng Gmobile chính hãng tại nhà phân phối uy tín như Adayroi.com để tránh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và được bảo hành đầy đủ. Giá điện thoại - máy tính bảng Gmobile tại Adayroi luôn nằm trong top cạnh tranh trên thị trường và còn được giao hàng tận nơi nhanh chóng.

Ngại chi nắng hè - Tặng code đến 150.000đ
X
Vinpro - Bão sale giá sốc
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín