text.skipToContent

Điện thoại cố định

Tìm thấy 118 sản phẩm
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF320 (Đen) Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF320 (Đen)
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF320 (Đen)
1.999.000đ 2.500.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 (Đen) Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 (Đen)
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 (Đen)
759.000đ 950.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại cố định Panasonic KX-TS820 (Đen) Điện thoại cố định Panasonic KX-TS820 (Đen)
Điện thoại cố định Panasonic KX-TS820 (Đen)
399.000đ 500.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC313 (Đen) Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC313 (Đen)
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC313 (Đen)
1.799.000đ 2.250.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC210 (Đen) Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC210 (Đen)
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC210 (Đen)
899.000đ 1.120.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại cố định Panasonic KX-TS880 Điện thoại cố định Panasonic KX-TS880
Điện thoại cố định Panasonic KX-TS880
899.000đ 1.120.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGD310 (Đen) Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGD310 (Đen)
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGD310 (Đen)
999.000đ 1.250.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGB112 (Đen) Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGB112 (Đen)
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGB112 (Đen)
1.100.000đ 1.380.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tay con mở rộng Panasonic KX-TGDA30 Tay con mở rộng Panasonic KX-TGDA30
Tay con mở rộng Panasonic KX-TGDA30
899.000đ 990.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC312 (Đen) Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC312 (Đen)
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC312 (Đen)
1.399.000đ 1.750.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Nippon NP1402 màu đen Điện thoại để bàn Nippon NP1402 màu đen
Điện thoại để bàn Nippon NP1402 màu đen
270.000đ 350.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGD312 (Đen) Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGD312 (Đen)
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGD312 (Đen)
1.699.000đ 2.120.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại cố định Panasonic KX-TS840 (Đen) Điện thoại cố định Panasonic KX-TS840 (Đen)
Điện thoại cố định Panasonic KX-TS840 (Đen)
599.000đ 750.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC410 Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC410
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC410
999.000đ 1.179.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 (Đen) Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 (Đen)
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 (Đen)
329.000đ 410.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF310 (Đen) Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF310 (Đen)
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF310 (Đen)
1.899.000đ 2.370.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGB110 (Đen) Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGB110 (Đen)
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGB110 (Đen)
699.000đ 870.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500 (Đen) Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500 (Đen)
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500 (Đen)
250.000đ 310.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại cố định Panasonic KX-TS560 Điện thoại cố định Panasonic KX-TS560
Điện thoại cố định Panasonic KX-TS560
569.000đ 710.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGC210 Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGC210
Điện thoại bàn không dây Panasonic KX-TGC210
890.000đ 990.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Uniden AS-7402 bạc Điện thoại để bàn Uniden AS-7402 bạc
Điện thoại để bàn Uniden AS-7402 bạc
349.000đ 450.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Uniden AS7402 bạc Điện thoại để bàn Uniden AS7402 bạc
Điện thoại để bàn Uniden AS7402 bạc
340.000đ 399.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Uniden AS7402 Xám Điện thoại để bàn Uniden AS7402 Xám
Điện thoại để bàn Uniden AS7402 Xám
340.000đ 399.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Uniden AS7402 Xám Titan Điện thoại để bàn Uniden AS7402 Xám Titan
Điện thoại để bàn Uniden AS7402 Xám Titan
349.000đ 450.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Uniden AS-7402 Điện thoại để bàn Uniden AS-7402
Điện thoại để bàn Uniden AS-7402
339.000đ 450.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Uniden AS-7402 Điện thoại để bàn Uniden AS-7402
Điện thoại để bàn Uniden AS-7402
345.000đ 450.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại cố định để bàn Nippon NP-1201 Điện thoại cố định để bàn Nippon NP-1201
Điện thoại cố định để bàn Nippon NP-1201
159.000đ 199.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Uniden AS7101 Điện thoại để bàn Uniden AS7101
Điện thoại để bàn Uniden AS7101
169.000đ 250.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC412 Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC412
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC412
1.499.000đ 1.769.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Nippon NP1202 (Trắng) Điện thoại để bàn Nippon NP1202 (Trắng)
Điện thoại để bàn Nippon NP1202 (Trắng)
160.000đ 199.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại bàn Uniden AS-7401 Điện thoại bàn Uniden AS-7401
Điện thoại bàn Uniden AS-7401
349.000đ 450.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Panasonic KX-TGC310 Đen Điện thoại Panasonic KX-TGC310 Đen
Điện thoại Panasonic KX-TGC310 Đen
899.000đ 985.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Nippon NP1402 có màn hình hiển thị số Điện thoại để bàn Nippon NP1402 có màn hình hiển thị số
Điện thoại để bàn Nippon NP1402 có màn hình hiển thị số
270.000đ 450.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS560 Đen Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS560 Đen
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS560 Đen
550.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Nippon NP1201 (Đen) Điện thoại để bàn Nippon NP1201 (Đen)
Điện thoại để bàn Nippon NP1201 (Đen)
150.000đ 199.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Panasonic KX-TGC310 Đen Điện thoại Panasonic KX-TGC310 Đen
Điện thoại Panasonic KX-TGC310 Đen
934.000đ 1.299.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS840 Đen Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS840 Đen
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS840 Đen
550.000đ 999.000đ
-45%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500 Đen Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500 Đen
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500 Đen
249.000đ 350.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Nippon NP1405 Điện thoại để bàn Nippon NP1405
Điện thoại để bàn Nippon NP1405
229.000đ 360.000đ
-36%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Nippon NP1203 (Màu bạc) Điện thoại để bàn Nippon NP1203 (Màu bạc)
Điện thoại để bàn Nippon NP1203 (Màu bạc)
199.000đ 249.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 Đen Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 Đen
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 Đen
749.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Trắng Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Trắng
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Trắng
350.000đ 419.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 Đen Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 Đen
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 Đen
710.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS820 Đen Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS820 Đen
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS820 Đen
390.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 Trắng Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 Trắng
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 Trắng
699.000đ 850.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Xanh Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Xanh
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Xanh
315.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500 Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500
249.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Đỏ Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Đỏ
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Đỏ
350.000đ 419.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Panasonic KX-TGC312 Đen Điện thoại Panasonic KX-TGC312 Đen
Điện thoại Panasonic KX-TGC312 Đen
1.378.000đ 1.390.000đ
-1%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại bàn Uniden AS-7401 Bạc Điện thoại bàn Uniden AS-7401 Bạc
Điện thoại bàn Uniden AS-7401 Bạc
349.000đ 399.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Panasonic KX-TGC312 Đen Điện thoại Panasonic KX-TGC312 Đen
Điện thoại Panasonic KX-TGC312 Đen
1.380.000đ 1.500.000đ
-8%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Panasonic KX-TGF320 Đen Điện thoại Panasonic KX-TGF320 Đen
Điện thoại Panasonic KX-TGF320 Đen
1.950.000đ 2.599.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Nippon NP1404 Điện thoại để bàn Nippon NP1404
Điện thoại để bàn Nippon NP1404
289.000đ 389.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Đen Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Đen
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 Đen
350.000đ 419.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS560 (Đen) Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS560 (Đen)
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS560 (Đen)
590.000đ 699.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Panasonic KX-TGB110 Đen Điện thoại Panasonic KX-TGB110 Đen
Điện thoại Panasonic KX-TGB110 Đen
600.000đ 890.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điện thoại Panasonic KX-TGB112 Đen Điện thoại Panasonic KX-TGB112 Đen
Điện thoại Panasonic KX-TGB112 Đen
1.190.000đ 1.900.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy