text.skipToContent

 

 

meizu
iphone
samsung
oppo
xiaomi
nokia

 

 

Vsmart Active 1+ 6GB/64GB (Xanh)Vsmart Active 1+ 6GB/64GB (Xanh)
 • Đen
 • Xanh
 • Hồng
Vsmart Active 1+ 6GB/64GB (Xanh)
3 Màu sắc
6.290.000đ
Hoàn 126.000đ
Vsmart Active 1+ 6GB/64GB (Hồng)Vsmart Active 1+ 6GB/64GB (Hồng)
 • Đen
 • Xanh
 • Hồng
Vsmart Active 1+ 6GB/64GB (Hồng)
3 Màu sắc
6.290.000đ
Hoàn 126.000đ
Samsung Galaxy J6+ 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy J6+ 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
 • Đỏ
 • Đen
 • Xám
Samsung Galaxy J6+ 3GB/32GB Đỏ (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
3.669.000đ 4.500.000đ -18%
Hoàn 73.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Sharp A2 Lite 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)Sharp A2 Lite 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Vàng
Sharp A2 Lite 3GB/32GB Đen (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
2.150.000đ
Hoàn 43.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 105 (TA-1010) 1 SIM Trắng (Hàng chính hãng)Nokia 105 (TA-1010) 1 SIM Trắng (Hàng chính hãng)
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh
Nokia 105 (TA-1010) 1 SIM Trắng (Hàng chính hãng)
3 Màu sắc
360.000đ
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 9 128GB Đồng (Hàng chính hãng)Samsung Galaxy Note 9 128GB Đồng (Hàng chính hãng)
 • Đồng
Samsung Galaxy Note 9 128GB Đồng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
17.790.000đ 22.990.000đ -23%
Hoàn 534.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Đen (Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Đen (Hàng nhập khẩu)
 • Tím khói
 • Đen
 • Xanh
 • Vàng kim
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Đen (Hàng nhập khẩu)
4 Màu sắc
10.890.000đ 20.490.000đ -47%
Hoàn 218.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - 2 SIM)Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - 2 SIM)
 • Đen
 • Xanh
 • Vàng kim
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Xanh (Hàng nhập khẩu - 2 SIM)
3 Màu sắc
11.790.000đ 17.000.000đ -31%
Hoàn 236.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Sharp R1S 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)Sharp R1S 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Đen
 • Vàng
Sharp R1S 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
1.950.000đ
Hoàn 39.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Xanh (Hàng nhập khẩu)Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Xanh (Hàng nhập khẩu)
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Xanh (Hàng nhập khẩu)
10.990.000đ
Hoàn 220.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Sharp PI 2GB/16GB Vàng (Hàng chính hãng)Sharp PI 2GB/16GB Vàng (Hàng chính hãng)
 • Vàng
Sharp PI 2GB/16GB Vàng (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
1.650.000đ
Hoàn 33.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Nokia 105 (TA-1034) Dual SIM Trắng (Hàng chính hãng)Nokia 105 (TA-1034) Dual SIM Trắng (Hàng chính hãng)
 • Trắng
 • Đen
Nokia 105 (TA-1034) Dual SIM Trắng (Hàng chính hãng)
2 Màu sắc
385.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
31.600.000đ
Hoàn 632.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone XR 128GB Xanh dương (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone XR 128GB Xanh dương (Hàng chính hãng VN/A)
Apple iPhone XR 128GB Xanh dương (Hàng chính hãng VN/A)
6 Màu sắc
44.000.000đ
Hoàn 880.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
39.875.000đ
Hoàn 798.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
33.330.000đ
Hoàn 667.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
38.819.000đ
Hoàn 776.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
1 Màu sắc
36.849.000đ
Hoàn 737.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs 256GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 256GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 256GB Bạc (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
35.089.000đ
Hoàn 702.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
1 Màu sắc
34.890.000đ
Hoàn 698.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
Apple iPhone Xs 512GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
2 Màu sắc
33.990.000đ 39.990.000đ -15%
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 64GB Vàng kim (Hàng chính hãng VN/A)
3 Màu sắc
33.769.000đ
Hoàn 675.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
31.282.000đ
Hoàn 626.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
31.085.000đ
Hoàn 622.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Vàng kim (Hàng nhập khẩu)
3 Màu sắc
32.410.000đ
Hoàn 648.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 256GB Xám đen (Hàng nhập khẩu - Bản 2 SIM vật lý)
3 Màu sắc
32.308.000đ 41.218.000đ -22%
Hoàn 646.000đ
Ưu đãi 250,000đ
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
 • Vàng kim
 • Bạc
 • Xám đen
Apple iPhone Xs Max 512GB Xám đen (Hàng nhập khẩu Mỹ)
3 Màu sắc
30.768.000đ 35.000.000đ -12%
Hoàn 615.000đ
Ưu đãi 250,000đ

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CHÍNH HÃNG TẠI ADAYROI

Điện thoại là sản phẩm và là thành tựu công nghệ xuất sắc trong thời đại thông tin. Nó được ví như chiếc cầu nối giúp xích lại gần nhau hơn và thu hẹp lại khoảng cách giữa con người với nhau.

Trong các sản phẩm như điện thoại cố định hay laptop… thì di động là sản phẩm được nhiều người mua nhất. Thiết bị này hiện nay trên thị trường được chia ra làm 2 loại: điện thoại phổ thông và điện thoại di động thông minh. Điện thoại phổ thông đáp ứng được những nhu cầu cơ bản mà bạn cần trên một chiếc điện thoại di động: nghe, gọi, nhắn tin… Đặc biệt, nếu so với điện thoại thông minh thì pin sử dụng được lâu, bền và ít kết nối nên tránh cho người dùng các phiền nhiễu từ mạng internet.

Thêm một ưu điểm nữa là bàn phím và giao diện sử dụng rất đơn giản, dễ nhớ, dễ dùng. Đối với người trung niên hay người chỉ cần các tính năng nghe, gọi thì sản phẩm này là sự lựa chọn hàng đầu. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các thương hiệu điện thoại phổ thông bền, chất lượng tốt mà bạn có thể mua với giá chỉ từ 100.000đ như: Nokia, SunTek, Philips… trên Adayroi hoặc  tại các cửa hàng mua bán điện thoại uy tín.

Còn điện thoại di động thông minh hay còn gọi là smartphone không chỉ đơn thuần nghe gọi mà còn ra đời với nhiều tính năng như: xem phim, nghe nhạc, truy cập internet… và hoàn toàn có thể thay thế các thiết bị truyền thống: máy nghe nhạc, MP4, MP3, PDA…

 Đặc biệt đối với người đi làm, việc gửi và nhận email đã có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi và không cần lúc nào cũng phải mang theo chiếc laptop nặng nề, cồng kềnh theo người nữa. Bên cạnh đó, camera trên smartphone ngày càng được cải tiến và không hề kém cạnh máy ảnh một chút nào. Điển hình là iPhone X của hãng Apple đem lại chất lượng hình ảnh vượt trội hơn nhiều dòng máy ảnh đắt tiền. Thêm nữa, bạn có thể chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh ngay trên các ứng dụng và chia sẻ lên mạng xã hội chỉ bằng chiếc smartphone nhỏ gọn.
Ngày nay, thiết bị này đã phủ sóng khắp nơi với giá điện thoại chỉ từ 990.000đ là bạn đã có thể sở hữu cho mình với đầy đủ các tính năng hữu ích. Bạn có thể tìm đặt mua các sản phẩm điện thoại phổ thông và smartphone chất lượng, chế độ bảo hành tốt tại Adayroi. Không chỉ thế, Adayroi còn có rất nhiều deal giảm giá điện thoại smartphone và khuyến mãi điện thoại phổ thông khác nữa. Hãy nhanh tay sở hữu ngay hôm nay!

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín