text.skipToContent

Điện thoại Android

Tìm thấy 73 sản phẩm
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Đen (Hàng nhập khẩu) Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Đen (Hàng nhập khẩu)
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Đen (Hàng nhập khẩu)
16.450.000đ 20.490.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Prime 32GB (Hàng chính hãng) (Màu sắc: Vàng) Samsung Galaxy J7 Prime 32GB (Hàng chính hãng) (Màu sắc: Vàng)
Samsung Galaxy J7 Prime 32GB (Hàng chính hãng) (Màu sắc: Vàng)
4.940.000đ 5.990.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A8+ (2018) Đen - Hàng chính hãng Samsung Galaxy A8+ (2018) Đen - Hàng chính hãng
Samsung Galaxy A8+ (2018) Đen - Hàng chính hãng
12.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy S8 Xanh coral (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy S8 Xanh coral (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy S8 Xanh coral (Hàng chính hãng)
14.925.000đ 16.040.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Đen (Bản Quốc Tế - Hàng nhập khẩu) Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Đen (Bản Quốc Tế - Hàng nhập khẩu)
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB Đen (Bản Quốc Tế - Hàng nhập khẩu)
16.499.000đ 17.790.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A8 (2018) Vàng - Hàng chính hãng Samsung Galaxy A8 (2018) Vàng - Hàng chính hãng
Samsung Galaxy A8 (2018) Vàng - Hàng chính hãng
9.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 Vàng (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J3 Pro 2017 Vàng (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 Vàng (Hàng chính hãng)
3.900.000đ 4.490.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Prime - G610F (Vàng) Samsung Galaxy J7 Prime - G610F (Vàng)
Samsung Galaxy J7 Prime - G610F (Vàng)
4.900.000đ 6.290.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Pro 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J7 Pro 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J7 Pro 3GB/32GB Vàng (Hàng chính hãng)
5.950.000đ 6.990.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J3 Pro Xanh bạc (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J3 Pro Xanh bạc (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J3 Pro Xanh bạc (Hàng chính hãng)
3.790.000đ 3.960.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 - J730G (Đen) Samsung Galaxy J7 Pro 2017 - J730G (Đen)
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 - J730G (Đen)
6.288.000đ 6.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Plus (Vàng) Samsung Galaxy J7 Plus (Vàng)
Samsung Galaxy J7 Plus (Vàng)
8.690.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy Note 8 N950 Vàng (Hàng Chính Hãng) Samsung Galaxy Note 8 N950 Vàng (Hàng Chính Hãng)
Samsung Galaxy Note 8 N950 Vàng (Hàng Chính Hãng)
22.490.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A7 (2017) 32GB Hồng (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy A7 (2017) 32GB Hồng (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy A7 (2017) 32GB Hồng (Hàng chính hãng)
9.190.000đ 9.990.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A7 2017 - A720F (Đen) Samsung Galaxy A7 2017 - A720F (Đen)
Samsung Galaxy A7 2017 - A720F (Đen)
8.988.000đ 9.990.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 32GB (Đen) (Màu sắc: Đen) Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 32GB (Đen) (Màu sắc: Đen)
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 32GB (Đen) (Màu sắc: Đen)
6.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A8 A530F (Đen) Samsung Galaxy A8 A530F (Đen)
Samsung Galaxy A8 A530F (Đen)
10.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A8+ A730F (Vàng) Samsung Galaxy A8+ A730F (Vàng)
Samsung Galaxy A8+ A730F (Vàng)
13.490.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A8 A530F (Tím) Samsung Galaxy A8 A530F (Tím)
Samsung Galaxy A8 A530F (Tím)
10.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A8+ A730F (Đen) Samsung Galaxy A8+ A730F (Đen)
Samsung Galaxy A8+ A730F (Đen)
13.490.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A8+ A730F (Tím) Samsung Galaxy A8+ A730F (Tím)
Samsung Galaxy A8+ A730F (Tím)
13.490.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Plus - Đen (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J7 Plus - Đen (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J7 Plus - Đen (Hàng chính hãng)
8.099.000đ 8.690.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 16GB Đen (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J3 Pro 2017 16GB Đen (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 16GB Đen (Hàng chính hãng)
4.020.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 16GB Xanh ánh bạc (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J3 Pro 2017 16GB Xanh ánh bạc (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 16GB Xanh ánh bạc (Hàng chính hãng)
4.199.000đ 4.990.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy Note 8 (Đen) - Hàng chính hãng (Màu sắc: Đen) Samsung Galaxy Note 8 (Đen) - Hàng chính hãng (Màu sắc: Đen)
Samsung Galaxy Note 8 (Đen) - Hàng chính hãng (Màu sắc: Đen)
19.715.000đ 22.490.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Xanh dương (Hàng nhập khẩu) Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Xanh dương (Hàng nhập khẩu)
Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB Xanh dương (Hàng nhập khẩu)
13.990.000đ 20.490.000đ
-32%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Plus C710 Đen (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J7 Plus C710 Đen (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J7 Plus C710 Đen (Hàng chính hãng)
7.675.000đ 9.490.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J3 (2017) 3GB/32GB Vàng (Hàng nhập khẩu) Samsung Galaxy J3 (2017) 3GB/32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Samsung Galaxy J3 (2017) 3GB/32GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
3.890.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Đen Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Đen
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Đen
3.290.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Vàng Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Vàng
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Vàng
3.290.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Xanh ánh bạc Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Xanh ánh bạc
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Xanh ánh bạc
3.290.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Max (SM - G615F/DS - 2 Sim) Gold - Hàng nhập khẩu Samsung Galaxy J7 Max (SM - G615F/DS - 2 Sim) Gold - Hàng nhập khẩu
Samsung Galaxy J7 Max (SM - G615F/DS - 2 Sim) Gold - Hàng nhập khẩu
6.199.000đ 6.599.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J3 Pro Vàng ( Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J3 Pro Vàng ( Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J3 Pro Vàng ( Hàng chính hãng)
4.090.000đ 4.990.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A5 (2017) 32GB Vàng (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy A5 (2017) 32GB Vàng (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy A5 (2017) 32GB Vàng (Hàng chính hãng)
7.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy S8 64GB Đen (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy S8 64GB Đen (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy S8 64GB Đen (Hàng chính hãng)
14.925.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Vàng - Hàng chính hãng Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Vàng - Hàng chính hãng
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Vàng - Hàng chính hãng
2.788.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A8 Plus (Đen) Samsung Galaxy A8 Plus (Đen)
Samsung Galaxy A8 Plus (Đen)
12.859.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy Note 8 Vàng (Hàng Chính Hãng) Samsung Galaxy Note 8 Vàng (Hàng Chính Hãng)
Samsung Galaxy Note 8 Vàng (Hàng Chính Hãng)
19.985.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J3 (2017) 3GB/32GB Đen (Hàng nhập khẩu) Samsung Galaxy J3 (2017) 3GB/32GB Đen (Hàng nhập khẩu)
Samsung Galaxy J3 (2017) 3GB/32GB Đen (Hàng nhập khẩu)
3.890.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy Note 5 4GB/64GB Vàng (Hàng nhập khẩu) Samsung Galaxy Note 5 4GB/64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
Samsung Galaxy Note 5 4GB/64GB Vàng (Hàng nhập khẩu)
6.790.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Prime - G610F (Xanh ánh bạc) Samsung Galaxy J7 Prime - G610F (Xanh ánh bạc)
Samsung Galaxy J7 Prime - G610F (Xanh ánh bạc)
5.099.000đ 5.990.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy A8 A530F (Vàng) Samsung Galaxy A8 A530F (Vàng)
Samsung Galaxy A8 A530F (Vàng)
10.990.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Vàng (Hàng chính hãng) (Màu sắc: Vàng) Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Vàng (Hàng chính hãng) (Màu sắc: Vàng)
Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB - Vàng (Hàng chính hãng) (Màu sắc: Vàng)
20.990.000đ 22.490.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy Note 5 Đen (Hàng nhập khẩu) (Màu sắc: Đen) Samsung Galaxy Note 5 Đen (Hàng nhập khẩu) (Màu sắc: Đen)
Samsung Galaxy Note 5 Đen (Hàng nhập khẩu) (Màu sắc: Đen)
6.690.000đ 6.890.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 - J330G (Xanh ánh bạc) Samsung Galaxy J3 Pro 2017 - J330G (Xanh ánh bạc)
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 - J330G (Xanh ánh bạc)
3.988.000đ 4.990.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 Xanh ánh bạc Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 Xanh ánh bạc
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 SM-J730 Xanh ánh bạc
6.399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy S8 - G950FD (Đen) Samsung Galaxy S8 - G950FD (Đen)
Samsung Galaxy S8 - G950FD (Đen)
15.488.000đ 18.490.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy S8 Plus - G955FD (Đen) Samsung Galaxy S8 Plus - G955FD (Đen)
Samsung Galaxy S8 Plus - G955FD (Đen)
17.488.000đ 20.490.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J2 Prime - G532 (Hồng) Samsung Galaxy J2 Prime - G532 (Hồng)
Samsung Galaxy J2 Prime - G532 (Hồng)
2.488.000đ 2.690.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 (Xanh ánh bạc) Samsung Galaxy J3 Pro 2017 (Xanh ánh bạc)
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 (Xanh ánh bạc)
4.490.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy Note 8 Vàng (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy Note 8 Vàng (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy Note 8 Vàng (Hàng chính hãng)
19.890.000đ 22.490.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy C9 Pro - C900 (Vàng) Samsung Galaxy C9 Pro - C900 (Vàng)
Samsung Galaxy C9 Pro - C900 (Vàng)
9.988.000đ 11.490.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy S8 Plus 64GB Tím khói (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy S8 Plus 64GB Tím khói (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy S8 Plus 64GB Tím khói (Hàng chính hãng)
16.510.000đ 18.340.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J2 Prime G532 8GB Hồng Samsung Galaxy J2 Prime G532 8GB Hồng
Samsung Galaxy J2 Prime G532 8GB Hồng
2.690.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J3 LTE 8G Vàng (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J3 LTE 8G Vàng (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J3 LTE 8G Vàng (Hàng chính hãng)
2.790.000đ 3.290.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy S8 Plus Xanh coral (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy S8 Plus Xanh coral (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy S8 Plus Xanh coral (Hàng chính hãng)
16.510.000đ 17.899.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy S8 Đen (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy S8 Đen (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy S8 Đen (Hàng chính hãng)
14.670.000đ 16.650.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J5 Prime 16GB (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J5 Prime 16GB (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J5 Prime 16GB (Hàng chính hãng)
4.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy C9 Pro 6GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy C9 Pro 6GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy C9 Pro 6GB/64GB Vàng (Hàng chính hãng)
10.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Samsung Galaxy J2 Prime 8GB (Hàng chính hãng) Samsung Galaxy J2 Prime 8GB (Hàng chính hãng)
Samsung Galaxy J2 Prime 8GB (Hàng chính hãng)
2.450.000đ 2.690.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy