text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
 Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG236C2 236L  Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG236C2 236L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG236C2 236L
6.800.000đ 7.700.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 566.667đ/tháng
Hoàn 136.000đ
 Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298C1 298L  Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298C1 298L
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298C1 298L
6.950.000đ 7.910.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 579.167đ/tháng
Hoàn 139.000đ
 Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG296C2 296L Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG296C2 296L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG296C2 296L
7.380.000đ 8.200.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 615.000đ/tháng
Hoàn 148.000đ
 Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG298C2 298L  Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG298C2 298L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG298C2 298L
7.460.000đ 8.400.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 621.667đ/tháng
Hoàn 149.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298VC1, 485L Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298VC1, 485L
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG298VC1, 485L
7.550.000đ 8.508.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 629.167đ/tháng
Hoàn 151.000đ
 Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388C2 388L Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388C2 388L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388C2 388L
8.150.000đ 9.310.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 679.167đ/tháng
Hoàn 163.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388VC1, 570L Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388VC1, 570L
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388VC1, 570L
8.270.000đ 9.360.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 689.167đ/tháng
Hoàn 165.000đ
 Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418C2 418L Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418C2 418L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418C2 418L
8.520.000đ 9.660.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 710.000đ/tháng
Hoàn 170.000đ
 Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG428VC1 428L + 01 máy xay thịt KG3T Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG428VC1 428L + 01 máy xay thịt KG3T
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 1 cánh Kangaroo KG428VC1 428L + 01 máy xay thịt KG3T
8.570.000đ 9.786.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 714.167đ/tháng
Hoàn 171.000đ
 Tủ mát kháng khuẩn Nano cánh kính Kangaroo KG258AT 258L  Tủ mát kháng khuẩn Nano cánh kính Kangaroo KG258AT 258L
Tủ mát kháng khuẩn Nano cánh kính Kangaroo KG258AT 258L
8.700.000đ 10.010.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 725.000đ/tháng
Hoàn 174.000đ
 Tủ mát kháng khuẩn Nano cánh kính Kangaroo KG298AT 298L Tủ mát kháng khuẩn Nano cánh kính Kangaroo KG298AT 298L
Tủ mát kháng khuẩn Nano cánh kính Kangaroo KG298AT 298L
9.220.000đ 10.640.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 768.333đ/tháng
Hoàn 184.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418VC2, 607LTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418VC2, 607L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG418VC2, 607L
9.530.000đ 10.788.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 794.167đ/tháng
Hoàn 191.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388NC2, 562L, InverterTủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388NC2, 562L, Inverter
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG388NC2, 562L, Inverter
9.890.000đ 11.868.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 824.167đ/tháng
Hoàn 198.000đ
 Tủ mát kháng khuẩn Nano cánh kính Kangaroo KG359AT 359L  Tủ mát kháng khuẩn Nano cánh kính Kangaroo KG359AT 359L
Tủ mát kháng khuẩn Nano cánh kính Kangaroo KG359AT 359L
10.250.000đ 11.830.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 854.167đ/tháng
Hoàn 205.000đ
 Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668C1 688L  Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668C1 688L
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668C1 688L
12.350.000đ 13.720.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 1.029.167đ/tháng
Hoàn 247.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668VC1, 736L Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668VC1, 736L
Tủ đông kháng khuẩn 1 ngăn 2 cánh Kangaroo KG668VC1, 736L
13.090.000đ 14.700.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.090.833đ/tháng
Hoàn 262.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG566VC2, 825L Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG566VC2, 825L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG566VC2, 825L
13.100.000đ 14.820.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 1.091.667đ/tháng
Hoàn 262.000đ
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG688VC2, 965L Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG688VC2, 965L
Tủ đông kháng khuẩn 2 ngăn 2 cánh Kangaroo KG688VC2, 965L
16.250.000đ 18.348.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.354.167đ/tháng
Hoàn 325.000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín