text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh)Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh)
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xanh)
3.819.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 318.250đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Tủ lạnh Toshiba GR-A21VPP(S), 171LTủ lạnh Toshiba GR-A21VPP(S), 171L
Tủ lạnh Toshiba GR-A21VPP(S), 171L
4.490.000đ 5.590.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 374.167đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Hồng)Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Hồng)
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Hồng)
3.819.000đ 5.949.000đ -36%
Trả góp 0%
Chỉ 318.250đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xám)Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xám)
Máy giặt lồng đứng Toshiba A800SV, 7kg (Xám)
3.819.000đ 5.949.000đ -36%
Trả góp 0%
Chỉ 318.250đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV(WB), 8.2kgMáy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV(WB), 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV(WB), 8.2kg
4.490.000đ 6.190.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 374.167đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV, 8.2kgMáy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV, 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV, 8.2kg
4.689.000đ 5.420.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 390.750đ/tháng
Hoàn 94.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kgMáy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-A800SV(WB), 7kg
4.690.000đ 5.390.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 390.833đ/tháng
Hoàn 141.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV(WL), 8.2kgMáy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV(WL), 8.2kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-E920LV(WL), 8.2kg
5.490.000đ 6.190.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 165.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0kgMáy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV, 9.0kg
5.689.000đ 6.450.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 474.083đ/tháng
Hoàn 114.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kgMáy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg
6.239.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 519.917đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WL), 9.0kgMáy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WL), 9.0kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WL), 9.0kg
6.450.000đ 7.150.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 537.500đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WB), 9.0kgMáy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WB), 9.0kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1000GV(WB), 9.0kg
6.450.000đ 7.150.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 537.500đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WM), 10kgMáy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WM), 10kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WM), 10kg
6.990.000đ 7.690.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 210.000đ
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kgMáy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg
Máy giặt lồng đứng Toshiba AW-B1100GV(WD), 10kg
6.990.000đ 7.690.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 210.000đ
Tủ lạnh Toshiba GR-A36VUBZ DS, 305 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-A36VUBZ DS, 305 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-A36VUBZ DS, 305 lít, Inverter
8.379.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 698.250đ/tháng
Hoàn 168.000đ
Máy giặt Toshiba TW-BH95M4V, 8.5kg, InverterMáy giặt Toshiba TW-BH95M4V, 8.5kg, Inverter
Máy giặt Toshiba TW-BH95M4V, 8.5kg, Inverter
10.190.000đ 10.890.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 849.167đ/tháng
Hoàn 306.000đ
Máy giặt Toshiba AW-DUH1100GV(DS), 10kg, Inverter Máy giặt Toshiba AW-DUH1100GV(DS), 10kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DUH1100GV(DS), 10kg, Inverter
10.190.000đ 10.890.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 849.167đ/tháng
Hoàn 306.000đ
Máy giặt Toshiba AW-DUH1200GV(DS), 11kg, Inverter Máy giặt Toshiba AW-DUH1200GV(DS), 11kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DUH1200GV(DS), 11kg, Inverter
10.890.000đ 11.590.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 907.500đ/tháng
Hoàn 327.000đ
Máy giặt Toshiba TW-BH105M4V, 9.5kg, Inverter Máy giặt Toshiba TW-BH105M4V, 9.5kg, Inverter
Máy giặt Toshiba TW-BH105M4V, 9.5kg, Inverter
11.290.000đ 11.990.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 940.833đ/tháng
Hoàn 339.000đ
Tủ lạnh Toshiba GR-AG39VUBZ(XK1), 330L, InverterTủ lạnh Toshiba GR-AG39VUBZ(XK1), 330L, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-AG39VUBZ(XK1), 330L, Inverter
11.490.000đ 12.190.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 957.500đ/tháng
Hoàn 345.000đ
Tủ lạnh Toshiba GR-AG41VPDZ(XK1), 359L, Inverter (Đen)Tủ lạnh Toshiba GR-AG41VPDZ(XK1), 359L, Inverter (Đen)
  • Đen
Tủ lạnh Toshiba GR-AG41VPDZ(XK1), 359L, Inverter (Đen)
1 Màu sắc
12.400.000đ 13.140.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 1.033.333đ/tháng
Hoàn 372.000đ
Máy giặt Toshiba AW-DUG1500WV (KK), 14kg, Inverter Máy giặt Toshiba AW-DUG1500WV (KK), 14kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DUG1500WV (KK), 14kg, Inverter
13.990.000đ 14.690.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.165.833đ/tháng
Hoàn 420.000đ
Máy giặt Toshiba AW-DUG1600WV (SK), 15kg, InverterMáy giặt Toshiba AW-DUG1600WV (SK), 15kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DUG1600WV (SK), 15kg, Inverter
14.990.000đ 15.690.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 1.249.167đ/tháng
Hoàn 450.000đ
Máy giặt Toshiba AW-DUG1700WV(SS), 16 kg, InverterMáy giặt Toshiba AW-DUG1700WV(SS), 16 kg, Inverter
Máy giặt Toshiba AW-DUG1700WV(SS), 16 kg, Inverter
15.990.000đ 16.690.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 1.332.500đ/tháng
Hoàn 480.000đ
Tủ lạnh Toshiba GR-AG66VA(XK), 608L, InverterTủ lạnh Toshiba GR-AG66VA(XK), 608L, Inverter
  • Đen
  • Bạc
Tủ lạnh Toshiba GR-AG66VA(XK), 608L, Inverter
2 Màu sắc
19.400.000đ 20.100.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 1.616.667đ/tháng
Hoàn 582.000đ
Tủ lạnh Toshiba GR-AG58VA(X), 555L, InverterTủ lạnh Toshiba GR-AG58VA(X), 555L, Inverter
  • Đen
  • Bạc
Tủ lạnh Toshiba GR-AG58VA(X), 555L, Inverter
2 Màu sắc
19.800.000đ 20.500.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 1.650.000đ/tháng
Hoàn 594.000đ
Tủ lạnh Toshiba GR-AG66VA(X), 608L, InverterTủ lạnh Toshiba GR-AG66VA(X), 608L, Inverter
  • Đen
  • Bạc
Tủ lạnh Toshiba GR-AG66VA(X), 608L, Inverter
2 Màu sắc
20.600.000đ 21.300.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 1.716.667đ/tháng
Hoàn 618.000đ

Môi trường sống hiện đang bị ô nhiễm, chính vì thế để bảo vệ sức khỏe của bạn và các thành viên trong gia đình, bạn nên đầu tư vào những chiếc máy có khả năng lọc bẩn, mang đến sự thanh lọc tuyệt đối cho cơ thể chẳng hạn như các sản phẩm điện máy - điện lạnh Toshiba – một trong những thương hiệu hàng đầu đang được người tiêu dùng chọn lựa.

Với phương châm mang đến cho khách hàng những chiếc điện máy - điện lạnh Toshiba cao cấp và an toàn, kiểu dáng sang trọng, gọn nhẹ, các gam màu tinh tế, cùng công nghệ hiện đại, sản phẩm cho phép bạn có những giây phút thư giãn thoải mái tại nhà và một cơ thể khỏe khoắn hơn mỗi ngày. Hơn nữa, chúng còn được dùng làm vật dụng trang trí biến căn phòng đơn giản của bạn trở nên đẳng cấp và thời thượng hơn bao giờ hết.
Để sở hữu sản phẩm nhanh chóng và tiện lợi bạn có thể đặt mua điện máy - điện lạnh Toshiba trên trang mua sắm trực tuyến Adayroi.com. Đi cùng với chế độ bảo hành chính hãng là mức giá điện máy - điện lạnh Toshiba ưu đãi đặc biệt, hứa hẹn sẽ giúp bạn và gia đình có một môi trường sống hoàn hảo và thoáng mát hơn.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín