text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S, 2 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
11.990.000đ 15.707.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 999.167đ/tháng
Hoàn 240.000đ
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, Inverter
16.200.000đ 16.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.350.000đ/tháng
Hoàn 486.000đ
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
6.690.000đ 8.749.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 557.500đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 09CTR-S5, 1 chiều, 1HP
6.999.000đ 8.939.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 583.250đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CRR-5, 1 chiều, 1.0HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CRR-5, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CRR-5, 1 chiều, 1.0HP
7.269.000đ 9.099.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 605.750đ/tháng
Hoàn 145.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HP
7.590.000đ 9.899.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 632.500đ/tháng
Hoàn 152.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10CRS-S5, 1 chiều, 1.0 HP
7.889.000đ 9.899.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 657.417đ/tháng
Hoàn 158.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
8.590.000đ 11.867.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 715.833đ/tháng
Hoàn 172.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5, 1 chiều, 1.5HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5, 1 chiều, 1.5HP
8.790.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 732.500đ/tháng
Hoàn 176.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CM-5, 1 chiều, 1.5HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CM-5, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CM-5, 1 chiều, 1.5HP
8.969.000đ 10.659.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 747.417đ/tháng
Hoàn 179.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13CRS-S5, 1 chiều, 1.5 HP
9.690.000đ 11.999.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 807.500đ/tháng
Hoàn 194.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1.0HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
10.090.000đ 13.499.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 840.833đ/tháng
Hoàn 202.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YN-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
10.169.000đ 11.689.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 847.417đ/tháng
Hoàn 203.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5, 2 chiều, 1 HP, Inverter
10.989.000đ 12.599.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 915.750đ/tháng
Hoàn 220.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 10YL-S5, 1 chiều, 1.0HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 10YL-S5, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK/SRC 10YL-S5, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
11.090.000đ 13.547.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 924.167đ/tháng
Hoàn 222.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YN-S5, 1 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YN-S5, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YN-S5, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
11.719.000đ 13.699.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 976.583đ/tháng
Hoàn 234.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YL-S5, 1 chiều, 1 HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YL-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YL-S5, 1 chiều, 1 HP, Inverter
11.829.000đ 13.289.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 985.750đ/tháng
Hoàn 237.000đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-FX43EN-GBK-V, 344L, InverterTủ lạnh Mitsubishi MR-FX43EN-GBK-V, 344L, Inverter
  • Đen
  • Bạc
Tủ lạnh Mitsubishi MR-FX43EN-GBK-V, 344L, Inverter
2 Màu sắc
12.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.033.333đ/tháng
Hoàn 372.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMP-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
12.589.000đ 14.799.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 1.049.083đ/tháng
Hoàn 252.000đ
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HP
13.590.000đ 15.699.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 1.132.500đ/tháng
Hoàn 272.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YL-S5, 1 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YL-S5, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YL-S5, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
13.729.000đ 15.399.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.144.083đ/tháng
Hoàn 275.000đ
Tủ lạnh Mitsubishi MR-FX47EN-GBK-V, 376L, InverterTủ lạnh Mitsubishi MR-FX47EN-GBK-V, 376L, Inverter
  • Đen
Tủ lạnh Mitsubishi MR-FX47EN-GBK-V, 376L, Inverter
1 Màu sắc
13.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.158.333đ/tháng
Hoàn 417.000đ
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HPĐiều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HP
Điều hòa Mitsubishi SRK/SRC 18CS-S5, 1 chiều, 2HP
14.239.000đ 16.089.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.186.583đ/tháng
Hoàn 285.000đ
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-BRW-V, 326 lít, InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-BRW-V, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-BRW-V, 326 lít, Inverter
15.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.266.667đ/tháng
Hoàn 456.000đ
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-PS, 326 lít, InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-PS, 326 lít, Inverter
  • Hồng
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-PS, 326 lít, Inverter
1 Màu sắc
15.200.000đ 15.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.266.667đ/tháng
Hoàn 456.000đ
Máy lạnh Mitsubishi SRK/SRC35ZJ-S5, 2 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi SRK/SRC35ZJ-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi SRK/SRC35ZJ-S5, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
15.790.000đ 19.307.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 1.315.833đ/tháng
Hoàn 316.000đ
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-PS-V, 358 lít, InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-PS-V, 358 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-PS-V, 358 lít, Inverter
16.200.000đ 16.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.350.000đ/tháng
Hoàn 486.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC/SRK24CS-S5, 1 chiều, 2.5HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRC/SRK24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRC/SRK24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
17.990.000đ 19.990.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 1.499.167đ/tháng
Hoàn 360.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5, 1 chiều, 2.5HPĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5, 1 chiều, 2.5HP
18.290.000đ 19.899.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 1.524.167đ/tháng
Hoàn 366.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S, 2 chiều, 2.0HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
18.690.000đ 22.427.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.557.500đ/tháng
Hoàn 374.000đ
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GM18VA, 1 chiều, 2.0HP, InverterMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GM18VA, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GM18VA, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
19.089.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.590.750đ/tháng
Hoàn 382.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC45ZMP-S5, 2 chiều, 2HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC45ZMP-S5, 2 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC45ZMP-S5, 2 chiều, 2HP, Inverter
19.449.000đ 20.299.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 1.620.750đ/tháng
Hoàn 389.000đ
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YN-S5, 1 chiều, 2HP, InverterĐiều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YN-S5, 1 chiều, 2HP, Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YN-S5, 1 chiều, 2HP, Inverter
19.849.000đ 20.799.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.654.083đ/tháng
Hoàn 397.000đ

Môi trường sống hiện đang bị ô nhiễm, chính vì thế để bảo vệ sức khỏe của bạn và các thành viên trong gia đình, bạn nên đầu tư vào những chiếc máy có khả năng lọc bẩn, mang đến sự thanh lọc tuyệt đối cho cơ thể chẳng hạn như các sản phẩm điện máy - điện lạnh Mitsubishi – một trong những thương hiệu hàng đầu đang được người tiêu dùng chọn lựa.

Với phương châm mang đến cho khách hàng những chiếc điện máy - điện lạnh Mitsubishi cao cấp và an toàn, kiểu dáng sang trọng, gọn nhẹ, các gam màu tinh tế, cùng công nghệ hiện đại, sản phẩm cho phép bạn có những giây phút thư giãn thoải mái tại nhà và một cơ thể khỏe khoắn hơn mỗi ngày. Hơn nữa, chúng còn được dùng làm vật dụng trang trí biến căn phòng đơn giản của bạn trở nên đẳng cấp và thời thượng hơn bao giờ hết.
Để sở hữu sản phẩm nhanh chóng và tiện lợi bạn có thể đặt mua điện máy - điện lạnh Mitsubishi trên trang mua sắm trực tuyến Adayroi.com. Đi cùng với chế độ bảo hành chính hãng là mức giá điện máy - điện lạnh Mitsubishi ưu đãi đặc biệt, hứa hẹn sẽ giúp bạn và gia đình có một môi trường sống hoàn hảo và thoáng mát hơn.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín