text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBK), 540 lít, Inverter (Đen)Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBK), 540 lít, Inverter (Đen)
 • Đen
 • Nâu
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBK), 540 lít, Inverter (Đen)
2 Màu sắc
25.549.000đ 27.590.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 2.129.083đ/tháng
Hoàn 511.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBK), 540 lít, Inverter (Đen)Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBK), 540 lít, Inverter (Đen)
 • Đen
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBK), 540 lít, Inverter (Đen)
1 Màu sắc
27.600.000đ 29.600.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 2.300.000đ/tháng
Hoàn 828.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBK), 366L, InverterTủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBK), 366L, Inverter
 • Đen
Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBK), 366L, Inverter
1 Màu sắc
13.500.000đ 14.500.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 1.125.000đ/tháng
Hoàn 405.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBW), 395 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBW), 395 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBW), 395 lít, Inverter
13.709.000đ 15.489.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.142.417đ/tháng
Hoàn 274.000đ
Tủ lạnh 3 cánh Hitachi R-FSG38FPGV (GBK), 375L, InverterTủ lạnh 3 cánh Hitachi R-FSG38FPGV (GBK), 375L, Inverter
 • Đen
Tủ lạnh 3 cánh Hitachi R-FSG38FPGV (GBK), 375L, Inverter
1 Màu sắc
18.500.000đ 19.500.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.541.667đ/tháng
Hoàn 555.000đ
Máy lạnh Hitachi RAS-F10CF, 1 chiều, 1.0HPMáy lạnh Hitachi RAS-F10CF, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Hitachi RAS-F10CF, 1 chiều, 1.0HP
6.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 557.500đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Máy lạnh Hitachi RAS-E13CY/F13CF, 1 chiều, 1.5HPMáy lạnh Hitachi RAS-E13CY/F13CF, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Hitachi RAS-E13CY/F13CF, 1 chiều, 1.5HP
8.289.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 690.750đ/tháng
Hoàn 166.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8 (BBK), 275L, Inverter (Đen)Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8 (BBK), 275L, Inverter (Đen)
 • Đen
Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8 (BBK), 275L, Inverter (Đen)
1 Màu sắc
9.900.000đ 10.500.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 825.000đ/tháng
Hoàn 297.000đ
Máy lạnh Hitachi RAS-10MH1, 2 chiều, 1.0HP, InverterMáy lạnh Hitachi RAS-10MH1, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Hitachi RAS-10MH1, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
10.589.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 882.417đ/tháng
Hoàn 212.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
12.309.000đ 14.389.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 1.025.750đ/tháng
Hoàn 246.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBK), 365 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBK), 365 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBK), 365 lít, Inverter
13.289.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.107.417đ/tháng
Hoàn 266.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBW), 365 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBW), 365 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBW), 365 lít, Inverter
13.289.000đ 14.349.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 1.107.417đ/tháng
Hoàn 266.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBW), 395 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBW), 395 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBW), 395 lít, Inverter
13.709.000đ 15.489.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 1.142.417đ/tháng
Hoàn 274.000đ
Máy lạnh Hitachi RAS-14MH1, 2 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Hitachi RAS-14MH1, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Hitachi RAS-14MH1, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
14.089.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.174.083đ/tháng
Hoàn 282.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK), 406L, InverterTủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK), 406L, Inverter
 • Đen
Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK), 406L, Inverter
1 Màu sắc
14.600.000đ 15.900.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 1.216.667đ/tháng
Hoàn 438.000đ
 Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK), 450L, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK), 450L, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK), 450L, Inverter
16.600.000đ 17.900.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 1.383.333đ/tháng
Hoàn 498.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-SG32FPGV (GBK) 315L InverterTủ lạnh Hitachi R-SG32FPGV (GBK) 315L Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-SG32FPGV (GBK) 315L Inverter
16.900.000đ 18.500.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 1.408.333đ/tháng
Hoàn 507.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-B505PGV6 (GBK), 415L, Inverter (Đen)Tủ lạnh Hitachi R-B505PGV6 (GBK), 415L, Inverter (Đen)
 • Đen
Tủ lạnh Hitachi R-B505PGV6 (GBK), 415L, Inverter (Đen)
1 Màu sắc
17.900.000đ 18.900.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 1.491.667đ/tháng
Hoàn 537.000đ
Máy lạnh Hitachi RAS-18MH1, 2 chiều, 2.0HP, InverterMáy lạnh Hitachi RAS-18MH1, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Hitachi RAS-18MH1, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
20.389.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.699.083đ/tháng
Hoàn 408.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBW), 540 lít, Inverter (Nâu)Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBW), 540 lít, Inverter (Nâu)
 • Đen
 • Nâu
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBW), 540 lít, Inverter (Nâu)
2 Màu sắc
25.149.000đ 27.590.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 2.095.750đ/tháng
Hoàn 503.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBW), 540 lít, Inverter (Nâu)Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBW), 540 lít, Inverter (Nâu)
 • Nâu
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7 (GBW), 540 lít, Inverter (Nâu)
1 Màu sắc
27.600.000đ 29.600.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 2.300.000đ/tháng
Hoàn 828.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBK), 540 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBK), 540 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBK), 540 lít, Inverter
29.999.000đ 31.800.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 2.499.917đ/tháng
Hoàn 600.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBW), 540 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBW), 540 lít, Inverter
 • Nâu
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBW), 540 lít, Inverter
1 Màu sắc
29.999.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.499.917đ/tháng
Hoàn 600.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBW), 540 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBW), 540 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBW), 540 lít, Inverter
31.650.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.637.500đ/tháng
Hoàn 950.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBK), 540 lít, Inverter (Đen)Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBK), 540 lít, Inverter (Đen)
 • Đen
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBK), 540 lít, Inverter (Đen)
1 Màu sắc
31.650.000đ 33.650.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 2.637.500đ/tháng
Hoàn 950.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, Inverter
36.159.000đ 36.499.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.013.250đ/tháng
Hoàn 723.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GBK), 605 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GBK), 605 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GBK), 605 lít, Inverter
36.159.000đ 36.499.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.013.250đ/tháng
Hoàn 723.000đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi R-FS800PGV2 (GBK), 605L, InverterTủ lạnh Side by Side Hitachi R-FS800PGV2 (GBK), 605L, Inverter
 • Đen
Tủ lạnh Side by Side Hitachi R-FS800PGV2 (GBK), 605L, Inverter
1 Màu sắc
38.500.000đ 39.200.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 3.208.333đ/tháng
Hoàn 1.155.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, Inverter
38.500.000đ 39.000.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.208.333đ/tháng
Hoàn 1.155.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2(GS), 600 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-M700PGV2(GS), 600 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2(GS), 600 lít, Inverter
41.109.000đ 42.189.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 3.425.750đ/tháng
Hoàn 822.000đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi R-FM800PGV2 (GBK), 600L, InverterTủ lạnh Side by Side Hitachi R-FM800PGV2 (GBK), 600L, Inverter
 • Đen
Tủ lạnh Side by Side Hitachi R-FM800PGV2 (GBK), 600L, Inverter
1 Màu sắc
44.500.000đ 50.000.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 3.708.333đ/tháng
Hoàn 1.335.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GS), 589 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GS), 589 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GS), 589 lít, Inverter
47.829.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.985.750đ/tháng
Hoàn 957.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GBK), 589 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GBK), 589 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GBK), 589 lít, Inverter
48.099.000đ 49.899.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 4.008.250đ/tháng
Hoàn 962.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2(GBK), 584 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2(GBK), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2(GBK), 584 lít, Inverter
53.019.000đ 53.389.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 4.418.250đ/tháng
Hoàn 1.060.000đ
Tủ lạnh Side by Side Hitachi R-FM800GPGV2 (GBK), 584L, InverterTủ lạnh Side by Side Hitachi R-FM800GPGV2 (GBK), 584L, Inverter
 • Đen
Tủ lạnh Side by Side Hitachi R-FM800GPGV2 (GBK), 584L, Inverter
1 Màu sắc
57.500.000đ 60.000.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 4.791.667đ/tháng
Hoàn 1.725.000đ
Tủ lạnh Hitachi R-G520GV (X), 536LTủ lạnh Hitachi R-G520GV (X), 536L
 • Bạc
Tủ lạnh Hitachi R-G520GV (X), 536L
1 Màu sắc
59.000.000đ 69.000.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 4.916.667đ/tháng
Hoàn 1.770.000đ

Môi trường sống hiện đang bị ô nhiễm, chính vì thế để bảo vệ sức khỏe của bạn và các thành viên trong gia đình, bạn nên đầu tư vào những chiếc máy có khả năng lọc bẩn, mang đến sự thanh lọc tuyệt đối cho cơ thể chẳng hạn như các sản phẩm điện máy - điện lạnh Hitachi – một trong những thương hiệu hàng đầu đang được người tiêu dùng chọn lựa.

Với phương châm mang đến cho khách hàng những chiếc điện máy - điện lạnh Hitachi cao cấp và an toàn, kiểu dáng sang trọng, gọn nhẹ, các gam màu tinh tế, cùng công nghệ hiện đại, sản phẩm cho phép bạn có những giây phút thư giãn thoải mái tại nhà và một cơ thể khỏe khoắn hơn mỗi ngày. Hơn nữa, chúng còn được dùng làm vật dụng trang trí biến căn phòng đơn giản của bạn trở nên đẳng cấp và thời thượng hơn bao giờ hết.
Để sở hữu sản phẩm nhanh chóng và tiện lợi bạn có thể đặt mua điện máy - điện lạnh Hitachi trên trang mua sắm trực tuyến Adayroi.com. Đi cùng với chế độ bảo hành chính hãng là mức giá điện máy - điện lạnh Hitachi ưu đãi đặc biệt, hứa hẹn sẽ giúp bạn và gia đình có một môi trường sống hoàn hảo và thoáng mát hơn.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín