text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F46NMáy làm mát không khí Kangaroo KG50F46N
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F46N
7.580.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 631.667đ/tháng
Hoàn 152.000đ
Nồi cơm điện Kangaroo KG14BNồi cơm điện Kangaroo KG14B
Nồi cơm điện Kangaroo KG14B
370.000đ 468.000đ -21%
Hoàn 7.000đ
Máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG34CMáy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG34C
Máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG34C
2.850.000đ 3.050.000đ -7%
Hoàn 57.000đ
Máy làm sữa chua Kangaroo KG80 1LMáy làm sữa chua Kangaroo KG80 1L
Máy làm sữa chua Kangaroo KG80 1L
360.000đ 590.000đ -39%
Hoàn 7.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38
5.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Quạt hộp phun sương tạo ẩm Kangaroo KG203SQuạt hộp phun sương tạo ẩm Kangaroo KG203S
Quạt hộp phun sương tạo ẩm Kangaroo KG203S
1.990.000đ 3.400.000đ -41%
Hoàn 40.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTU
6.950.000đ 7.000.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 579.167đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Bếp từ đôi Kangaroo KG498N 3100WBếp từ đôi Kangaroo KG498N 3100W
Bếp từ đôi Kangaroo KG498N 3100W
2.580.000đ 2.890.000đ -11%
Hoàn 52.000đ
Nồi áp suất Kangaroo KG135 5LNồi áp suất Kangaroo KG135 5L
Nồi áp suất Kangaroo KG135 5L
1.190.000đ 1.850.000đ -36%
Hoàn 24.000đ
Nồi cơm điện Kangaroo KG832 1.5L 500WNồi cơm điện Kangaroo KG832 1.5L 500W
Nồi cơm điện Kangaroo KG832 1.5L 500W
650.000đ 790.000đ -18%
Hoàn 13.000đ
Nồi cơm điện Kangaroo KG378M 1.8LNồi cơm điện Kangaroo KG378M 1.8L
Nồi cơm điện Kangaroo KG378M 1.8L
440.000đ 480.000đ -8%
Hoàn 9.000đ
Máy làm nước uống nóng lạnh loại đứng Kangaroo KG50SDMáy làm nước uống nóng lạnh loại đứng Kangaroo KG50SD
Máy làm nước uống nóng lạnh loại đứng Kangaroo KG50SD
11.900.000đ 16.800.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 991.667đ/tháng
Hoàn 238.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HCMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC
8.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 749.167đ/tháng
Hoàn 180.000đ
Máy làm nước uống nóng lạnh loại đứng Kangaroo KG48Máy làm nước uống nóng lạnh loại đứng Kangaroo KG48
Máy làm nước uống nóng lạnh loại đứng Kangaroo KG48
8.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 715.833đ/tháng
Hoàn 172.000đ
Máy làm nóng lạnh nước uống loại đứng Kangaroo KG49 (Hồng)Máy làm nóng lạnh nước uống loại đứng Kangaroo KG49 (Hồng)
Máy làm nóng lạnh nước uống loại đứng Kangaroo KG49 (Hồng)
7.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 640.833đ/tháng
Hoàn 154.000đ
Cây nước nóng lạnh đứng Kangaroo KG47Cây nước nóng lạnh đứng Kangaroo KG47
Cây nước nóng lạnh đứng Kangaroo KG47
7.590.000đ 7.900.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 632.500đ/tháng
Hoàn 152.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F68Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F68
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F68
6.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 574.167đ/tháng
Hoàn 138.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 + Chảo chống dính Kangaroo KG652Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 + Chảo chống dính Kangaroo KG652
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 + Chảo chống dính Kangaroo KG652
6.680.000đ 7.250.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 556.667đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đenMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đen
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đen
6.590.000đ 7.990.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 549.167đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTU
6.580.000đ 7.990.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 548.333đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG46Máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG46
Máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG46
6.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 540.833đ/tháng
Hoàn 130.000đ
Cây nước nóng lạnh đứng Kangaroo KG43Cây nước nóng lạnh đứng Kangaroo KG43
Cây nước nóng lạnh đứng Kangaroo KG43
6.450.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 537.500đ/tháng
Hoàn 129.000đ
Máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG44Máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG44
Máy nước uống nóng lạnh Kangaroo KG44
6.390.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 532.500đ/tháng
Hoàn 128.000đ
Máy làm nóng lạnh nước uống loại đứng Kangaroo KG45 (Be)Máy làm nóng lạnh nước uống loại đứng Kangaroo KG45 (Be)
Máy làm nóng lạnh nước uống loại đứng Kangaroo KG45 (Be)
6.390.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 532.500đ/tháng
Hoàn 128.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F59Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F59
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F59
6.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 520.833đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủ
6.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 520.833đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F26Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F26
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F26
5.880.000đ 8.280.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 490.000đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
5.880.000đ 7.340.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 490.000đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ
5.790.000đ 7.340.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 482.500đ/tháng
Hoàn 116.000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín