text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy xay thịt Elmich FCE-3617 350W (Hàng khuyến mại Samsung)Máy xay thịt Elmich FCE-3617 350W (Hàng khuyến mại Samsung)
Máy xay thịt Elmich FCE-3617 350W (Hàng khuyến mại Samsung)
338.000đ 499.000đ -32%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml K5Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml K5
Phích giữ nhiệt Elmich inox 304 500ml K5
135.000đ 259.000đ -48%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Bếp điện từ EImich ICE-7146 2100W (Đen)Bếp điện từ EImich ICE-7146 2100W (Đen)
Bếp điện từ EImich ICE-7146 2100W (Đen)
1.879.000đ 2.250.000đ -16%
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1783 1.7LẤm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1783 1.7L
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1783 1.7L
1.386.000đ
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1783 1.7L 1800W Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1783 1.7L 1800W
Ấm đun nước siêu tốc Elmich KEE-1783 1.7L 1800W
1.350.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Bàn là hơi nước Elmich SIE-0781Bàn là hơi nước Elmich SIE-0781
Bàn là hơi nước Elmich SIE-0781
459.000đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện IH Elmich RCE-0894 1200W 1.5L (Đen)Nồi cơm điện IH Elmich RCE-0894 1200W 1.5L (Đen)
  • Đen
Nồi cơm điện IH Elmich RCE-0894 1200W 1.5L (Đen)
1 Màu sắc
4.913.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 409.417đ/tháng
Hoàn 98.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0894 1.5L 1200WNồi cơm điện Elmich RCE-0894 1.5L 1200W
Nồi cơm điện Elmich RCE-0894 1.5L 1200W
4.759.000đ 5.630.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 396.583đ/tháng
Hoàn 95.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0894 1.5L 1200WNồi cơm điện Elmich RCE-0894 1.5L 1200W
Nồi cơm điện Elmich RCE-0894 1.5L 1200W
4.750.000đ 5.999.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 395.833đ/tháng
Hoàn 95.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi áp suất Elmich PCE -0292 1000W 5LNồi áp suất Elmich PCE -0292 1000W 5L
Nồi áp suất Elmich PCE -0292 1000W 5L
3.205.000đ 5.010.000đ -36%
Trả góp 0%
Chỉ 267.083đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0897 860W 1.8LNồi cơm điện Elmich RCE-0897 860W 1.8L
Nồi cơm điện Elmich RCE-0897 860W 1.8L
3.590.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 299.167đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0897 860W 1.8LNồi cơm điện Elmich RCE-0897 860W 1.8L
Nồi cơm điện Elmich RCE-0897 860W 1.8L
3.579.000đ 4.290.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 298.250đ/tháng
Hoàn 72.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi áp suất Elmich PCE-0291 1000W 5LNồi áp suất Elmich PCE-0291 1000W 5L
Nồi áp suất Elmich PCE-0291 1000W 5L
3.206.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 267.167đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Lò nướng Elmich EOE-1838 38L 1500WLò nướng Elmich EOE-1838 38L 1500W
Lò nướng Elmich EOE-1838 38L 1500W
3.190.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 265.833đ/tháng
Hoàn 64.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi áp suất Elmich PCE -0291 1000W 5LNồi áp suất Elmich PCE -0291 1000W 5L
Nồi áp suất Elmich PCE -0291 1000W 5L
3.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 262.500đ/tháng
Hoàn 63.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi áp suất Elmich PCE -0291 1000W 5LNồi áp suất Elmich PCE -0291 1000W 5L
Nồi áp suất Elmich PCE -0291 1000W 5L
3.139.000đ 3.770.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 261.583đ/tháng
Hoàn 63.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE- 0029 800W 1.8LNồi cơm điện Elmich RCE- 0029 800W 1.8L
Nồi cơm điện Elmich RCE- 0029 800W 1.8L
2.859.000đ 3.410.000đ -16%
Hoàn 57.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0029 800W 1.8LNồi cơm điện Elmich RCE-0029 800W 1.8L
Nồi cơm điện Elmich RCE-0029 800W 1.8L
2.850.000đ
Hoàn 57.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0895 790W 1.5LNồi cơm điện Elmich RCE-0895 790W 1.5L
Nồi cơm điện Elmich RCE-0895 790W 1.5L
2.690.000đ
Hoàn 54.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0895 790W 1.5L (Nâu)Nồi cơm điện Elmich RCE-0895 790W 1.5L (Nâu)
  • Nâu
Nồi cơm điện Elmich RCE-0895 790W 1.5L (Nâu)
1 Màu sắc
2.689.000đ
Hoàn 54.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi áp suất cao cấp Elmich PCE-1804 5LNồi áp suất cao cấp Elmich PCE-1804 5L
Nồi áp suất cao cấp Elmich PCE-1804 5L
2.575.000đ
Hoàn 52.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-7153 (EL-0023)Nồi cơm điện Elmich RCE-7153 (EL-0023)
Nồi cơm điện Elmich RCE-7153 (EL-0023)
2.565.000đ
Hoàn 51.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0896 860W 1.8LNồi cơm điện Elmich RCE-0896 860W 1.8L
Nồi cơm điện Elmich RCE-0896 860W 1.8L
2.513.000đ
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0031 800W 1.8LNồi cơm điện Elmich RCE-0031 800W 1.8L
Nồi cơm điện Elmich RCE-0031 800W 1.8L
2.513.000đ
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-7153 1.5L 860WNồi cơm điện Elmich RCE-7153 1.5L 860W
Nồi cơm điện Elmich RCE-7153 1.5L 860W
2.490.000đ
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-7153 (EL-0023), 1.5L 860WNồi cơm điện Elmich RCE-7153 (EL-0023), 1.5L 860W
Nồi cơm điện Elmich RCE-7153 (EL-0023), 1.5L 860W
2.489.000đ 2.970.000đ -16%
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0896 860W 1.8LNồi cơm điện Elmich RCE-0896 860W 1.8L
Nồi cơm điện Elmich RCE-0896 860W 1.8L
2.450.000đ
Hoàn 49.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0031 800W 1.8LNồi cơm điện Elmich RCE-0031 800W 1.8L
Nồi cơm điện Elmich RCE-0031 800W 1.8L
2.450.000đ
Hoàn 49.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0031 800W 1.8LNồi cơm điện Elmich RCE-0031 800W 1.8L
Nồi cơm điện Elmich RCE-0031 800W 1.8L
2.439.000đ 2.930.000đ -17%
Hoàn 49.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Nồi cơm điện Elmich RCE-0896 860W 1.8LNồi cơm điện Elmich RCE-0896 860W 1.8L
Nồi cơm điện Elmich RCE-0896 860W 1.8L
2.439.000đ 2.930.000đ -17%
Hoàn 49.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Vỉ nướng điện cao cấp Elmich EGE-0704 2200W (Đỏ)Vỉ nướng điện cao cấp Elmich EGE-0704 2200W (Đỏ)
Vỉ nướng điện cao cấp Elmich EGE-0704 2200W (Đỏ)
2.390.000đ
Hoàn 48.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Bếp từ Elmich ICE-1830 2100WBếp từ Elmich ICE-1830 2100W
Bếp từ Elmich ICE-1830 2100W
2.299.000đ
Hoàn 46.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Bếp điện từ cao cấp Elmich EL6347Bếp điện từ cao cấp Elmich EL6347
Bếp điện từ cao cấp Elmich EL6347
2.195.000đ 3.550.000đ -38%
Hoàn 44.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Vỉ nướng điện cao cấp Elmich EGE-3639Vỉ nướng điện cao cấp Elmich EGE-3639
Vỉ nướng điện cao cấp Elmich EGE-3639
2.150.000đ
Hoàn 43.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Bếp từ Elmich EL-7950 2200W (Đen)Bếp từ Elmich EL-7950 2200W (Đen)
Bếp từ Elmich EL-7950 2200W (Đen)
2.169.000đ
Hoàn 43.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
Máy xay sinh tố cầm tay Elmich BLE-1861Máy xay sinh tố cầm tay Elmich BLE-1861
Máy xay sinh tố cầm tay Elmich BLE-1861
2.149.000đ
Hoàn 43.000đ
Ưu đãi 10%
Ưu đãi 300,000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín