text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F46NMáy làm mát không khí Kangaroo KG50F46N
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F46N
7.580.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 631.667đ/tháng
Hoàn 152.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38
5.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đenMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đen
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đen
6.590.000đ 7.990.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 549.167đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Quạt hộp phun sương tạo ẩm Kangaroo KG203SQuạt hộp phun sương tạo ẩm Kangaroo KG203S
Quạt hộp phun sương tạo ẩm Kangaroo KG203S
1.990.000đ 3.400.000đ -41%
Hoàn 40.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTU
6.950.000đ 7.000.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 579.167đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HCMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC
8.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 749.167đ/tháng
Hoàn 180.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F68Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F68
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F68
6.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 574.167đ/tháng
Hoàn 138.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 + Chảo chống dính Kangaroo KG652Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 + Chảo chống dính Kangaroo KG652
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 + Chảo chống dính Kangaroo KG652
6.680.000đ 7.250.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 556.667đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTU
6.580.000đ 7.990.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 548.333đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F59Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F59
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F59
6.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 520.833đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủ
6.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 520.833đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F26Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F26
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F26
5.880.000đ 8.280.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 490.000đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
5.880.000đ 7.340.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 490.000đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ
5.790.000đ 7.340.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 482.500đ/tháng
Hoàn 116.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F30Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F30
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F30
5.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 474.167đ/tháng
Hoàn 114.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTUMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTU
5.690.000đ 6.150.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 474.167đ/tháng
Hoàn 114.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F50Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F50
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F50
5.580.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 465.000đ/tháng
Hoàn 112.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F18Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F18
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F18
5.580.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 465.000đ/tháng
Hoàn 112.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 vỏ VTUMáy lọc nước Kangaroo Omega KG110 vỏ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 vỏ VTU
5.580.000đ 7.200.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 465.000đ/tháng
Hoàn 112.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F24Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F24
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F24
5.580.000đ 7.920.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 465.000đ/tháng
Hoàn 112.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTUMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG109AVTU
5.450.000đ 5.850.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 454.167đ/tháng
Hoàn 109.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F36Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F36
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F36
5.380.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 448.333đ/tháng
Hoàn 108.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F22 + Chảo chống dính Kangaroo KG652Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F22 + Chảo chống dính Kangaroo KG652
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F22 + Chảo chống dính Kangaroo KG652
5.050.000đ 5.450.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 420.833đ/tháng
Hoàn 101.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi có vỏ tủ KG108AVTUMáy lọc nước Kangaroo 8 lõi có vỏ tủ KG108AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi có vỏ tủ KG108AVTU
4.990.000đ 5.390.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG110AKVMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG110AKV
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG110AKV
4.990.000đ 5.350.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 415.833đ/tháng
Hoàn 100.000đ
Máy lọc nước Omega không vỏ tủ KG110KVMáy lọc nước Omega không vỏ tủ KG110KV
Máy lọc nước Omega không vỏ tủ KG110KV
4.850.000đ 6.550.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 404.167đ/tháng
Hoàn 97.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG109AKVMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG109AKV
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi không vỏ tủ KG109AKV
4.750.000đ 5.150.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 395.833đ/tháng
Hoàn 95.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F20Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F20
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F20
4.690.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 390.833đ/tháng
Hoàn 94.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi có vỏ tủ KG104AVTUMáy lọc nước Kangaroo 7 lõi có vỏ tủ KG104AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi có vỏ tủ KG104AVTU
4.640.000đ 5.180.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 386.667đ/tháng
Hoàn 93.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F16Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F16
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F16
4.490.000đ 4.590.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 374.167đ/tháng
Hoàn 90.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi không vỏ tủ KG108AKVMáy lọc nước Kangaroo 8 lõi không vỏ tủ KG108AKV
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi không vỏ tủ KG108AKV
4.450.000đ 4.750.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 370.833đ/tháng
Hoàn 89.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi vỏ tủ VTU KG103Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi vỏ tủ VTU KG103
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi vỏ tủ VTU KG103
4.290.000đ 5.250.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 357.500đ/tháng
Hoàn 86.000đ
Máy lọc nước R.O Kangaroo KG108 không vỏMáy lọc nước R.O Kangaroo KG108 không vỏ
Máy lọc nước R.O Kangaroo KG108 không vỏ
4.280.000đ 5.350.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 356.667đ/tháng
Hoàn 86.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Taka TK-ED12AFMáy lọc không khí và hút ẩm Taka TK-ED12AF
Máy lọc không khí và hút ẩm Taka TK-ED12AF
3.999.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 333.250đ/tháng
Hoàn 80.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi không vỏ tủ KG104AKVMáy lọc nước Kangaroo 7 lõi không vỏ tủ KG104AKV
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi không vỏ tủ KG104AKV
3.940.000đ 4.450.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 328.333đ/tháng
Hoàn 79.000đ
Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín