text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230SMáy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S
Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S
36.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.041.667đ/tháng
Hoàn 730.000đ
Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150SMáy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S
Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S
35.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.916.667đ/tháng
Hoàn 700.000đ
Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170STMáy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST
Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST
29.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.483.333đ/tháng
Hoàn 596.000đ
Máy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321DMáy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321D
Máy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321D
24.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.041.667đ/tháng
Hoàn 490.000đ
Máy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720SMáy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720S
Máy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720S
24.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.041.667đ/tháng
Hoàn 490.000đ
Máy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800STMáy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800ST
Máy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800ST
22.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.875.000đ/tháng
Hoàn 450.000đ
Máy lọc nước Chungho RO TINY H/C UV CHP-3931DMáy lọc nước Chungho RO TINY H/C UV CHP-3931D
Máy lọc nước Chungho RO TINY H/C UV CHP-3931D
18.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.541.667đ/tháng
Hoàn 370.000đ
Máy lọc nước RO TINY Cold UV CHP-2321D 20WMáy lọc nước RO TINY Cold UV CHP-2321D 20W
Máy lọc nước RO TINY Cold UV CHP-2321D 20W
14.500.000đ 17.490.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.208.333đ/tháng
Hoàn 290.000đ
Máy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UAMáy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UA
Máy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UA
11.950.000đ 12.490.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 995.833đ/tháng
Hoàn 239.000đ
Máy làm mềm nước Chungho CHS-300KMáy làm mềm nước Chungho CHS-300K
Máy làm mềm nước Chungho CHS-300K
10.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 900.000đ/tháng
Hoàn 216.000đ
Máy lọc không khí Chungho HEPA CHA-N500AMáy lọc không khí Chungho HEPA CHA-N500A
Máy lọc không khí Chungho HEPA CHA-N500A
9.950.000đ 10.490.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 829.167đ/tháng
Hoàn 199.000đ
Máy lọc không khí Chungho A-400 (A061)Máy lọc không khí Chungho A-400 (A061)
Máy lọc không khí Chungho A-400 (A061)
7.950.000đ 9.690.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 662.500đ/tháng
Hoàn 159.000đ
Máy lọc nước Chungho RO M9 UndersinkMáy lọc nước Chungho RO M9 Undersink
Máy lọc nước Chungho RO M9 Undersink
7.950.000đ 8.800.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 662.500đ/tháng
Hoàn 159.000đ
Máy lọc nước Chungho RO Ambient CHP-1270DMáy lọc nước Chungho RO Ambient CHP-1270D
Máy lọc nước Chungho RO Ambient CHP-1270D
7.850.000đ 8.090.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 654.167đ/tháng
Hoàn 157.000đ
Máy lọc không khí Chungho A-900Máy lọc không khí Chungho A-900
Máy lọc không khí Chungho A-900
5.950.000đ 7.590.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 495.833đ/tháng
Hoàn 119.000đ
Máy lọc nước Chungho RO Ambient S CHP-1290DMáy lọc nước Chungho RO Ambient S CHP-1290D
Máy lọc nước Chungho RO Ambient S CHP-1290D
5.900.000đ 6.190.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 491.667đ/tháng
Hoàn 118.000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín