text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-CMáy lọc không khí Sharp FP-F30E-C
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C
1.959.000đ 3.737.500đ -48%
Hoàn 39.000đ
Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-A28EV-W (Trắng)
1.650.000đ 2.500.000đ -34%
Hoàn 33.000đ
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-WMáy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W
4.950.000đ 6.375.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 412.500đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G40EV-WMáy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G40EV-W
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G40EV-W
6.990.000đ 8.000.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 582.500đ/tháng
Hoàn 140.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H - Hàng chính hãngMáy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H - Hàng chính hãng
Máy lọc không khí Sharp FP-J80EV-H - Hàng chính hãng
7.290.000đ 8.000.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 607.500đ/tháng
Hoàn 146.000đ
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)
Máy lọc không khí và bắt muỗi Sharp FP-GM30E-B (Đen)
3.288.000đ 6.000.000đ -45%
Trả góp 0%
Chỉ 274.000đ/tháng
Hoàn 66.000đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)
8.230.000đ 10.000.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 685.833đ/tháng
Hoàn 165.000đ
Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
Máy lọc không khí, bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
4.600.000đ 7.599.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 383.333đ/tháng
Hoàn 92.000đ
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-BMáy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B
Máy lọc không khí bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B
5.100.000đ 7.437.500đ -31%
Trả góp 0%
Chỉ 425.000đ/tháng
Hoàn 102.000đ
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)
Máy lọc khí tạo ẩm Sharp KC-F30EV-W (Trắng)
4.939.000đ 7.599.000đ -35%
Trả góp 0%
Chỉ 411.583đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Máy lọc không khí và tạo ion Sharp FU-A28E-W (Trắng)Máy lọc không khí và tạo ion Sharp FU-A28E-W (Trắng)
  • Trắng
Máy lọc không khí và tạo ion Sharp FU-A28E-W (Trắng)
1 Màu sắc
1.680.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 34.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.099.000đ 4.000.000đ -48%
Hoàn 42.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-FM40E-B (Đen)Máy lọc không khí Sharp FP-FM40E-B (Đen)
Máy lọc không khí Sharp FP-FM40E-B (Đen)
4.300.000đ 7.599.000đ -43%
Trả góp 0%
Chỉ 358.333đ/tháng
Hoàn 86.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W
7.990.000đ 9.450.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 665.833đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)
5.835.000đ 7.500.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 486.250đ/tháng
Hoàn 117.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D12A-W
5.059.000đ 7.000.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 421.583đ/tháng
Hoàn 101.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W (Trắng)
3.799.000đ 4.500.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 316.583đ/tháng
Hoàn 76.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.570.000đ 5.000.000đ -49%
Hoàn 51.000đ
Máy lọc không khí trên ô tô Sharp IG-GC2E-B (Đen)Máy lọc không khí trên ô tô Sharp IG-GC2E-B (Đen)
  • Sản phẩm nhiều màu, giao ngẫu nhiên
Máy lọc không khí trên ô tô Sharp IG-GC2E-B (Đen)
1 Màu sắc
2.279.000đ 2.990.000đ -24%
Hoàn 46.000đ
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)
Máy tạo ion và lọc khí Sharp FP-J30E-A (Trắng)
2.099.000đ 3.400.000đ -38%
Hoàn 42.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-F30E-C (Trắng)
2.000.000đ 2.910.000đ -31%
Hoàn 40.000đ
Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FU-551KE-W (Trắng)
19.919.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.659.917đ/tháng
Hoàn 398.000đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60EV-WMáy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60EV-W
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60EV-W
9.890.000đ 11.500.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 824.167đ/tháng
Hoàn 198.000đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60E-W (Hàng chính hãng)Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60E-W (Hàng chính hãng)
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G60E-W (Hàng chính hãng)
9.950.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 829.167đ/tháng
Hoàn 199.000đ
Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W (Trắng)Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W (Trắng)
Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W (Trắng)
7.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 658.333đ/tháng
Hoàn 158.000đ
Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W (Trắng)Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W (Trắng)
Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W (Trắng)
8.990.000đ 10.990.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 749.167đ/tháng
Hoàn 180.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W
8.989.000đ 10.000.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 749.083đ/tháng
Hoàn 180.000đ
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)
Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W (Hàng chính hãng)
8.390.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 699.167đ/tháng
Hoàn 168.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-WMáy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-E16FA-W
6.659.000đ 9.000.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 554.917đ/tháng
Hoàn 133.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W (Trắng)Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W (Trắng)
Máy lọc không khí và hút ẩm Sharp DW-D20A-W (Trắng)
8.043.000đ 9.000.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 670.250đ/tháng
Hoàn 161.000đ
Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)
Máy lọc không khí Sharp FP-J60E-W (Trắng)
6.150.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 512.500đ/tháng
Hoàn 123.000đ
Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)
Máy lọc không khí, tạo ion và hút ẩm Sharp DW-D12A-W (Trắng)
5.184.000đ 7.000.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 432.000đ/tháng
Hoàn 104.000đ
Máy lọc không khí, tạo ion và bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)Máy lọc không khí, tạo ion và bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
Máy lọc không khí, tạo ion và bắt muỗi Sharp FP-GM50E-B (Đen)
5.300.000đ 7.790.000đ -32%
Trả góp 0%
Chỉ 441.667đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Máy lọc không khí và hút ẩm, tạo ion Sharp DW-D12A-W (Trắng)Máy lọc không khí và hút ẩm, tạo ion Sharp DW-D12A-W (Trắng)
Máy lọc không khí và hút ẩm, tạo ion Sharp DW-D12A-W (Trắng)
5.889.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 490.750đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Máy lọc không khí Sharp FB-FM40EWMáy lọc không khí Sharp FB-FM40EW
Máy lọc không khí Sharp FB-FM40EW
4.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 408.333đ/tháng
Hoàn 98.000đ

Trong guồng quay hiện đại, việc sử dụng các thiết bị gia dụng hỗ trợ là nhu cầu tất yếu không thể thiếu, đem đến sự tiện lợi tối đa cho cuộc sống của bạn. Trong đó, phải kể đến điện gia dụng Sharp là sản phẩm uy tín với nhiều chức năng, công dụng, được người tiêu dùng ưa thích lựa chọn.

Điện gia dụng Sharp được nghiên cứu sản xuất trên dây chuyền hiện đại, động cơ hoạt động bền bỉ, các tính năng được cải thiện để đem đến một sản phẩm tốt, tiện nghi cho ngôi nhà của bạn. Bên cạnh đó, thiết bị có thiết kế an toàn, đảm bảo, đem đến sự yên tâm khi sử dụng. Ngoài ra, đây là sản phẩm vô cùng tiết kiệm năng lượng, giúp bạn tiết kiệm chi phí hàng tháng. Có thể nói, việc mua điện gia dụng Sharp không chỉ là cách tiết kiệm thời gian, công sức, và đem đến sự tiện nghi mà còn là món quà tặng hữu ích, thiết thực, được nhiều người mong muốn sở hữu.
Bạn có thể tham khảo giá điện gia dụng Sharp tại trang thương mại điện tử Adayroi và có nhận những ưu đãi cực lớn cũng như chính sách giao hàng tận nơi tiện lợi. Cùng Adayroi đem đến căn nhà bạn sự tiện nghi và thoải mái!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín