text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F46NMáy làm mát không khí Kangaroo KG50F46N
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F46N
7.580.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 631.667đ/tháng
Hoàn 152.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38
4.949.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 412.417đ/tháng
Hoàn 99.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38
5.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 457.500đ/tháng
Hoàn 110.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F06Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F06
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F06
1.850.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 37.000đ
Quạt hộp phun sương tạo ẩm Kangaroo KG203SQuạt hộp phun sương tạo ẩm Kangaroo KG203S
Quạt hộp phun sương tạo ẩm Kangaroo KG203S
1.990.000đ 3.400.000đ -41%
Hoàn 40.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP vỏ tủ VTU
6.950.000đ 7.000.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 579.167đ/tháng
Hoàn 139.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F22Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F22
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F22
5.230.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 435.833đ/tháng
Hoàn 105.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HCMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HC
8.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 733.333đ/tháng
Hoàn 176.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F40Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F40
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F40
7.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 665.833đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HQVTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HQVTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HQVTU
7.990.000đ 8.880.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 665.833đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA có vỏ tủMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA có vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA có vỏ tủ
7.990.000đ 8.880.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 665.833đ/tháng
Hoàn 160.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F30Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F30
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F30
7.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 624.167đ/tháng
Hoàn 150.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ tủMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA không vỏ tủ
7.450.000đ 8.230.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 620.833đ/tháng
Hoàn 149.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HAVTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HAVTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HAVTU
7.260.000đ 8.878.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 605.000đ/tháng
Hoàn 145.000đ
Robot hút bụi Kangaroo KGRB01 TrắngRobot hút bụi Kangaroo KGRB01 Trắng
  • Trắng
  • Đen, nâu
Robot hút bụi Kangaroo KGRB01 Trắng
2 Màu sắc
7.155.000đ 7.950.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 596.250đ/tháng
Hoàn 143.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F68Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F68
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F68
5.950.000đ 7.990.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 495.833đ/tháng
Hoàn 119.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 + Chảo chống dính Kangaroo KG652Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 + Chảo chống dính Kangaroo KG652
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F45 + Chảo chống dính Kangaroo KG652
6.680.000đ 7.250.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 556.667đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đenMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đen
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA vỏ VTU đen
6.590.000đ 7.990.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 549.167đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ vỏ VTU
6.580.000đ 7.990.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 548.333đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F59Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F59
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F59
6.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 520.833đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen không vỏ tủ KG100HAMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen không vỏ tủ KG100HA
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen không vỏ tủ KG100HA
6.470.000đ 8.228.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 539.167đ/tháng
Hoàn 129.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HQVTUMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HQVTU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen có vỏ tủ KG100HQVTU
6.350.000đ 8.878.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 529.167đ/tháng
Hoàn 127.000đ
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTUMáy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTU
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi có vỏ tủ KG110AVTU
6.300.000đ 6.952.500đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 525.000đ/tháng
Hoàn 126.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Plus KG100HP không vỏ tủ
6.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 520.833đ/tháng
Hoàn 125.000đ
Quạt làm mát không khí Kangaroo KG50F38 200WQuạt làm mát không khí Kangaroo KG50F38 200W
Quạt làm mát không khí Kangaroo KG50F38 200W
6.210.000đ 6.900.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 517.500đ/tháng
Hoàn 124.000đ
Máy lọc nước 9 lõi Kangaroo vỏ tủ VTU KG110AVTUMáy lọc nước 9 lõi Kangaroo vỏ tủ VTU KG110AVTU
Máy lọc nước 9 lõi Kangaroo vỏ tủ VTU KG110AVTU
6.090.000đ 6.850.000đ -11%
Trả góp 0%
Chỉ 507.500đ/tháng
Hoàn 122.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F19Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F19
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F19
5.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 499.167đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F20Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F20
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F20
5.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 499.167đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F16Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F16
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F16
4.679.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 389.917đ/tháng
Hoàn 94.000đ
Robot hút bụi Kangaroo KGRB01 Đen nâuRobot hút bụi Kangaroo KGRB01 Đen nâu
  • Trắng
  • Đen, nâu
Robot hút bụi Kangaroo KGRB01 Đen nâu
2 Màu sắc
5.990.000đ 7.950.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 499.167đ/tháng
Hoàn 120.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTUMáy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTU
Máy lọc nước Kangaroo Omega KG110 không vỏ VTU
5.890.000đ 6.990.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 490.833đ/tháng
Hoàn 177.000đ
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F26Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F26
Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F26
5.880.000đ 8.280.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 490.000đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏMáy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HQ không vỏ
5.880.000đ 7.340.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 490.000đ/tháng
Hoàn 118.000đ

Trong guồng quay hiện đại, việc sử dụng các thiết bị gia dụng hỗ trợ là nhu cầu tất yếu không thể thiếu, đem đến sự tiện lợi tối đa cho cuộc sống của bạn. Trong đó, phải kể đến điện gia dụng Kangaroo là sản phẩm uy tín với nhiều chức năng, công dụng, được người tiêu dùng ưa thích lựa chọn.

Điện gia dụng Kangaroo được nghiên cứu sản xuất trên dây chuyền hiện đại, động cơ hoạt động bền bỉ, các tính năng được cải thiện để đem đến một sản phẩm tốt, tiện nghi cho ngôi nhà của bạn. Bên cạnh đó, thiết bị có thiết kế an toàn, đảm bảo, đem đến sự yên tâm khi sử dụng. Ngoài ra, đây là sản phẩm vô cùng tiết kiệm năng lượng, giúp bạn tiết kiệm chi phí hàng tháng. Có thể nói, việc mua điện gia dụng Kangaroo không chỉ là cách tiết kiệm thời gian, công sức, và đem đến sự tiện nghi mà còn là món quà tặng hữu ích, thiết thực, được nhiều người mong muốn sở hữu.
Bạn có thể tham khảo giá điện gia dụng Kangaroo tại trang thương mại điện tử Adayroi và có nhận những ưu đãi cực lớn cũng như chính sách giao hàng tận nơi tiện lợi. Cùng Adayroi đem đến căn nhà bạn sự tiện nghi và thoải mái!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín