text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Máy lọc nước để bàn Chungho Iguassu Tiny 300 CHP-2321DMáy lọc nước để bàn Chungho Iguassu Tiny 300 CHP-2321D
Máy lọc nước để bàn Chungho Iguassu Tiny 300 CHP-2321D
12.500.000đ 13.900.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 1.041.667đ/tháng
Hoàn 250.000đ
Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230SMáy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S
Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S
36.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.041.667đ/tháng
Hoàn 730.000đ
Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150SMáy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S
Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S
35.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.916.667đ/tháng
Hoàn 700.000đ
Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S-Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S-
Máy lọc nước Chungho WINE CELLAR CHP-5150S-
31.050.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.587.500đ/tháng
Hoàn 621.000đ
Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S-Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S-
Máy lọc nước Chungho RO WHI CAFÉ 1 CHP-5230S-
31.025.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.585.417đ/tháng
Hoàn 621.000đ
Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170STMáy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST
Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST
29.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.483.333đ/tháng
Hoàn 596.000đ
Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST-Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST-
Máy lọc nước Chungho RO T-461 CHP-5170ST-
26.820.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.235.000đ/tháng
Hoàn 536.000đ
Máy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321DMáy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321D
Máy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321D
24.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.041.667đ/tháng
Hoàn 490.000đ
Máy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720SMáy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720S
Máy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720S
24.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.041.667đ/tháng
Hoàn 490.000đ
Máy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800STMáy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800ST
Máy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800ST
22.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.875.000đ/tháng
Hoàn 450.000đ
Máy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720S-Máy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720S-
Máy lọc nước Chungho RO IGUASSU 500 CHP-3720S-
22.050.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.837.500đ/tháng
Hoàn 441.000đ
Máy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321D-Máy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321D-
Máy lọc nước Chungho RO TINY ICE UV CHP-5321D-
22.050.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.837.500đ/tháng
Hoàn 441.000đ
Máy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800ST-Máy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800ST-
Máy lọc nước Chungho RO DIGITAL CHP-3800ST-
20.250.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.687.500đ/tháng
Hoàn 405.000đ
Máy lọc nước Chungho RO TINY H/C UV CHP-3931DMáy lọc nước Chungho RO TINY H/C UV CHP-3931D
Máy lọc nước Chungho RO TINY H/C UV CHP-3931D
18.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.541.667đ/tháng
Hoàn 370.000đ
Máy lọc nước Chungho RO TINY H/C UV CHP-3931D-Máy lọc nước Chungho RO TINY H/C UV CHP-3931D-
Máy lọc nước Chungho RO TINY H/C UV CHP-3931D-
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Hoàn 316.000đ
Máy lọc nước RO TINY Cold UV CHP-2321D 20WMáy lọc nước RO TINY Cold UV CHP-2321D 20W
Máy lọc nước RO TINY Cold UV CHP-2321D 20W
14.500.000đ 17.490.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.208.333đ/tháng
Hoàn 290.000đ
Máy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UAMáy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UA
Máy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UA
11.950.000đ 12.490.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 995.833đ/tháng
Hoàn 239.000đ
Máy làm mềm nước Chungho CHS-300KMáy làm mềm nước Chungho CHS-300K
Máy làm mềm nước Chungho CHS-300K
10.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 900.000đ/tháng
Hoàn 216.000đ
Máy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UAMáy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UA
Máy lọc không khí Chungho ULPA CHA-N500UA
10.150.000đ 11.950.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 845.833đ/tháng
Hoàn 203.000đ
Máy lọc không khí Chungho HEPA CHA-N500AMáy lọc không khí Chungho HEPA CHA-N500A
Máy lọc không khí Chungho HEPA CHA-N500A
9.950.000đ 10.490.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 829.167đ/tháng
Hoàn 199.000đ
Máy làm mềm nước Chungho CHS-300KMáy làm mềm nước Chungho CHS-300K
Máy làm mềm nước Chungho CHS-300K
9.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 816.667đ/tháng
Hoàn 196.000đ
Máy lọc không khí Chungho HEPA CHA-N500AMáy lọc không khí Chungho HEPA CHA-N500A
Máy lọc không khí Chungho HEPA CHA-N500A
8.500.000đ 9.950.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 708.333đ/tháng
Hoàn 170.000đ
Máy lọc không khí Chungho A-400 (A061)Máy lọc không khí Chungho A-400 (A061)
Máy lọc không khí Chungho A-400 (A061)
7.950.000đ 9.690.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 662.500đ/tháng
Hoàn 159.000đ
Máy lọc nước Chungho RO M9 UndersinkMáy lọc nước Chungho RO M9 Undersink
Máy lọc nước Chungho RO M9 Undersink
7.950.000đ 8.800.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 662.500đ/tháng
Hoàn 159.000đ
Máy lọc nước Chungho RO Ambient CHP-1270DMáy lọc nước Chungho RO Ambient CHP-1270D
Máy lọc nước Chungho RO Ambient CHP-1270D
7.850.000đ 8.090.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 654.167đ/tháng
Hoàn 157.000đ
Máy lọc nước Chungho RO M9 UndersinkMáy lọc nước Chungho RO M9 Undersink
Máy lọc nước Chungho RO M9 Undersink
6.750.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 562.500đ/tháng
Hoàn 135.000đ
Máy lọc không khí Chungho A400 GAP-10H4030Máy lọc không khí Chungho A400 GAP-10H4030
Máy lọc không khí Chungho A400 GAP-10H4030
6.750.000đ 7.950.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 562.500đ/tháng
Hoàn 135.000đ
Máy lọc nước Chungho RO Ambient CHP-1270D-Máy lọc nước Chungho RO Ambient CHP-1270D-
Máy lọc nước Chungho RO Ambient CHP-1270D-
6.700.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 558.333đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Máy lọc không khí Chungho A-900Máy lọc không khí Chungho A-900
Máy lọc không khí Chungho A-900
5.950.000đ 7.590.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 495.833đ/tháng
Hoàn 119.000đ
Máy lọc nước Chungho RO Ambient S CHP-1290DMáy lọc nước Chungho RO Ambient S CHP-1290D
Máy lọc nước Chungho RO Ambient S CHP-1290D
5.900.000đ 6.190.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 491.667đ/tháng
Hoàn 118.000đ
Máy lọc không khí Chungho A200 GAP-07H2030Máy lọc không khí Chungho A200 GAP-07H2030
Máy lọc không khí Chungho A200 GAP-07H2030
5.350.000đ 5.950.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 445.833đ/tháng
Hoàn 107.000đ
Máy lọc nước Chungho RO Ambient S CHP-1290DMáy lọc nước Chungho RO Ambient S CHP-1290D
Máy lọc nước Chungho RO Ambient S CHP-1290D
4.130.000đ 5.015.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 344.167đ/tháng
Hoàn 83.000đ

Trong guồng quay hiện đại, việc sử dụng các thiết bị gia dụng hỗ trợ là nhu cầu tất yếu không thể thiếu, đem đến sự tiện lợi tối đa cho cuộc sống của bạn. Trong đó, phải kể đến điện gia dụng Chungho là sản phẩm uy tín với nhiều chức năng, công dụng, được người tiêu dùng ưa thích lựa chọn.

Điện gia dụng Chungho được nghiên cứu sản xuất trên dây chuyền hiện đại, động cơ hoạt động bền bỉ, các tính năng được cải thiện để đem đến một sản phẩm tốt, tiện nghi cho ngôi nhà của bạn. Bên cạnh đó, thiết bị có thiết kế an toàn, đảm bảo, đem đến sự yên tâm khi sử dụng. Ngoài ra, đây là sản phẩm vô cùng tiết kiệm năng lượng, giúp bạn tiết kiệm chi phí hàng tháng. Có thể nói, việc mua điện gia dụng Chungho không chỉ là cách tiết kiệm thời gian, công sức, và đem đến sự tiện nghi mà còn là món quà tặng hữu ích, thiết thực, được nhiều người mong muốn sở hữu.
Bạn có thể tham khảo giá điện gia dụng Chungho tại trang thương mại điện tử Adayroi và có nhận những ưu đãi cực lớn cũng như chính sách giao hàng tận nơi tiện lợi. Cùng Adayroi đem đến căn nhà bạn sự tiện nghi và thoải mái!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín