text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
37.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.100.000đ/tháng
Hoàn 744.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec Times City
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.000.000đ
Hoàn 40.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
41.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.425.000đ/tháng
Hoàn 822.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
50.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.241.667đ/tháng
Hoàn 1.018.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Hoàn 316.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
5.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 441.667đ/tháng
Hoàn 106.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Cho Nam, Nữ - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%Khám Sức Khỏe Tổng Quát Cho Nam, Nữ - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Cho Nam, Nữ - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%
2.465.000đ 2.900.000đ -15%
Hoàn 49.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec Times CityPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec Times City
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec Times City
55.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.583.333đ/tháng
Hoàn 1.100.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec Times CityThu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec Times City
25.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.083.333đ/tháng
Hoàn 500.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Vinmec Times CityTầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Vinmec Times City
Tầm Soát Ung Thư Vú - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.100.000đ
Hoàn 42.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec Times CityPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec Times City
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec Times City
29.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.416.667đ/tháng
Hoàn 580.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
9.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 825.000đ/tháng
Hoàn 198.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
10 Buổi Điều trị Cơ Sâu - Phòng Khám Xương Khớp SCC10 Buổi Điều trị Cơ Sâu - Phòng Khám Xương Khớp SCC
10 Buổi Điều trị Cơ Sâu - Phòng Khám Xương Khớp SCC
3.000.000đ 4.000.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 250.000đ/tháng
Hoàn 60.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec Times City
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.500.000đ
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Bảo Hiểm Thai Sản VBI Care 19-30 Tuổi Hạng Toàn DiệnBảo Hiểm Thai Sản VBI Care 19-30 Tuổi Hạng Toàn Diện
Bảo Hiểm Thai Sản VBI Care 19-30 Tuổi Hạng Toàn Diện
6.355.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 529.583đ/tháng
Hoàn 127.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec Times City
10.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 833.333đ/tháng
Hoàn 200.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 28-32 TuổiBảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 28-32 Tuổi
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bảo Việt Cho Nữ 28-32 Tuổi
5 Tuổi , 4 Chương trình
115.000đ
Hoàn 2.000đ
01 Buổi Khám Bệnh Cơ Xương Khớp - Bác Sĩ Việt Nam - IREC Clinic01 Buổi Khám Bệnh Cơ Xương Khớp - Bác Sĩ Việt Nam - IREC Clinic
01 Buổi Khám Bệnh Cơ Xương Khớp - Bác Sĩ Việt Nam - IREC Clinic
240.000đ 300.000đ -20%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.104560 - 020118038200(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.104560 - 020118038200
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.104560 - 020118038200
1.050.200đ 1.105.500đ -5%
Hoàn 21.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Cho Trẻ Em II - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%Khám Sức Khỏe Tổng Quát Cho Trẻ Em II - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Cho Trẻ Em II - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%
1.530.000đ 1.800.000đ -15%
Hoàn 31.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
2.880.000đ 3.200.000đ -10%
Hoàn 58.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc - 10%
3.529.000đ 3.921.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 294.083đ/tháng
Hoàn 71.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Bảo Hiểm Thai Sản VBI Care 31-40 Tuổi Hạng Toàn DiệnBảo Hiểm Thai Sản VBI Care 31-40 Tuổi Hạng Toàn Diện
Bảo Hiểm Thai Sản VBI Care 31-40 Tuổi Hạng Toàn Diện
6.612.500đ
Trả góp 0%
Chỉ 551.042đ/tháng
Hoàn 132.000đ
Khám Sức Khỏe VIP II Cho Nam, Nữ - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%Khám Sức Khỏe VIP II Cho Nam, Nữ - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%
Khám Sức Khỏe VIP II Cho Nam, Nữ - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%
6.715.000đ 7.900.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 559.583đ/tháng
Hoàn 134.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô KIA Sorento XM 24G E2 AT-2WD-1 2.4LBảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô KIA Sorento XM 24G E2 AT-2WD-1 2.4L
Bảo Hiểm Vật Chất Xe Ô Tô KIA Sorento XM 24G E2 AT-2WD-1 2.4L
6.870.900đ
Trả góp 0%
Chỉ 572.575đ/tháng
Hoàn 137.000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times CityThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City
30.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.525.000đ/tháng
Hoàn 606.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec Times CityGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec Times City
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec Times City
40.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Hoàn 800.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.103246 - 020118038007(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.103246 - 020118038007
(Tái tục) 000.PTKD.HD.CN.18.103246 - 020118038007
1.437.500đ 1.513.200đ -5%
Hoàn 29.000đ
Combo Gói Hàn Trám Răng Bằng Composite Và Lấy Cao Răng - Jun DentalCombo Gói Hàn Trám Răng Bằng Composite Và Lấy Cao Răng - Jun Dental
Combo Gói Hàn Trám Răng Bằng Composite Và Lấy Cao Răng - Jun Dental
99.000đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 60,000đ
Ưu đãi 200,000đ

ĐẶT GÓI CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHẤT LƯỢNG, GIÁ TỐT TẠI ADAYROI

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mối quan tâm đến sức khỏe cần phải đặt lên hàng đầu. Theo như khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới, việc khám sức khỏe định kỳ đối với các cá nhân từ 18 tuổi trở lên là điều cần thiết vì càng phát hiện sớm, bạn càng có khả năng chữa khỏi bệnh và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên những chi phí khám, chữa bệnh này thường rất đắt có thể lên đến hàng trăm triệu đồng nên việc chọn mua bảo hiểm cho bạn và người thân là điều nên làm ngay từ bây giờ.

Việc sử dụng gói bảo hiểm không chỉ giúp bạn tiết kiệm được giá khám bệnh mà còn mang đến cho người sử dụng nhiều ưu đãi như miễn phí kiểm tra sức khỏe định kỳ tùy vào hợp đồng mà bạn đã mua. Hiện tại ở Việt Nam cũng có nhiều gói khám chữa với giá ưu đãi công thêm giá bảo hiểm hỗ trợ cũng phong phú. Có thể áp dụng cho mọi độ tuổi từ trẻ nhỏ cho đến người cao tuổi, hơn thế bạn cũng có thể chọn gói cho cá nhân, cả gia đình hay doanh nghiệp. Khi mua các gói này, bạn sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như khám tổng quát, khám chuyên sâu toàn diện chất lượng cao tại nhiều bệnh viện hàng đầu Việt Nam.
Để mua các gói dịch vụ khám chữa bệnh này một cách nhanh chóng, thao tác đơn giản thì hãy tìm hiểu ngay tại trang Adayroi.com. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy đầy đủ các thông tin khách quan về những thương hiệu lớn nhất để chọn ra gói thích hợp cho mình. Hơn thế nữa, quyền lợi sau khi mua của bạn sẽ lập tức có hiệu lực sau 24 tiếng. Còn đợi chờ gì mà không đặt mua ngay hôm nay!

Mừng sinh nhật - Mua sắm linh đình
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín