text.skipToContent

Gói Tầm Soát Ung Thư Gan - BV ĐK An Việt - 10%Gói Tầm Soát Ung Thư Gan - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Gan - BV ĐK An Việt - 10%
1.580.000đ 1.760.000đ -10%

12 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 32.000đ
Gói TSUT Phổi Có Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%Gói TSUT Phổi Có Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói TSUT Phổi Có Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%
2.350.000đ 2.610.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 47.000đ
Gói TSUT Phổi Không Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%Gói TSUT Phổi Không Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói TSUT Phổi Không Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%
2.030.000đ 2.260.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%
724.000đ 905.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 14.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
8.108.000đ 10.135.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 162.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.568.000đ 8.210.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 131.000đ
Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
1.800.000đ 2.000.000đ -10%

70 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 36.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
37.200.000đ

537 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 744.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
50.900.000đ

245 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.018.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
40.000.000đ 50.000.000đ -20%

13 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 800.000đ
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecThu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
25.000.000đ

232 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 500.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
41.100.000đ

215 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 822.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Khám SKTQ Gói Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%Gói Khám SKTQ Gói Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Gói Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
5.400.000đ 6.000.000đ -10%

36 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 108.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Khám SKTQ Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%Gói Khám SKTQ Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
2.250.000đ 2.500.000đ -10%

13 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 45.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
8.500.000đ 10.000.000đ -15%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 170.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 2.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 2.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 2.000.000VND
13.000.000đ 15.000.000đ -13%

56 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 260.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - 5%Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - 5%
E-Voucher
Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec Times City - 5%
5.035.000đ 5.300.000đ -5%

9 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 101.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Ưu đãi 200.000đ
Tặng Gói Khám Sàng Lọc Tiết Niệu - Sỏi
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
75.000.000đ 100.000.000đ -25%

6 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.500.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 500.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 500.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 500.000VND
4.500.000đ 5.000.000đ -10%

60 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 90.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM - 10%
9.000.000đ 10.000.000đ -10%

10 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 180.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 8.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 8.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 8.000.000VND
47.000.000đ 55.000.000đ -15%

45 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 940.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện VinmecSàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng Tại Bệnh Viện Vinmec
3.400.000đ

51 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 68.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
6.000.000đ Siêu giảm giá -50%++

17 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 120.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Dạ Dày - BV Vinmec
2.500.000đ

36 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkSàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
13.200.000đ

5 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 264.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Dịch Vụ Tẩy Trắng Răng CN Lazer Zoom - NKQT Việt Sing - 50%Dịch Vụ Tẩy Trắng Răng CN Lazer Zoom - NKQT Việt Sing - 50%
E-Voucher
Dịch Vụ Tẩy Trắng Răng CN Lazer Zoom - NKQT Việt Sing - 50%
1.500.000đ 3.000.000đ -50%

18 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 30.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkSàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
14.000.000đ

3 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 280.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VND
24.000.000đ 29.000.000đ -17%

37 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 480.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - BV VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - BV Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Đại Tràng - BV Vinmec
3.400.000đ

4 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 68.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - BV VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - BV Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm SKTQ - Sàng Lọc Ung Thư Cổ Tử Cung - BV Vinmec
1.500.000đ

35 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 30.000đ
Ưu đãi 300.000đ
Gói Lấy Cao Răng, Đánh Bóng Răng - NKQT Việt Sing - 10%Gói Lấy Cao Răng, Đánh Bóng Răng - NKQT Việt Sing - 10%
E-Voucher
Gói Lấy Cao Răng, Đánh Bóng Răng - NKQT Việt Sing - 10%
180.000đ 200.000đ -10%

15 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 4.000đ
Dịch Vụ Lấy Cao Răng & Vệ Sinh Răng Miệng - Nha Khoa Quốc Tế Việt ĐứcDịch Vụ Lấy Cao Răng & Vệ Sinh Răng Miệng - Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức
E-Voucher
Dịch Vụ Lấy Cao Răng & Vệ Sinh Răng Miệng - Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức
150.000đ 200.000đ -25%

12 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 3.000đ
10 Buổi Điều Trị Cơ Sâu - PK Xương Khớp SCC - 27%10 Buổi Điều Trị Cơ Sâu - PK Xương Khớp SCC - 27%
E-Voucher
10 Buổi Điều Trị Cơ Sâu - PK Xương Khớp SCC - 27%
2.920.000đ 4.000.000đ -27%

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 58.000đ
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMGói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
1.200.000đ

3 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 300.000đ

ĐẶT GÓI CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHẤT LƯỢNG, GIÁ TỐT TẠI ADAYROI

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mối quan tâm đến sức khỏe cần phải đặt lên hàng đầu. Theo như khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới, việc khám sức khỏe định kỳ đối với các cá nhân từ 18 tuổi trở lên là điều cần thiết vì càng phát hiện sớm, bạn càng có khả năng chữa khỏi bệnh và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên những chi phí khám, chữa bệnh này thường rất đắt có thể lên đến hàng trăm triệu đồng nên việc chọn mua bảo hiểm cho bạn và người thân là điều nên làm ngay từ bây giờ.

Việc sử dụng gói bảo hiểm không chỉ giúp bạn tiết kiệm được giá khám bệnh mà còn mang đến cho người sử dụng nhiều ưu đãi như miễn phí kiểm tra sức khỏe định kỳ tùy vào hợp đồng mà bạn đã mua. Hiện tại ở Việt Nam cũng có nhiều gói khám chữa với giá ưu đãi công thêm giá bảo hiểm hỗ trợ cũng phong phú. Có thể áp dụng cho mọi độ tuổi từ trẻ nhỏ cho đến người cao tuổi, hơn thế bạn cũng có thể chọn gói cho cá nhân, cả gia đình hay doanh nghiệp. Khi mua các gói này, bạn sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như khám tổng quát, khám chuyên sâu toàn diện chất lượng cao tại nhiều bệnh viện hàng đầu Việt Nam.
Để mua các gói dịch vụ khám chữa bệnh này một cách nhanh chóng, thao tác đơn giản thì hãy tìm hiểu ngay tại trang Adayroi.com. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy đầy đủ các thông tin khách quan về những thương hiệu lớn nhất để chọn ra gói thích hợp cho mình. Hơn thế nữa, quyền lợi sau khi mua của bạn sẽ lập tức có hiệu lực sau 24 tiếng. Còn đợi chờ gì mà không đặt mua ngay hôm nay!

 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín