text.skipToContent
Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện VinmecThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
5.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 441.667đ/tháng

429 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 106.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
40.000.000đ 50.000.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng

701 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 800.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện VinmecThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng

122 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 316.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Toàn Diện - Bệnh Viện VinmecGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Toàn Diện - Bệnh Viện Vinmec
6.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng

618 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 120.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecThu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
25.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.083.333đ/tháng

470 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 500.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
50.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.241.667đ/tháng

457 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.018.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
37.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.100.000đ/tháng

901 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 744.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VND
50.000.000đ 55.000.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 4.166.667đ/tháng

135 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.000.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - Bệnh Viện Vinmec Times City
41.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.425.000đ/tháng

414 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 822.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
75.000.000đ 100.000.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 6.250.000đ/tháng

291 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.500.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện VinmecGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec
2.000.000đ

1.017 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 40.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sàng Lọc Đái Tháo Đường, Rối Loạn Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
500.000đ Siêu giảm giá -50%++

153 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện VinmecThẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thẻ Bảo Hiểm Sức Khỏe Vinmec Ruby - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec
30.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.525.000đ/tháng

32 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 606.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Trẻ Em Tại Bệnh Viện VinmecGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec
2.500.000đ

225 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
8.500.000đ 10.000.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 708.333đ/tháng

214 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 170.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VND
14.000.000đ 15.000.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng

125 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 280.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 01 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
5.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 416.667đ/tháng

145 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 100.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Khám & Sàng Lọc Bệnh Lý Phụ Khoa Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMKhám & Sàng Lọc Bệnh Lý Phụ Khoa Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Khám & Sàng Lọc Bệnh Lý Phụ Khoa Cơ Bản - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
3.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 266.667đ/tháng

4 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 64.000đ
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMGói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Gói Sàng Lọc Bệnh Lý Tuyến Giáp - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
1.200.000đ

13 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 24.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - Bệnh Viện Vinmec Times City/Central ParkGói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - Bệnh Viện Vinmec Times City/Central Park
E-Voucher
Gói Vip - Sàng Lọc Ung Thư Sớm - Bệnh Viện Vinmec Times City/Central Park
38.000.000đ 57.720.300đ -34%
Trả góp 0%
Chỉ 3.166.667đ/tháng

73 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 760.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkSàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
14.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng

27 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 280.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Gói Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp Bằng Công Nghệ PRP - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Nha TrangGói Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp Bằng Công Nghệ PRP - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Nha Trang
E-Voucher
Gói Điều Trị Bệnh Cơ Xương Khớp Bằng Công Nghệ PRP - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Nha Trang
7.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 616.667đ/tháng

1 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 148.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa (Thực Quản/ Dạ Dày/ Đại Tràng) - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkTầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa (Thực Quản/ Dạ Dày/ Đại Tràng) - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Tầm Soát Và Phát Hiện Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa (Thực Quản/ Dạ Dày/ Đại Tràng) - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
6.120.000đ 7.200.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 510.000đ/tháng

1 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 122.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Quản Lý Ngoại Trú Tiểu Đường - Tăng Mỡ Máu Tại Bệnh Viện Vinmec
6.000.000đ Siêu giảm giá -50%++
Trả góp 0%
Chỉ 500.000đ/tháng

28 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 120.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central ParkTầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
E-Voucher
Tầm Soát Ung Thư Phổi - Bệnh Viện Vinmec Times City/ Central Park
2.500.000đ

3 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 50.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tai Mũi Họng - Bệnh Viện VinmecGói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tai Mũi Họng - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Bổ Trợ Bán Kèm Sức Khỏe Tổng Quát - Khám Tai Mũi Họng - Bệnh Viện Vinmec
2.200.000đ

6 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 44.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 17 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 5.000.000VND
105.000.000đ 110.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 8.750.000đ/tháng

20 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 2.100.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
62.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.191.667đ/tháng

21 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.246.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VND
57.000.000đ 58.000.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.750.000đ/tháng

18 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.140.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
51.400.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.283.333đ/tháng

6 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 1.028.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 02 Mẫu - Bệnh Viện VinmecThu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
47.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.916.667đ/tháng

21 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 940.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản 2019 Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đôi - Bệnh Viện Vinmec Times City
46.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.850.000đ/tháng

5 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 924.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
40.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng

39 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 800.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vip - Bệnh Viện Vinmec HN/HCMGói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vip - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
E-Voucher
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vip - Bệnh Viện Vinmec HN/HCM
30.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.500.000đ/tháng

19 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 600.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 05 Năm - 02 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VND
29.000.000đ 30.000.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 2.416.667đ/tháng

21 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 580.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VNDPhí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VND
E-Voucher
Phí Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Thời Hạn 10 Năm - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec - Giảm 1.000.000VND
28.000.000đ 29.000.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 2.333.333đ/tháng

80 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 560.000đ
Ưu đãi 100,000đ
Ưu đãi 50,000đ
Ưu đãi 250,000đ

Không gì quan trọng bằng sức khỏe nên việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe là những ưu tiên hàng đầu đối với mỗi cá nhân. Sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe - bảo hiểm BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC không chỉ giúp bạn và người thân thoải mái tận hưởng cuộc sống mà còn giúp bạn tiết kiệm nhiều chi phí khám chữa bệnh.

Đối với từng đối tượng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe - bảo hiểm BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC sẽ có những gói linh hoạt thích hợp cả về chi phí cũng như thời gian. Khách hàng sẽ sẽ được tận hưởng những điều kiện tốt nhất tại các bệnh viện hàng đầu Việt Nam khi tham gia các dịch vụ bảo hiểm. Hơn thế nữa, bạn còn có thể nhận được nhiều ưu đãi hơn khi mua cùng lúc gói cho nhóm hoặc gia đình. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những quyền lợi tuyệt vời như bảo hiểm cho cả trường hợp bạn bị tai nạn, thủ tục bồi thường nhanh chóng hay dịch vụ khách hàng túc trực 24/7.
Sở hữu nhiều ưu điểm như vậy nhưng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe - bảo hiểm BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC lại phải chăng, thích hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Bạn có thể tìm đặt mua dịch vụ chăm sóc sức khỏe - bảo hiểm BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC với các bước thao tác nhanh chóng, dễ dàng tại trang mua sắm online Adayroi.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín