text.skipToContent

Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Toàn Diện - BV Vinmec - 20%
4.800.000đ 6.000.000đ -20%

213 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 96.000đ
Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - BV Vinmec - 20%Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - BV Vinmec - 20%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Đặc Biệt - BV Vinmec - 20%
8.000.000đ 10.000.000đ -20%

75 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 160.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Gan - BV ĐK An Việt - 10%Gói Tầm Soát Ung Thư Gan - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Gan - BV ĐK An Việt - 10%
1.580.000đ 1.760.000đ -10%

12 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 32.000đ
Gói TSUT Phổi Có Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%Gói TSUT Phổi Có Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói TSUT Phổi Có Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%
2.350.000đ 2.610.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 47.000đ
Gói TSUT Phổi Không Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%Gói TSUT Phổi Không Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%
E-Voucher
Gói TSUT Phổi Không Tiêm Thuốc - BV ĐK An Việt - 10%
2.030.000đ 2.260.000đ -10%

0 người mua

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%
E-Voucher
Thẻ BHSK Vinmec Standard - Liên Kết BH Bảo Việt - BV Vinmec - 30%
3.710.000đ 5.300.000đ -30%

344 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 74.000đ
Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%
E-Voucher
Thẻ BHSK Vinmec Premium - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%
6.930.000đ 9.900.000đ -30%

62 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 139.000đ
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Khám Tầm Soát Bệnh Ung Thư Vòm Họng - BV ĐK Trí Đức - 20%
724.000đ 905.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 14.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu II Có Gây Mê Cho Nữ - BV ĐK Trí Đức - 20%
8.108.000đ 10.135.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 162.000đ
Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
E-Voucher
Gói Tầm Soát Ung Thư chuyên sâu II Không Gây Mê Cho Nam - BV ĐK Trí Đức - 20%
6.568.000đ 8.210.000đ -20%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 131.000đ
Gói Khám SKTQ VIP - BV Vinmec HN/HCM - 20%Gói Khám SKTQ VIP - BV Vinmec HN/HCM - 20%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ VIP - BV Vinmec HN/HCM - 20%
24.000.000đ 30.000.000đ -20%

6 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 480.000đ
Gói Khám SKTQ Vindiamond - BV Vinmec HN/HCM - 20%Gói Khám SKTQ Vindiamond - BV Vinmec HN/HCM - 20%
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Vindiamond - BV Vinmec HN/HCM - 20%
32.000.000đ 40.000.000đ -20%

4 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 640.000đ
Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện VinmecGói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Gói Khám SKTQ Tiêu Chuẩn Tại Bệnh Viện Vinmec
2.000.000đ

354 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 40.000đ
Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%
E-Voucher
Thẻ BHSK Vinmec Platinum - Liên Kết BH Bảo Việt - Bệnh Viện Vinmec - 30%
11.060.000đ 15.800.000đ -30%

55 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 221.000đ
Theo Dõi Thai Sản Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản Tuần 36 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
33.800.000đ

450 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 676.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Privilege - Bệnh Viện Vinmec
75.000.000đ 100.000.000đ -25%

6 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 1.500.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Advance - Bệnh Viện Vinmec
40.000.000đ 50.000.000đ -20%

13 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 800.000đ
Theo Dõi Thai Sản Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản Tuần 12 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
43.800.000đ

197 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 876.000đ
Theo Dõi Thai Sản Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times CityTheo Dõi Thai Sản Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
E-Voucher
Theo Dõi Thai Sản Tuần 27 - Đẻ Thường Thai Đơn - BV Vinmec Times City
37.400.000đ

156 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 748.000đ
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện VinmecThu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Thu Thập Và Xử Lý Máu Cuống Rốn - 01 Mẫu - Bệnh Viện Vinmec
25.000.000đ

186 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 500.000đ
VBI-Trợ cấp nằm viện do tai nạnVBI-Trợ cấp nằm viện do tai nạn
VBI-Trợ cấp nằm viện do tai nạn
30.000đ

0 người mua

Hoàn 1.000đ
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện VinmecThẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
Thẻ Vinmec Prepaid Access - Bệnh Viện Vinmec
8.500.000đ 10.000.000đ -15%

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 170.000đ
Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện VinmecKhám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec
E-Voucher
Khám SKTQ Gói Trẻ Em Tại Bệnh Viện Vinmec
2.500.000đ

101 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Hoàn 50.000đ