text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Đĩa muối hoa sen xanh UNC 9,5cmĐĩa muối hoa sen xanh UNC 9,5cm
Đĩa muối hoa sen xanh UNC 9,5cm
18.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa cạn 6 TA61-000F Chuan KuoĐĩa cạn 6 TA61-000F Chuan Kuo
Đĩa cạn 6 TA61-000F Chuan Kuo
19.000đ 22.000đ -14%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa tròn Minh Long Jasmine 15cmĐĩa tròn Minh Long Jasmine 15cm
Đĩa tròn Minh Long Jasmine 15cm
24.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa cạn 7 TA71-000F Chuan KuoĐĩa cạn 7 TA71-000F Chuan Kuo
Đĩa cạn 7 TA71-000F Chuan Kuo
26.000đ 29.600đ -12%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa cạn 6 A6101-1084 Chuan KuoĐĩa cạn 6 A6101-1084 Chuan Kuo
Đĩa cạn 6 A6101-1084 Chuan Kuo
29.000đ 29.600đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa tròn 18cm Jasmine Minh Long 041813Đĩa tròn 18cm Jasmine Minh Long 041813
Đĩa tròn 18cm Jasmine Minh Long 041813
33.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa cạn 7 inch A7101-1084Đĩa cạn 7 inch A7101-1084
Đĩa cạn 7 inch A7101-1084
33.900đ 39.500đ -14%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa kê tách Afero JXC107 12.6cmĐĩa kê tách Afero JXC107 12.6cm
Đĩa kê tách Afero JXC107 12.6cm
34.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa thủy tinh Bormioli Rocco Performa 15,5cmĐĩa thủy tinh Bormioli Rocco Performa 15,5cm
Đĩa thủy tinh Bormioli Rocco Performa 15,5cm
35.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa cạn Chuan Kuo 8 TA8-000F (Trắng)Đĩa cạn Chuan Kuo 8 TA8-000F (Trắng)
Đĩa cạn Chuan Kuo 8 TA8-000F (Trắng)
35.000đ 39.500đ -11%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa kê tách Afero JXC025 14.5cmĐĩa kê tách Afero JXC025 14.5cm
Đĩa kê tách Afero JXC025 14.5cm
37.700đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa nhựa tròn Inomata 22cmĐĩa nhựa tròn Inomata 22cm
  • Spring Green
  • Turquoise
  • Pink
Đĩa nhựa tròn Inomata 22cm
3 Màu sắc
39.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa nhựa tròn Inomata 22cmĐĩa nhựa tròn Inomata 22cm
  • Spring Green
  • Turquoise
  • Pink
Đĩa nhựa tròn Inomata 22cm
3 Màu sắc
39.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa nhựa tròn Inomata 22cmĐĩa nhựa tròn Inomata 22cm
  • Spring Green
  • Turquoise
  • Pink
Đĩa nhựa tròn Inomata 22cm
3 Màu sắc
39.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa sâu hoa xanh Chuan Kuo 1084- 7201Đĩa sâu hoa xanh Chuan Kuo 1084- 7201
Đĩa sâu hoa xanh Chuan Kuo 1084- 7201
39.000đ 39.500đ -1%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa kê tách Afero JX130-C001 15.4cmĐĩa kê tách Afero JX130-C001 15.4cm
Đĩa kê tách Afero JX130-C001 15.4cm
40.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa sâu 8 inch TA82-00F (Trắng)Đĩa sâu 8 inch TA82-00F (Trắng)
Đĩa sâu 8 inch TA82-00F (Trắng)
41.000đ 44.500đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa tròn 18cm chỉ xanh lá Minh LongĐĩa tròn 18cm chỉ xanh lá Minh Long
Đĩa tròn 18cm chỉ xanh lá Minh Long
42.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa sứ tròn Afero JX130-A001 15.9cm (Trắng)Đĩa sứ tròn Afero JX130-A001 15.9cm (Trắng)
Đĩa sứ tròn Afero JX130-A001 15.9cm (Trắng)
42.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa sâu 8 inch Chuan Kuo A8201 - 3027Đĩa sâu 8 inch Chuan Kuo A8201 - 3027
Đĩa sâu 8 inch Chuan Kuo A8201 - 3027
42.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa cạn 8 inch A8101-3027 Toàn QuốcĐĩa cạn 8 inch A8101-3027 Toàn Quốc
Đĩa cạn 8 inch A8101-3027 Toàn Quốc
42.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa xoài Long Phương S3322 22cmĐĩa xoài Long Phương S3322 22cm
Đĩa xoài Long Phương S3322 22cm
44.200đ 68.000đ -35%
Hoàn 1.000đ
Đĩa hình lá Afero JXA101 20cm x 8.9cmĐĩa hình lá Afero JXA101 20cm x 8.9cm
Đĩa hình lá Afero JXA101 20cm x 8.9cm
44.600đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa tròn Minh Long họa tiết chim lạc 18cmĐĩa tròn Minh Long họa tiết chim lạc 18cm
Đĩa tròn Minh Long họa tiết chim lạc 18cm
45.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa tròn Minh Long 20cmĐĩa tròn Minh Long 20cm
Đĩa tròn Minh Long 20cm
45.500đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa thủy tinh Diva Ivory R.A 19cmĐĩa thủy tinh Diva Ivory R.A 19cm
Đĩa thủy tinh Diva Ivory R.A 19cm
46.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa tròn UNC WFD01 18cmĐĩa tròn UNC WFD01 18cm
Đĩa tròn UNC WFD01 18cm
46.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa vuông thủy tinh Parma Bormioli Rocco 20 x 20 cm (Trắng)Đĩa vuông thủy tinh Parma Bormioli Rocco 20 x 20 cm (Trắng)
Đĩa vuông thủy tinh Parma Bormioli Rocco 20 x 20 cm (Trắng)
46.000đ 58.000đ -21%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa sứ tròn Afero JX130-A002-03 16,4cm Đĩa sứ tròn Afero JX130-A002-03 16,4cm
Đĩa sứ tròn Afero JX130-A002-03 16,4cm
47.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa sứ oval Afero JX130-A003 21.7cm (Trắng)Đĩa sứ oval Afero JX130-A003 21.7cm (Trắng)
Đĩa sứ oval Afero JX130-A003 21.7cm (Trắng)
47.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa thủy tinh Luminarc Diwali 19cmĐĩa thủy tinh Luminarc Diwali 19cm
Đĩa thủy tinh Luminarc Diwali 19cm
48.300đ 70.000đ -31%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa cạn 9 TA91-000FĐĩa cạn 9 TA91-000F
Đĩa cạn 9 TA91-000F
49.000đ 53.900đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa cạn 9 TA91-000F Chuan KuoĐĩa cạn 9 TA91-000F Chuan Kuo
Đĩa cạn 9 TA91-000F Chuan Kuo
49.000đ 53.900đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa tròn Hoàng Minh WFD02 20cmĐĩa tròn Hoàng Minh WFD02 20cm
Đĩa tròn Hoàng Minh WFD02 20cm
52.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa sứ vuông Afero JXA053-05 16,9cmĐĩa sứ vuông Afero JXA053-05 16,9cm
Đĩa sứ vuông Afero JXA053-05 16,9cm
52.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa cạn 8 A8101-1084 Chuan KuoĐĩa cạn 8 A8101-1084 Chuan Kuo
Đĩa cạn 8 A8101-1084 Chuan Kuo
53.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa sâu hoa xanh Chuan Kuo A8201-1084Đĩa sâu hoa xanh Chuan Kuo A8201-1084
Đĩa sâu hoa xanh Chuan Kuo A8201-1084
53.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa thủy tinh vuông Diva Ivory Y.G 20,5cmĐĩa thủy tinh vuông Diva Ivory Y.G 20,5cm
Đĩa thủy tinh vuông Diva Ivory Y.G 20,5cm
54.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ
Đĩa thủy tinh vuông Diva Ivory A.S 20,5cmĐĩa thủy tinh vuông Diva Ivory A.S 20,5cm
Đĩa thủy tinh vuông Diva Ivory A.S 20,5cm
54.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 20,000đ

Sắm đủ bộ đĩa thức ăn cho căn bếp ngay trên Adayroi.com

Đĩa đựng thức ăn là vật dụng mà bất kỳ gian bếp nào cũng cần có với đủ mọi kích thước, độ sâu, hình dạng cho từng loại thực phẩm khác nhau. Và để bạn quyết định được chính xác đâu là lựa chọn mình cần, hãy trả lời các câu hỏi sau trước khi ấn vào “Cho vào giỏ hàng”:

Sử dụng cho loại thức ăn nào? Mỗi món ăn khác nhau có những đặc điểm khác nhau mà không phải loại đĩa nào cũng thích hợp để sử dụng. Ví dụ, bạn không nên đựng món ăn nóng trong loại làm bằng nhựa vì độ chịu nhiệt kém hay để các món có nước, có sốt trong loại lòng sâu để tránh tràn ra ngoài mất vệ sinh và bất tiện khi di chuyển

Sử dụng trong dịp nào? Chúng ta đều biết đĩa ăn ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề trang trí món ăn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh sử dụng và sở thích mà bạn nên chọn loại đồ đựng sao cho phù hợp. Đối với bữa ăn ngày thường, loại đĩa đơn giản trang nhã là phù hợp. Nhưng trên bàn tiệc, bạn sẽ cần sản phẩm cầu kỳ, hoa văn hơn. Còn mua cho trẻ nhỏ thì nên ưu tiên loại có màu sắc, họa tiết vui tươi, dễ thương.

Đồng bộ thống nhất với bộ bát chén nhà bạn hay chưa? Sẽ rất mất thẩm mỹ nếu đồ dùng trong kệ bếp của bạn mỗi loại một chất liệu, màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Không nhất thiết bắt buộc bạn cần mua một bộ đồng bộ nhưng các loại vật dụng này cần có phong cách hài hòa, thống nhất để mỗi bữa ăn của gia đình đều không chỉ ngon miệng mà còn ngon mắt.

Để phục vụ cho các bà nội trợ, Adayroi hiện phân phối rất nhiều mẫu mã đến từ các thương hiệu có tiếng như Luminarc, Bormioli Rocco, Corelle… Mua hàng trên Adayroi.com, bạn có thể tìm mua dễ dàng cả các sản phẩm nhà bếp phòng ăn đơn và theo bộ trong hàng trăm mẫu mã. Adayroi luôn cam kết mang sản phẩm tốt với giá tốt đến tay người tiêu dùng.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín