text.skipToContent

Desktop

Tìm thấy 52 sản phẩm
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268ST 5PCDW1Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268ST 5PCDW1
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268ST 5PCDW1
8.450.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 270-p003L Z8H42AAMáy tính để bàn HP 270-p003L Z8H42AA
Máy tính để bàn HP 270-p003L Z8H42AA
10.590.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT58PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT58PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT58PA
11.350.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3268MT 70119900Máy tính để bàn Dell Vostro 3268MT 70119900
Máy tính để bàn Dell Vostro 3268MT 70119900
11.290.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK43Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK43
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT PWVK43
12.875.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 70119903Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 70119903
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 70119903
9.490.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121544Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121544
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121544
12.950.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121542Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121542
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 70121542
11.790.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 42IT360004Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 42IT360004
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668MT 42IT360004
7.450.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT53PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT53PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT53PA
9.115.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT54PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT54PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 - 1HT54PA
11.120.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT (3050MT-i371-4G1TB)Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT (3050MT-i371-4G1TB)
Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3050MT (3050MT-i371-4G1TB)
8.800.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG93PAMáy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG93PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG93PA
21.300.000đ 22.300.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG91PAMáy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG91PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG91PA
18.750.000đ 19.700.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 SFF - 1DG90PAMáy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 SFF - 1DG90PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 SFF - 1DG90PA
16.350.000đ 18.700.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG92PAMáy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG92PA
Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor 1DG92PA
20.225.000đ 21.200.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P013L Z8H71AAMáy tính để bàn HP Pavilion 570-P013L Z8H71AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P013L Z8H71AA
9.750.000đ 10.700.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P015L Z8H73AAMáy tính để bàn HP Pavilion 570-P015L Z8H73AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P015L Z8H73AA
9.350.000đ 10.000.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P020L Z8H78AAMáy tính để bàn HP Pavilion 570-P020L Z8H78AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P020L Z8H78AA
13.700.000đ 14.700.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p011l Z8H69AAMáy tính để bàn HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA
7.750.000đ 8.200.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P017L Z8H75AAMáy tính để bàn HP Pavilion 570-P017L Z8H75AA
Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P017L Z8H75AA
13.150.000đ 14.100.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT57PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT57PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF - 1HT57PA
10.200.000đ 11.000.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX83PAMáy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX83PA
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX83PA
16.150.000đ 17.100.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX82PAMáy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX82PA
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX82PA
11.950.000đ 12.900.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX79PAMáy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX79PA
Máy tính để bàn HP 280 G3 Microtower 1RX79PA
9.350.000đ 10.000.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP 280 G2 1AA49PAMáy tính để bàn HP 280 G2 1AA49PA
Máy tính để bàn HP 280 G2 1AA49PA
9.400.000đ 10.000.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bộ Dell Vostro 3668MT PWVK41 (Đen)Máy bộ Dell Vostro 3668MT PWVK41 (Đen)
Máy bộ Dell Vostro 3668MT PWVK41 (Đen)
10.630.000đ 11.290.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Asus D520MT 70094028 (Đen) + Bàn phím và chuộtMáy tính để bàn Asus D520MT 70094028 (Đen) + Bàn phím và chuột
Máy tính để bàn Asus D520MT 70094028 (Đen) + Bàn phím và chuột
7.700.000đ 8.600.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen) + Bàn phím và chuộtMáy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen) + Bàn phím và chuột
Máy bộ Lenovo V520 10NKA00EVA (Đen) + Bàn phím và chuột
7.750.000đ 8.990.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 42VT360011Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 42VT360011
Máy tính để bàn Dell Vostro 3668MT 42VT360011
15.250.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT55PA
16.490.000đ 17.400.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT54PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT54PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT54PA
11.890.000đ 12.800.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT53PAMáy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT53PA
Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 Microtower 1HT53PA
9.750.000đ 10.500.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015
Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SFF STI58015
12.590.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYHMáy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYH
Máy để bàn Intel NUC BOXNUC6CAYH
3.990.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy