text.skipToContent

Dây chuyền/Vòng cổ Nữ

Tìm thấy 499 sản phẩm
Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
PNJSilver Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
676.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
PNJSilver Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
671.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt dây chuyền bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai Mặt dây chuyền bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
PNJSilver Mặt dây chuyền bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
441.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá
PNJSilver Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá
711.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây cổ bạc hình cây đàn PNJSilver Music Lovin đính đá Dây cổ bạc hình cây đàn PNJSilver Music Lovin đính đá
PNJSilver Dây cổ bạc hình cây đàn PNJSilver Music Lovin đính đá
662.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt dây chuyền bạc hình tai nghe nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá CZ Mặt dây chuyền bạc hình tai nghe nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá CZ
PNJSilver Mặt dây chuyền bạc hình tai nghe nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá CZ
486.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá CZ Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá CZ
PNJSilver Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính đá CZ
636.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin' đính ngọc trai Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin' đính ngọc trai
PNJSilver Dây cổ bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin' đính ngọc trai
803.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây cổ bạc hình Micro PNJSilver Music Lovin' đính đá Dây cổ bạc hình Micro PNJSilver Music Lovin' đính đá
PNJSilver Dây cổ bạc hình Micro PNJSilver Music Lovin' đính đá
690.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây cổ bạc hình cây đàn PNJSilver Music Lovin Dây cổ bạc hình cây đàn PNJSilver Music Lovin
PNJSilver Dây cổ bạc hình cây đàn PNJSilver Music Lovin
746.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt dây chuyền bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai Mặt dây chuyền bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
PNJSilver Mặt dây chuyền bạc hình nốt nhạc PNJSilver Music Lovin đính ngọc trai
390.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt dây chuyền bạc hình chiếc trống PNJSilver Music Lovin' Mặt dây chuyền bạc hình chiếc trống PNJSilver Music Lovin'
PNJSilver Mặt dây chuyền bạc hình chiếc trống PNJSilver Music Lovin'
484.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền mặt đá hình giọt nước Show Me Dây chuyền mặt đá hình giọt nước Show Me
Show Me Dây chuyền mặt đá hình giọt nước Show Me
757.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000091 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000091
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000091
388.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000085 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000085
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000085
598.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000090 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000090
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000090
368.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền mặt đá hình giọt nước Show Me Dây chuyền mặt đá hình giọt nước Show Me
Show Me Dây chuyền mặt đá hình giọt nước Show Me
757.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ xỏ hai chiếc nhẫn Show Me Vòng cổ xỏ hai chiếc nhẫn Show Me
Show Me Vòng cổ xỏ hai chiếc nhẫn Show Me
581.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ mặt giọt nước đính đá Vòng cổ mặt giọt nước đính đá
Hoa Mẫu Đơn Vòng cổ mặt giọt nước đính đá
1.329.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mặt dây chuyền Bạc Ngọc Tuấn 201MAU000770 Mặt dây chuyền Bạc Ngọc Tuấn 201MAU000770
Bạc Ngọc Tuấn Mặt dây chuyền Bạc Ngọc Tuấn 201MAU000770
188.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000133 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000133
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000133
288.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ mặt ngọc trai Vòng cổ mặt ngọc trai
Hoa Mẫu Đơn Vòng cổ mặt ngọc trai
515.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ mặt đính đá Vòng cổ mặt đính đá
Hoa Mẫu Đơn Vòng cổ mặt đính đá
1.175.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ mặt hình chữ nhật gắn đá Show Me Vòng cổ mặt hình chữ nhật gắn đá Show Me
Show Me Vòng cổ mặt hình chữ nhật gắn đá Show Me
955.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ giọt nước Vòng cổ giọt nước
Hoa Mẫu Đơn Vòng cổ giọt nước
629.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền mặt đính đá Show Me Dây chuyền mặt đính đá Show Me
Show Me Dây chuyền mặt đính đá Show Me
911.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền hình giọt nước đính ngọc trai Dây chuyền hình giọt nước đính ngọc trai
Hoa Mẫu Đơn Dây chuyền hình giọt nước đính ngọc trai
658.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000092 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000092
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000092
388.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ mặt giọt nước đính đá Vòng cổ mặt giọt nước đính đá
Hoa Mẫu Đơn Vòng cổ mặt giọt nước đính đá
1.329.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ mặt đá màu cam Show Me Vòng cổ mặt đá màu cam Show Me
Show Me Vòng cổ mặt đá màu cam Show Me
941.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000059 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000059
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000059
728.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000038 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000038
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000038
228.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000025 Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000025
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000025
468.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000026 Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000026
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000026
468.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ bướm đính đá Vòng cổ bướm đính đá
Hoa Mẫu Đơn Vòng cổ bướm đính đá
501.600đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ mặt đính đá lớn Vòng cổ mặt đính đá lớn
Hoa Mẫu Đơn Vòng cổ mặt đính đá lớn
1.087.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000030 Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000030
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000030
598.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000062 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000062
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000062
428.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000301 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000301
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000301
398.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ mặt quả cầu Vòng cổ mặt quả cầu
Hoa Mẫu Đơn Vòng cổ mặt quả cầu
768.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000106 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000106
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000106
288.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền mặt oval có đính đá màu Dây chuyền mặt oval có đính đá màu
Hoa Mẫu Đơn Dây chuyền mặt oval có đính đá màu
724.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000057 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000057
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000057
266.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền mặt nốt nhạc Show Me Dây chuyền mặt nốt nhạc Show Me
Show Me Dây chuyền mặt nốt nhạc Show Me
504.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000087 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000087
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000087
398.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000056 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000056
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000056
428.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000089 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000089
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn I12DAU000089
398.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000100 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000100
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000100
298.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000028 Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000028
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000028
468.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền mặt tròn chạm đá hai màu Show Me Dây chuyền mặt tròn chạm đá hai màu Show Me
Show Me Dây chuyền mặt tròn chạm đá hai màu Show Me
768.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền mặt hoa Show Me Dây chuyền mặt hoa Show Me
Show Me Dây chuyền mặt hoa Show Me
515.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền mặt quả bóng Show Me Dây chuyền mặt quả bóng Show Me
Show Me Dây chuyền mặt quả bóng Show Me
515.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ mặt hình cầu gắn đá Show Me Vòng cổ mặt hình cầu gắn đá Show Me
Show Me Vòng cổ mặt hình cầu gắn đá Show Me
482.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ giọt nước đính đá Vòng cổ giọt nước đính đá
Hoa Mẫu Đơn Vòng cổ giọt nước đính đá
801.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vòng cổ hình oval Vòng cổ hình oval
Hoa Mẫu Đơn Vòng cổ hình oval
768.900đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000033 Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000033
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000033
466.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000027 Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000027
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền nữ Bạc Ngọc Tuấn E07DAU000027
598.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000336 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000336
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn T02DAU000336
168.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn K01DAU000018 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn K01DAU000018
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn K01DAU000018
1.466.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E09DAU000001 Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E09DAU000001
Bạc Ngọc Tuấn Dây chuyền bạc nữ Bạc Ngọc Tuấn E09DAU000001
266.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy