text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Dầu ăn thượng hạng Neptune Gold chai 1LDầu ăn thượng hạng Neptune Gold chai 1L
Dầu ăn thượng hạng Neptune Gold chai 1L
46.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn Tường An chai 1LDầu ăn Tường An chai 1L
Dầu ăn Tường An chai 1L
33.200đ 44.400đ -25%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 5LDầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 5L
Dầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 5L
175.400đ
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu hạt cải Simply chai 1LDầu hạt cải Simply chai 1L
Dầu hạt cải Simply chai 1L
48.000đ 52.000đ -8%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn cao cấp Season Tường An chai 1LDầu ăn cao cấp Season Tường An chai 1L
Dầu ăn cao cấp Season Tường An chai 1L
49.600đ 50.500đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Dầu thực vật tinh luyện Cái Lân chai 1LDầu thực vật tinh luyện Cái Lân chai 1L
Dầu thực vật tinh luyện Cái Lân chai 1L
30.000đ 30.800đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu gạo nguyên chất Simply chai 1LDầu gạo nguyên chất Simply chai 1L
Dầu gạo nguyên chất Simply chai 1L
54.500đ 59.000đ -8%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu thực vật Freda can 5LDầu thực vật Freda can 5L
Dầu thực vật Freda can 5L
123.200đ 140.000đ -12%
Hoàn 2.000đ
Dầu ăn Danh Tiếng Tường An chai 2LDầu ăn Danh Tiếng Tường An chai 2L
Dầu ăn Danh Tiếng Tường An chai 2L
83.800đ 97.700đ -14%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu thực vật tinh Olita Tường An chai 1LDầu thực vật tinh Olita Tường An chai 1L
Dầu thực vật tinh Olita Tường An chai 1L
30.800đ 32.700đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn Tường An Gold chai 1LDầu ăn Tường An Gold chai 1L
Dầu ăn Tường An Gold chai 1L
45.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 1LDầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 1L
Dầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 1L
37.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu thực vật cao cấp Meizan can 5LDầu thực vật cao cấp Meizan can 5L
Dầu thực vật cao cấp Meizan can 5L
175.400đ 179.400đ -2%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 2LDầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 2L
Dầu ăn cao cấp Meizan Gold chai 2L
74.000đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn hạt cải Amphora chai 1LDầu ăn hạt cải Amphora chai 1L
Dầu ăn hạt cải Amphora chai 1L
59.400đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Dầu gấc Tường An chai 250mlDầu gấc Tường An chai 250ml
Dầu gấc Tường An chai 250ml
44.700đ 77.600đ -42%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu gấc Việt Nam G8 hộp 185mlDầu gấc Việt Nam G8 hộp 185ml
Dầu gấc Việt Nam G8 hộp 185ml
70.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu thực vật cao cấp Meizan chai 2LDầu thực vật cao cấp Meizan chai 2L
Dầu thực vật cao cấp Meizan chai 2L
74.000đ 76.600đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn dinh dưỡng cho trẻ em Vio Extra Tường An chai 250mlDầu ăn dinh dưỡng cho trẻ em Vio Extra Tường An chai 250ml
Dầu ăn dinh dưỡng cho trẻ em Vio Extra Tường An chai 250ml
76.000đ 78.000đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn Tường An Gold chai 2LDầu ăn Tường An Gold chai 2L
Dầu ăn Tường An Gold chai 2L
89.800đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn thượng hạng Neptune Gold can 5LDầu ăn thượng hạng Neptune Gold can 5L
Dầu ăn thượng hạng Neptune Gold can 5L
220.000đ 224.200đ -2%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu thực vật Freda chai 1LDầu thực vật Freda chai 1L
Dầu thực vật Freda chai 1L
26.900đ 29.000đ -7%
Hoàn 1.000đ
Dầu thực vật Livvy chai 1LDầu thực vật Livvy chai 1L
Dầu thực vật Livvy chai 1L
29.700đ 34.100đ -13%
Hoàn 1.000đ
Dầu thực vật cao cấp Meizan chai 1LDầu thực vật cao cấp Meizan chai 1L
Dầu thực vật cao cấp Meizan chai 1L
37.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu thực vật Tiara MCT 1LDầu thực vật Tiara MCT 1L
Dầu thực vật Tiara MCT 1L
41.800đ 49.000đ -15%
Hoàn 1.000đ
Dầu thực vật Freda chai 2LDầu thực vật Freda chai 2L
Dầu thực vật Freda chai 2L
51.700đ 57.600đ -10%
Hoàn 1.000đ
Dầu thực vật tinh luyện Olita Tường An can 2LDầu thực vật tinh luyện Olita Tường An can 2L
Dầu thực vật tinh luyện Olita Tường An can 2L
57.000đ 65.300đ -13%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu thực vật tinh luyện Cái Lân chai 2LDầu thực vật tinh luyện Cái Lân chai 2L
Dầu thực vật tinh luyện Cái Lân chai 2L
59.000đ 63.500đ -7%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu thực vật Livvy chai 2LDầu thực vật Livvy chai 2L
Dầu thực vật Livvy chai 2L
60.500đ 67.900đ -11%
Hoàn 1.000đ
Dầu hạt cải Sajo chai 500mlDầu hạt cải Sajo chai 500ml
Dầu hạt cải Sajo chai 500ml
75.000đ 86.300đ -13%
Hoàn 2.000đ
Dầu thực vật Tiara MCT 2LDầu thực vật Tiara MCT 2L
Dầu thực vật Tiara MCT 2L
83.600đ 97.900đ -15%
Hoàn 2.000đ
Dầu vừng đen nguyên chất Đức Trung Tín chai 250mlDầu vừng đen nguyên chất Đức Trung Tín chai 250ml
Dầu vừng đen nguyên chất Đức Trung Tín chai 250ml
92.000đ 95.000đ -3%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ăn thượng hạng Neptune Gold chai 2LDầu ăn thượng hạng Neptune Gold chai 2L
Dầu ăn thượng hạng Neptune Gold chai 2L
92.400đ 94.500đ -2%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu hạt cải Ajinomoto chai 1kgDầu hạt cải Ajinomoto chai 1kg
Dầu hạt cải Ajinomoto chai 1kg
101.400đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu ngô Hàn Quốc Daesang chai 900mlDầu ngô Hàn Quốc Daesang chai 900ml
Dầu ngô Hàn Quốc Daesang chai 900ml
119.000đ 136.900đ -13%
Hoàn 2.000đ
Dầu lạc nguyên chất Đại Sa chai 1LDầu lạc nguyên chất Đại Sa chai 1L
Dầu lạc nguyên chất Đại Sa chai 1L
139.000đ 159.900đ -13%
Hoàn 3.000đ
Dầu thực vật Livvy can 5LDầu thực vật Livvy can 5L
Dầu thực vật Livvy can 5L
145.200đ 167.000đ -13%
Hoàn 3.000đ
Dầu ăn dinh dưỡng cá hồi Nutra Omega 3 Spesialsimo chai 240mlDầu ăn dinh dưỡng cá hồi Nutra Omega 3 Spesialsimo chai 240ml
Dầu ăn dinh dưỡng cá hồi Nutra Omega 3 Spesialsimo chai 240ml
150.000đ 154.000đ -3%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Dầu vừng đen nguyên chất Đức Trung Tín chai 500mlDầu vừng đen nguyên chất Đức Trung Tín chai 500ml
Dầu vừng đen nguyên chất Đức Trung Tín chai 500ml
170.000đ 175.000đ -3%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Dầu thực vật Tiara MCT 5LDầu thực vật Tiara MCT 5L
Dầu thực vật Tiara MCT 5L
199.100đ 234.300đ -15%
Hoàn 4.000đ

MÁCH BẠN 4 LOẠI DẦU ĂN THỰC VẬT VÔ CÙNG TỐT CHO SỨC KHỎE

Phần lớn dầu thực vật đều được chiết xuất từ các loại cây chứa dầu như oliu, hướng dương, đậu nành…Vì thế khi dùng trong nấu nướng sẽ rất có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên giá dầu ăn thực vật có phần nhỉnh hơn một chút so với dầu ăn thông thường. Dưới đây là một số loại dầu ăn bạn nên dùng thường xuyên:

Dầu đậu nành Đây là loại dầu giàu omega-3, omega-9, không chứa cholesterol, do đó phù hợp cho những người mắc bệnh về tim mạch, cũng như ngăn ngừa quá trình lão hóa xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi.

Dầu hướng dương: Dầu hướng dương được xem là loại dầu quý giá với sức khỏe, nhờ hàm lượng vitamin E cao và ít chất béo giúp trung hòa các gốc ung thư tự do, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, đồng thời tái tạo làn da, chống lại các nhân tố xấu từ môi trường bên ngoài. Nếu có điều kiện bạn nên sử dụng dầu hướng dương trong quá trình nấu ăn hằng ngày để có cơ thể khỏe mạnh nhé.

Dầu oliu: Không những có tác dụng ức chế các loại vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh, dầu oliu còn có chức năng phục hồi làn da xỉn màu. Tuy nhiên, dầu chỉ tuyệt vời khi làm các món trộn salad, ướp thực phẩm bằng nước tương cao cấp hay gia vị bột, tuyệt đối không chiên, xào vì dầu dễ bị biến chất gây hại cho sức khỏe bạn.

Dầu gạo: Ngoài khả năng cải thiện tình trạng insulin trong cơ thể, dầu gạo còn giúp giảm lượng cholesterol hiệu quả, từ đó ngăn ngừa các nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Với hương vị dịu nhẹ, thoang thoảng, dầu gạo được xem là một nguyên liệu đặc biệt góp phần tăng hương vị cho bữa ăn thêm ngon miệng hơn.
Quá tuyệt vời đúng không nào! Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, nhanh tay truy cập trang Adayroi.com và đặt mua dầu thực vật tốt cho cơ thể cũng như sở hữu giá dầu thực vật cực kỳ hấp dẫn ngay bây giờ nào.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín