text.skipToContent

Dao rọc giấy

Tìm thấy 40 sản phẩm
Dao rọc giấy cán nhựa 18mm Stanley 10-143-S (Vàng)Dao rọc giấy cán nhựa 18mm Stanley 10-143-S (Vàng)
Dao rọc giấy cán nhựa 18mm Stanley 10-143-S (Vàng)
21.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp 10 lưỡi LB-10BWEVO cho dao L-22 KDS 100 x 18 x 0,5 mm (Đen)Hộp 10 lưỡi LB-10BWEVO cho dao L-22 KDS 100 x 18 x 0,5 mm (Đen)
Hộp 10 lưỡi LB-10BWEVO cho dao L-22 KDS 100 x 18 x 0,5 mm (Đen)
106.400đ 112.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30015 18 x 100 mm (Vàng)Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30015 18 x 100 mm (Vàng)
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30015 18 x 100 mm (Vàng)
75.000đ 79.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy Tolsen 30000 18 x 100 mm (Vàng)Dao rọc giấy Tolsen 30000 18 x 100 mm (Vàng)
Dao rọc giấy Tolsen 30000 18 x 100 mm (Vàng)
10.500đ 12.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao cắt Bosi BS310053 lưỡi 25mmDao cắt Bosi BS310053 lưỡi 25mm
Dao cắt Bosi BS310053 lưỡi 25mm
46.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy Stanley 10-151 18mmDao rọc giấy Stanley 10-151 18mm
Dao rọc giấy Stanley 10-151 18mm
35.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Lưỡi dao Tolsen 30010 61 x 19 mm (Bạc)Lưỡi dao Tolsen 30010 61 x 19 mm (Bạc)
Lưỡi dao Tolsen 30010 61 x 19 mm (Bạc)
22.500đ 24.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy Tolsen 30004 9 x 80 mm (Vàng)Dao rọc giấy Tolsen 30004 9 x 80 mm (Vàng)
Dao rọc giấy Tolsen 30004 9 x 80 mm (Vàng)
6.000đ 7.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy Tolsen 30008 61 x 19 mm (Bạc)Dao rọc giấy Tolsen 30008 61 x 19 mm (Bạc)
Dao rọc giấy Tolsen 30008 61 x 19 mm (Bạc)
64.500đ 69.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy Stanley 10-202 (Vàng)Dao rọc giấy Stanley 10-202 (Vàng)
Dao rọc giấy Stanley 10-202 (Vàng)
23.800đ 25.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy chuyên dụng KDS S-18 138 x 11 mm (Bạc)Dao rọc giấy chuyên dụng KDS S-18 138 x 11 mm (Bạc)
Dao rọc giấy chuyên dụng KDS S-18 138 x 11 mm (Bạc)
128.300đ 135.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao kéo dây KDS HK-11 (Vàng)Dao kéo dây KDS HK-11 (Vàng)
Dao kéo dây KDS HK-11 (Vàng)
218.500đ 230.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy KDS L-22 16 x 4,7 cm (Vàng)Dao rọc giấy KDS L-22 16 x 4,7 cm (Vàng)
Dao rọc giấy KDS L-22 16 x 4,7 cm (Vàng)
145.400đ 153.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao trổ Asaki AK-8742 (Vàng)Dao trổ Asaki AK-8742 (Vàng)
Dao trổ Asaki AK-8742 (Vàng)
77.000đ 80.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao trổ Crossman 68-802 (Vàng)Dao trổ Crossman 68-802 (Vàng)
Dao trổ Crossman 68-802 (Vàng)
190.000đ 210.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao trổ Asaki AK-8743 (Vàng)Dao trổ Asaki AK-8743 (Vàng)
Dao trổ Asaki AK-8743 (Vàng)
82.000đ 90.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10S (Trắng)Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10S (Trắng)
Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10S (Trắng)
119.700đ 126.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy Tolsen 30005 9 x 80 mm (Bạc)Dao rọc giấy Tolsen 30005 9 x 80 mm (Bạc)
Dao rọc giấy Tolsen 30005 9 x 80 mm (Bạc)
12.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao trổ kỹ thuật KDS D-12 (Vàng)Dao trổ kỹ thuật KDS D-12 (Vàng)
Dao trổ kỹ thuật KDS D-12 (Vàng)
137.800đ 145.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy kèm 5 lưỡi Tolsen 30007 61 x 19 mm (Vàng)Dao rọc giấy kèm 5 lưỡi Tolsen 30007 61 x 19 mm (Vàng)
Dao rọc giấy kèm 5 lưỡi Tolsen 30007 61 x 19 mm (Vàng)
102.000đ 113.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30003 18 x 100 mm (Vàng)Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30003 18 x 100 mm (Vàng)
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30003 18 x 100 mm (Vàng)
39.000đ 65.000đ
-40%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao cắt KDS H-12 160 x 40 mm (Vàng)Dao cắt KDS H-12 160 x 40 mm (Vàng)
Dao cắt KDS H-12 160 x 40 mm (Vàng)
167.200đ 176.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy KDS L-30 16 x 6,7 cm (Vàng)Dao rọc giấy KDS L-30 16 x 6,7 cm (Vàng)
Dao rọc giấy KDS L-30 16 x 6,7 cm (Vàng)
149.200đ 157.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc đa năng KDS G-11YE (Vàng)Dao rọc đa năng KDS G-11YE (Vàng)
Dao rọc đa năng KDS G-11YE (Vàng)
145.400đ 153.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30016 (25 x 125 x 0,7 mm)Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30016 (25 x 125 x 0,7 mm)
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30016 (25 x 125 x 0,7 mm)
99.000đ 103.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy 5 lưỡi Tolsen 30009 61 x 19 mm (Đen)Dao rọc giấy 5 lưỡi Tolsen 30009 61 x 19 mm (Đen)
Dao rọc giấy 5 lưỡi Tolsen 30009 61 x 19 mm (Đen)
142.500đ 146.000đ
-2%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc đa năng KDS G-16 (Vàng)Dao rọc đa năng KDS G-16 (Vàng)
Dao rọc đa năng KDS G-16 (Vàng)
145.400đ 153.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10B (Đen)Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10B (Đen)
Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10B (Đen)
118.800đ 125.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Lưỡi dao Tolsen 30011 18 x 100 mm (Bạc)Lưỡi dao Tolsen 30011 18 x 100 mm (Bạc)
Lưỡi dao Tolsen 30011 18 x 100 mm (Bạc)
15.000đ 16.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Lưỡi dao Tolsen 30012 9 x 80 mm (Bạc)Lưỡi dao Tolsen 30012 9 x 80 mm (Bạc)
Lưỡi dao Tolsen 30012 9 x 80 mm (Bạc)
12.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy Tolsen 30001 18 x 100 mm (Vàng)Dao rọc giấy Tolsen 30001 18 x 100 mm (Vàng)
Dao rọc giấy Tolsen 30001 18 x 100 mm (Vàng)
21.000đ 24.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy Tolsen 30002 18 x 100 mm (Bạc)Dao rọc giấy Tolsen 30002 18 x 100 mm (Bạc)
Dao rọc giấy Tolsen 30002 18 x 100 mm (Bạc)
43.500đ 46.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc cáp 25mm Stanley 10-425 (Vàng)Dao rọc cáp 25mm Stanley 10-425 (Vàng)
Dao rọc cáp 25mm Stanley 10-425 (Vàng)
119.000đ 140.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao rọc giấy KDS L-11 YE 16,5 x 4 x 0,2 cm (Vàng)Dao rọc giấy KDS L-11 YE 16,5 x 4 x 0,2 cm (Vàng)
Dao rọc giấy KDS L-11 YE 16,5 x 4 x 0,2 cm (Vàng)
128.300đ 135.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Hộp 50 lưỡi cho dao S-18 KDS SB-50BH 100 x 9 x 0,38 mm (Đen)Hộp 50 lưỡi cho dao S-18 KDS SB-50BH 100 x 9 x 0,38 mm (Đen)
Hộp 50 lưỡi cho dao S-18 KDS SB-50BH 100 x 9 x 0,38 mm (Đen)
346.800đ 365.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy