text.skipToContent

Dao rọc giấy

Tìm thấy 39 sản phẩm
Dao cắt khóa vặn kèm 5 lưỡi dao Uncle Bill's HT0104 (Hồng) Dao cắt khóa vặn kèm 5 lưỡi dao Uncle Bill's HT0104 (Hồng)
Dao cắt khóa vặn kèm 5 lưỡi dao Uncle Bill's HT0104 (Hồng)
45.000đ 48.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy Stanley 10-151 18mm Dao rọc giấy Stanley 10-151 18mm
Dao rọc giấy Stanley 10-151 18mm
35.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy Stanley 10-202 (Vàng) Dao rọc giấy Stanley 10-202 (Vàng)
Dao rọc giấy Stanley 10-202 (Vàng)
25.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy Tolsen 30005 9 x 80 mm (Bạc) Dao rọc giấy Tolsen 30005 9 x 80 mm (Bạc)
Dao rọc giấy Tolsen 30005 9 x 80 mm (Bạc)
12.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp 50 lưỡi cho dao S-18 KDS SB-50BH 100 x 9 x 0,38 mm (Đen) Hộp 50 lưỡi cho dao S-18 KDS SB-50BH 100 x 9 x 0,38 mm (Đen)
Hộp 50 lưỡi cho dao S-18 KDS SB-50BH 100 x 9 x 0,38 mm (Đen)
365.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy KDS L-19 16 x 4 x 0,7 cm (Vàng) Dao rọc giấy KDS L-19 16 x 4 x 0,7 cm (Vàng)
Dao rọc giấy KDS L-19 16 x 4 x 0,7 cm (Vàng)
135.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao cắt giấy chuyên dùng KDS S-11 16,5 x 1 x 0,5 cm (Bạc) Dao cắt giấy chuyên dùng KDS S-11 16,5 x 1 x 0,5 cm (Bạc)
Dao cắt giấy chuyên dùng KDS S-11 16,5 x 1 x 0,5 cm (Bạc)
172.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao cắt giấy chuyên dùng KDS S-14GR 16,5 x 1 x 0,5 cm (Xanh lam) Dao cắt giấy chuyên dùng KDS S-14GR 16,5 x 1 x 0,5 cm (Xanh lam)
Dao cắt giấy chuyên dùng KDS S-14GR 16,5 x 1 x 0,5 cm (Xanh lam)
112.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp 10 lưỡi LB-10BWEVO cho dao L-22 KDS 100 x 18 x 0,5 mm (Đen) Hộp 10 lưỡi LB-10BWEVO cho dao L-22 KDS 100 x 18 x 0,5 mm (Đen)
Hộp 10 lưỡi LB-10BWEVO cho dao L-22 KDS 100 x 18 x 0,5 mm (Đen)
112.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy KDS L-11 YE 16,5 x 4 x 0,2 cm (Vàng) Dao rọc giấy KDS L-11 YE 16,5 x 4 x 0,2 cm (Vàng)
Dao rọc giấy KDS L-11 YE 16,5 x 4 x 0,2 cm (Vàng)
135.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy KDS L-23YE 16,5 x 4 x 0,2 cm (Vàng) Dao rọc giấy KDS L-23YE 16,5 x 4 x 0,2 cm (Vàng)
Dao rọc giấy KDS L-23YE 16,5 x 4 x 0,2 cm (Vàng)
153.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hộp 10 lưỡi LB-10BWEVO cho dao L-22 KDS 100 x 18 x 0,5 mm (Bạc) Hộp 10 lưỡi LB-10BWEVO cho dao L-22 KDS 100 x 18 x 0,5 mm (Bạc)
Hộp 10 lưỡi LB-10BWEVO cho dao L-22 KDS 100 x 18 x 0,5 mm (Bạc)
103.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao kéo dây KDS HK-11 (Vàng) Dao kéo dây KDS HK-11 (Vàng)
Dao kéo dây KDS HK-11 (Vàng)
230.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao cắt Bosi BS310053 lưỡi 25mm Dao cắt Bosi BS310053 lưỡi 25mm
Dao cắt Bosi BS310053 lưỡi 25mm
36.800đ 46.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy chuyên dụng KDS S-18 138 x 11 mm (Bạc) Dao rọc giấy chuyên dụng KDS S-18 138 x 11 mm (Bạc)
Dao rọc giấy chuyên dụng KDS S-18 138 x 11 mm (Bạc)
135.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy Tolsen 30004 9 x 80 mm (Vàng) Dao rọc giấy Tolsen 30004 9 x 80 mm (Vàng)
Dao rọc giấy Tolsen 30004 9 x 80 mm (Vàng)
7.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30015 18 x 100 mm (Vàng) Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30015 18 x 100 mm (Vàng)
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30015 18 x 100 mm (Vàng)
79.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy KDS L-22 16 x 4,7 cm (Vàng) Dao rọc giấy KDS L-22 16 x 4,7 cm (Vàng)
Dao rọc giấy KDS L-22 16 x 4,7 cm (Vàng)
153.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao trổ Asaki AK-8742 (Vàng) Dao trổ Asaki AK-8742 (Vàng)
Dao trổ Asaki AK-8742 (Vàng)
77.000đ 80.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao trổ Crossman 68-802 (Vàng) Dao trổ Crossman 68-802 (Vàng)
Dao trổ Crossman 68-802 (Vàng)
190.000đ 210.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao trổ Asaki AK-8743 (Vàng) Dao trổ Asaki AK-8743 (Vàng)
Dao trổ Asaki AK-8743 (Vàng)
82.000đ 90.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vỉ 10 lưỡi dao rọc giấy Tolsen 30017 (25 x 125 x 0,7 mm) Vỉ 10 lưỡi dao rọc giấy Tolsen 30017 (25 x 125 x 0,7 mm)
Vỉ 10 lưỡi dao rọc giấy Tolsen 30017 (25 x 125 x 0,7 mm)
71.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao trổ kỹ thuật KDS D-12 (Vàng) Dao trổ kỹ thuật KDS D-12 (Vàng)
Dao trổ kỹ thuật KDS D-12 (Vàng)
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10S (Trắng) Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10S (Trắng)
Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10S (Trắng)
126.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy kèm 5 lưỡi Tolsen 30007 61 x 19 mm (Vàng) Dao rọc giấy kèm 5 lưỡi Tolsen 30007 61 x 19 mm (Vàng)
Dao rọc giấy kèm 5 lưỡi Tolsen 30007 61 x 19 mm (Vàng)
113.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30003 18 x 100 mm (Vàng) Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30003 18 x 100 mm (Vàng)
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30003 18 x 100 mm (Vàng)
65.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc đa năng KDS G-11YE (Vàng) Dao rọc đa năng KDS G-11YE (Vàng)
Dao rọc đa năng KDS G-11YE (Vàng)
153.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy KDS L-30 16 x 6,7 cm (Vàng) Dao rọc giấy KDS L-30 16 x 6,7 cm (Vàng)
Dao rọc giấy KDS L-30 16 x 6,7 cm (Vàng)
157.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao cắt KDS H-12 160 x 40 mm (Vàng) Dao cắt KDS H-12 160 x 40 mm (Vàng)
Dao cắt KDS H-12 160 x 40 mm (Vàng)
176.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30016 (25 x 125 x 0,7 mm) Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30016 (25 x 125 x 0,7 mm)
Dao rọc giấy 3 lưỡi Tolsen 30016 (25 x 125 x 0,7 mm)
103.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lưỡi dao Tolsen 30012 9 x 80 mm (Bạc) Lưỡi dao Tolsen 30012 9 x 80 mm (Bạc)
Lưỡi dao Tolsen 30012 9 x 80 mm (Bạc)
12.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy 5 lưỡi Tolsen 30009 61 x 19 mm (Đen) Dao rọc giấy 5 lưỡi Tolsen 30009 61 x 19 mm (Đen)
Dao rọc giấy 5 lưỡi Tolsen 30009 61 x 19 mm (Đen)
146.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10B (Đen) Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10B (Đen)
Lưỡi dao cho dao rọc giấy S-18 EVO SB-10B (Đen)
125.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc đa năng KDS G-16 (Vàng) Dao rọc đa năng KDS G-16 (Vàng)
Dao rọc đa năng KDS G-16 (Vàng)
153.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy Tolsen 30001 18 x 100 mm (Vàng) Dao rọc giấy Tolsen 30001 18 x 100 mm (Vàng)
Dao rọc giấy Tolsen 30001 18 x 100 mm (Vàng)
24.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lưỡi dao Tolsen 30011 18 x 100 mm (Bạc) Lưỡi dao Tolsen 30011 18 x 100 mm (Bạc)
Lưỡi dao Tolsen 30011 18 x 100 mm (Bạc)
16.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc giấy Tolsen 30002 18 x 100 mm (Bạc) Dao rọc giấy Tolsen 30002 18 x 100 mm (Bạc)
Dao rọc giấy Tolsen 30002 18 x 100 mm (Bạc)
46.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao rọc cáp 25mm Stanley 10-425 (Vàng) Dao rọc cáp 25mm Stanley 10-425 (Vàng)
Dao rọc cáp 25mm Stanley 10-425 (Vàng)
119.000đ 140.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ dao rọc giấy 8 món Uncle Bills HT0003 (Vàng) Bộ dao rọc giấy 8 món Uncle Bills HT0003 (Vàng)
Bộ dao rọc giấy 8 món Uncle Bills HT0003 (Vàng)
69.000đ 76.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy