text.skipToContent
Image Map
Image Map

Dao

Tìm thấy 506 sản phẩm
Dao Chef tự đứng Neoflam 8C-CKA (Hồng) Dao Chef tự đứng Neoflam 8C-CKA (Hồng)
Dao Chef tự đứng Neoflam 8C-CKA (Hồng)
179.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao tỉa tự đứng Neoflam 3P-CKA (Vàng) Dao tỉa tự đứng Neoflam 3P-CKA (Vàng)
Dao tỉa tự đứng Neoflam 3P-CKA (Vàng)
89.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Ống cắm dao đa sợi Neoflam Aveco AKB-R (Đỏ) Ống cắm dao đa sợi Neoflam Aveco AKB-R (Đỏ)
Ống cắm dao đa sợi Neoflam Aveco AKB-R (Đỏ)
368.000đ 386.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao thái lát tự đứng Neoflam 8S-CKA (Xanh da trời) Dao thái lát tự đứng Neoflam 8S-CKA (Xanh da trời)
Dao thái lát tự đứng Neoflam 8S-CKA (Xanh da trời)
139.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao santoku tự đứng Neoflam 7S-CKA (Đỏ) Dao santoku tự đứng Neoflam 7S-CKA (Đỏ)
Dao santoku tự đứng Neoflam 7S-CKA (Đỏ)
169.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ dao 5 món Nordic Sense phủ chống dính màu đen Bộ dao 5 món Nordic Sense phủ chống dính màu đen
Bộ dao 5 món Nordic Sense phủ chống dính màu đen
499.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao Paring Knife 20,2 x 2,3 x 1,9 cm Dao Paring Knife 20,2 x 2,3 x 1,9 cm
Dao Paring Knife 20,2 x 2,3 x 1,9 cm
250.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao ăn bít tết Crown 23 x 2 cm Dao ăn bít tết Crown 23 x 2 cm
Dao ăn bít tết Crown 23 x 2 cm
78.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao phục vụ Crown 23,5 x 2 cm Dao phục vụ Crown 23,5 x 2 cm
Dao phục vụ Crown 23,5 x 2 cm
60.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao Paring Knife 20,2 x 2,3 x 1,9 cm Dao Paring Knife 20,2 x 2,3 x 1,9 cm
Dao Paring Knife 20,2 x 2,3 x 1,9 cm
250.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 2 dao Kiwi (850P, 173P) cán nhựa (Đen) Bộ 2 dao Kiwi (850P, 173P) cán nhựa (Đen)
Bộ 2 dao Kiwi (850P, 173P) cán nhựa (Đen)
179.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 2 dao Kiwi (475, 173P) cán nhựa (Đen) Bộ 2 dao Kiwi (475, 173P) cán nhựa (Đen)
Bộ 2 dao Kiwi (475, 173P) cán nhựa (Đen)
59.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 4 dao Kiwi (511, 512) cán nhựa (Cam) Bộ 4 dao Kiwi (511, 512) cán nhựa (Cam)
Bộ 4 dao Kiwi (511, 512) cán nhựa (Cam)
69.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao ăn cá Lima 11LIMA124 Dao ăn cá Lima 11LIMA124
Dao ăn cá Lima 11LIMA124
50.600đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 4 dao sứ Maxim 01916 Bộ 4 dao sứ Maxim 01916
Bộ 4 dao sứ Maxim 01916
911.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 4 dao ăn tối Maxim Bamboo 92847 - 21,6 x 0,7 cm Bộ 4 dao ăn tối Maxim Bamboo 92847 - 21,6 x 0,7 cm
Bộ 4 dao ăn tối Maxim Bamboo 92847 - 21,6 x 0,7 cm
287.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 4 dao ăn tối Maxim Evata 92755 - 21 x 0,7 cm Bộ 4 dao ăn tối Maxim Evata 92755 - 21 x 0,7 cm
Bộ 4 dao ăn tối Maxim Evata 92755 - 21 x 0,7 cm
215.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ 6 dao ăn tối Maxim Opal 89410 - 21,6 x 0,6 cm Bộ 6 dao ăn tối Maxim Opal 89410 - 21,6 x 0,6 cm
Bộ 6 dao ăn tối Maxim Opal 89410 - 21,6 x 0,6 cm
287.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao ăn Nimbus 20,5 x 1,5 cm Dao ăn Nimbus 20,5 x 1,5 cm
Dao ăn Nimbus 20,5 x 1,5 cm
82.600đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao ăn inox Kinhoo 12010TK 23.5cm (Bạc) Dao ăn inox Kinhoo 12010TK 23.5cm (Bạc)
Dao ăn inox Kinhoo 12010TK 23.5cm (Bạc)
236.500đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao ăn chính Lima 11LIMA112 Dao ăn chính Lima 11LIMA112
Dao ăn chính Lima 11LIMA112
61.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao ăn bít tết Lima 11LIMA115 Dao ăn bít tết Lima 11LIMA115
Dao ăn bít tết Lima 11LIMA115
61.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao cắt bơ Lima 11LIMA116 Dao cắt bơ Lima 11LIMA116
Dao cắt bơ Lima 11LIMA116
47.300đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao ăn đồ tráng miệng Lima 11LIMA114 Dao ăn đồ tráng miệng Lima 11LIMA114
Dao ăn đồ tráng miệng Lima 11LIMA114
58.600đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ dao kéo làm bếp 8 món Bộ dao kéo làm bếp 8 món
Bộ dao kéo làm bếp 8 món
75.000đ 150.000đ
-50%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao cắt Maxim 02343 - 38cm Dao cắt Maxim 02343 - 38cm
Dao cắt Maxim 02343 - 38cm
153.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao nhà bếp Maxim 02342 - 34cm Dao nhà bếp Maxim 02342 - 34cm
Dao nhà bếp Maxim 02342 - 34cm
170.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao gọt trái cây 3.5'' Maxim 11429 - 9cm Dao gọt trái cây 3.5'' Maxim 11429 - 9cm
Dao gọt trái cây 3.5'' Maxim 11429 - 9cm
117.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao răng cưa Maxim 02605 - 30cm Dao răng cưa Maxim 02605 - 30cm
Dao răng cưa Maxim 02605 - 30cm
103.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao bếp trưởng 203 x 3 mm Dao bếp trưởng 203 x 3 mm
Dao bếp trưởng 203 x 3 mm
182.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao bếp 135 x 2 mm Dao bếp 135 x 2 mm
Dao bếp 135 x 2 mm
162.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao trái cây 115 x 2 mm Dao trái cây 115 x 2 mm
Dao trái cây 115 x 2 mm
121.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao cắt rau cán rỗng Mitsuboshi DAO-H 16.5cm Dao cắt rau cán rỗng Mitsuboshi DAO-H 16.5cm
Dao cắt rau cán rỗng Mitsuboshi DAO-H 16.5cm
156.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao cắt rau cán gỗ Mitsuboshi DAO-3 16.5cm Dao cắt rau cán gỗ Mitsuboshi DAO-3 16.5cm
Dao cắt rau cán gỗ Mitsuboshi DAO-3 16.5cm
210.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao bếp nhỏ Mitsuboshi DAO-E 13.5cm Dao bếp nhỏ Mitsuboshi DAO-E 13.5cm
Dao bếp nhỏ Mitsuboshi DAO-E 13.5cm
131.800đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao chặt xương lớn Mitsuboshi 20,6cm Dao chặt xương lớn Mitsuboshi 20,6cm
Dao chặt xương lớn Mitsuboshi 20,6cm
389.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao cắt rau Mitsuboshi 16.5cm (Đen) Dao cắt rau Mitsuboshi 16.5cm (Đen)
Dao cắt rau Mitsuboshi 16.5cm (Đen)
141.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao làm cá cán ngắn Mitsuboshi DAO-F 13.5cm Dao làm cá cán ngắn Mitsuboshi DAO-F 13.5cm
Dao làm cá cán ngắn Mitsuboshi DAO-F 13.5cm
100.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao bếp cán gỗ Mitsuboshi 17cm (Nâu nhạt) Dao bếp cán gỗ Mitsuboshi 17cm (Nâu nhạt)
Dao bếp cán gỗ Mitsuboshi 17cm (Nâu nhạt)
161.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao bếp cán rỗng Mitsuboshi DAO-K 16.5cm Dao bếp cán rỗng Mitsuboshi DAO-K 16.5cm
Dao bếp cán rỗng Mitsuboshi DAO-K 16.5cm
161.800đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao trái cây Mitsuboshi DAO-1 24cm Dao trái cây Mitsuboshi DAO-1 24cm
Dao trái cây Mitsuboshi DAO-1 24cm
167.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao làm cá dài Mitsuboshi DAO-C 18.5cm Dao làm cá dài Mitsuboshi DAO-C 18.5cm
Dao làm cá dài Mitsuboshi DAO-C 18.5cm
141.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao chặt xương Mitsuboshi DAO-G 15.2cm Dao chặt xương Mitsuboshi DAO-G 15.2cm
Dao chặt xương Mitsuboshi DAO-G 15.2cm
221.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao làm cá dài cán gỗ Mitsuboshi DAO-4 18cm Dao làm cá dài cán gỗ Mitsuboshi DAO-4 18cm
Dao làm cá dài cán gỗ Mitsuboshi DAO-4 18cm
270.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao thái có lỗ Mitsuboshi 18.5cm (Đen) Dao thái có lỗ Mitsuboshi 18.5cm (Đen)
Dao thái có lỗ Mitsuboshi 18.5cm (Đen)
144.600đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao thái có lỗ cán rỗng Mitsuboshi DAO-I 18.5cm Dao thái có lỗ cán rỗng Mitsuboshi DAO-I 18.5cm
Dao thái có lỗ cán rỗng Mitsuboshi DAO-I 18.5cm
160.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao làm cá cán gỗ Mitsuboshi 18cm (Nâu nhạt) Dao làm cá cán gỗ Mitsuboshi 18cm (Nâu nhạt)
Dao làm cá cán gỗ Mitsuboshi 18cm (Nâu nhạt)
161.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao bếp cỡ trung Mitsuboshi DAO-D 16.5cm Dao bếp cỡ trung Mitsuboshi DAO-D 16.5cm
Dao bếp cỡ trung Mitsuboshi DAO-D 16.5cm
139.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao gọt hoa quả Echo 0349-487 Dao gọt hoa quả Echo 0349-487
Dao gọt hoa quả Echo 0349-487
40.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao gọt hoa quả 0336-236 Dao gọt hoa quả 0336-236
Dao gọt hoa quả 0336-236
40.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao gọt hoa quả Echo 0347-439 Dao gọt hoa quả Echo 0347-439
Dao gọt hoa quả Echo 0347-439
40.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao gọt hoa quả Echo 0347-438 Dao gọt hoa quả Echo 0347-438
Dao gọt hoa quả Echo 0347-438
40.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao tỉa Nordic Sense 89 x 1,8 mm Dao tỉa Nordic Sense 89 x 1,8 mm
Dao tỉa Nordic Sense 89 x 1,8 mm
149.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao thái Nordic Sense 152 x 2,5 mm Dao thái Nordic Sense 152 x 2,5 mm
Dao thái Nordic Sense 152 x 2,5 mm
299.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao gọt hoa quả Nordic Sense 127 x 1.8 mm Dao gọt hoa quả Nordic Sense 127 x 1.8 mm
Dao gọt hoa quả Nordic Sense 127 x 1.8 mm
169.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao làm cá Nordic Sense 127 x 1,8 mm Dao làm cá Nordic Sense 127 x 1,8 mm
Dao làm cá Nordic Sense 127 x 1,8 mm
249.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao bếp Nordic Sense 203 x 2 mm Dao bếp Nordic Sense 203 x 2 mm
Dao bếp Nordic Sense 203 x 2 mm
299.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao răng cưa chuyên nghiệp OXO 15 x 10 x 3 cm Dao răng cưa chuyên nghiệp OXO 15 x 10 x 3 cm
Dao răng cưa chuyên nghiệp OXO 15 x 10 x 3 cm
325.000đ 423.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao thái bắp cải OXO 32 x 6 x 2,5 cm Dao thái bắp cải OXO 32 x 6 x 2,5 cm
Dao thái bắp cải OXO 32 x 6 x 2,5 cm
124.000đ 162.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dao lăn cắt pizza OXO 23,5 x 11 x 2,5 cm Dao lăn cắt pizza OXO 23,5 x 11 x 2,5 cm
Dao lăn cắt pizza OXO 23,5 x 11 x 2,5 cm
299.000đ 389.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy