text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
13.400.000đ 16.000.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
11.340.000đ 13.000.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018) Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
11.090.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKQ25, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKQ25, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKQ25, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
9.289.000đ 15.990.000đ
-42%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9 1 chiều, 1.0HP
7.200.000đ 8.790.000đ
-18%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
9.800.000đ 11.290.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
10.690.000đ 11.890.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM25HVMV, Inverter, 1.0HP Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM25HVMV, Inverter, 1.0HP
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM25HVMV, Inverter, 1.0HP
10.980.000đ 12.390.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
12.600.000đ 14.590.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018) Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
8.890.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Daikin FTHM50HVMV, 2 chiều, 2HP, Inverter  + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Điều hòa Daikin FTHM50HVMV, 2 chiều, 2HP, Inverter  + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Điều hòa Daikin FTHM50HVMV, 2 chiều, 2HP, Inverter + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
19.799.000đ 24.549.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.409.000đ 9.409.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP  + Bộ L&L 4MC LLG 855S4 Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP  + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP + Bộ L&L 4MC LLG 855S4
10.699.000đ 15.390.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
10.290.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
10.950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC50QVMV/RKC50QVMV, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC50QVMV/RKC50QVMV, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC50QVMV/RKC50QVMV, 1 chiều, 2.0 HP, Inverter
18.790.000đ 23.000.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.689.000đ 9.399.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.459.000đ 9.191.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
9.799.000đ 11.890.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM35HVMV/RXM35HVMV, 1.5HP, Inverter
13.330.000đ 15.190.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
9.899.000đ 11.689.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
12.889.000đ 15.589.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh DAIKIN FTXS60GVMV/RXS60GVMV 2 chiều Inverter 2.5HP Máy lạnh DAIKIN FTXS60GVMV/RXS60GVMV 2 chiều Inverter 2.5HP
Máy lạnh DAIKIN FTXS60GVMV/RXS60GVMV 2 chiều Inverter 2.5HP
36.190.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV, 1 chiều, 2.5HP, Inverter Điều hòa Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV, 1 chiều, 2.5HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV, 1 chiều, 2.5HP, Inverter
33.499.000đ 37.116.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP
15.589.000đ 17.627.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V 1 chiều, 2.0HP Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V 1 chiều, 2.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V 1 chiều, 2.0HP
15.390.000đ 16.990.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V, 1 chiều, 2.5HP Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V, 1 chiều, 2.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V, 1 chiều, 2.5HP
21.370.000đ 22.890.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC60QVMV 1 chiều 2.5 HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC60QVMV 1 chiều 2.5 HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC60QVMV 1 chiều 2.5 HP, Inverter
28.300.000đ 31.000.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.190.000đ 9.500.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
11.059.000đ 13.271.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
9.389.000đ 12.069.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTXS25GVMV/RXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTXS25GVMV/RXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTXS25GVMV/RXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
13.530.000đ 14.890.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
11.999.000đ 15.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
11.950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Điều hòa Daikin FTHM60HVMV/RHM60HVMV, 2 chiều, 22.000BTU Điều hòa Daikin FTHM60HVMV/RHM60HVMV, 2 chiều, 22.000BTU
Điều hòa Daikin FTHM60HVMV/RHM60HVMV, 2 chiều, 22.000BTU
30.500.000đ 34.000.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV/RKC25QVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
9.899.000đ 12.500.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
10.950.000đ 13.500.000đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
9.399.000đ 12.000.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
9.689.000đ 11.747.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
11.950.000đ 15.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.499.000đ 9.000.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
13.190.000đ 16.000.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP
10.899.000đ 13.089.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP
14.850.000đ 18.000.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
18.490.000đ 23.000.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTV60AXV1V/RV60AXV1V, 1 chiều, 2.5HP Máy lạnh Daikin FTV60AXV1V/RV60AXV1V, 1 chiều, 2.5HP
Máy lạnh Daikin FTV60AXV1V/RV60AXV1V, 1 chiều, 2.5HP
20.190.000đ 23.000.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP
15.589.000đ 17.259.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC35QVMV/RKC35QVMV, 1 chiều, 1.5 Hp, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC35QVMV/RKC35QVMV, 1 chiều, 1.5 Hp, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC35QVMV/RKC35QVMV, 1 chiều, 1.5 Hp, Inverter
11.189.000đ 14.889.000đ
-25%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC50TVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC50TVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC50TVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
18.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC25TVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC25TVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC25TVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
9.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC35TVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC35TVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC35TVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
12.199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKQ50SVMV, 2.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018) Máy lạnh Daikin FTKQ50SVMV, 2.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
Máy lạnh Daikin FTKQ50SVMV, 2.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
17.399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6 (Trắng) Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6 (Trắng)
Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6 (Trắng)
6.099.000đ 6.990.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
18.499.000đ 19.900.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
12.100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V/RV25BXV1V, 1 chiều, 1.0 HP Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V/RV25BXV1V, 1 chiều, 1.0 HP
Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V/RV25BXV1V, 1 chiều, 1.0 HP
7.170.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV/RKV35NVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV/RKV35NVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV/RKV35NVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
13.789.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV/RKS60GVMV, 1 chiều, 2.5HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV/RKS60GVMV, 1 chiều, 2.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV/RKS60GVMV, 1 chiều, 2.5HP, Inverter
28.990.000đ 29.299.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV/RKV50NVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV/RKV50NVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV/RKV50NVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
21.390.000đ 21.499.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV/RKV25NVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV/RKV25NVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV/RKV25NVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
11.599.000đ 11.799.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy