text.skipToContent

Tất cả sản phẩm

Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM25HVMV, Inverter, 1.0HPĐiều hòa 2 chiều Daikin FTXM25HVMV, Inverter, 1.0HP
Điều hòa 2 chiều Daikin FTXM25HVMV, Inverter, 1.0HP
11.000.000đ 12.390.000đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTKQ35SVMV, 1 chiều, 1.5 HP, InverterĐiều hòa Daikin FTKQ35SVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTKQ35SVMV, 1 chiều, 1.5 HP, Inverter
12.090.000đ 12.500.000đ
-3%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin ATKC35TAVMV, 1 chiều, 1.5HP, R32, InverterĐiều hòa Daikin ATKC35TAVMV, 1 chiều, 1.5HP, R32, Inverter
Điều hòa Daikin ATKC35TAVMV, 1 chiều, 1.5HP, R32, Inverter
13.900.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HPMáy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV 2 chiều Inverter, 1.0HP
11.219.000đ 13.089.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTHF50RVMV, 2 chiều, 2.0HP, InverterĐiều hòa Daikin FTHF50RVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTHF50RVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
22.189.000đ 32.900.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018) Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
Máy lạnh Daikin FTKQ25SVMV, 1.0HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
9.489.000đ 11.560.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
13.789.000đ 15.589.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
Máy lạnh Daikin FTKQ35SVMV, 1.5HP, Inverter, 1 chiều (model 2018)
11.539.000đ 14.120.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKQ25, 1 chiều, 1.0HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKQ25, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKQ25, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
9.289.000đ 15.990.000đ
-42%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HPMáy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.689.000đ 9.399.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HPMáy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 1.0HP
7.562.000đ 9.409.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HPMáy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9, 1 chiều, 1.5HP
9.889.000đ 11.689.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HPMáy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V, 1 chiều, 2.0HP
15.719.000đ 17.259.000đ
-9%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTXV25QVMV, 2 chiều, 1.0HP, InverterĐiều hòa Daikin FTXV25QVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTXV25QVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
13.889.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTXS71FVMA, 2 chiều, 24.000BTU, InverterĐiều hòa Daikin FTXS71FVMA, 2 chiều, 24.000BTU, Inverter
Điều hòa Daikin FTXS71FVMA, 2 chiều, 24.000BTU, Inverter
39.889.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hoà Daikin FTXS50GVMV, 2 chiều, 2.0HP, InverterĐiều hoà Daikin FTXS50GVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
Điều hoà Daikin FTXS50GVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
24.989.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hoà Daikin FTXS35GVMV, 2 chiều, 1.5HP, InverterĐiều hoà Daikin FTXS35GVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
Điều hoà Daikin FTXS35GVMV, 2 chiều, 1.5HP, Inverter
16.259.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hoà Daikin FTXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, InverterĐiều hoà Daikin FTXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
Điều hoà Daikin FTXS25GVMV, 2 chiều, 1.0HP, Inverter
13.389.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTXV50QVMV, 2 chiều, 2.0HP, InverterĐiều hòa Daikin FTXV50QVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTXV50QVMV, 2 chiều, 2.0HP, Inverter
25.689.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTHF71RVMV, 2 chiều, 2.5HP, InverterĐiều hòa Daikin FTHF71RVMV, 2 chiều, 2.5HP, Inverter
Điều hòa Daikin FTHF71RVMV, 2 chiều, 2.5HP, Inverter
35.789.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTHM60HVMV, 2 chiều, 21.000BTU, InverterĐiều hòa Daikin FTHM60HVMV, 2 chiều, 21.000BTU, Inverter
Điều hòa Daikin FTHM60HVMV, 2 chiều, 21.000BTU, Inverter
27.989.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV, 1 chiều, 2.5HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKS60GVMV, 1 chiều, 2.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV, 1 chiều, 2.5HP, Inverter
30.589.000đ 33.000.000đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
13.839.000đ 16.000.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV, 1 chiều, 1.0HP, Inverter
11.759.000đ 13.000.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV, 1 chiều, 2HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKS50GVMV, 1 chiều, 2HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV, 1 chiều, 2HP, Inverter
21.589.000đ 24.000.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV/RKC50RVMV, 1 chiều, 2.0HP, Inverter
20.689.000đ 24.990.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV/RKV35NVMV, 1 chiều, 1.5HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKV35NVMV/RKV35NVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV/RKV35NVMV, 1 chiều, 1.5HP, Inverter
14.389.000đ 16.000.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKC60RVMV/RKC60RVMV, 1 chiều, 2.5HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKC60RVMV/RKC60RVMV, 1 chiều, 2.5HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC60RVMV/RKC60RVMV, 1 chiều, 2.5HP, Inverter
27.389.000đ 42.000.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV, 1 chiều, 3.0HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKS71GVMV, 1 chiều, 3.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV, 1 chiều, 3.0HP, Inverter
34.589.000đ 34.910.000đ
-1%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Điều hòa Daikin FTXM60HVMV/RXM60HVMV, 1 chiều, 20500 BTU, InverterĐiều hòa Daikin FTXM60HVMV/RXM60HVMV, 1 chiều, 20500 BTU, Inverter
Điều hòa Daikin FTXM60HVMV/RXM60HVMV, 1 chiều, 20500 BTU, Inverter
29.890.000đ 35.868.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKC71QVMV/RKC71QVMV, 1 chiều, 24000 BTU, InverterMáy lạnh Daikin FTKC71QVMV/RKC71QVMV, 1 chiều, 24000 BTU, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC71QVMV/RKC71QVMV, 1 chiều, 24000 BTU, Inverter
30.790.000đ 36.948.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy lạnh Daikin FTKC71RVMV/RKC71RVMV, 1 chiều, 3.0HP, InverterMáy lạnh Daikin FTKC71RVMV/RKC71RVMV, 1 chiều, 3.0HP, Inverter
Máy lạnh Daikin FTKC71RVMV/RKC71RVMV, 1 chiều, 3.0HP, Inverter
30.879.000đ 35.000.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy