text.skipToContent

Đá cắt, que hàn, lưỡi cưa

Tìm thấy 255 sản phẩm
Mũi khoan bê tông đầu bake TTPusa 8 x 110 mmMũi khoan bê tông đầu bake TTPusa 8 x 110 mm
Mũi khoan bê tông đầu bake TTPusa 8 x 110 mm
58.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan sắt Tolsen 75163 12,5 x 151 mmMũi khoan sắt Tolsen 75163 12,5 x 151 mm
Mũi khoan sắt Tolsen 75163 12,5 x 151 mm
155.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 310 mm (Bạc)Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 310 mm (Bạc)
Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 310 mm (Bạc)
304.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 10 mũi khoan Bosch HSS-R DIN338 (Xám)Bộ 10 mũi khoan Bosch HSS-R DIN338 (Xám)
Bộ 10 mũi khoan Bosch HSS-R DIN338 (Xám)
250.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông Tolsen 75346 10 x 210 mm (Bạc)Mũi khoan bê tông Tolsen 75346 10 x 210 mm (Bạc)
Mũi khoan bê tông Tolsen 75346 10 x 210 mm (Bạc)
31.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lưỡi bào TTPusa 221-1900HSS 82 x 29 x 3 mm (Dành cho máy bào Makita 1900B)Lưỡi bào TTPusa 221-1900HSS 82 x 29 x 3 mm (Dành cho máy bào Makita 1900B)
Lưỡi bào TTPusa 221-1900HSS 82 x 29 x 3 mm (Dành cho máy bào Makita 1900B)
145.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan sắt Tolsen 75148 5,0 x 86 mmMũi khoan sắt Tolsen 75148 5,0 x 86 mm
Mũi khoan sắt Tolsen 75148 5,0 x 86 mm
25.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lưỡi cưa đa năng 60 răng TTPusa 185 x 2.4 mm (Bạc)Lưỡi cưa đa năng 60 răng TTPusa 185 x 2.4 mm (Bạc)
Lưỡi cưa đa năng 60 răng TTPusa 185 x 2.4 mm (Bạc)
432.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan gỗ đuôi cá 28mm Bosch 2608595496 (Xám)Mũi khoan gỗ đuôi cá 28mm Bosch 2608595496 (Xám)
Mũi khoan gỗ đuôi cá 28mm Bosch 2608595496 (Xám)
82.000đ 90.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan sắt Tolsen 75153 7,5 x 109 mmMũi khoan sắt Tolsen 75153 7,5 x 109 mm
Mũi khoan sắt Tolsen 75153 7,5 x 109 mm
48.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa cắt gạch Tolsen 76743 (Xám)Đĩa cắt gạch Tolsen 76743 (Xám)
Đĩa cắt gạch Tolsen 76743 (Xám)
120.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 210 mmMũi khoan bê tông TTPusa 24 x 210 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 210 mm
227.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 17 x 210 mmMũi khoan bê tông TTPusa 17 x 210 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 17 x 210 mm
124.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 14 x 400 mmMũi khoan bê tông TTPusa 14 x 400 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 14 x 400 mm
142.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa cắt gỗ và nhôm Asaki AK-8688 12"/100T (Cam)Đĩa cắt gỗ và nhôm Asaki AK-8688 12"/100T (Cam)
Đĩa cắt gỗ và nhôm Asaki AK-8688 12"/100T (Cam)
632.000đ 700.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan gỗ đuôi cá 32mm Bosch 2608595498 (Xám)Mũi khoan gỗ đuôi cá 32mm Bosch 2608595498 (Xám)
Mũi khoan gỗ đuôi cá 32mm Bosch 2608595498 (Xám)
85.000đ 90.000đ
-6%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 450 mm (Bạc)Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 450 mm (Bạc)
Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 450 mm (Bạc)
392.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lưỡi cưa lọng Tolsen 76803 100mmLưỡi cưa lọng Tolsen 76803 100mm
Lưỡi cưa lọng Tolsen 76803 100mm
46.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa cắt gỗ và nhôm Asaki AK-8668 6"/40T (Cam)Đĩa cắt gỗ và nhôm Asaki AK-8668 6"/40T (Cam)
Đĩa cắt gỗ và nhôm Asaki AK-8668 6"/40T (Cam)
234.000đ 260.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 22 x 460 mmMũi khoan bê tông TTPusa 22 x 460 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 22 x 460 mm
324.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 12 x 260 mmMũi khoan bê tông TTPusa 12 x 260 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 12 x 260 mm
80.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan kính TTPusa đầu nhọn chữ V cỡ 6 x 60 mm (Đen)Mũi khoan kính TTPusa đầu nhọn chữ V cỡ 6 x 60 mm (Đen)
Mũi khoan kính TTPusa đầu nhọn chữ V cỡ 6 x 60 mm (Đen)
38.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 12 x 110 mmMũi khoan bê tông TTPusa 12 x 110 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 12 x 110 mm
54.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 350 mm (Bạc)Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 350 mm (Bạc)
Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 350 mm (Bạc)
331.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa cắt gạch Tolsen 76740 (Xám)Đĩa cắt gạch Tolsen 76740 (Xám)
Đĩa cắt gạch Tolsen 76740 (Xám)
67.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan sắt Tolsen 75151 6,5 x 101 mmMũi khoan sắt Tolsen 75151 6,5 x 101 mm
Mũi khoan sắt Tolsen 75151 6,5 x 101 mm
37.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan gỗ đuôi cá 30mm Bosch 2608595497 (Xám)Mũi khoan gỗ đuôi cá 30mm Bosch 2608595497 (Xám)
Mũi khoan gỗ đuôi cá 30mm Bosch 2608595497 (Xám)
83.000đ 90.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông thường đầu dẹp răng TTPusa SDS Plus 8 x 110 mmMũi khoan bê tông thường đầu dẹp răng TTPusa SDS Plus 8 x 110 mm
Mũi khoan bê tông thường đầu dẹp răng TTPusa SDS Plus 8 x 110 mm
74.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 14 x 160 mmMũi khoan bê tông TTPusa 14 x 160 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 14 x 160 mm
81.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông Tolsen 75302 6 x 110 mm (Bạc)Mũi khoan bê tông Tolsen 75302 6 x 110 mm (Bạc)
Mũi khoan bê tông Tolsen 75302 6 x 110 mm (Bạc)
22.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 12 x 160 mmMũi khoan bê tông TTPusa 12 x 160 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 12 x 160 mm
64.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa cắt gỗ và nhôm Asaki AK-8676 9"/60T (Cam)Đĩa cắt gỗ và nhôm Asaki AK-8676 9"/60T (Cam)
Đĩa cắt gỗ và nhôm Asaki AK-8676 9"/60T (Cam)
336.000đ 370.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan đá granit và sắt đầu dẹp cỡ TTPusa 3 x 60 mmMũi khoan đá granit và sắt đầu dẹp cỡ TTPusa 3 x 60 mm
Mũi khoan đá granit và sắt đầu dẹp cỡ TTPusa 3 x 60 mm
16.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 15 x 160 mmMũi khoan bê tông TTPusa 15 x 160 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 15 x 160 mm
89.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 mũi khoan bê tông 5.5mm Black & Decker A8674Bộ 3 mũi khoan bê tông 5.5mm Black & Decker A8674
Bộ 3 mũi khoan bê tông 5.5mm Black & Decker A8674
52.000đ 79.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 10 x 110 mmMũi khoan bê tông TTPusa 10 x 110 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 10 x 110 mm
46.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưỡi cưa gỗ 5 cây Bosch S1111K (Bạc)Bộ lưỡi cưa gỗ 5 cây Bosch S1111K (Bạc)
Bộ lưỡi cưa gỗ 5 cây Bosch S1111K (Bạc)
275.000đ 300.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 14 x 350 mmMũi khoan bê tông TTPusa 14 x 350 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 14 x 350 mm
127.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 10 x 210 mmMũi khoan bê tông TTPusa 10 x 210 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 10 x 210 mm
64.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đầu khoan có khóa 10mm Bosch 2608571078 (Bạc)Đầu khoan có khóa 10mm Bosch 2608571078 (Bạc)
Đầu khoan có khóa 10mm Bosch 2608571078 (Bạc)
125.000đ 140.000đ
-11%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 18 x 350 mmMũi khoan bê tông TTPusa 18 x 350 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 18 x 350 mm
187.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 22 x 210 mm (Bạc)Mũi khoan bê tông TTPusa 22 x 210 mm (Bạc)
Mũi khoan bê tông TTPusa 22 x 210 mm (Bạc)
187.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 260 mmMũi khoan bê tông TTPusa 24 x 260 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 24 x 260 mm
255.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan đá granit và sắt đầu dẹp cỡ TTPusa 10 x 120 mmMũi khoan đá granit và sắt đầu dẹp cỡ TTPusa 10 x 120 mm
Mũi khoan đá granit và sắt đầu dẹp cỡ TTPusa 10 x 120 mm
49.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông thường đầu dẹp răng TTPusa SDS Plus 12 x 120 mmMũi khoan bê tông thường đầu dẹp răng TTPusa SDS Plus 12 x 120 mm
Mũi khoan bê tông thường đầu dẹp răng TTPusa SDS Plus 12 x 120 mm
46.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lưỡi cắt kim cương Makita D-42640 Φ110 x 22mm (Vàng đồng)Lưỡi cắt kim cương Makita D-42640 Φ110 x 22mm (Vàng đồng)
Lưỡi cắt kim cương Makita D-42640 Φ110 x 22mm (Vàng đồng)
105.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi đục dẹt SDS-PLUS Bosch 2609390394 10" (Bạc)Mũi đục dẹt SDS-PLUS Bosch 2609390394 10" (Bạc)
Mũi đục dẹt SDS-PLUS Bosch 2609390394 10" (Bạc)
253.000đ 280.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông thường đầu dẹp răng TTPusa SDS Plus 7 x 100 mmMũi khoan bê tông thường đầu dẹp răng TTPusa SDS Plus 7 x 100 mm
Mũi khoan bê tông thường đầu dẹp răng TTPusa SDS Plus 7 x 100 mm
72.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 10 x 350 mmMũi khoan bê tông TTPusa 10 x 350 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 10 x 350 mm
99.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông Tolsen 75352 16 x 210 mm (Bạc)Mũi khoan bê tông Tolsen 75352 16 x 210 mm (Bạc)
Mũi khoan bê tông Tolsen 75352 16 x 210 mm (Bạc)
50.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lưỡi cưa gỗ TTPusa 110mm (Bạc)Lưỡi cưa gỗ TTPusa 110mm (Bạc)
Lưỡi cưa gỗ TTPusa 110mm (Bạc)
1.270.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa cắt gạch Tolsen 76742 (Xám)Đĩa cắt gạch Tolsen 76742 (Xám)
Đĩa cắt gạch Tolsen 76742 (Xám)
80.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan bê tông TTPusa 12 x 210 mmMũi khoan bê tông TTPusa 12 x 210 mm
Mũi khoan bê tông TTPusa 12 x 210 mm
70.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch T118A (Bạc)Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch T118A (Bạc)
Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch T118A (Bạc)
108.000đ 120.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan kính TTPusa đầu nhọn chữ V cỡ 8 x 75 mm (Đen)Mũi khoan kính TTPusa đầu nhọn chữ V cỡ 8 x 75 mm (Đen)
Mũi khoan kính TTPusa đầu nhọn chữ V cỡ 8 x 75 mm (Đen)
46.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan gỗ đuôi cá 20mm Bosch 2608595491 (Xám)Mũi khoan gỗ đuôi cá 20mm Bosch 2608595491 (Xám)
Mũi khoan gỗ đuôi cá 20mm Bosch 2608595491 (Xám)
64.000đ 70.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan gỗ đuôi cá 36mm Bosch 2608595500 (Xám)Mũi khoan gỗ đuôi cá 36mm Bosch 2608595500 (Xám)
Mũi khoan gỗ đuôi cá 36mm Bosch 2608595500 (Xám)
96.000đ 110.000đ
-13%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi phay alu hình V TTPusa 223-001003-UD 6.35 x 9.5 mmMũi phay alu hình V TTPusa 223-001003-UD 6.35 x 9.5 mm
Mũi phay alu hình V TTPusa 223-001003-UD 6.35 x 9.5 mm
192.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 13 mũi khoan Bosch HSS-R DIN338 (Đen)Bộ 13 mũi khoan Bosch HSS-R DIN338 (Đen)
Bộ 13 mũi khoan Bosch HSS-R DIN338 (Đen)
190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mũi khoan sắt Tolsen 75150 6,0 x 93 mmMũi khoan sắt Tolsen 75150 6,0 x 93 mm
Mũi khoan sắt Tolsen 75150 6,0 x 93 mm
32.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy