text.skipToContent

Cưa tay, kéo cắt

Tìm thấy 135 sản phẩm
Khung cưa Tolsen 30051 Khung cưa Tolsen 30051
Khung cưa Tolsen 30051
66.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tôn Stanley 14-556 25.5cm Kéo cắt tôn Stanley 14-556 25.5cm
Kéo cắt tôn Stanley 14-556 25.5cm
247.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cưa bảng Tolsen 31017 (Vàng) Bộ cưa bảng Tolsen 31017 (Vàng)
Bộ cưa bảng Tolsen 31017 (Vàng)
230.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa tay 550mm Stanley 20-082 (Đen xám) Cưa tay 550mm Stanley 20-082 (Đen xám)
Cưa tay 550mm Stanley 20-082 (Đen xám)
204.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa gấp Soteck YU-9551 19cm (Đỏ) Cưa gấp Soteck YU-9551 19cm (Đỏ)
Cưa gấp Soteck YU-9551 19cm (Đỏ)
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt cành Sellery 66-176 21,5cm (Xanh lá cây) Kéo cắt cành Sellery 66-176 21,5cm (Xanh lá cây)
Kéo cắt cành Sellery 66-176 21,5cm (Xanh lá cây)
355.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt cành Tolsen 31018 Kéo cắt cành Tolsen 31018
Kéo cắt cành Tolsen 31018
122.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt cỏ Sellery 66-190 (Xanh lá cây) Kéo cắt cỏ Sellery 66-190 (Xanh lá cây)
Kéo cắt cỏ Sellery 66-190 (Xanh lá cây)
601.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khung cưa Tolsen 30054 Khung cưa Tolsen 30054
Khung cưa Tolsen 30054
222.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa sắt TTPusa 300mm Cưa sắt TTPusa 300mm
Cưa sắt TTPusa 300mm
417.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa mỹ nghệ Soteck YU-9332-5 160mm (Nâu vàng) Cưa mỹ nghệ Soteck YU-9332-5 160mm (Nâu vàng)
Cưa mỹ nghệ Soteck YU-9332-5 160mm (Nâu vàng)
114.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa sắt TTPusa 305mm Cưa sắt TTPusa 305mm
Cưa sắt TTPusa 305mm
291.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt cành Tolsen 31019 Kéo cắt cành Tolsen 31019
Kéo cắt cành Tolsen 31019
122.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa gỗ cầm tay 16" Asaki AK-8658 (Cam) Cưa gỗ cầm tay 16" Asaki AK-8658 (Cam)
Cưa gỗ cầm tay 16" Asaki AK-8658 (Cam)
176.000đ 190.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tôn Asaki AK-331 12" (Đen) Kéo cắt tôn Asaki AK-331 12" (Đen)
Kéo cắt tôn Asaki AK-331 12" (Đen)
220.000đ 240.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tôn mũi trái 10" Endura E5516 (Đỏ) Kéo cắt tôn mũi trái 10" Endura E5516 (Đỏ)
Kéo cắt tôn mũi trái 10" Endura E5516 (Đỏ)
167.000đ 180.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa bảng 22'' Tolsen 31073 55cm (Vàng) Cưa bảng 22'' Tolsen 31073 55cm (Vàng)
Cưa bảng 22'' Tolsen 31073 55cm (Vàng)
151.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khung cưa 12'' Tolsen 30053 30cm (Vàng) Khung cưa 12'' Tolsen 30053 30cm (Vàng)
Khung cưa 12'' Tolsen 30053 30cm (Vàng)
106.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt sắt mimi 8'' Tolsen 10066 20cm (Vàng) Kéo cắt sắt mimi 8'' Tolsen 10066 20cm (Vàng)
Kéo cắt sắt mimi 8'' Tolsen 10066 20cm (Vàng)
118.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khung cưa sắt 25cm Stanley 15-265 Khung cưa sắt 25cm Stanley 15-265
Khung cưa sắt 25cm Stanley 15-265
210.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khung cưa 12'' Tolsen 30055 30cm (Vàng) Khung cưa 12'' Tolsen 30055 30cm (Vàng)
Khung cưa 12'' Tolsen 30055 30cm (Vàng)
153.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao cắt ống 3 - 22mm Sellery 88-887 (Đỏ) Dao cắt ống 3 - 22mm Sellery 88-887 (Đỏ)
Dao cắt ống 3 - 22mm Sellery 88-887 (Đỏ)
122.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khung cưa sắt 45cm Stanley 15-166 Khung cưa sắt 45cm Stanley 15-166
Khung cưa sắt 45cm Stanley 15-166
305.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa cắt cành 350-302006 TTPusa 50cm Cưa cắt cành 350-302006 TTPusa 50cm
Cưa cắt cành 350-302006 TTPusa 50cm
223.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tôn Asaki AK-078 10" (Cam) Kéo cắt tôn Asaki AK-078 10" (Cam)
Kéo cắt tôn Asaki AK-078 10" (Cam)
170.000đ 190.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dụng cụ cắt ống đồng Tolsen 33005 3 - 32mm (Vàng) Dụng cụ cắt ống đồng Tolsen 33005 3 - 32mm (Vàng)
Dụng cụ cắt ống đồng Tolsen 33005 3 - 32mm (Vàng)
221.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tôn 10" Endura E5522 (Đỏ) Kéo cắt tôn 10" Endura E5522 (Đỏ)
Kéo cắt tôn 10" Endura E5522 (Đỏ)
167.000đ 180.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tôn mũi cong phải Stanley 14-564 25.4cm (Xanh lá cây) Kéo cắt tôn mũi cong phải Stanley 14-564 25.4cm (Xanh lá cây)
Kéo cắt tôn mũi cong phải Stanley 14-564 25.4cm (Xanh lá cây)
223.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tôn phải 10'' Tolsen 30023 25cm (Xanh lá cây) Kéo cắt tôn phải 10'' Tolsen 30023 25cm (Xanh lá cây)
Kéo cắt tôn phải 10'' Tolsen 30023 25cm (Xanh lá cây)
178.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ cưa cầm tay đa năng Diamond Devil Saw (Cam) Bộ cưa cầm tay đa năng Diamond Devil Saw (Cam)
Bộ cưa cầm tay đa năng Diamond Devil Saw (Cam)
399.000đ 549.000đ
-27%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo điện tử 5'' Tolsen 30043 14cm (Vàng) Kéo điện tử 5'' Tolsen 30043 14cm (Vàng)
Kéo điện tử 5'' Tolsen 30043 14cm (Vàng)
127.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt cành 6,5" Asaki AK-8640 (Cam) Kéo cắt cành 6,5" Asaki AK-8640 (Cam)
Kéo cắt cành 6,5" Asaki AK-8640 (Cam)
82.000đ 90.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt cành 8'' Tolsen 31021 20cm (Đen) Kéo cắt cành 8'' Tolsen 31021 20cm (Đen)
Kéo cắt cành 8'' Tolsen 31021 20cm (Đen)
109.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt ống nhựa 42mm Stanley 14-442 (Đỏ) Kéo cắt ống nhựa 42mm Stanley 14-442 (Đỏ)
Kéo cắt ống nhựa 42mm Stanley 14-442 (Đỏ)
295.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo tỉa cành Bosi BS536088 20cm Kéo tỉa cành Bosi BS536088 20cm
Kéo tỉa cành Bosi BS536088 20cm
95.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt thiếc thẳng Sata 93-103 10" (Xanh ghi) Kéo cắt thiếc thẳng Sata 93-103 10" (Xanh ghi)
Kéo cắt thiếc thẳng Sata 93-103 10" (Xanh ghi)
344.000đ 380.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt hàng rào 21" Asaki AK-8806 (Cam) Kéo cắt hàng rào 21" Asaki AK-8806 (Cam)
Kéo cắt hàng rào 21" Asaki AK-8806 (Cam)
289.000đ 320.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606 30mm (Cam) Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606 30mm (Cam)
Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606 30mm (Cam)
157.000đ 170.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa cắt cành 350-301806 TTPusa 45cm Cưa cắt cành 350-301806 TTPusa 45cm
Cưa cắt cành 350-301806 TTPusa 45cm
245.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa sắt 8 - 12" Asaki AK-455 (Cam) Cưa sắt 8 - 12" Asaki AK-455 (Cam)
Cưa sắt 8 - 12" Asaki AK-455 (Cam)
103.000đ 110.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao tuốt dây điện lưỡi cong AK-8601 125mm (Nâu đỏ) Dao tuốt dây điện lưỡi cong AK-8601 125mm (Nâu đỏ)
Dao tuốt dây điện lưỡi cong AK-8601 125mm (Nâu đỏ)
69.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tỉa cành Bosi 220mm BS 539078 Kéo cắt tỉa cành Bosi 220mm BS 539078
Kéo cắt tỉa cành Bosi 220mm BS 539078
125.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tôn mũi cong trái Stanley 14-562 25.4cm (Đỏ) Kéo cắt tôn mũi cong trái Stanley 14-562 25.4cm (Đỏ)
Kéo cắt tôn mũi cong trái Stanley 14-562 25.4cm (Đỏ)
223.100đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa cành cầm tay 11" Asaki AK-8802 (Cam) Cưa cành cầm tay 11" Asaki AK-8802 (Cam)
Cưa cành cầm tay 11" Asaki AK-8802 (Cam)
190.000đ 210.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dụng cụ cắt ống đồng Tolsen 33004 3 - 28mm (Vàng) Dụng cụ cắt ống đồng Tolsen 33004 3 - 28mm (Vàng)
Dụng cụ cắt ống đồng Tolsen 33004 3 - 28mm (Vàng)
99.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt hàng rào 25" Asaki AK-8807 (Đen) Kéo cắt hàng rào 25" Asaki AK-8807 (Đen)
Kéo cắt hàng rào 25" Asaki AK-8807 (Đen)
390.000đ 430.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt ống nước 200mm Tolsen 3 - 42 mm (Vàng) Kéo cắt ống nước 200mm Tolsen 3 - 42 mm (Vàng)
Kéo cắt ống nước 200mm Tolsen 3 - 42 mm (Vàng)
170.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cây sứa thẳng 6'' Tolsen 31013 15cm (Vàng) Cây sứa thẳng 6'' Tolsen 31013 15cm (Vàng)
Cây sứa thẳng 6'' Tolsen 31013 15cm (Vàng)
113.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khung cưa sắt Endura E7055 12" (Đỏ) Khung cưa sắt Endura E7055 12" (Đỏ)
Khung cưa sắt Endura E7055 12" (Đỏ)
162.000đ 180.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt cành cây 1536-518 Kéo cắt cành cây 1536-518
Kéo cắt cành cây 1536-518
66.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao cắt ống Asaki PVC AK-081 40mm (Vàng) Dao cắt ống Asaki PVC AK-081 40mm (Vàng)
Dao cắt ống Asaki PVC AK-081 40mm (Vàng)
143.000đ 160.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dao cắt ống PVC Asaki AK-082 42mm (Cam) Dao cắt ống PVC Asaki AK-082 42mm (Cam)
Dao cắt ống PVC Asaki AK-082 42mm (Cam)
220.000đ 240.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt cành cây 1536-518 Kéo cắt cành cây 1536-518
Kéo cắt cành cây 1536-518
36.500đ 40.000đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa sắt Asaki AK-454 12" (Cam) Cưa sắt Asaki AK-454 12" (Cam)
Cưa sắt Asaki AK-454 12" (Cam)
104.000đ 110.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tôn Asaki AK-330 10" (Đen) Kéo cắt tôn Asaki AK-330 10" (Đen)
Kéo cắt tôn Asaki AK-330 10" (Đen)
187.000đ 210.000đ
-11%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo cắt tôn mũi thẳng 10" Endura E5515 (Đỏ) Kéo cắt tôn mũi thẳng 10" Endura E5515 (Đỏ)
Kéo cắt tôn mũi thẳng 10" Endura E5515 (Đỏ)
172.000đ 190.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa sắt cầm tay mini Asaki AK8790 150mm (Cam) Cưa sắt cầm tay mini Asaki AK8790 150mm (Cam)
Cưa sắt cầm tay mini Asaki AK8790 150mm (Cam)
46.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kéo tỉa cành Bosi 200mm BS 536088 Kéo tỉa cành Bosi 200mm BS 536088
Kéo tỉa cành Bosi 200mm BS 536088
95.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa cắt cành 45cm Stanley 20-080 Cưa cắt cành 45cm Stanley 20-080
Cưa cắt cành 45cm Stanley 20-080
135.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cưa sắt cầm tay khung tròn Asaki AK-8789 12" (Cam) Cưa sắt cầm tay khung tròn Asaki AK-8789 12" (Cam)
Cưa sắt cầm tay khung tròn Asaki AK-8789 12" (Cam)
97.000đ 110.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy