text.skipToContent

Củ quả sấy khô

Tìm thấy 95 sản phẩm
Thơm sấy dẻo Vinamit gói 100g Thơm sấy dẻo Vinamit gói 100g
Thơm sấy dẻo Vinamit gói 100g
42.900đ 51.300đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mãng cầu sấy dẻo Vinamit gói 100g Mãng cầu sấy dẻo Vinamit gói 100g
Mãng cầu sấy dẻo Vinamit gói 100g
73.400đ 87.300đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hạt sen sấy Vinamit gói 250g Hạt sen sấy Vinamit gói 250g
Hạt sen sấy Vinamit gói 250g
110.600đ 159.400đ
-31%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái cây sấy Vinamit gói 500g Trái cây sấy Vinamit gói 500g
Trái cây sấy Vinamit gói 500g
110.200đ 130.100đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối sấy Hoàng Gia gói 250g Chuối sấy Hoàng Gia gói 250g
Chuối sấy Hoàng Gia gói 250g
31.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mít sấy Hoàng Gia gói 250g Mít sấy Hoàng Gia gói 250g
Mít sấy Hoàng Gia gói 250g
59.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khoai môn sấy Hòa Phát gói 230g Khoai môn sấy Hòa Phát gói 230g
Khoai môn sấy Hòa Phát gói 230g
52.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho khô vàng Phương Hiền hộp 300g Nho khô vàng Phương Hiền hộp 300g
Nho khô vàng Phương Hiền hộp 300g
74.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái việt quất hỗn hợp khô Winter Fruit gói 170g Trái việt quất hỗn hợp khô Winter Fruit gói 170g
Trái việt quất hỗn hợp khô Winter Fruit gói 170g
125.200đ 132.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mít sấy Hòa Phát gói 100g Mít sấy Hòa Phát gói 100g
Mít sấy Hòa Phát gói 100g
26.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho khô vàng Phương Hiền gói 450g Nho khô vàng Phương Hiền gói 450g
Nho khô vàng Phương Hiền gói 450g
98.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối sấy tẩm vừng đường Thăng Long Hà Nội hộp 200g Chuối sấy tẩm vừng đường Thăng Long Hà Nội hộp 200g
Chuối sấy tẩm vừng đường Thăng Long Hà Nội hộp 200g
41.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khoai lang sấy Hoàng Gia gói 250g Khoai lang sấy Hoàng Gia gói 250g
Khoai lang sấy Hoàng Gia gói 250g
34.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thanh long sấy dẻo Nhật Anh gói 120g Thanh long sấy dẻo Nhật Anh gói 120g
Thanh long sấy dẻo Nhật Anh gói 120g
76.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mận sấy dẻo Vinamit gói 100g Mận sấy dẻo Vinamit gói 100g
Mận sấy dẻo Vinamit gói 100g
45.600đ 54.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mít Hoàng Gia gói 150g Mít Hoàng Gia gói 150g
Mít Hoàng Gia gói 150g
38.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho khô vàng PH hộp 450g Nho khô vàng PH hộp 450g
Nho khô vàng PH hộp 450g
106.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái mận khô Nature's Sensation gói 200g Trái mận khô Nature's Sensation gói 200g
Trái mận khô Nature's Sensation gói 200g
91.800đ 95.800đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Hồng khô Hàn Quốc Ever Hills hộp 450g Hồng khô Hàn Quốc Ever Hills hộp 450g
Hồng khô Hàn Quốc Ever Hills hộp 450g
499.000đ 544.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Táo đỏ Việt San gói 150g Táo đỏ Việt San gói 150g
Táo đỏ Việt San gói 150g
17.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái nho khô Nature's Sensation hộp 130g Trái nho khô Nature's Sensation hộp 130g
Trái nho khô Nature's Sensation hộp 130g
38.700đ 40.600đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mít sấy Vinamit gói 30g Mít sấy Vinamit gói 30g
Mít sấy Vinamit gói 30g
9.000đ 15.000đ
-40%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho Mỹ khô Phương Hiền hộp 300g Nho Mỹ khô Phương Hiền hộp 300g
Nho Mỹ khô Phương Hiền hộp 300g
53.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mít sấy Vinamit gói 500g Mít sấy Vinamit gói 500g
Mít sấy Vinamit gói 500g
143.600đ 147.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài sấy giòn Nhật Anh gói 50g Xoài sấy giòn Nhật Anh gói 50g
Xoài sấy giòn Nhật Anh gói 50g
69.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sầu riêng sấy Nhật Anh gói 50g Sầu riêng sấy Nhật Anh gói 50g
Sầu riêng sấy Nhật Anh gói 50g
112.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngô nếp tươi sấy Minh Dương gói 80g Ngô nếp tươi sấy Minh Dương gói 80g
Ngô nếp tươi sấy Minh Dương gói 80g
19.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đu đủ sấy dẻo Nhật Anh gói 120g Đu đủ sấy dẻo Nhật Anh gói 120g
Đu đủ sấy dẻo Nhật Anh gói 120g
60.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài sấy dẻo Nhật Anh gói 120g Xoài sấy dẻo Nhật Anh gói 120g
Xoài sấy dẻo Nhật Anh gói 120g
60.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dâu tây sấy dẻo Nhật Anh gói 110g Dâu tây sấy dẻo Nhật Anh gói 110g
Dâu tây sấy dẻo Nhật Anh gói 110g
91.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ổi sấy dẻo Vinamit gói 100g Ổi sấy dẻo Vinamit gói 100g
Ổi sấy dẻo Vinamit gói 100g
36.300đ 42.800đ
-15%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái cây sấy Hoàng Gia gói 250g Trái cây sấy Hoàng Gia gói 250g
Trái cây sấy Hoàng Gia gói 250g
36.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài sấy dẻo Vinamit gói 100g Xoài sấy dẻo Vinamit gói 100g
Xoài sấy dẻo Vinamit gói 100g
45.600đ 54.000đ
-16%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho khô Lucky hộp 150g Nho khô Lucky hộp 150g
Nho khô Lucky hộp 150g
24.900đ 26.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Quả óc chó Thăng Long Hà Nội gói 300g Quả óc chó Thăng Long Hà Nội gói 300g
Quả óc chó Thăng Long Hà Nội gói 300g
145.800đ 158.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sầu riêng sấy lạnh Premium Vinamit gói 50g Sầu riêng sấy lạnh Premium Vinamit gói 50g
Sầu riêng sấy lạnh Premium Vinamit gói 50g
162.700đ 183.400đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối sấy Vinamit gói 250g Chuối sấy Vinamit gói 250g
Chuối sấy Vinamit gói 250g
43.900đ 45.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khoai lang sấy khô Vinamit gói 100g Khoai lang sấy khô Vinamit gói 100g
Khoai lang sấy khô Vinamit gói 100g
21.200đ 24.200đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mít sấy Vinamit gói 250g Mít sấy Vinamit gói 250g
Mít sấy Vinamit gói 250g
79.800đ 82.200đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái anh đào khô tự nhiên Taylor gói 170g Trái anh đào khô tự nhiên Taylor gói 170g
Trái anh đào khô tự nhiên Taylor gói 170g
147.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho khô nguyên cành hộp 200g Nho khô nguyên cành hộp 200g
Nho khô nguyên cành hộp 200g
327.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho khô Raisins PH hộp 200g Nho khô Raisins PH hộp 200g
Nho khô Raisins PH hộp 200g
31.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho khô vàng Raisins hộp 200g Nho khô vàng Raisins hộp 200g
Nho khô vàng Raisins hộp 200g
38.600đ 40.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái nam việt quất khô tự nhiên Taylor gói 130g Trái nam việt quất khô tự nhiên Taylor gói 130g
Trái nam việt quất khô tự nhiên Taylor gói 130g
79.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khoai lang tím chiên giòn vị Original Mister Potato Crisps	lon 160g Khoai lang tím chiên giòn vị Original Mister Potato Crisps	lon 160g
Khoai lang tím chiên giòn vị Original Mister Potato Crisps lon 160g
41.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho khô vàng không hạt California Ligo hộp 250g Nho khô vàng không hạt California Ligo hộp 250g
Nho khô vàng không hạt California Ligo hộp 250g
89.600đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Khoai lang sấy Vinamit gói 250g Khoai lang sấy Vinamit gói 250g
Khoai lang sấy Vinamit gói 250g
49.500đ 56.300đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xoài cát sấy lạnh Vinamit gói 50g Xoài cát sấy lạnh Vinamit gói 50g
Xoài cát sấy lạnh Vinamit gói 50g
53.000đ 57.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mít sấy Vinamit gói 100g Mít sấy Vinamit gói 100g
Mít sấy Vinamit gói 100g
33.700đ 34.700đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mít sấy Vinamit gói 210g Mít sấy Vinamit gói 210g
Mít sấy Vinamit gói 210g
67.300đ 69.300đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nho khô đen Raisins hộp 200g Nho khô đen Raisins hộp 200g
Nho khô đen Raisins hộp 200g
33.600đ 35.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái cây thập cẩm Nhabexims gói 200g Trái cây thập cẩm Nhabexims gói 200g
Trái cây thập cẩm Nhabexims gói 200g
39.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái cây sấy Vinamit gói 100g Trái cây sấy Vinamit gói 100g
Trái cây sấy Vinamit gói 100g
25.500đ 27.900đ
-9%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Quả anh đào sấy Farmer's Snack gói 120g Quả anh đào sấy Farmer's Snack gói 120g
Quả anh đào sấy Farmer's Snack gói 120g
137.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Táo tàu Việt San gói 150g Táo tàu Việt San gói 150g
Táo tàu Việt San gói 150g
18.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chuối sấy Vinamit gói 100g Chuối sấy Vinamit gói 100g
Chuối sấy Vinamit gói 100g
18.600đ 19.100đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái vả khô tự nhiên Taylor gói 190g Trái vả khô tự nhiên Taylor gói 190g
Trái vả khô tự nhiên Taylor gói 190g
103.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Trái cây sấy Minh Việt gói 200g Trái cây sấy Minh Việt gói 200g
Trái cây sấy Minh Việt gói 200g
35.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ngô nếp tươi sấy Minh Dương gói 160g Ngô nếp tươi sấy Minh Dương gói 160g
Ngô nếp tươi sấy Minh Dương gói 160g
38.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thơm sấy Vinamit gói 100g Thơm sấy Vinamit gói 100g
Thơm sấy Vinamit gói 100g
44.000đ 58.900đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy