text.skipToContent

Củ

Tìm thấy 55 sản phẩm
Cà rốt L1 MT Cà rốt L1 MT
Cà rốt L1 MT
15.800đ 18.500đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây vàng Đà Lạt Loại 1 VinEco Khoai tây vàng Đà Lạt Loại 1 VinEco
Khoai tây vàng Đà Lạt Loại 1 VinEco
38.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà rốt Đà Lạt loại 1 VinEco Cà rốt Đà Lạt loại 1 VinEco
Cà rốt Đà Lạt loại 1 VinEco
15.700đ 20.700đ
-24%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ hồi DL L1 XA MT Củ hồi DL L1 XA MT
Củ hồi DL L1 XA MT
8.700đ 10.700đ
-19%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gừng tươi DL L1 MT Gừng tươi DL L1 MT
Gừng tươi DL L1 MT
4.300đ 4.900đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ dền Củ dền
Củ dền
6.200đ 6.800đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai lang nhật DL L1 VinEco Khoai lang nhật DL L1 VinEco
Khoai lang nhật DL L1 VinEco
15.100đ 18.100đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Su hào xanh DL L1 MT Su hào xanh DL L1 MT
Su hào xanh DL L1 MT
13.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai sọ gọt vỏ Ánh Nhi gói 250g Khoai sọ gọt vỏ Ánh Nhi gói 250g
Khoai sọ gọt vỏ Ánh Nhi gói 250g
16.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ hồi DL L1 MT Củ hồi DL L1 MT
Củ hồi DL L1 MT
62.300đ 75.100đ
-17%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ hồi L1 VinEco Củ hồi L1 VinEco
Củ hồi L1 VinEco
28.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hành củ Hải Dương hộp 300g Hành củ Hải Dương hộp 300g
Hành củ Hải Dương hộp 300g
20.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Su hào xanh Đà Lạt VinEco Su hào xanh Đà Lạt VinEco
Su hào xanh Đà Lạt VinEco
21.700đ 30.000đ
-28%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Su hào xanh L1 MT Su hào xanh L1 MT
Su hào xanh L1 MT
19.400đ 32.200đ
-40%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gừng tươi Gừng tươi
Gừng tươi
4.100đ 4.600đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ đậu (củ sắn nước) DL L1 MT Củ đậu (củ sắn nước) DL L1 MT
Củ đậu (củ sắn nước) DL L1 MT
18.900đ 27.400đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nghệ DL L1 MT Nghệ DL L1 MT
Nghệ DL L1 MT
2.300đ 2.700đ
-15%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây vàng Đà Lạt PF Khoai tây vàng Đà Lạt PF
Khoai tây vàng Đà Lạt PF
9.800đ 11.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Su hào tím L1 Vineco Su hào tím L1 Vineco
Su hào tím L1 Vineco
2.800đ 3.400đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Riềng củ Riềng củ
Riềng củ
4.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ dền đỏ L1 Vineco Củ dền đỏ L1 Vineco
Củ dền đỏ L1 Vineco
1.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây vàng DL L1 MT Khoai tây vàng DL L1 MT
Khoai tây vàng DL L1 MT
9.800đ 11.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ dền đỏ DL L1 MT Củ dền đỏ DL L1 MT
Củ dền đỏ DL L1 MT
3.000đ 3.900đ
-23%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ cải đỏ Củ cải đỏ
Củ cải đỏ
32.300đ 49.100đ
-34%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai mỡ Khoai mỡ
Khoai mỡ
24.000đ 35.100đ
-32%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Su hào xanh DL L1 XA MT Su hào xanh DL L1 XA MT
Su hào xanh DL L1 XA MT
4.600đ 5.600đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Su hào tím DL L1 MT Su hào tím DL L1 MT
Su hào tím DL L1 MT
19.600đ 26.700đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà rốt L1 VinEco Cà rốt L1 VinEco
Cà rốt L1 VinEco
8.800đ 17.000đ
-48%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ cải trắng L1 Vineco Củ cải trắng L1 Vineco
Củ cải trắng L1 Vineco
2.700đ 3.600đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
VinEco Khoai lang ruột tím VinEco Khoai lang ruột tím
VinEco Khoai lang ruột tím
32.000đ 33.600đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sả L1 Vineco Sả L1 Vineco
Sả L1 Vineco
4.200đ 5.000đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây vàng Đà Lạt Khoai tây vàng Đà Lạt
Khoai tây vàng Đà Lạt
17.200đ 26.500đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Riềng DL L1 MT Riềng DL L1 MT
Riềng DL L1 MT
6.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ dền đỏ Đà Lạt loại 1 VinEco Củ dền đỏ Đà Lạt loại 1 VinEco
Củ dền đỏ Đà Lạt loại 1 VinEco
17.200đ 20.900đ
-18%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ cải đỏ DL L1 VinEco Củ cải đỏ DL L1 VinEco
Củ cải đỏ DL L1 VinEco
34.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây hồng DL L1 Vineco Khoai tây hồng DL L1 Vineco
Khoai tây hồng DL L1 Vineco
21.100đ 30.500đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Su hào xanh L1 Vineco Su hào xanh L1 Vineco
Su hào xanh L1 Vineco
10.200đ 12.100đ
-16%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
VinEco Khoai lang giống Nhật VinEco Khoai lang giống Nhật
VinEco Khoai lang giống Nhật
14.800đ 22.800đ
-35%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai môn DL L1 MT Khoai môn DL L1 MT
Khoai môn DL L1 MT
34.800đ 37.800đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hành tây DL L1 VinEco Hành tây DL L1 VinEco
Hành tây DL L1 VinEco
11.300đ 14.500đ
-22%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Măng củ Măng củ
Măng củ
14.900đ 20.500đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây hồng L1 MT Khoai tây hồng L1 MT
Khoai tây hồng L1 MT
14.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây vàng L1 MT Khoai tây vàng L1 MT
Khoai tây vàng L1 MT
9.600đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây vàng Mỹ Khoai tây vàng Mỹ
Khoai tây vàng Mỹ
34.500đ 40.000đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tỏi Việt Nam Tỏi Việt Nam
Tỏi Việt Nam
14.400đ 18.000đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nghệ củ Nghệ củ
Nghệ củ
9.800đ 13.200đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai môn Khoai môn
Khoai môn
28.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây nâu Mỹ Khoai tây nâu Mỹ
Khoai tây nâu Mỹ
29.500đ 34.500đ
-14%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây tím Mỹ Khoai tây tím Mỹ
Khoai tây tím Mỹ
69.000đ 73.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà rốt Cà rốt
Cà rốt
13.800đ 23.300đ
-41%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tỏi củ tím Hải Dương HV Tỏi củ tím Hải Dương HV
Tỏi củ tím Hải Dương HV
16.400đ 22.400đ
-27%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoai tây vàng L1 Vineco Khoai tây vàng L1 Vineco
Khoai tây vàng L1 Vineco
5.400đ 9.500đ
-43%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ cải trắng L1 MT Củ cải trắng L1 MT
Củ cải trắng L1 MT
12.900đ 21.000đ
-39%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Củ cải trắng Đà Lạt loại 1 VinEco Củ cải trắng Đà Lạt loại 1 VinEco
Củ cải trắng Đà Lạt loại 1 VinEco
13.100đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Riềng L1 VinEco Riềng L1 VinEco
Riềng L1 VinEco
8.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy