Deal hot
Khám Sức Khỏe Tiêu Chuẩn - Phòng Khám Đa Khoa Dr.Binh Tele_Clinic - Giá Chỉ 700.000 VNĐ
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Tiêu Chuẩn - Phòng Khám Đa Khoa Dr.Binh Tele_Clinic - Giá Chỉ 700.000 VNĐ

700.000đ
Hoàn14.000đ
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%

6.219.000đ
6.910.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 518.250đ/tháng
Hoàn124.000đ
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%

6.489.000đ
7.210.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 540.750đ/tháng
Hoàn130.000đ
Khám Sức Khỏe Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%

1.764.000đ
1.960.000đ
-10%
Hoàn35.000đ
Khám Sức Khỏe Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%

1.629.000đ
1.810.000đ
-10%
Hoàn33.000đ
 Khám Sức Khỏe Định Kỳ Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Định Kỳ Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

1.993.000đ
2.214.000đ
-10%
Hoàn40.000đ
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam VIP 1 - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam VIP 1 - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%

2.880.000đ
3.200.000đ
-10%
Hoàn58.000đ
Khám Sức Khỏe Nâng Cao VIP 1 Cho Nữ Đã QHTD - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Nâng Cao VIP 1 Cho Nữ Đã QHTD - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%

3.757.000đ
4.174.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 313.083đ/tháng
Hoàn75.000đ
Khám Sức Khỏe Và Tầm Soát Bệnh Ung Thư Nâng Cao 1 Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Và Tầm Soát Bệnh Ung Thư Nâng Cao 1 Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%

14.398.000đ
15.997.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 1.199.833đ/tháng
Hoàn288.000đ
Khám Sức Khỏe Và Tầm Soát Bệnh Ung Thư Nâng Cao 1 Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Quốc Tế Khoa Thu Cúc - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Và Tầm Soát Bệnh Ung Thư Nâng Cao 1 Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Quốc Tế Khoa Thu Cúc - 10%

15.811.000đ
17.567.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 1.317.583đ/tháng
Hoàn316.000đ
Khám Sức Khỏe Xương Khớp Cho Người Cao Tuổi (Nam, Nữ) - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Xương Khớp Cho Người Cao Tuổi (Nam, Nữ) - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%

1.854.000đ
2.060.000đ
-10%
Hoàn37.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát và Tầm Soát Ung Thư  Cho Nam  - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Tổng Quát và Tầm Soát Ung Thư Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%

3.537.000đ
3.930.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 294.750đ/tháng
Hoàn71.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Và Tầm Soát Ung Thư Cho Nữ  - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Tổng Quát Và Tầm Soát Ung Thư Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%

4.257.000đ
4.730.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 354.750đ/tháng
Hoàn85.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn Cho Nữ - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn Cho Nữ - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife

1.700.000đ
2.000.000đ
-15%
Hoàn34.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn Cho Nam - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn Cho Nam - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife

1.200.000đ
1.600.000đ
-25%
Hoàn24.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Tổng Quát Nâng Cao Cho Nữ - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife

3.900.000đ
4.400.000đ
-11%
Trả góp 0% Chỉ 325.000đ/tháng
Hoàn78.000đ
Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Nâng Cao Cho Nam - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife

2.750.000đ
3.100.000đ
-11%
Hoàn55.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát VIP Cho Nữ - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Tổng Quát VIP Cho Nữ - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife

6.500.000đ
7.400.000đ
-12%
Trả góp 0% Chỉ 541.667đ/tháng
Hoàn130.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát VIP Cho Nam - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Tổng Quát VIP Cho Nam - Bệnh Viện Quốc Tế Dolife

5.150.000đ
6.000.000đ
-14%
Trả góp 0% Chỉ 429.167đ/tháng
Hoàn103.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher

Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Trẻ Em - Bệnh Viện Vinmec Times City

2.500.000đ
Hoàn50.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher

Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Tiêu Chuẩn - Bệnh Viện Vinmec Times City

2.000.000đ
Hoàn40.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher

Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Đặc Biệt - Bệnh Viện Vinmec Times City

10.000.000đ
Trả góp 0% Chỉ 833.333đ/tháng
Hoàn200.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vip - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher

Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vip - Bệnh Viện Vinmec Times City

30.000.000đ
Trả góp 0% Chỉ 2.500.000đ/tháng
Hoàn600.000đ
Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher

Gói Khám Sức Khỏe Tổng Quát Vindiamond - Bệnh Viện Vinmec Times City

40.000.000đ
Trả góp 0% Chỉ 3.333.333đ/tháng
Hoàn800.000đ
Tầm Soát Ung Thư Toàn Diện Cho Nam - Nội Soi Gây Mê - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%Tầm Soát Ung Thư Toàn Diện Cho Nam - Nội Soi Gây Mê - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%
E-Voucher

Tầm Soát Ung Thư Toàn Diện Cho Nam - Nội Soi Gây Mê - Phòng Khám Hồng Ngọc Savico - 15%

11.135.000đ
13.100.000đ
-15%
Trả góp 0% Chỉ 927.917đ/tháng
Hoàn223.000đ
Tầm Soát Ung Thư Toàn Diện Cho Nữ - Nội Soi Gây Mê – Phòng khám Hồng Ngọc Savico – 15%Tầm Soát Ung Thư Toàn Diện Cho Nữ - Nội Soi Gây Mê – Phòng khám Hồng Ngọc Savico – 15%
E-Voucher

Tầm Soát Ung Thư Toàn Diện Cho Nữ - Nội Soi Gây Mê – Phòng khám Hồng Ngọc Savico – 15%

12.325.000đ
14.500.000đ
-15%
Trả góp 0% Chỉ 1.027.083đ/tháng
Hoàn247.000đ
Khám Sức Khỏe Và Tầm Soát Bệnh Ung Thư Nâng Cao 1 Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Và Tầm Soát Bệnh Ung Thư Nâng Cao 1 Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%

14.398.000đ
15.997.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 1.199.833đ/tháng
Hoàn288.000đ
Khám Sức Khỏe Và Tầm Soát Bệnh Ung Thư Nâng Cao 1 Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Quốc Tế Khoa Thu Cúc - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Và Tầm Soát Bệnh Ung Thư Nâng Cao 1 Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Quốc Tế Khoa Thu Cúc - 10%

15.811.000đ
17.567.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 1.317.583đ/tháng
Hoàn316.000đ
Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%
E-Voucher

Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%

4.847.000đ
5.385.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 403.917đ/tháng
Hoàn97.000đ
Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%
E-Voucher

Tầm Soát Bệnh Ung Thư Cơ Bản Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%

6.219.000đ
6.910.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 518.250đ/tháng
Hoàn124.000đ
Tầm Soát Bệnh Ung Thư VIP 1 Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%
E-Voucher

Tầm Soát Bệnh Ung Thư VIP 1 Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%

12.158.000đ
13.508.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 1.013.167đ/tháng
Hoàn243.000đ
Tầm Soát Bệnh Ung Thư VIP 1 Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%
E-Voucher

Tầm Soát Bệnh Ung Thư VIP 1 Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - 10%

13.777.000đ
15.307.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 1.148.083đ/tháng
Hoàn276.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát và Tầm Soát Ung Thư  Cho Nam  - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Tổng Quát và Tầm Soát Ung Thư Cho Nam - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%

3.537.000đ
3.930.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 294.750đ/tháng
Hoàn71.000đ
Khám Sức Khỏe Tổng Quát Và Tầm Soát Ung Thư Cho Nữ  - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%
E-Voucher

Khám Sức Khỏe Tổng Quát Và Tầm Soát Ung Thư Cho Nữ - Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông - 10%

4.257.000đ
4.730.000đ
-10%
Trả góp 0% Chỉ 354.750đ/tháng
Hoàn85.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher

Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nam - Bệnh Viện Vinmec Times City

13.200.000đ
Trả góp 0% Chỉ 1.100.000đ/tháng
Hoàn264.000đ
Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City
E-Voucher

Sàng Lọc Ung Thư Tổng Quát (Chuyên Sâu) - Nữ - Bệnh Viện Vinmec Times City

14.000.000đ
Trả góp 0% Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn280.000đ
Bệnh lý tim mạch Bệnh lý tiểu đường Cơ xương khớp Bệnh lý phụ khoa Bệnh lý gan mật Nha khoa
Dịch vụ đa dạng - Chăm sóc hoàn hảo Khám sức khỏe tổng quát toàn diện Khám sức khỏe và tầm soát ung thư Chuyên khoa đa dạng - Dịch vụ 5 sao

DỊCH VỤ KHÁM CHUYÊN KHOA TRÊN ADAYROI GỒM NHỮNG GÓI KHÁM NÀO?

Khám chuyên khoa là một trong các phương pháp giúp bạn theo dõi tình hình sức khỏe, phát hiện và đồng thời chữa trị kịp thời một số bệnh liên quan đến các cơ quan trong cơ thể như mắt, tim mạch, xương khớp,... Cùng điểm danh các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa chất lượng, giá tốt trên Adayroi hiện nay nhé!

Gói khám chuyên sâu mắt - phẫu thuật khúc xạ

Với gói khám này, bệnh nhân sẽ được đo thị lực của mắt, đo khúc xạ bằng dụng cụ khúc xạ kế tự động, siêu âm trục nhãn cầu,... bằng các trang thiết bị hiện đại đồng thời được nghe tư vấn chia sẻ của bác sĩ, y tá bệnh viện đầy đủ. Dịch vụ được thực hiện theo quy trình chuẩn, mỗi lượt thăm khám - trao đổi cùng bác sĩ 30 phút giúp bệnh nhân nắm bắt tình hình và có thêm nhiều kiến thức chăm sóc sức khỏe đôi mắt hơn. Tùy theo nhu cầu, địa lý, tài chính bạn có thể chọn lựa các chương trình khám tại các bệnh viện khác nhau.

Gói khám tầm soát chuyên sâu gan, mật

Những bệnh lý liên quan đến gan, mật thường có chuyển biến phức tạp và chúng thường hoạt động 1 cách âm thầm lặng lẽ, vì thế chúng ta cần thường xuyên thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, tầm soát gan mật định kỳ để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh. Với gói này, khách hàng sẽ được tự chọn khu vực, địa chỉ bệnh viện uy tín chất lượng để đến khám với các dịch vụ đánh giá chức năng gan, mật; kiểm tra men gan; các hoạt động bài tiết của thận; các xét nghiệm viêm gan C;... 

Gói khám sản phụ khoa

Chị em phụ nữ chưa có hoặc đã có gia đình vẫn thường gặp nhiều bệnh lý về phụ khoa với nhiều mức độ nặng - nhẹ khác nhau. Với các gói khám chuyên về sản phụ khoa bao gồm: tư vấn dậy thì sớm ở trẻ, tầm soát phụ khoa cho nữ giới độc thân và đã kết hôn, gói khám sức khỏe chuyên sâu toàn diện về cổ tử cung,... tại những cơ sở y tế uy tín, đảm bảo chất lượng mà Adayroi liên kết sẽ giúp chị em phụ nữ luôn sống vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy tự tin hơn mỗi ngày.

Lựa chọn các chương trình khám chuyên sâu trên Adayroi bạn sẽ có cơ hội được tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh hơn với nhiều chương trình ưu đãi giá trị cao thường xuyên được cập nhập. Nhanh tay truy cập để không bỏ lỡ những deal khám bệnh mới nhất nhé!