text.skipToContent

Công nghệ thông tin

Tìm thấy 36 sản phẩm
Tự Học Microsoft Word 2010 Tự Học Microsoft Word 2010
Tự Học Microsoft Word 2010
45.000đ 50.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Microsoft Power Point 2010 Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD) Tự Học Microsoft Power Point 2010 Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD)
Tự Học Microsoft Power Point 2010 Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD)
38.700đ 43.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn
120.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Chính Xác - Nguyên Lý, Thực Thi Và Giải Pháp Cho Internet Vạn Vật Chính Xác - Nguyên Lý, Thực Thi Và Giải Pháp Cho Internet Vạn Vật
Chính Xác - Nguyên Lý, Thực Thi Và Giải Pháp Cho Internet Vạn Vật
164.000đ 205.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Triển Khai Thư Điện Tử Với Microsoft Exchange Server Triển Khai Thư Điện Tử Với Microsoft Exchange Server
Triển Khai Thư Điện Tử Với Microsoft Exchange Server
79.200đ 88.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giới Thiệu Phần Mềm Tự Do Giới Thiệu Phần Mềm Tự Do
Giới Thiệu Phần Mềm Tự Do
64.000đ 80.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Các Tuyệt Chiêu Adobe Indesign CS5 Thực Hành Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD) Các Tuyệt Chiêu Adobe Indesign CS5 Thực Hành Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD)
Các Tuyệt Chiêu Adobe Indesign CS5 Thực Hành Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD)
52.200đ 58.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết Kế Diễn Hình Bằng Microsoft Powerpoint 2007 Thiết Kế Diễn Hình Bằng Microsoft Powerpoint 2007
Thiết Kế Diễn Hình Bằng Microsoft Powerpoint 2007
63.200đ 79.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết Kế Vi Mạch CMOS VLSI - Tập 2 Thiết Kế Vi Mạch CMOS VLSI - Tập 2
Thiết Kế Vi Mạch CMOS VLSI - Tập 2
68.400đ 76.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Microsoft Access 2010 - Từ Kiến Thức Căn Bản Đến Kỹ Năng Thực Hành Chuyên Nghiệp Microsoft Access 2010 - Từ Kiến Thức Căn Bản Đến Kỹ Năng Thực Hành Chuyên Nghiệp
Microsoft Access 2010 - Từ Kiến Thức Căn Bản Đến Kỹ Năng Thực Hành Chuyên Nghiệp
72.000đ 90.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Blog Cho Mọi Người - Tập 2 Blog Cho Mọi Người - Tập 2
Blog Cho Mọi Người - Tập 2
46.800đ 52.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Các Tuyệt Chiêu Adobe Illustrator CS5 - Thực Hành Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD) Các Tuyệt Chiêu Adobe Illustrator CS5 - Thực Hành Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD)
Các Tuyệt Chiêu Adobe Illustrator CS5 - Thực Hành Bằng Hình Minh Họa (Kèm CD)
54.000đ 60.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Visual Basic 2005 - Tập 4 - Quyển 1: Crystal Reports Developer Visual Basic 2005 - Tập 4 - Quyển 1: Crystal Reports Developer
Visual Basic 2005 - Tập 4 - Quyển 1: Crystal Reports Developer
46.800đ 52.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Microsoft Windows 7 Tự Học Microsoft Windows 7
Tự Học Microsoft Windows 7
46.800đ 52.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Kỹ Thuật Biên Tập - Dựng Phim Và Làm Đĩa Karaoke Bằng Adobe Premiere Pro CS4 Kỹ Thuật Biên Tập - Dựng Phim Và Làm Đĩa Karaoke Bằng Adobe Premiere Pro CS4
Kỹ Thuật Biên Tập - Dựng Phim Và Làm Đĩa Karaoke Bằng Adobe Premiere Pro CS4
61.200đ 68.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
3DSMAX - Cây Nỏ Thần 3DSMAX - Cây Nỏ Thần
3DSMAX - Cây Nỏ Thần
98.100đ 109.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giáo Trình Tin Học Phổ Thông ICDL (Học Phần 1 & 2) Giáo Trình Tin Học Phổ Thông ICDL (Học Phần 1 & 2)
Giáo Trình Tin Học Phổ Thông ICDL (Học Phần 1 & 2)
35.100đ 39.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Yahoo! - Tập 2 Yahoo! - Tập 2
Yahoo! - Tập 2
43.200đ 48.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
ActionScript 2.0 - Lập Trình Hướng Đối Tượng ActionScript 2.0 - Lập Trình Hướng Đối Tượng
ActionScript 2.0 - Lập Trình Hướng Đối Tượng
89.100đ 99.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mã Hóa Thông Tin Với Java - Tập 2: Mã Hóa - Mật Mã Mã Hóa Thông Tin Với Java - Tập 2: Mã Hóa - Mật Mã
Mã Hóa Thông Tin Với Java - Tập 2: Mã Hóa - Mật Mã
19.800đ 22.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lập Trình SilVerlight 3.0 Và Expression Blend 3 Lập Trình SilVerlight 3.0 Và Expression Blend 3
Lập Trình SilVerlight 3.0 Và Expression Blend 3
70.200đ 78.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Học Microsoft PowerPoint 2010 Tự Học Microsoft PowerPoint 2010
Tự Học Microsoft PowerPoint 2010
49.500đ 55.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Macromedia Dreamweaver 8 - Phần Nâng Cao Macromedia Dreamweaver 8 - Phần Nâng Cao
Macromedia Dreamweaver 8 - Phần Nâng Cao
80.100đ 89.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ Sách Nhà Khoa Học Trẻ - Cùng Khám Phá Công Nghệ Tủ Sách Nhà Khoa Học Trẻ - Cùng Khám Phá Công Nghệ
Tủ Sách Nhà Khoa Học Trẻ - Cùng Khám Phá Công Nghệ
96.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tớ Học Lập Trình - Làm Quen Với Lập Trình Scratch Tớ Học Lập Trình - Làm Quen Với Lập Trình Scratch
Tớ Học Lập Trình - Làm Quen Với Lập Trình Scratch
63.200đ 79.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Autocad 2009 Thực Tiễn & Ứng Dụng Autocad 2009 Thực Tiễn & Ứng Dụng
Autocad 2009 Thực Tiễn & Ứng Dụng
62.400đ 78.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giáo Trình Tự Học Quản Trị Mạng Và Tự Làm Chủ Thành Công - Microsoft Windows Server 2008 Administration Giáo Trình Tự Học Quản Trị Mạng Và Tự Làm Chủ Thành Công - Microsoft Windows Server 2008 Administration
Giáo Trình Tự Học Quản Trị Mạng Và Tự Làm Chủ Thành Công - Microsoft Windows Server 2008 Administration
62.400đ 78.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cẩm Nang Scrum Cho Người Mới Bắt Đầu Cẩm Nang Scrum Cho Người Mới Bắt Đầu
Cẩm Nang Scrum Cho Người Mới Bắt Đầu
107.100đ 119.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
100 Thủ Thuật Microsoft Office Excel 2007 100 Thủ Thuật Microsoft Office Excel 2007
100 Thủ Thuật Microsoft Office Excel 2007
52.000đ 65.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xây Dựng Nhanh Hệ Thống Bán Hàng Qua Mạng Bằng Visual Web Developer Xây Dựng Nhanh Hệ Thống Bán Hàng Qua Mạng Bằng Visual Web Developer
Xây Dựng Nhanh Hệ Thống Bán Hàng Qua Mạng Bằng Visual Web Developer
73.800đ 82.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết Kế Web Với Dreamweaver Thiết Kế Web Với Dreamweaver
Thiết Kế Web Với Dreamweaver
85.500đ 95.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tin Học Thực Hành - Excel 2010 Cho Người Mới Bắt Đầu Tin Học Thực Hành - Excel 2010 Cho Người Mới Bắt Đầu
Tin Học Thực Hành - Excel 2010 Cho Người Mới Bắt Đầu
52.000đ 65.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Hướng Dẫn Tự Học Corel Draw X6 Căn Bản Hướng Dẫn Tự Học Corel Draw X6 Căn Bản
Hướng Dẫn Tự Học Corel Draw X6 Căn Bản
76.500đ 85.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tự Tay Thiết Kế Các Ngôi Nhà Phố & Biệt Thự AutoCAD 2010 Trong Không Gian 2D Và 3D Tự Tay Thiết Kế Các Ngôi Nhà Phố & Biệt Thự AutoCAD 2010 Trong Không Gian 2D Và 3D
Tự Tay Thiết Kế Các Ngôi Nhà Phố & Biệt Thự AutoCAD 2010 Trong Không Gian 2D Và 3D
60.800đ 76.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Adobe Photoshop CS4 - Nghệ Thuật Tạo Ảnh Ghép Như Thật Adobe Photoshop CS4 - Nghệ Thuật Tạo Ảnh Ghép Như Thật
Adobe Photoshop CS4 - Nghệ Thuật Tạo Ảnh Ghép Như Thật
62.400đ 78.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Lập Trình IoT Với Arduino Lập Trình IoT Với Arduino
Lập Trình IoT Với Arduino
108.000đ 135.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy